top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | 2.76 Versiyon Güncelleme Ocak 2022

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.76.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.76 - Ocak 2022 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Gelecek aylara/yıllara ait gider muhasebe bağlantı kodlarında işyeri filtresi çalışmıyor.


Gelecek dönemlere ait gelir ve gider muhasebe bağlantı kodu tanımlarında işyeri filtresi verildiğinde gelecek dönemlere dağıtımı yapılacak alış / satış faturalarında seçili işyerine göre muhasebe hesabının gelmesi sağlanmıştır.

 

2. Skonsol3 de faturada fişe yönetici yetkisi ver işleminde fatura kayıt edildikten sonra yetki açık kalıyor, yetki kapanmalı.


Skonsol3 uygulamasında satış faturasında fişe yönetici yetkisi ver işlemi ardından fatura kayıt edildikten sonra yönetici yetkisinin açık kalmaması sağlanmıştır.

 

3. Satırında binek araç kiralama checkboxı işaretlenmiş hizmet kartı bulunan satınalma fiyat farkı faturası muhasebeleştirilemiyor.


Satırında binek araç kiralama kutucuğu işaretlenmiş hizmet kartı bulunan satınalma fiyat farkı faturasının muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.

 

4. Üretim emri kaydet işleminde ve ardışık malzeme temininde performans sorunu yaşanıyor.


Üretim emri kaydet işleminde ve ardışık malzeme temininde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

 

5. İzle/Seçenekler menüsünde hızlı liste açılımı işaretli olmamasına rağmen satış irsaliyeleri browser ı açıldığında imleç son seçilen kayda konumlanmamaktadır.


İzle/Seçenekler menüsünde hızlı liste açılımı işaretli olmamasına rağmen satış irsaliyeleri browserı açıldığında imleç son seçilen kayda konumlanması sağlanmıştır.

 

6. İş yeri değişikliğiyle beraber masraf merkezi ve özel kod değişikliği de olan puantajlar işyerine göre muhasebeleştirildiklerinde sadece ikinci işyerine göre muhasebe fişi oluşuyor.


İşyeri değişikliğiyle beraber masraf merkezi ve özel kod değişikliği de olan puantaj kartları için muhasebeleştirme işlemi sonucunda ilgili işyerine göre ayrı muhasebe fişi oluşması sağlanmıştır.

 

7. Talep Hareketleri Dökümü raporunda ilgili malzemenin ambarındaki o malzemeye ait stok miktarı getirilemiyor.


Talep fişi satırlarında seçilen ambarlar için standart alanlara "Satır Karşılama Ambarı" ve "Satır Ambarı" alanları eklenmiştir.

 

8. Banka alınan hizmet faturası muhasebeleştirildiğinde satır bazlı belge detayı işaretli geliyor.


Banka alınan/verilen hizmet faturaları üzerinden muhasebeleştirme işlemi ile oluşan mahsup fişinde bire bir muhasebeleştirme yapıldığında genel belge detayı oluşması sağlanmıştır.

 

9. Programa İngilizce girildiğinde teminatlar ekranında kullanılacak para birimi başlığı Türkçe olarak geliyor.


Programa İngilizce girildiğinde Teminatlar ekranında "Kullanılacak Para Birimi" başlığının çevirisi yapılmıştır.

 

10. Sabit kıymet kartında yapılan değişiklik, değişiklik tarihçesine yansımıyor.


Sabit kıymet kartında yapılan değişikliğin, sabit kıymet tanımları üzerinden F9- Değişiklik tarihçesi ekranında yansıması sağlanmıştır.

 

11. Muhasebe fişlerinde kasa ve cari hesap satırı oluşturulup kaydedildikten sonra borç alacak değerleri silenerek tekrar kaydedildiğinde cari ve kasa hareketi silinmiyor.


Muhasebe fiş satırlarındaki kasa ve cari hesap türünde olan satırlar için borç alacak değerleri silinenerek tekrar kaydedildiğinde cari ve kasa hareketinin de silinmesi sağlanmıştır.

