top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Bordro Versiyon Güncelleme 4.77 Mart 2022

Bordro Plus için 4.77.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Arge Ücret Bildirim Raporunda beyannamede yapılan değişikliklerin eklenmesi talebi


Arge kapsamında "Arge Ücret Bildirim Raporuna" beyannamede yapılan değişikliklerin eklenmesi sağlanmıştır.

 

2. Borç kayıtları listesi raporunda filtre seçeneklerine kapananları listele/listelememe seçeneği eklenmesi talebi


Borç-Avans Yönetimi / Raporlar / Borç Kayıtları Listesi'nde "Kapalı Borç" filtresinin eklenmesi sağlanmıştır.

 

3. MUHSGK 2022 yılı SGK Bildirim düzenlemelerinin yapılması talebi


2022 yılı Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.


**Uyarı: Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi alınmadan önce Bordro>Kayıtlar>Dönem bilgileri alanında ilgili döneme ilişkin F9(sağ klik)>Güncelle işlemi yapılmalıdır.

 

4. Bordro>Muhtasar Bildirimleri>Muhtasar Beyannamesi Vergi bildirimleri standart rapor tasarımının 2022 MUHSGK ya göre düzenlenmesi


Bordro>Muhtasar Bildirimleri>Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri raporunun MUHSGK'ya göre düzenlenmesi sağlanmıştır.


Video için tıklayınız.


 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1. Sys firmalardan mevcut kurum içerisine değiştir/kaydet işlemi yapıldığında yeni bir bordro parametresinin oluşturulmaması talebi


SYS>Kurumlar>Kurum tanımı'nda Değiştir-Kaydet işlemi yapıldığında yeni bordro parametresi oluşmaması sağlanmıştır.

 

2. Ücretsiz izin girildiğinde puantajda normal mesai ve toplam çalışma gününden düşmesi talebi


Ücretsiz izin girildiğinde puantajda normal mesai ve toplam çalışma gününden düşmesi sağlanmıştır.

 

3. Azerice olarak giriş yapıldığında Sicil kartı içerisindeki Türkçe alanların Azericeye çevrilmesi talebi

Azerice olarak giriş yapıldığında sicil kartındaki alanlarda düzenleme yapılması sağlanmıştır

 

4. Ayın gün sayısı 30 dan farklı olduğunda puantaj kartı üretme işleminde net tutarların doğru hesaplanması talebi


Aylık net ücretle çalışan personellerde ayın gün sayısı 30 dan farklı olan aylar için puantaj kartı üretme işlemi yapıldığında oluşan puantaj kartındaki net tutarların doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

5. Emekli personeller için puantaj kartı ve hesaplar penceresinde kuruş farkının oluşmaması talebi


Kanun Parametreleri>Diğer alanında "Emekli Personelde Yuvarlama Yapılsın" parametresi eklenmiştir.

 

6. Ar-Ge kanununa tabi çalışanlar için "Hesaplanan Damga Vergisi" alanına doğru değerin gelmesi talebi


Ar-Ge kanuna tabi çalışanlar için eklenen puantajlarda hesaplar ekranında yer alan "Hesaplanan Damga Vergisi" alanına doğru değerin gelmesi sağlanmıştır.

 

7. Sakatlık indirimi olan personel için ara dönem puantajı yapıldığında sakatlık indiriminin doğru hesaplanması talebi


Sakatlık İndirimi olan personelin dönemde içerisinde birden fazla puantajı oluduğu durumda kazanç toplamını göre oranlarak indirimin uygulanması sağlanmıştır.

 

8. Engellilik indirimine sahip personellerin puantajlarında önce asgari ücret indiriminin daha sonra engellilik indiriminin yapılması talebi


Engellilik indirimine sahip personellerin puantajlarında önce asgari ücret indiriminin daha sonra engellilik indiriminin yapılması sağlanmıştır.

 

9. Arge'li çalışanlarda gelir vergisi ve damga vergisi hesaplamalarının düzenlenmesi talebi


Arge'li çalışanlar için hesaplanan gelir vergisi ve damga vergisi hesaplamalarında düzenleme yapılması sağlanmıştır.

 

10. Net ücretli çalışanların puantaj kartı ve hesaplar penceresinde mesai türlerine ait net tutarlara Asgari ücret indirimlerinin yansımaması talebi


Net ücret alan çalışanların puantaj kartı ve hesaplar penceresinde mesai türlerine ait net tutarlara asgari ücret üzerinden yapılan indirim tutarlarının yansımaması sağlanmıştır.

 

11. Tam Ay Argeli çalışanlarda, Argesiz ek ödeme varsa 5510 satırında GV Matrahı, Hesaplanan GV ve Asgari Ücret istisnalarının oranlanarak yazılması talebi


Asgari ücret gv istisnası muhtasarda arge satırına argeli gelir vergisi matrahı/gelir vergisi matrahı oranında yazılmaktadır ve arge istisnası hesaplanırken de bu değer düşülerek arge istisnası hesaplanmaktadır. Argesiz satıra ise argesiz gelir vergisi matrahı/gelir vergisi matrahı oranında yazılır. Kazançlardan arge damga vergisi istisnası hesaplaması yapılacak seçili durumu için asgari ücret dv istisnası muhtasarda argeli satıra argeli damga vergisi matrahı/damga vergisi matrahı oranında yazılmaktadır ve argeli damga vergisi istisnasından bu değer düşülmektedir. Argesiz satıra ise argesiz damga vergisi matrahı/damga vergisi matrahı oranında yazılır. Bordro parametresinde kazançlardan arge damga vergisi istisnası hesaplaması yapılmayacak seçiliyse argeli damga vergisi istisnası hesaplanmaz ve damga vergisi ile ilgili değerler muhtasarda sadece argesiz satıra yazılır.

 

12. AR-GE Gelir Verigisi istisnası tutarının doğru hesaplanması talebi


Ar-ge'li personele özel sigorta türünde ek kesinti veya sosyal yardım verildiğinde Arge gv istisnası tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

13. Kıdem tazminatı raporuna veri alanlarından yeni alan eklendiğinde alınan uyarının engellenmesi talebi


İşten Çıkış Kayıtları>Kıdem Tazminatı Raporu'nda Tanımlı Alanlar'dan yeni alan eklendiğinde uyarı engellenmiş ve doğru değer gelmesi sağlanmıştır.

 

14. Bordro Plus portal girişinde eş zamanlı kullanıcı limiti uyarısının engellenmesi talebi


Bordro Plus portal girişinde kullanıcı limiti uyarısı ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

 

15. Portal ekranındaki aile bireyleri bilgisinin doğru gelmesi talebi


Portal'da görüntülenen aile bireyleri bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

93 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page