Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | 2.76 Versiyon Güncelleme Ocak 2022

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.76.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.76 - Ocak 2022 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Gelecek aylara/yıllara ait gider muhasebe bağlantı kodlarında işyeri filtresi çalışmıyor.


Gelecek dönemlere ait gelir ve gider muhasebe bağlantı kodu tanımlarında işyeri filtresi verildiğinde gelecek dönemlere dağıtımı yapılacak alış / satış faturalarında seçili işyerine göre muhasebe hesabının gelmesi sağlanmıştır.

 

2. Skonsol3 de faturada fişe yönetici yetkisi ver işleminde fatura kayıt edildikten sonra yetki açık kalıyor, yetki kapanmalı.


Skonsol3 uygulamasında satış faturasında fişe yönetici yetkisi ver işlemi ardından fatura kayıt edildikten sonra yönetici yetkisinin açık kalmaması sağlanmıştır.

 

3. Satırında binek araç kiralama checkboxı işaretlenmiş hizmet kartı bulunan satınalma fiyat farkı faturası muhasebeleştirilemiyor.


Satırında binek araç kiralama kutucuğu işaretlenmiş hizmet kartı bulunan satınalma fiyat farkı faturasının muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.

 

4. Üretim emri kaydet işleminde ve ardışık malzeme temininde performans sorunu yaşanıyor.


Üretim emri kaydet işleminde ve ardışık malzeme temininde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

 

5. İzle/Seçenekler menüsünde hızlı liste açılımı işaretli olmamasına rağmen satış irsaliyeleri browser ı açıldığında imleç son seçilen kayda konumlanmamaktadır.


İzle/Seçenekler menüsünde hızlı liste açılımı işaretli olmamasına rağmen satış irsaliyeleri browserı açıldığında imleç son seçilen kayda konumlanması sağlanmıştır.

 

6. İş yeri değişikliğiyle beraber masraf merkezi ve özel kod değişikliği de olan puantajlar işyerine göre muhasebeleştirildiklerinde sadece ikinci işyerine göre muhasebe fişi oluşuyor.


İşyeri değişikliğiyle beraber masraf merkezi ve özel kod değişikliği de olan puantaj kartları için muhasebeleştirme işlemi sonucunda ilgili işyerine göre ayrı muhasebe fişi oluşması sağlanmıştır.

 

7. Talep Hareketleri Dökümü raporunda ilgili malzemenin ambarındaki o malzemeye ait stok miktarı getirilemiyor.


Talep fişi satırlarında seçilen ambarlar için standart alanlara "Satır Karşılama Ambarı" ve "Satır Ambarı" alanları eklenmiştir.

 

8. Banka alınan hizmet faturası muhasebeleştirildiğinde satır bazlı belge detayı işaretli geliyor.


Banka alınan/verilen hizmet faturaları üzerinden muhasebeleştirme işlemi ile oluşan mahsup fişinde bire bir muhasebeleştirme yapıldığında genel belge detayı oluşması sağlanmıştır.

 

9. Programa İngilizce girildiğinde teminatlar ekranında kullanılacak para birimi başlığı Türkçe olarak geliyor.


Programa İngilizce girildiğinde Teminatlar ekranında "Kullanılacak Para Birimi" başlığının çevirisi yapılmıştır.

 

10. Sabit kıymet kartında yapılan değişiklik, değişiklik tarihçesine yansımıyor.


Sabit kıymet kartında yapılan değişikliğin, sabit kıymet tanımları üzerinden F9- Değişiklik tarihçesi ekranında yansıması sağlanmıştır.

 

11. Muhasebe fişlerinde kasa ve cari hesap satırı oluşturulup kaydedildikten sonra borç alacak değerleri silenerek tekrar kaydedildiğinde cari ve kasa hareketi silinmiyor.


Muhasebe fiş satırlarındaki kasa ve cari hesap türünde olan satırlar için borç alacak değerleri silinenerek tekrar kaydedildiğinde cari ve kasa hareketinin de silinmesi sağlanmıştır.

 

12. Defter-i kebir raporunda önce ocak ayı raporu alınıp, sonrasında şubat ayına rapor alınmasının ardından tekrar ocak ayına rapor alındığında sayfa sayısı hatalı geliyor.


Defter-i kebir raporunda önce ocak, sonra şubat ayı için rapor alınmasının ardından tekrar ocak ayı için rapor alındığında sayfa sayısının doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

13. Müşteri teminatlarından tipi avans süre bilgisi süreli olarak girilerek sonrasında değiştir ile bitiş tarihi ilk girilen tarihten önceki bir tarihe çekildiğinde tipi geçici olarak değişmektedir.