 

12. Defter-i kebir raporunda önce ocak ayı raporu alınıp, sonrasında şubat ayına rapor alınmasının ardından tekrar ocak ayına rapor alındığında sayfa sayısı hatalı geliyor.


Defter-i kebir raporunda önce ocak, sonra şubat ayı için rapor alınmasının ardından tekrar ocak ayı için rapor alındığında sayfa sayısının doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

13. Müşteri teminatlarından tipi avans süre bilgisi süreli olarak girilerek sonrasında değiştir ile bitiş tarihi ilk girilen tarihten önceki bir tarihe çekildiğinde tipi geçici olarak değişmektedir.


Tipi "avans" ve süre bilgisi "süreli" olarak girilen müşteri teminatı kaydedildikten sonra süre bitiş tarihi ilk girilen tarihten önceki bir tarihe çekildiğinde müşteri teminat tipinin değişmemesi sağlanmıştır.

 

14. Malzeme hareketleri penceresine giriş yapıldığında öndeğer olarak kaydedilmiş filtre uygulanmıyor.


Malzeme hareketleri penceresine giriş yapıldığında öndeğer olarak kaydedilmiş filtrenin uygulanması sağlanmıştır.

 

15. Banka işlem fişinde satırda işlem türü belirlenmemiş seçildiğinde hesap dağıtım detaylarına proje kodu bilgisi yansımamakta.


Banka işlem fişinde satırda işlem türü olarak "Belirlenmemiş" seçildiğinde hesap dağıtım detaylarında proje kodu bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.

 

16. Dövizli bir kasada, cari hesap tahsilatı işlem dövizli olarak giriliyor ve f9 menüde bulunan cari döviz bilgileri ekranında TL seçilip kaydediliyor. Muhasebeleştirme yapıldığında mahsup fişi içerisinde cari hesap için TL gelmeli.


Dövizli bir kasada, işlem dövizli olarak girilen cari hesap tahsilat fişinde F9 - Cari Döviz Bilgileri ekranında TL seçilerek kaydedildikten sonra oluşan mahsup fişinde cari hesap için döviz türünün TL gelmesi sağlanmıştır.

 

17. Sabit kıymet satınalma faturası kopyalanarak satır açıklaması değiştiriliyor. Sabit kıymet kaydında açıklama değişmiyor.


Sabit kıymet satınalma faturasının kopyalanması ile eklenen yeni sabit kıymet kaydı açıklama alanına kopyalanan faturanın satır açıklamasının gelmesi sağlanmıştır.

Faturadaki satır açıklaması değişirse bu yeni bilgi sk kaydına yansımamaktadır, F9- Sabit kıymet kaydı ile ilişkilendir' ile açılan ekrandan bilgi değiştirilmelidir.

 

18. Amortisman tabloları raporu tablo olarak alındığında fonksiyon arttırıcı olarak eklenen satırlar listelenmiyor.


Amortisman tabloları raporu tablo olarak alındığında fonksiyon arttırıcı olarak eklenen satırların listelenmesi sağlanmıştır.

 

19. Mamul alt malzeme tanımlarında satırlarda fire faktörü var ise, hızlı üretim fişi girip kaydettikten sonra tekrar değiştir ile girip hesapla yapıldığında ve kaydedildiğinde negatif seviye uyarısı vermemeli.


Mamul alt malzeme tanımları satırlarında fire faktörü varsa; hızlı üretim fişi girilip kaydedildikten sonra aynı fiş için tekrar hesaplama yapılıp kaydedildiğinde negatif seviye uyarısı verilmemesi sağlanmıştır.

