top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

2019 e Arşiv Fatura Geçiş Zorunluluğu


2019' da e-Fatura ve e-Defter mükelleflerine e-Arşiv Fatura yükümlülüğü geliyor.

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’na göre e-Fatura ve e-Defter uygulamasını zorunlu olarak kullanan kullanıcılara e-İrsaliye yükümlülüğü ile birlikte e-Arşiv Fatura yükümlülüğü de geliyor.

e-Defter ve e-Fatura uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, en geç 1 Temmuz 2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek ve düzenleyecekleri faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunlu hale gelecek. e-Arşiv Daha Fazlası

2019 'da 50.000 TL üzeri faturalara e-Arşiv Fatura zorunluluğu geliyor.

e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getiriliyor. Bu madde kapsamında satıcı ve alıcının her ikisinin e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde bunlar arasında düzenlenen bu faturaların tamamının elektronik fatura olması gerektiği vurgulanıyor.

 

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

e- Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlamaktadır.

Süreçlerde Hız Artışı Sağlar.

e-Arşiv, fiş ve faturalarını milyonlarca müşteriye ulaştırmak zorunda olan firmaların operasyonel yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olur. Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme imkanı sunar.

Veriye Kolay Erişim Sunar.

Verilere hızlı ve kolay bir şekilde istenildiği an ulaşılabilmesini, geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşmasını sağlarken, gelen/giden fatura kaybının önlenmesini mümkün kılar.

Fatura Maliyetlerinde Ciddi Azalmalar Getirir.

İş gücü, arşivleme ve kağıt fatura gönderim maliyetlerini azaltarak ciddi oranda tasarruf edilmesini sağlar.

e-Arşiv Fatura Hemen Devreye Alınır.

Logo e-Arşiv uygulaması, firmanızın süreçlerine ve kullandığınız ERP çözümüne kolay ve hızlı entegre olur.


e-Arşiv Faturalarınız e-Mail Hizmeti ile Otomatik Gönderilir.

e-Logo Özel Entegratörlüğü kullanmanız durumunda, e-Arşiv e-Mail hizmeti üzerinden iletilen faturalara otomatik olarak e-Mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. (Bu hizmet 5 e-Mail için 1 kontör düşülecek şekilde ücretlendirilecektir)

e-Arşiv Faturalarınız SMS Hizmeti ile Otomatik Gönderilir.

e-Logo Özel Entegratörlük sistemi üzerinden iletilen e-Arşiv faturalarınızı otomatik olarak SMS yoluyla iletilebillir ve mobil cihazlar üzerinden kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. (Bu hizmet 3 SMS için 1 kontör düşülecek şekilde ücretlendirilecektir)

e-Arşiv Fatura 2019 Kullanım Zorunluluğunda,

  • Kağıt, fiziksel arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayabilirsiniz.

  • Firmanızın süreçlerine ve mevcut yazılımlarına kolayca entegre olarak kullanıma alınabilir.

  • Gelen/giden fatura kaybını önleyerek, geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

  • e-Arşiv ile faturalarınıza reklam içeriği, kutlama mesajı gibi istediğiniz yazı ve görselleri ekleyebilirsiniz.

  • e-Arşiv ile e-Faturalarınızı dilerseniz e-posta ile gönderebilir, düz beyaz kâğıda çıktı alarak da kesebilirsiniz.

93 görüntüleme0 yorum
bottom of page