Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo ERP | Tiger 3 Enterprise | Go 3 | 2.50.00.00 Versiyon Duyurusu


Değerli Kullanıcılarımız,

ERP ürünleri için 2.50.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Önemli Uyarı :

Kurulum dosyalarında güncellemeler yapılmış olup, kurulumdan önce bu dokümanı incelemenizi rica ederiz.

Dikey çözümlerin tamamı kurulmadığında açılışta dikey çözümlerle ilgili uyarı alınabilir. Uyarı alınmaması için add-ons.ini dosyasının içerisinde istenmeyen satırların başına - (eksi) işareti konulmalıdır.

Program klasöründe bulunan add-ons.ini dosyasının içerisinde program açılırken yüklenecek çözümler seçilmektedir. Kullanmadığınız uygulamalara ait satırların başına - (eksi) işareti koyarak program açılışının daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

Sql 2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.Muhasebe toplam tabloları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler

Malzeme Kartları Browserında Malzemenin Ana Biriminin Birinci Barkodu da Gösterilsin.

Malzeme kartları browserına "Ana Birim Barkodu" kolonu eklenmiştir.

GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler

Varyantlı Malzemenin Varyantına Döküman (DocPlace) Eklenebilmelidir.

Varyantlı malzemenin "Varyantlar" ekranına döküman ekleme özelliği getirilmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler

Malzeme Browserında Ctrl+F İle Arama Filtrelerine Malzeme Varyant Kodu Seçeneği Eklenmelidir.

Malzeme kartları browserında Ctrl+F ile arama filtrelerine malzeme varyant seçenekleri eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri

e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Ambar Fişinin e-İrsaliye Olarak Kesilip Kesilmeyeceği Firma Ya Da İşyerindeki Seçime Göre Yapılmalıdır.

e-İrsaliye uygulaması kapsamında, e-İrsaliye kullanan firmanın sistem işletmeninde, kontrol tipi (Firma Bazında / İşyeri Bazında) seçimine bağlı olarak ambar fişinin e-İrsaliye olarak oluşturulup oluşturulmayacağının belirlenebilmesi sağlanmıştır.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi İşlemler - Ambar Sayımı

Ambar Sayımı Ekranına Emanet Malzeme Kolonu Eklenmeli

Ambar sayımı ekranına Emanet Stok (Satış) ve Emanet Stok (Satınalma) kolanları eklenmiştir.

TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Üretim Tanımları Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri

Reçete Satırında Alt Birim Üzerinden Tanımlanan Girdi Satırları Ürün Reçete Ağacında Alt Birim Üzerinden Listelenirken Fiyat Bilgisi Yanlış Görünüyor

Ürün reçetesi ağacı listenirken reçete satırlarında yer alan girdi satırlarında alt birim üzerinden işlem gören girdilerin birim fiyat ve toplam tutarları birim çevriminden dolayı hatalı hesaplanıyordu, düzeltilerek girdide seçilmiş olan birime göre tutarların listelenmesi sağlanmıştır.

TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Satınalma Hareketler - Alım Faturaları

Satınalma Faturaları İçin de Emanet Uygulaması İsteniyor.

Satınalma faturaları için de 'Emanet' takibinin yapılması sağlanmıştır.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Satınalma Malzeme Raporları - Toplam Alım Rakamları

Toplam Satınalma Rakamları Raporunda KDV,İndirim ve İade Toplamları Listelenmeli.

Toplam Satınalma/ Satış Rakamları raporunda "Toplam KDV, Toplam İndirim ve Toplam İade" tutarlarının listelenmesi sağlanmıştır.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım

Malzeme Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Malzeme Hareketinin Durdurulması İçin Bir Parametre Olmalı

Seri ve lot numaralarının son kullanma tarihine göre çıkış işlemlerinin engellenmesi veya uyarı verilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Satış Dağıtım parametrelerine "Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur" ve "Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün Sayısı" parametreleri eklenmiştir.Satış işlemlerinde seçilen parametre değerlerine göre fiş tarihi ile seri ve lotların son kullanma tarihi arasındaki fark hesaplanarak kontrol yapılacaktır.