 

20. Satış siparişi oluşturulan sabit kıymet için irsaliye ve fatura içerisine ilgili sipariş aktarıldığında sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirme yapıldığında sipariş içerisinde verilen birim fiyat değeri silinmemeli


Satış siparişi oluşturulan sabit kıymet için irsaliye ve fatura içerisine ilgili sipariş aktarıldığında ve sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirme yapıldığında siparişten gelen birim fiyat değerinin silinmemesi sağlanmıştır.

 

21. e-Arşiv carilerinde irsaliye yerine geçer işaretliyse, e-İrsaliye oluşturulup faturala yapıldığında irsaliye yerine geçer işaretli geliyor.


"İrsaliye faturalandığında irsaliye yerine geçer cari hesap kartından gelsin" parametresi değeri "hayır" seçilip e-Arşiv carileri için irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında e-Arşiv bilgileri ekranında irsaliye yerine geçer kutucuğunun işaretli gelmemesi sağlanmıştır.

 

22. Sabit kıymet kartında kıst amortisman alanı evet ve edinim şekli sıfır oto(maliyet) seçili iken sabit kıymet kaydı kaydedilmek istendiğinde kdv ödeme süresi belirtilmelidir uyarısı alınıyor.


Sabit kıymet kartında kıst amortisman alanı evet ve edinim şekli sıfır oto(maliyet) seçili iken yeni eklenen sabit kıymet kaydı kartında kdv ödeme süresi bilgisinin "1" olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

23. Kullanıcı yetkilerinde alınan siparişler - ekle - kampanya temizle alanında yetkisi yoksa satış siparişinde satırda F9 menüde detaylı bilgi seçeneği gelmiyor.


Kullanıcının satış ve dağıtım yetkileri altında bulunan kampanya temizle yetkisi olmadığında satış siparişinde satırda F9 menüde detaylı bilgi seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.

 

24. İki tarih arası mizanda filtre ekranında hesap kodunda detaylı filtre alanında yıldız karakter ile filtre verildiğinde toplam alanında veri getirmemektedir.


İki tarih arası mizanda filtre ekranında hesap kodunda detaylı filtre alanında yıldız karakter ile filtre verildiğinde toplam alanında veri getirmesi sağlanmıştır.

 

25. İşlem dövizli ve ödemeli satış siparişi yerel para birimine çevrildiğinde f9 ödeme hareketleri penceresinde işlem dövizi ve ödeme tutarı alanları değiştirilememektedir.


İşlem dövizli ve ödemeli satış siparişi fişinde Kullanılacak Para Birimi - Satırlar bölümünde değişiklik yapıldığında 'İşlem dövizi değiştirilecektir' mesajı verilmesi sağlanarak F9 ödeme hareketleri penceresinde işlem dövizi ve ödeme tutarı alanlarının güncellenmesi sağlanmıştır.

 

26. Dövizli bir çekin işlem bordrosu bankada tahsil işleminde TL olarak provizyon masrafı yazılarak kaydedilidikten sonra değiştir ile içine girilip tekrar kaydedildiğinde provizyon masrafı satırı dövizli tutar alanı TL tutar olarak geliyor.


Dövizli bir çekin işlem bordrosu bankada tahsil işleminde TL olarak provizyon masrafı yazılarak kaydedildikten sonra değiştir ile açılıp tekrar kaydedildiğinde provizyon masrafı satırı dövizli tutar alanı bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

27. Satış fiyat farkı numara şablonu gruplanmış artırımlı tutarları azaltılacak seçili ise fiyat farkı faturasının numarası artırılmadan en son faturanın numarası gelmektedir.


Satış fiyat farkı numara şablonu gruplanmış artırımlı ise ve stok tutarları azaltılacak seçili ise fiyat farkı faturasının numarasının artırılarak gelmesi sağlanmıştır.

 

28. Edinim şekli sıfır oto(gider) olarak satın alınan sabit kıymete ait satınalma faturası muhasebe kodlarına ek vergi tutarı negatif değer atılıyor.


