Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek- Üretimde Kullanılacak Kalıp Malzemelerin Bakım Yönetimi

Kalıp Yönetimi

1-Kalıp kartı tanımlaması:

Üretimde kullanılacak kalıp malzemeleri;

 • Ticari Mal

 • Depozitolu Mal

 • Sabit Kıymet

 • Hammadde

 • Yarı Mamul

 • Mamul

 • Tüketim Malı türündeki malzemelerde Genel Bilgiler sekmesi "Kalıp" onay kutucuğu işaretlenerek tanımlanır. Kalıp onay kutucuğu işaretlenen malzemelerin kalıp ömür takip işlemleri Kalıp Bilgileri sekmesinden yapılır.

Logo Üretimde Kullanılan Kalıp Malzemesi
Logo Tiger Üretimde Kullanılan Kalıp Malzemesi

Tanımlanan Kalıp malzemeleri Kaynak Yönetimi-Kalıplar menüsü üzerinden de takip edilir ve tanımlanır. 2-Kalıp Bilgileri:

Kalıp Bilgileri sekmesinde kalıbın üretimde kullanım sürelerine göre veya satınalma tarihine göre yapılacak olan periyodik bakım bilgileri tanımlanır.


Logo Üretimde Kullanılan Kalıbın Periyodik Bakım Bilgileri Tanımlama
Logo Tiger Periyodik Bakım Bilgileri Tanımlama

Periyodik Bakım:

 • Yapılmayacak: Kalıp malzemesi için periyodik bakım işlemleri takibi yapılmaz.

 • Ömür Bazlı: Kalıbın üretimde kullanım sürelerine göre periyodik bakım işlemleri yapılır.

 • Tarih Bazlı: Belirlenen tarih ve periyotlara göre kalıbın periyodik bakım işlemleri yapılır.

Ömür Bazlı Takip Yöntemi:

 • Saat: İlgili kalıbın gerçekleşen kaynak kullanım saatleri dikkate alınarak hesaplama yapılır.

 • Miktar: İlgili kalıbın gerçekleşen kaynak kullanımlarındaki miktarı dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Bakım Ömrü: Ömür bazlı takip yöntemine göre kalıbın hangi ömür periyotlarında bakıma gireceği tanımlanır.

Kalıp Göz Sayısı: Kalıbın kaç gözlü olduğu tanımlanır.

Bakım Bitişinde Ömrü:

 • Değiştirme: Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü değiştirilmez.

 • Arttır: Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü belirlenen ömür kadar Arttırılır.

 • Azalt: Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü belirlenen ömür kadar Azaltılır.

 • Arttır (Yüzde): Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü belirlenen ömür kadar Arttırılır.

 • Azalt (Yüzde): Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü belirlenen oran kadar Azaltılır.

Ömür Değişimi: Bakım Bitişinde Ömrü Değiştirme seçeneği dışında aktif olur.

Tarih Bazlı Takip Yöntemi:

Periyodik Bakım Başlama Tarihi: Öndeğer sistem tarihi gelir, belirlenen tarihe göre periyodik bakım işlemleri oluşturulur.

Bakım Periyodu: Periyodik bakımın hangi aralıklarla yapılacağı belirlenir.

Bakım Sayısı Limiti: İlgili malzemenin kaç defa periyodik bakıma gireceği belirlenir.

Son Bakım Tarihi: İlgili kalıp için tamamlanan en son bakıma ait tarih bilgisidir.

Bakıma Kalan Ömür: Ömür bazlı takip yönteminde kullanılan kaynaklar dikkate alınarak bakıma ne kadar süre ve miktar kaldığı bilgisini gösterir.

Kullanılan Toplam Ömür: İlgili kalıp malzemesinin ömür takip yöntemine göre toplamda ne kadar kullanıldığı bilgisi gösterilir.


3-Kalıp-İş İstasyonu Eşleştirmesi:

Üretimde kalıp olarak takip edilecek malzemelerin hangi iş istasyonlarında kullanılacağını belirleyebilmek için Kalıp-İş İstasyonu ataması yapılmalıdır.

Kalıp-İş İstasyonu ataması İş İstasyonları F9 menüsünden Kalıp Atamaları işlemi ile veya İş İstasyonu-Kalıp Bilgileri sekmesinden seçilerek yapılır.