Not:Paramerelere göre kontrol sadece irsaliye ile faturalarda uygulanılacaktır.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım Hareketler - Alınan Siparişler

Kısmi Karşı Sipariş Oluşturma İşleminden Sonra Tekrar Karşı Sipariş Oluşturulmak İstendiğinde Bir Önceki Karşı Siparişte Tamamı Karşılanan Malzemeler Gelmemelidir.

Kısmi karşı sipariş oluşturma işleminden sonra tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde bir önceki karşı siparişte tamamı karşılanan malzemelerin istendiğinde gelmemesi için 'Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde Miktarı Sıfır Olan Satırlar Eklensin : Evet/Hayır' parametresi eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış İrsaliyeleri

e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Malzeme Fişleri,Satınalma Ve Satış İrsaliye Browser Filtre Seçeneklerine, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Statü Seçenekleri Eklenmelidir.

e-İrsaliye uygulaması kapsamında, Malzeme Fişleri,Satınalma ve Satış İrsaliye browser filtre seçeneklerine, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Statüsü filtre seçenekleri eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları

Sipariş, İrsaliye ve Fatura Ön İzleme Penceresinde (F7) İndirim Oranı Görünmüyor.

Sipariş,irsaliye ve fatura ön izleme penceresinde (F7), satırlar ve genel için indirim oranını gösteren (%) kolonu eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları

Alış ve Satış Faturalarında İrsaliye Aktar İşleminde Proje Kodu Filtresi Olmalı.

Alış ve satış faturaları içerisinde yer alan irsaliye aktarımı işlemi seçeneklerine proje kodu filtresi eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları

e-Arşiv Faturaları İptal Edildiğinde İrsaliyelerin İptal Olup/Olmaması Parametrik Olsun.

'Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin' parametresine bağlı olarak yeni eklenen ' Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri ' parametresi ile fatura tipine göre irsaliyelerin iptal edilmesi parametreye bağlanmıştır.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları

e-Fatura,e-Arşiv,e-İhracat Ve e-İrsaliye Görüntüleme İşleminin, e-Logo Entegratörü Web Servisi Üzerinden Çalışması İçin Yapılması Gereken Geliştirmeler.

e-Fatura , e-Arşiv olarak düzenlenmiş faturalar ve e-İrsaliye olarak düzenlenmiş irsaliyeler üzerinden görüntüleme işleminde ilgili fişin UBL'i ERP'ye kaydedilmişse ERP'den ,kaydedilmemişse ve e-Logo entegretör ile gönderilmişse web servisi üzerinden görüntülenmesi sağlanmıştır.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları

e-Arşiv Uygulaması Kapsamında Fatura Tipi E-Arşiv Faturası Olan Faturalarda Ödeme Şekli Zorunluluğu Bulunmamalıdır

e-Arşiv uygulaması kapsamında fatura tipi e-Arşiv faturası olan faturalarda öndeğer ödeme türü diğer gelmesi ve açıklama yazılmadan kayıt edilmesine izin verilmesi sağlanmıştır.Fatura tipi e-Arşiv internet olan faturalarda ise öndeğer ödeme türü diğer gelecek ancak açıklama yazılması zorunlu olacaktır.

TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetlerim

Fiyatlandırma Dövizli Girilen Satış Sözleşmelesi Onaylandığında, Gelen 'Sözleşme Satırları İçin Fiyat Eklensinmi.?' Uyarısına Tamam Denildiğinde Oluşan Satış Fiyatlarının Döviz Türü 'TL' Geliyor,Sözleşme Satırda Seçilen Döviz Türü Gelmeli.

Fiyatlandırma dövizi ile oluşturulmuş olan sözleşme onaylandığı zaman oluşturulan fiyat kartı ekranında döviz türü hatalı geliyordu,düzeltildi.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım Fatura Raporları - Satış Faturaları Dökümü

Fatura Tasarımına Eklenen "Malzeme Açıklaması 2" Alanının Karakter Sayısı Arttırılmalıdır.