Edinim şekli sıfır oto(gider) olarak satın alınan sabit kıymete ait satınalma faturasında KKEG tutarı ek vergiden büyük olduğunda , muhasebe kodlarında ek vergi satırı oluşmaması sağlanmıştır.

 

29. Rotatif kredilerde kapanış tarihi vade sonu hesaplama tarihlerinden önceki bir tarih olduğunda faiz hesaplamasında vade sonu kredi alınış kapanış tarihleri arasında olmalıdır uyarısı alınıyor.


Rotatif kredilerde kapanış tarihi vade sonu hesaplama tarihlerinden önceki bir tarih olduğunda faiz hesaplamasında uyarı alınmadan hesaplama yapılması ve vade sonu tarihinin kredi kapanış tarihi olarak atanması sağlanmıştır.

 

30. Skonsol 3 satış ekranında tc kimlik numarası bilgisine on karakter yazılabilmektedir.


Skonsol 3 satış ekranında tc kimlik numarası bilgisine on bir karakter yazılabilmesi sağlanmıştır.

 

31. Tamamlandı durumundaki üretim emrine gerçekleşen miktar girişi yapılıp durum bilgisi devam ediyor yapıldığında gelen dikkat ekranı çarpı işareti ile kapatılmak istendiğinde sistem otomatik evet işaretlenmiş olarak işlem yapmaktadır.


Tamamlandı durumundaki üretim emrine gerçekleşen miktar girişi yapılıp durum bilgisi devam ediyor olarak güncellenip uyarı ekranı çarpı işareti ile kapatıldığında malzeme fişlerinin silinmemesi sağlanmıştır.

 

32. Cari hesap kartlarında grup ağacında herhangi bir grup şirketine tıklanıp sağ taraftaki grid içerisinde f9 menüde ekle işlemi ile yeni cari hesap eklenmek istenildiğinde cari hesap kod bilgisi hatalı oluşmaktadır.


Cari hesap kartlarında grup ağacında herhangi bir grup şirketine tıklanıp sağ taraftaki grid içerisinde f9 menüde ekle işlemi ile açılan yeni cari hesap kartında cari hesap kod bilgisinin doğru atanması sağlanmıştır. Grup şirket tanımı altında daha önceden eklenmiş bir cari hesap kartı varsa yeni eklenecek ve aynı türdeki cari hesap için sıradaki numara atanmaktadır. Ancak ilgili türde bir alt cari hesap tanımı yoksa kart ilk açıldığında grup şirket kodu atanmaktadır.

 

33. Talep fişi içerisinde seçilen cari hesabın işlem dövizli satınalma fiyatı tanımlı ise talep fişine işlem dövizli birim fiyat otomatik olarak yansımıyor.


Talep fişi içerisinde seçilen cari hesabın işlem dövizli satınalma fiyatı tanımlı olduğunda talep fişine işlem dövizli birim fiyatın otomatik yansıması sağlanmıştır.

 

34. Satınalma emri fişi satır bazında onaylandığında satınalma emri F9 menüde teklif ekle seçeneği görünmüyor.


Satınalma emri fişi satır bazında onaylandığında ve en az bir satır 'Onaylandı' durumunda olduğunda satınalma emri F9 menüde teklif ekle seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.

 

35. Çek senet karşılığı spot kredi tanımlamasında çek senet ödemesi yapıldıktan sonra yeni taksit hareketi girişi yapılamamalı.


Çek senet karşılığı spot kredi tanımlamasında çek senet ödemesi yapıldıktan sonra yeni taksit hareketi girişi yapılamaması sağlanmıştır.

 

36. Cari hesap kur farkı işlemi sonucu oluşan alınan hizmet faturasının statüsü e-Arşiv faturası oluşturulacak oluyor.


Cari hesap kur farkı işlemi sonucu oluşan alınan hizmet faturasının statüsünün kağıt fatura olarak oluşması sağlanmıştır.

 

37. Devir ile gelen kur farkı fişi ve açılış fişi haricinde hareketi olmayan cari hesap kartı için kur farkı fişi oluşuyor.


