top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Tiger3 ile İş Yükünüzü Azaltın, Kontrolü Artırın,Hayatınızı Kolaylaştırın!


TIGER3 ENTERPRISE sizlere günlük operasyonel işleriniz sırasında zamandan tasarruf edebileceğiniz, takip ve kontrol yükünüzü azaltarak hataları minimize edebileceğiniz pek çok araç sunmaktadır.

İş Akışı; tüm şirket süreçleriniz arasındaki iş akışlarını ve onay mekanizmalarını tanımlayarak, çalışanlar ve departmanlar arasında sağlıklı bir iletişim yapısı kurar. Bu otomasyon sonucunda operasyonlar hızlı ve hatasız yürütülebilir, verimlilik artışı ve karlılık sağlanır. Süreçler planlı, denetlenebilir ve izlenebilir hale gelir. İş akışı firma içi işlemlerin veri akışına müdahale etmeden, esnek bir şekilde kontrolünü sağlar. Evrak ve telefon trafiğini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda süreçlerin takibine ve yönetilmesine imkan verir. Hatalı veya eksik yapılan işler için kullanıcılara elektronik posta ile uyarı yapılması mümkündür.


Proje Takibi; proje olarak ele alınan tüm işlerin, teklif aşamasından başlayarak her türlü malzeme, hizmet ve finans hareketlerini takip etme imkânı sunar; aynı anda pek çok projenin kolaylıkla izlenmesini, raporlanmasını ve maliyetlerinin takip edilmesini sağlar.

Doküman Yönetimi ise doküman-kayıt ilişkisi kurma özelliği sayesinde ihtiyaç duyulan dokümanları elektronik posta ile gönderir, elektronik ortamda takip edebilir. Böylelikle dokümanların kâğıda basılması, kopyalanması, dosyalanarak arşivlenmesi gibi işlemlerde harcanan emek, zaman ve masraflar en aza indirilerek verimlilik elde edilir, bilgi en etkin şekilde kullanılmış olur.

Görev Zamanlayıcı, takvime bağladığınız görevlerinizi zamanı geldiğinde otomatik olarak sizin adınıza çalıştırmaya başlar, her görevin başlangıcında ve tamamlanması durumunda uyarı verir, görevin tamamlanmasıyla birlikte bütün sonuçları ilgiliye/ilgililere elektronik posta gönderir. Hatırlatma, elektronik posta ve mesajlaşma fonksiyonları ile de entegre çalışabilen görev zamanlayıcı sayesinde firma içerisinde mesajlaşmak da mümkündür. Tüm bu özellikler sayesinde gün içinde yapmanız gereken pek çok rutin operasyonel işlemi otomatize ederek zaman tasarrufu sağlayabilir, daha stratejik işlerinize yoğunlaşabilirsiniz.

30 görüntüleme0 yorum
bottom of page