top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

e Fatura 2020 Geçiş Zorunluluğu ve Şartları Hakkında Sık Sorulan Sorular

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarının ciro bazlı mükellefiyet şartları ve bu uygulamalara son geçiş tarihleri nelerdir?

Mükelleflerin e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçmesi gereken tarihler, ciro baremlerine göre aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

Yıl - Ciro |e Fatura Geçiş |e Arşiv Geçiş |e Defter Geçiş

 

2018 Yılı Cirosu 5M TL ve Üzeri Olan | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 01.01.2021

2018 Yılı Cirosu 10M TL ve Üzeri Olan | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020

2019 Yılı Cirosu 5M TL ve Üzeri Olan | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 01.01.2021

 

454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 1 Ocak 2020 tarihinden sonra yürürlükten kaldırılacağı için 2018 yılı cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Ocak 2020’ye kadar e-fatura uygulamasına geçişi zorunludur.


 
2018 cirosu 5 Milyon TL’den fazla olduğu halde 2019 cirosu 5 Milyon TL’ nin altına düşmüş mükelleflerin e-Fatura uygulamasına geçmesi zorunlu mudur?

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu için 2018 veya 2019 yıllarının en az birinde mükelleflik ciro şartının sağlanması yeterli olup bu kapsamda yer alan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına geçmesi zorunludur.


 
Bavul ticareti için e-Fatura uygulamasına geçiş zorunlu mudur?

Bavul ticareti yapan firmaların 01.07.2020 tarihinde e-Fatura uygulamasına geçişi zorunludur. Konuyla ilgili teknik detayları içeren kılavuz henüz yayımlanmamıştır.

 
eFatura uygulamasına gönüllü olarak geçen mükelleflerin e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçmeleri zorunlu mudur?

e-Fatura uygulamasına gönüllü veya zorunlu olarak geçiş yapan mükelleflerin 1 Ocak 2020’ye kadar e-Arşiv Fatura’ya geçmeleri GİB tarafından yayınlanan 509 No’lu tebliğ ile zorunlu hale getirilmiştir.


Gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına geçen mükelleflerin e-Defter uygulamasına geçmesi ise zorunluluk kapsamına alınmamıştır.

 
e-Arşiv Fatura kullanıcısı olmayan mükellefler hangi durumlarda faturalarını e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek zorunda?

e-Arşiv Fatura kullanıcısı olmayanlar; alıcı vergi mükellefi ise 5.000 TL üzeri, alıcı nihai tüketici ise 30.000 TL üzeri satışlarda GİB’in sağlayacağı bir uygulama ile mali mühre ya da e-imzaya ihtiyaç duymadan sadece bu satışları için e-Arşiv Fatura düzenleyeceklerdir.

Her iki taraf da e-Fatura’ya dahil ise, fatura tutarı ne olursa olsun e-Fatura düzenlenmeye devam edecektir, bu konuda bir değişiklik bulunmamaktadır.

 
e-Arşiv Fatura kullanıcısı olmayanlar için getirilen alıcı vergi mükellefi ise 5.000 TL üzeri, alıcı nihai tüketici ise 30.000 TL üzeri faturalarda e-Arşiv Fatura düzenlenme zorunluluğu günlük olarak düzenlenen fatura toplamı için mi geçerli olacaktır?

Aynı nihai tüketici veya vergi mükellefine aynı gün içinde tek seferde kesilen faturanın veya ayrı ayrı kesilen faturalar toplamının belirtilen tutarları aşması durumunda ilgili fatura veya faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur. Bu zorunluluk iade işlemlerini de kapsamaktadır.

 
e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçiş zorunluğu getirilen “İnternet reklamcılığı” ve “Aracı hizmet sağlayıcıları” hangi mükellef gruplarını kapsamaktadır?
  • Aracı hizmet sağlayıcıları 

Sanal pazar yerleri olarak hizmet veren kurumlar. (Gittigidiyor.com, Trendyol.com gibi)

  • İnternet reklamcılığı hizmet aracıları

Dijital ajanslar, Google partnerleri vb.

  • İlan yayıncıları;

İlan siteleri olarak hizmet veren kurumlar. (Sahibinden.com, Letgo, Zingat gibi)

 
e-Fatura mükelleflerinin e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunlu mudur?

Yıllık cirosu 25 Milyon TL ve üzeri olan ve/veya tebliğde belirtilen sektörlerde yer alan e-Fatura uygulaması mükelleflerinin 1 Temmuz 2020’ye kadar, e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunludur.

 
e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarına geçtikten sonra kağıt fatura ve irsaliye kesilebilir mi?

e-İrsaliye uygulamasında geçiş yapılan ayın sonuna kadar kâğıt irsaliye veya e-irsaliye düzenlenebilirken, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarında ise geçiş sonrası kağıt fatura düzenlenmesine izin verilen süre yedi gündür.

 
e-Arşiv Fatura görselinde barkod veya karekod bulunması zorunlu mudur?

e-Arşiv Fatura görsellerinde barkod veya karekod bulunması zorunlu olacaktır. GİB bu bilgilerin eklenmesiyle ilgili tarih bilgisini henüz açıklamamıştır.


GİB tarafından teknik detaylarla ilgili bilgilendirme yayımlandığında, eLogo özel entegratör olarak e-Arşiv Fatura belgelerinin UBL’ine otomatik olarak karekod bilgisinin eklenmesini sağlayacaktır.

 
e-Arşiv Fatura uygulamasında el terminali veya termal yazıcı kullanımı için yazılı izin alınması gerekiyor mu?

El terminali veya termal yazıcı kullanımı için yazılı izin alınması gerekmektedir.

 
e-İrsaliye de taşıyıcı bilgileri zorunluğuyla ilgili bir değişiklik var mıdır?

Bu konuda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. e-İrsaliye de “taşıyıcı firma” veya “şoför/plaka” bilgileri zorunludur.

 
Yeni tebliğ, matbudan dönüştürülen e-irsaliye hakkında bir değişiklik getirmekte midir?

Bu konu ile ilgili bir değişiklik bulunmamaktadır. Matbu düzenlenen irsaliyeler 48 saat içerisinde “matbudan dönüştürülen” e-irsaliye türünde düzenlenebilir.

 
“Muhtelif müşteriler” ve “sanal” kullanıcılara e-irsaliye düzenlenebilir mi?

GİB tarafındaki teknik geliştirmelerin tamamlanması sonrasında muhtelif müşterilere ve e-İrsaliye mükellefi olmayan şirketler için tanımlanacak sanal kullanıcılara e-irsaliye düzenlenebilecektir.

 
Firma malı teslim almadığında alıcı firma e-irsaliye düzenlemek istemez ise uygulamada nasıl bir yol izlenmeli?

Malı taşıyan veya taşıttıran mükelleflerin e-irsaliye düzenlemesi zorunludur. Alıcı e-irsaliye düzenlemek istemiyor ise satıcının kesinlikle düzenlemesi gereklidir.

 
e-Defter dosyaları özel entegratör aracılığıyla imzalanabilir ve saklanabilir mi?

Mükellefler, noter onaylı vekaletname ya da elektronik imzalı muvafakatname ile GİB’e başvurarak 01.01.2020 tarihinden itibaren defterlerinin özel entegratör tarafından imzalanmasını sağlayabilir.


e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, GİB’ten bu hususta izin alan özel entegratörler aracılığıyla 01.01.2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi sağlanabilir.

 
312 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page