Devir ile gelen kur farkı fişinin yeni hesaplanan kur farkı işlemine dahil edilmemesi sağlandı.

 

38. İngilizce arayüzünde faturanın tutarı yazı ile yazmak istediğimizde ondalık ayarlarında 3 hane yapılmasına rağmen sadece 2 hane yazıyor.


İngilizce arayüzünde fatura tutarı yazı ile yazılmak istendiğinde kuruş hanesi 3 olarak güncellenip kuruş hanesine alt birim girildiğinde 3 hane yazılması sağlanmıştır.

 

39. Muhasebeleştirme şekli genel seçilerek birden fazla fatura tek muhasebe fişi ile muhasebeleştirildikten sonra bir faturada muhasebe kodu değiştirildiğinde mahsup fişi silinmiyor.


Muhasebeleştirme şekli "Genel" seçilerek birden fazla fatura tek muhasebe fişi ile muhasebeleştirildikten sonra bir faturada muhasebe kodu değiştirildiğinde mahsup fişinin silinmesi sağlanmıştır.

 

40. Kasadan eklenen fatura tutarı, cari hesap kart listesinde İD Bakiye tutarına eklenmemeli.


Kasadan eklenen fatura tutarının cari hesaplar ekranındaki İD Bakiye tutarına eklenmemesi sağlanmıştır.

 

41. Kasa işlemlerinden oluşturulan faturalar tam ekran yapıldığında e-Fatura/e-Arşiv amblemi kayboluyor.


Kasa işlemlerinden oluşturulan faturalar tam ekran yapıldığında e-Fatura/e-Arşiv amblemlerinin görünmesi sağlanmıştır

 

42. Ambar sayımında, sayım miktarı alanına excelden kopyala yapıştır yapıldığında alt alta yapıştırması gerekirken miktarları ilk satırda yan yana yapıştırıyor.


Ambar sayımında, sayım miktarı alanına excelden kopyala yapıştır yapıldığında alt alta yapıştırması sağlanmıştır.

 

43. Satınalma faturasında seçilen malzeme kartının referans değeri ile aynı referans değerine sahip hizmet kartı bulunmadığında gelir gider tahakkuku işaretlenip kaydedilmek istendiğinde Invalid pointer operation hatası alınıyor.


Satınalma / Satış fatura satırlarında seçilen malzeme kartları referansı ile ilgili datada aynı referansa sahip hizmet kartı bulunmadığında ve gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider dağıtımı yapılmak istenildiğinde faturaların kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

 

44. Kredi kartı fişi içerisinde satırlarda proje kodu seçilerek oluşturulmuş fiş kopyalandığında yeni fişte satırda proje kodları değiştirilse bile kaydedildikten sonra ilk fişteki proje kodlarına dönmektedir.


Kredi kartı fişi içerisinde satırlarda proje kodu seçilerek oluşturulmuş fiş kopyalandığında yeni fişte satırda proje kodları değiştirildiğinde güncellenmesi sağlanmıştır.

 

45. Muhasebe işlem merkezinden alınan iki tarih arası mizan raporu tarih aralığı filtresine göre değer getirmiyor.


Muhasebe işlem merkezinden alınan iki tarih arası mizan raporunun tarih aralığı filtresine göre değer getirmesi sağlanmıştır.

 

46. Mali dönem bağımsız firmada muhasebe işlem merkezi üzerinden iki tarih arası mizan alındığnıda giden sorguda tarih filtresine bakılmadan mali yıl bilgisi mali dönemin başlangıç yılı olarak gidiyor.


Mali dönem bağımsız firmada muhasebe işlem merkezi üzerinden iki tarih arası mizan alındığında giden sorguda mali yıl bilgisinin tarih filtresine göre gitmesi sağlanmıştır.