Tipi "avans" ve süre bilgisi "süreli" olarak girilen müşteri teminatı kaydedildikten sonra süre bitiş tarihi ilk girilen tarihten önceki bir tarihe çekildiğinde müşteri teminat tipinin değişmemesi sağlanmıştır.

 

14. Malzeme hareketleri penceresine giriş yapıldığında öndeğer olarak kaydedilmiş filtre uygulanmıyor.


Malzeme hareketleri penceresine giriş yapıldığında öndeğer olarak kaydedilmiş filtrenin uygulanması sağlanmıştır.

 

15. Banka işlem fişinde satırda işlem türü belirlenmemiş seçildiğinde hesap dağıtım detaylarına proje kodu bilgisi yansımamakta.


Banka işlem fişinde satırda işlem türü olarak "Belirlenmemiş" seçildiğinde hesap dağıtım detaylarında proje kodu bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.

 

16. Dövizli bir kasada, cari hesap tahsilatı işlem dövizli olarak giriliyor ve f9 menüde bulunan cari döviz bilgileri ekranında TL seçilip kaydediliyor. Muhasebeleştirme yapıldığında mahsup fişi içerisinde cari hesap için TL gelmeli.


Dövizli bir kasada, işlem dövizli olarak girilen cari hesap tahsilat fişinde F9 - Cari Döviz Bilgileri ekranında TL seçilerek kaydedildikten sonra oluşan mahsup fişinde cari hesap için döviz türünün TL gelmesi sağlanmıştır.

 

17. Sabit kıymet satınalma faturası kopyalanarak satır açıklaması değiştiriliyor. Sabit kıymet kaydında açıklama değişmiyor.


Sabit kıymet satınalma faturasının kopyalanması ile eklenen yeni sabit kıymet kaydı açıklama alanına kopyalanan faturanın satır açıklamasının gelmesi sağlanmıştır.

Faturadaki satır açıklaması değişirse bu yeni bilgi sk kaydına yansımamaktadır, F9- Sabit kıymet kaydı ile ilişkilendir' ile açılan ekrandan bilgi değiştirilmelidir.

 

18. Amortisman tabloları raporu tablo olarak alındığında fonksiyon arttırıcı olarak eklenen satırlar listelenmiyor.


Amortisman tabloları raporu tablo olarak alındığında fonksiyon arttırıcı olarak eklenen satırların listelenmesi sağlanmıştır.

 

19. Mamul alt malzeme tanımlarında satırlarda fire faktörü var ise, hızlı üretim fişi girip kaydettikten sonra tekrar değiştir ile girip hesapla yapıldığında ve kaydedildiğinde negatif seviye uyarısı vermemeli.


Mamul alt malzeme tanımları satırlarında fire faktörü varsa; hızlı üretim fişi girilip kaydedildikten sonra aynı fiş için tekrar hesaplama yapılıp kaydedildiğinde negatif seviye uyarısı verilmemesi sağlanmıştır.

 

20. Satış siparişi oluşturulan sabit kıymet için irsaliye ve fatura içerisine ilgili sipariş aktarıldığında sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirme yapıldığında sipariş içerisinde verilen birim fiyat değeri silinmemeli


Satış siparişi oluşturulan sabit kıymet için irsaliye ve fatura içerisine ilgili sipariş aktarıldığında ve sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirme yapıldığında siparişten gelen birim fiyat değerinin silinmemesi sağlanmıştır.

 

21. e-Arşiv carilerinde irsaliye yerine geçer işaretliyse, e-İrsaliye oluşturulup faturala yapıldığında irsaliye yerine geçer işaretli geliyor.


"İrsaliye faturalandığında irsaliye yerine geçer cari hesap kartından gelsin" parametresi değeri "hayır" seçilip e-Arşiv carileri için irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında e-Arşiv bilgileri ekranında irsaliye yerine geçer kutucuğunun işaretli gelmemesi sağlanmıştır.

 

22. Sabit kıymet kartında kıst amortisman alanı evet ve edinim şekli sıfır oto(maliyet) seçili iken sabit kıymet kaydı kaydedilmek istendiğinde kdv ödeme süresi belirtilmelidir uyarısı alınıyor.


Sabit kıymet kartında kıst amortisman alanı evet ve edinim şekli sıfır oto(maliyet) seçili iken yeni eklenen sabit kıymet kaydı kartında kdv ödeme süresi bilgisinin "1" olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

23. Kullanıcı yetkilerinde alınan siparişler - ekle - kampanya temizle alanında yetkisi yoksa satış siparişinde satırda F9 menüde detaylı bilgi seçeneği gelmiyor.