Fatura form tasarımındaki "Malzeme Açıklaması 2" alanı 50 karaktere kadar yazdırılıyordu ,200 karaktere kadar yazdırılabilmesi sağlandı.

TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

İthalat Hareketler - İthalat Operasyon Fişleri

İhtalat Operasyon Fişlerinin Tek Sayfa Olarak Basımının Yapılabilmesi İçin Parametre Eklenmelidir.

Satınalma parametrelerine "İthalat Operasyon Fişi Yazdırılması:Tek Sayfa Olarak Yazdırılırsın/Çoklu Sayfa Olarak Yazdırılsın" parametresi eklenerek kullanıcı seçimine bağlı olarak ithalat operasyon fişinin tek sayfada yazdırabilmesi sağlanmıştır.

GO3

İhracat İşlemler

Go 3 Ürününde E-İhracat İşlemleri Kapsamında "İhracat Operayon Kur Farkı Hesaplama" İşlemi Yapılabilmelidir.

Go 3 ürününde e-İhracat modülüne "İhracat Operayon Kur Farkı Hesaplama" işlemi eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Finans Ana Kayıtlar - Banka Kartları

İptal Edilen Kredi Kartı ve Firma Kredi Kartı Fişleri Banka Hareketlerine Yansımamalıdır.

İptal edilen kredi kartı ve firma kredi kartı fişlerinin banka hareketleri ekranında filtrelenmesi için, "İptal Durumu : İptal Edilmemiş / İptal Edilmiş" filtresi eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Finans Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları

Muhasebe ve Cari Hesap Kartları Üzerinden Hareketler Penceresine Ulaşıldığında Seçili Hareketler Yazdırılabilmeli

Cari ve muhasebe hesap kartı üzerinden erişilen hareketler ekranları ile cari hesap hareketleri ekranlarında ilgili fişin yazdırılabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda F9-sağ mouse menüye "Yaz" ve ekranın alt bölümüne printer butonu eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Finans Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Listesi

Cari Hesap Listesinde Rapor Üzerinden Cari Hesap Kartlarına Ulaşılması Sağlanmalı.

Cari hesap listesinde rapor üzerinden cari hesap kartlarına ulaşılması sağlanmıştır.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Finans Hareketler - Kasa İşlemleri

Kasadan Çek Tahsili Yapılırken Girilen Masrafa Ait Gider Pusulasının Tarihi Değiştirilebilmeli.

Kasadan çek tahsili yapılırken girilen masrafa ait oluşan gider pusulasının tarihinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Finans Hareketler - Teminat Bordroları

İşlem Bordrosu Kendi Teminatımız Bordrolarında ki Müşteriden İade Ve Müşteride Çözdür Bordrolarına Proje Kodu Seçeneği Eklenmelidir.

İşlem bordrosu kendi teminatımız bordrolarındaki Müşteriden İade ve Müşteride Çözdür bordrolarının başlığına proje kodu seçeneği eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Finans Hareketler - Çek/Senet Bordroları

İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Bankada Karşılıksız Yapıldığında Oluşan Borç Dekontuna Çekin Alındığı Cari Hesap Otomatik Gelsin.

İşlem bordrosu ( müşteri çeki) bankada karşılıksız yapıldığında oluşan borç dekontuna çekin alındığı cari hesabın otomatik gelmesi sağlandı.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Finans Ödeme/Tahsilat Raporları - Ayrıntılı Tahsilat Listesi

Ayrıntılı Tahsilat Ve Ödeme Listesi Raporlarında "Listeleme:Koda Göre / Ünvana Göre" Filtresi Olmalı.

Ayrıntılı Tahsilat Ve Ödeme Listesi rapor filtre seçeneklerine "Listeleme: Koda Göre / Ünvana Göre" filtresi eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Finans Ödeme/Tahsilat Raporları - Detaylı Ortalama Vade Raporu

Detayli Ortalama Vade Raporunda, Listeleme Şekli :Cari Hesap Koduna / Ünvanına Göre Filtresi İsteniyor.