 

47. Stoktan talep karşılama işlemi yapılırken fiş tarihinden önceki bir tarihte dönem kapama yapıldıysa 16149-Dönem Kapama işlemi yapıldığından kaydedilememiştir mesajı alınarak talep karşılama yapılamıyor.


Stoktan talep karşılama işlemi yapılırken fiş tarihinden önceki bir tarihte dönem kapama yapıldıysa "16149-Dönem Kapama işlemi yapıldığından kaydedilememiştir." mesajı alınmadan talep karşılama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

48. Alınan proforma fatura, envanter raporuna yansımamalı.


Alınan proforma faturanın envanter raporuna yansımaması sağlanmıştır.

 

49. Satış sözleşmesinde birim fiyat kontrolü yapıldığında ve malzemenin fiyatı kdv dahil fiyat olduğunda sipariş aktarımında birim fiyat sözleşme birim fiyatından düşük olamaz uyarısı alınıyor.


Satış sözleşmesinde birim fiyat kontrolü yapıldığında ve malzemenin fiyatı kdv dahil fiyat olduğunda "Sipariş aktarımında birim fiyat, sözleşme birim fiyatından düşük olamaz." uyarısının alınması engellenmiştir.

 

50. Toplu Reçete Güncelleme işleminde Alt Revizyonlar Güncellenecek seçildiğinde yarı mamul reçete revizyon satırlarının değişmesi


Toplu reçete güncelleme işlemiyle girdi satırındaki yarı mamulün revizyon kodu güncellemesi sonucunda yarı mamul alt reçete revizyonuna ait herhangi bir değişiklik yapılmaması ve girdi satırındaki malzemelerin silinmemesi sağlanmıştır.

 

51. Satış siparişinde ticari işlem grubu dolu olan sipariş satış irsaliyesine sipariş fişi aktar ile çağırıldığında ticari işlem grubu alanı boş olarak görünüyor.


Satış siparişinde ticari işlem grubu dolu olan sipariş, satış irsaliyesine "Sipariş Fişi Aktar" ile çağırıldığında ticari işlem grubu alanının dolu olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

52. Vergi mükellefi firmaya gelir fişi oluşturulduktan sonra portala gönderildiğinde "Bu belge türü için zorunlu alan. Alan adı: Soyadı/Unvanı" uyarısı alınıyor.

Vergi mükellefi firmaya gelir fişi oluşturulduktan sonra GIB defter beyan sistemine gönderildiğinde "Bu belge türü için zorunlu alan. Alan adı: Soyadı/Unvanı" uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

 

53. Muhasebe fişlerinde işyeri bazında onaylama tarihi olduğunda toplu muhasebeleştirme de ilgili işyeri filtrelerde seçilmemesine rağmen onay tarihi öncesine işlem yapılamaz uyarısı alınıyor.


Muhasebe fişlerinde işyeri bazında onaylama tarihi olduğunda, toplu muhasebeleştirme işleminde işyeri filtresine göre uyarı alınmadan muhasebeleştirme işleminin yapılması sağlanmıştır.

 

54. Arayüz uyarlama ile browsera eklenen logicalref alanı için eklenen lookup listesinde referans değeri 1000 ve üzeri olduğunda karşılığı gelmiyor.


Ara yüz uyarlama ile pencerelere eklenen lookup listesinde referans değerleri 1000 ve üzeri olanların karşılığı gelmesi sağlanmıştır.

 

55. Maliyetlendirme kontrol sihirbazında Maliyetlendirme Sonrası Yapılacak Kontrollerde yıl bilgisi 1899 olarak geliyor.


Maliyetlendirme kontrol sihirbazında Maliyetlendirme Sonrası Yapılacak Kontrollerde yer alan 1 nolu "sarf+genel gider+iş istasyonu..." kontrolü sonuc ekranında yer alan "Ger.Bit.Tarihi" alanı gösterim formatı düzeltilmiştir.

