top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Bordro Plus Versiyonda Yapılan En Son Yeniliklerle İlgili Destek Dokümanı 4.72 Mayıs 2021

Bordro Plus için 4.72.01.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler

1. Puantaj öndeğeri ile puantaja yansıtılan Bes ek kesinti tutarının, puantajdaki SGK Matrahı'nın değişmesi durumunda güncellenmesi talebi.


Puantaja tekrar öndeğer uygulanmadan puantaj içerisinde sağ tuş kısayol menüsünden hesapla işlemi, hesaplar penceresinin açılması, puantajın kayıt edilmesi ve dönem güncelleme işlemleri ile BES kesintisinin güncellenmesi sağlanmıştır.

 

2. Net ücret alan personelin puantajında "Devreden SGK Matrahı" ve "Eksik gün" var ise hesaplanan brüt ücretin doğru gelmesi talebi.


Net ücret alan personellerin puantajlarında önceki aydan "Devreden SGK Matrahı" ile birlikte eksik çalışmaları olması durumunda hesaplar penceresindeki "Aylık Brüt Ücret" alanında çalışılan gün sayısına göre değer getirilmesi sağlanmıştır.

 

3. Döviz kurlarının Merkez Bankası servislerinden aktarılmasının sağlanması talebi.


Döviz kurlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üzerinden indirilebilmesi sağlanmıştır.

 

4. Çalışma belgesi raporunun alınabilmesi talebi.


İşten çıkış kayıtları ekranında "Çalışma Belgesi" raporunun alınması sağlanmıştır.

 

5. Sgk işten çıkış nedenlerinin güncellenmesi talebi.


SGK işten çıkış nedenleri güncellenmiştir.

 

6. Bölüm kodlarının beş haneye çıkartılması talebi.


Bölüm kodlarının beş basamaklı yapıyı destekleyerek 29999 sayısına kadar verilebilmesi sağlanmıştır.

 

7. 4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteğinin (07316) desteklenmesi talebi


4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteğinin (07316) desteklenmesi sağlanmıştır.

 

8. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi>Muhtasar Başlıkları alanına uzaktan çalışma gün kolonu eklenmesi talebi.


Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine "Uzaktan Çalışma" sahasının gelmesi sağlanmıştır.Bu versiyonda uzaktan çalışma gün kolonuna sıfır yazılacaktır.

 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1. Bordro zarfı "Sicil Filtresi" verilerek .pdf olarak alındığında, personele ait bordro zarflarının ayrı .pdf dosyasında alınabilmesi talebi.


Bordro zarfı sicil numarası filtresi verilerek PDF formatında alınmak istendiğinde personellerin tüm puantajlarının ayrı dosyalarda oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

 

2. Bordro zarfı pdf alındığında alanların düzgün basılması talebi.


Raporlar .pdf formatına alınırken dikey olarak tanımlanmış alanların doğru listelenmesi sağlanmıştır.

 

3. "Hafta tatili ve resmi tatiller izin gününden sayılsın" parametresinin doğru çalışması talebi.


İzin tanımında "Hafta Tatili ve Resmi Tatiller İzin Gününden Sayılsın" parametresi işaretli olduğunda ya da olmadığında izin başlangıç tarihinin "Pazar" gününden başlaması halinde İzin gün sayısının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

4. İstihdamın teşvikine ilişkin bildirim raporunda brüt ücret sahasına brüt ödemelerin toplamının gelmesi talebi.


Brüt ödemelerin toplamanın rapora gelmesi sağlanmıştır.

 

5. Şubat ayı için puantaj kartına ücretsiz izin aktarımı yapıldığında ayın gün sayısı üzerinden işlem yapılması talebi.


Şubat ayı için puantaj kartına ücretsiz izin aktarımı yapıldığında günlerin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

72 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page