Detayli Ortalama Vade rapor filtrelerine "Listeleme Şekli: Cari Hesap Koduna / Ünvanına Göre" seçeneği eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - Muhasebe Bağlantı Kodları

Muhasebe Hesap Planı Ekranında Hesap Planı Bakiye Yılı Seçimi Yapılabilmelidir.

Mali dönem bağımsız çalışan firmalarda muhasebe hesap planı ekranına bakiye yılı alanı eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe Hareketler - Muhasebe Fişleri

Çekin Muhasebeleştirilmesi Sonucu Oluşan Mahsubun Her İki Satırında da Çek Seri Numarası ve Vade Tarihi Gelmelidir.

Çekin muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan mahsup fişinin her iki satırına da çek seri numarası ve vade tarihi bilgisinin satır açıklaması olarak yansıması sağlanmıştır

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe İşlemler - Muhasebeleştirme

Otomatik Muhasebeleştirme İle Muhasebeleşen Fiş İptal Edildiğinde Muhasebe Fişi İptal Edilmiyor.

Otomatik muhasebeleştirme ile muhasebeleşen fiş iptal edildiğinde,muhasebe fişinin de iptal edilmesi sağlanmıştır.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe İşlemler - Muhasebeleştirme

687 Nolu Teşvik Kapsamındaki Rakamların Muhasebeleştirilebilmesi İçin Muhasebe Bağlantı Kodlarında Tanımlanabilmeli Ve Muhasebe Fişine Getirilebilmeli.

Personel ödemesi Muhasebe bağlantı kodları hesaplama seçeneklerine; P53:687 sayılı kanun gelir vergisi indirimi, P54:687 sayılı kanun damga vergisi indirimi eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

USYS

Sistem İşletmeninde Yapılan Tüm İşlemlerin Loglanması Talep Ediliyor.

Sistem işletmeninde yapılan işlemlerin loglanması sağlanmıştır.Sistem işletmeni, Yönetim/Diğer Tanımlar/İzleme Raporu ve Araçlar /Kullanıcı İzleme Raporu üzerinden takip edilebilir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

USYS Yönetim - Kullanıcılar

Kullanıcı Yetkilerinde E-Beyanname Türü Yetkisine Tüm Beyanname Türleri Eklenmeli.

Kullanıcı yetkilerinde E-Beyanname Türü yetkilerine tüm beyanname türleri eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

USYS Yönetim - Kullanıcılar

Kullancı İzleme Raporu Yetkiye Bağlanmalı Sistem Yönetici Olmayan Kullanıcılar da Bu Raporu Kullanabilmeli.

Sistem Yöneticisi olmayan kullanıcıların da "Kullanıcı İzleme Raporunu" alabilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda kullanıcı yetkilerindeki Ticari Sistem Yönetimi - Dosya başlığı altına "Kullanıcı İzleme Raporu" yetkisi eklenmiştir.

GO3

USYS Yönetim - Kullanıcılar

GO3 Ürününde Muhasebeleştirmede Bulunan İşaretle Seçeneği Yetkisi Tüm Modüllerde Olmalıdır.

GO3 ürününde Fatura başlığı altında bulunan Muhasebeleştirme-İşaretle yetkisinin diğer modüller altına da eklenmesi sağlanmıştır.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

USYS Yönetim - Firmalar

e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Sistem İşletmeninde Ambar Tanımına Adres, e-Posta Ve Telefon Bilgisi Eklenmeli.

e-İrsaliye uygulaması kapsamında, sistem işletmeni firma tanımları altındaki ambar tanımına adres,telefon ve e-posta alanları eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

USYS Kuruluş Bilgileri - Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar

SYS/Zorunlu Alanlar Listesine KDV Muafiyet Sebebi Seçeneği Eklenmelidir

SYS/Zorunlu Alanlar Listesine faturalar için Başlık ve Satırda tanımlanabilen 'KDV Muafiyet Sebebi' seçeneği eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Navigator Muhasebe Fonksiyonları - ACCALC

ACCALC Fonksiyonunda Üst Hesaplar * Olmadan Bakiye Getirmelidir.

