top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo E-Fatura Çözümü | Sık Sorulan Sorular


E-FATURA NEDİR?

 • Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

 • e-Fatura düzenleyebilmek, gönderebilmek ve alabilmek için öncelikle www.efatura.gov.tr adresinde bir Kullanıcı Hesabı oluşturulması gerekmektedir.

 • e-Fatura düzenlemek/almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

 • e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler arasında elektronik fatura düzenlenmesi zorunludur.

 • Aynı mal/hizmet satışı işleminde kağıt faturanın ve e-Faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.

 • e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

KİMLER E-FATURA KULLANABİLİR?

 • 421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği kapsamında e-Fatura kullanımına mecbur mükellef listesinde yer alan,

 • Ekosistemindeki diğer işletmelerle elektronik veri alışverişine ihtiyaç duyan,

 • Kağıt fatura kullanımıyla oluşan operasyonel maliyetlerden tasarruf etmek isteyen herkes,

E-FATURA UYGULAMASI MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir.

 • Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki mali mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde muhafaza etmek ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

 • Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, GİB’den izin alınmış olan hizmet sağlayıcılarından saklama hizmeti alınmasına izin verilmiştir. Yani üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir.

E-FATURA UYGULAMASININ AVANTAJLARI?

 • Güvenli veri iletişimi, daha hızlı ve daha tasarruflu.

 • Kağıt tasarrufu sağlayarak çevreye duyarlıdır.

 • Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son verir.

 • Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlar.

 • İç denetim ve yönetim kalitesini artırır.

 • Mali mühür ile veri bütünlüğü ve inkar edilemezlik sağlar.

 • Kağıt Fatura bilgilerinin anında kontrolünü ve doğrulanmasını sağlar. Gecikmeleri, anlaşmazlıkları azaltır.

 • Fatura bilgilerinin manuel girişinden doğacak hata oranlarını en aza indirgeyerek kullanıcı hatalarını azaltır.

 • Yönetimi ve denetimi zor olan kağıt fatura sürecini sonlandırarak iş süreçlerini hızlandırır. Otomasyon ve zamandan tasarruf sağlar.


42 görüntüleme0 yorum
bottom of page