Logo Üretimde Takip Edilcek Kalıp-İş İstasyonu Eşleştirmesi
Logo Tiger Üretimde Takip Edilecek Kalıp-İş İstasyonu Eşleştirmesi

Logo Tiger İş İstasyonu-Kalıp Bilgileri
Logo Tiger İş İstasyonu-Kalıp Bilgileri

4-Kalıp-Ürün Reçetesi Bağlantısı

Üretimde kalıp olarak takip edilecek malzemelerin hangi ürün reçetelerinde ve ürün reçetesinin hangi operasyonunda kullanılacağını belirleyebilmek için Kalıp-Ürün Reçetesi bağlantısı yapılmalıdır.

Kalıp-Ürün reçetesi ataması Ürün Reçetesi Kalıp Bilgileri sekmesinden yapılır.


Logo Tiger Ürün Reçetesi Kalıp Bilgileri
Logo Tiger Ürün Reçetesi Kalıp Bilgileri

5-Kalıpların Üretim Emrinde Kullanılması

Üretim emri hesaplama işleminde seçili reçeteye bağlı kalıp bilgileri ile, iş emrinin yapılacağı iş istasyonu kalıp bilgileri karşılaştırılarak uygun kalıp malzemeleri üretim emrine bağlanır. Üretim emri içerisinde kalıbın bilgileri kaynak kullanımları sekmesinden takip edilir. Kalıp süre ve miktar bilgisi kalıbın kullanıldığı iş emri sürelerinden getirilir.


Logo Tiger Kalıpların Üretim Emrinde Kullanılması
Logo Tiger Kalıpların Üretim Emrinde Kullanılması

Bakım Yönetimi


1-Bakım Türleri:

Tiger 3 Enterprise ürününde 3 farklı türde bakım yapılır.

 • Periyodik Bakım: Belirli tarihler arasında veya belirli ömür dönemlerinde yapılan malzeme bakımları için kullanılır.

 • Önleyici Bakım: Arıza oluşmamış ancak her an arıza oluşması durumu olan malzemeler için yapılan bakım türüdür.

 • Arızi Bakım: İlgili malzeme de arıza oluşması durumunda yapılacak bakım türüdür.

2-Bakım Yapılacak Malzemeler

 • Kalıp: Kalıp türünde tanımlanan malzemeler bakım emirlerinde kullanılır.

 • Sabit Kıymet Kaydı: Sabit Kıymet kayıtları bakım emirlerinde kullanılır.

 • İş İstasyonları: Sabit Kıymet Kaydı ile ilişkilendirilmiş iş istasyonları bakım emirlerinde kullanılır.

3-Sabit Kıymet Kaydı Bakım Tanımlaması:

Sabit kıymet kaydı Bakım Bilgileri sekmesinden ilgili sabit kıymetin Periyodik Bakım Bilgileri tanımlanır.

Periyodik Bakım:

 • Yapılmayacak: Sabit Kıymet Kaydı için periyodik bakım işlemleri takibi yapılmaz.

 • Ömür Bazlı: Sabit Kıymet Kaydına bağlı iş istasyonunun üretimde kullanım sürelerine göre periyodik bakım işlemleri yapılır.

 • Tarih Bazlı: Belirlenen tarih ve periyotlara göre Sabit Kıymet Kaydının periyodik bakım işlemleri yapılır.

Ömür Bazlı Takip Yöntemi:

 • Saat: İlgili iş istasyonunun gerçekleşen kaynak kullanım saatleri dikkate alınarak hesaplama yapılır.

 • Miktar: İlgili iş istasyonunun gerçekleşen kaynak kullanımlarındaki miktarı dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Bakım Ömrü: Ömür bazlı takip yöntemine göre sabit kıymetin hangi ömür periyotlarında bakıma gireceği tanımlanır.

Göz Sayısı: Sabit Kıymet Kaydının kaç gözlü olduğu tanımlanır.

Bakım Bitişinde Ömrü:

 • Değiştirme: Periyodik Bakım sonrası Bakım Ömrü değiştirilmez.

 • Arttır: Periyodik Bakım sonrası B