top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo e-Defter Çözümü | Kullanım Detayları ve Sık Sorulan Sorular


E-defter Uygulama Detayları

 • e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır.

 • e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği format ve standartlara (XBRL GL) uygun olmalıdır.

 • Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri, kağıt kullanmamaları gerekmektedir.

 • Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.

 • Başlangıç aşamasında, e-Defter olarak tutulabilecek defterler: Yevmiye Defteri- Defter-i Kebir.

 • Madeni yağ lisansı sahipleri, tütün ve tütün ürünleri ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal eden mükellef gruplarına e-Defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

 • Bu mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler zorunluluk kapsamındadır.


Uygulamadan Yararlanmak İçin;

1. Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli, indirilmelidir.“Mali Mühür” cihazı için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”nin doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra GİB’e ulaştırılması gerekmektedir.

Mali Mühür & Sertifikasyon Başvurusu : mm.kamusm.gov.tr

2. e-defter.gov.tr’den elektronik defter kullanımı için başvuru süreci tamamlanmalı,

3. Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından (mm.kamusm.gov.tr) "Zaman Damgası“ programı yüklenmeli,

4. Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden "Zaman Damgası" temin edilmeli. mm.kamusm.gov.tr

5. Sonrasında başvuruları uygun bulunanların kullanıcı hesapları tanımlanacaktır. Hesaplarının tanımlandığı bilgisi kendilerine iletilenler mali mühürlerinin temini için (TÜBİTAK-UEKAE) işlemlerini yerine getirecektir.

İşlem Adımları

 • XBRL formatına uygun aylık e-Defter hazırlanır

 • Hazırlanan e-Defter e-İmza ya da Mali Mühür ile onaylanır.

 • Onaylanan defterin imza/mühür kısmının ve belli bilgilerin yer aldığı berat dosyası oluşturulur.

 • Berat Dosyası Tübitak’tan temin edilmiş Zaman Damgası ile onaylanır.

 • e-Defter portaline girilerek berat dosyası GİB’e gönderilir.

89 görüntüleme1 yorum
bottom of page