e-Arşiv faturalarında imza ZORUNLULUĞU !!

En son güncellendiği tarih: 31 May 2019


Gelir İdaresinin e-Arşiv Faturaları için yayınladığı 433 seri numaralı VUK Genel Tebliği, Belgelerin Alıcılarına Teslimi başlıklı maddesinde; ''Vergi Usul Kanununun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir.

Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunlu olmakla beraber, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi mümkündür.'' ifadesi yer almaktadır.

e-Arşiv fatura da kağıt fatura gibi VUK ve diğer vergi kanunu hükümlerine tabi olduğundan e-Arşiv faturaları da bu hükümler çerçevesinde düzenlenmelidir. Bu ifade sebebi ile e-Arşiv Fatura tasarımlarına kaşe ve imza eklenmelidir. Tasarımlarınıza kaşe ve imzayı resim(.jpg) olarak bir kere ekleyerek bu tasarımı her faturanızda kullanabilirsiniz. e-Arşiv tasarımlarına ekleme yapmak için Logo Özel Entegratör sayfasına hesap bilgileriniz ile giriş yaparak e-Arşiv/e-Arşiv Araçları/e-Arşiv Görsel Tasarım menüsünden yeni tasarım ekleyebilir veya mevcut tasarımınıza “Değiştir” seçeneği ile girerek resim ekleyebilirsiniz.

Her türlü sorunuz için 0532 370 4562 no’lu telefondan, info@logouzakdestek.com e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla


#eDevlet #eArşiv