ACCALC fonksiyonunda üst hesap için * karakteri kullanılmadan bakiye getirmesi sağlanmıştır.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Araçlar Veri Aktarımı (Excel’den)

Excel Aktarım Şablonunda Cari Hesap Kartları Aktarımı İçin Ülke,İl,İlçe,Semt Açıklamaları da Aktarılmalı

Excel aktarım şabonuna ülke,il,ilçe ve semt adı alanları eklenerek veri aktarımı(excel'den) işlemi ile bu alanların da aktarılabilmesi sağlanmıştır.

(AC:Ülke Adı - AD:İl Adı - AE:İlçe Adı - AF:Semt Adı)

Not:Finans parametrelerinde bulunan cari hesap ve sevkiyat adresi semt/ilçe/il/ülke girişi serbest yapılabilsin parametresi "Evet" olarak seçili olmalıdır.Parametre "Hayır" olarak seçili olduğunda, sistem işletmeni / adres bilgilerinde kod ve açıklama bilgilerinin aynı olması kontrolü yapılmaktadr.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Araçlar Veri Aktarımı (Excel’den)

Malzeme Kartlarına GTIP Kodlarının Excelle Aktarımı Yapılabilmelidir.

Malzeme kartı excel aktarım şablonu ile gtip kodunun da aktarılabilmesi sağlanmıştır.GTIP Kodu excel şablonundaki R kolonuna yazılmalıdır.

GO3

Go 3 Ürününe de F8-Hızlı Filtreleme Özelliği Eklenmelidir.

Go 3 ürününe F8 hızlı filtreleme özelliği eklenmiştir.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi

Malzeme Virmanında Kolon Gizleme Özelliği Çalışmamaktadır.

Malzeme Virmanı ekranında yapılan kolon gizle ve kolon göster seçimleri kaydedilmiyordu, düzeltildi.

TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler

Paketleme miktarı bölümüne ondalıklı giriş yapılamıyor. Virgül kopyalanarak yapılabiliyor.

Malzeme kartları müşteri tedarikçiler tabında yer alan paketleme miktarı alanına ondalıklı veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler

Mamul kartı üzerinden otomatik hızlı üretim fişi oluştur denildiğinde miktar ondalıklı girilemiyor.

Mamul kartı üzerinden F9-Otamatik Hızlı Üretim Fişi Oluştur işlemi yapıldığında miktar alanına ondalıklı değer girilemiyordu,düzeltildi.

TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler

Ek malzeme kartı içerisinde, ana malzemeye bağlı olarak verilecek ek malzeme sayısı 15 ile sınırlı, bu sayının arttırılması isteniyor

Ana malzemeye bağlı ek malzemeler tanım ekranında 15 olan ek malzeme tanımlama sınırı 30 olarak değiştirildi.

GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler

Sipariş miktarından fazla miktarda sevk yapılırsa sipariş hareketlerinde sevk-kalan miktar negatif olarak listeleniyor.

Malzeme kartları browserı F9 sağ tuş menüden yer alan Sipariş hareketleri penceresindeki Sevk-Kalan Miktar alanı hatalı değer gösteriyordu, düzeltildi.

TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler

Mamul Alt Malzemelerinde Girdi İkinci Birimden Seçilip Değiştirle Girilip İlgili Satırda Malzeme Browser Açılırsa Birim Ana Birime Dönüyor

Malzeme kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri sekmesinde ana birimden farklı bir birimle seçilmiş malzeme olduğu durumda üç nokta ile malzeme ekranı açılıp, işlem yapılmadan kapatıldığında mamul alt malzemesinin birimi değişiyordu,düzeltildi.

TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler

Mamül Alt Malzemelerinde, Aynı Malzeme Birden Fazla Seçildiğinde "Satıra Aynı Stok Birden Fazla Seçilemez" Mesajı Alınıyor.

Mamul alt malzemelerinde , aynı malzeme aynı ambar için birden fazla kez hatalı olarak seçilebiliyordu , hata düzeltilerek sadece farklı ambarlar için ay