 

56. Fatura, fiş browserında toplu muhasebeleştirme işleminde aynı mahsup fişine birden fazla fatura, fiş muhasebeleşmesi.


Muhasebeleştirme yapılan tarih aralığında masraf merkezi girilmemiş faturalar olması durumunda toplu muhasebeleştirme (birebir) işleminde aynı mahsup fişi satırlarına birden fazla fatura veya fişin yansımaması sağlanmıştır.

 

57. Mahsup fişleri numaralandırma işlemi yapılırken kaynak fiş türü olmayan fişler için tarih kontrolü yapılmadan en son numaralandırılıyor.

Mahsup fişleri numaralandırma işlemi yapılırken kaynak fiş türü olmayan fişler için tarih kontrolü yapılmadan en son numaralandırılma durumu giderilmiştir.

 

58. Bilanço tablosu aktif/pasif grup yanyana listelensin filtresi evet seçilerek alındığında aktifler toplamı ile pasifler toplamı aynı tutar geliyor, aktifler toplamı pasifler toplamı filtre hayır seçildiğinde geldiği gibi gelmeli.


Bilanço tablosu aktif/pasif grup yanyana listelensin filtresi evet seçilerek alındığında aktifler toplamı ile pasifler toplamının aynı tutar gelmesi sağlanmıştır.

 

59. Maliyet üzerinden fiyatlandırma(COST) işleminde fiş türlerinde ambar fişi seçilmiş ise "Row cannot be located for updating" hata mesajı alınıyor.


Maliyet üzerinden fiyatlandırma(COST) işleminde fiş türlerinde ambar fişi seçilmiş ise "Row cannot be located for updating" mesajının alınmaması sağlanmıştır.

 

60. Satış sipariş fişinde varyantlı mamul için Revizyon ekle (Konfigürasyon) ve Varyant seç (Konfigürasyon) işlemi sonrasında yarı mamul siliniyor.


Satış sipariş fişinde varyantlı mamul için Revizyon ekle (Konfigürasyon) ve Varyant seç (Konfigürasyon) işlemi sonrasında yarı mamulün silinip silinmemesinin parametrik olması sağlanmıştır.

 

61. Ambar fişinde satır silindiğinde STLINE tablosunda ve malzeme hareketlerinde satırı kalmaktadır.


Malzeme için muhasebe kodları otomatik doldurulduğunda ilgili alan giriş ve çıkış satırlarında aynı olmadığı için Ambar fişinde satır silindiğinde ilgili tabloda ve malzeme hareketlerinde satırın silinmesi sağlanmıştır.

 

62. Proje kodu veya masraf merkezi girilen fatura muhasebeleştirildikten sonra oluşan mahsup fişinde hesap dağıtım detayları ekranına proje kodu ya da masraf merkezi gelmiyor.


Proje kodu veya masraf merkezi girilen fatura muhasebeleştirildikten sonra oluşan mahsup fişinde hesap dağıtım detayları ekranına proje kodu ve masraf merkezinin gelmesi sağlanmıştır.

 

63. Çek karşılığı kredi için teminata verilen çekler bankada tahsil edildikten sonra devir işlemi yapıldığında banka hesap bakiyesi ve hareketler yanlış gözükmektedir.


Çek karşılığı kredi için teminata verilen çekler bankada tahsil edildikten sonra devir işlemi yapıldığında banka hesap bakiyesi ve hareketlerin doğru gösterilmesi sağlanmıştır.

 

64. Banka, kasa ve cari hesap fişlerinde gruplandırılmış artırımlı şablon kullanıldığında fişler eklenirken invalid column name hatasının alınmasının engellenmesi


Fatura/İrsaliye tarihi ve numarasının sıra kontrolü yapılacak parametresi kullanıcı uyarılacak/işlem durdurulacak seçili iken banka, kasa ve cari hesap fişlerinde gruplandırılmış artırımlı şablon kullanıldığında fişler eklenirken invalid column name uyarısının alınması engellenmiştir.

 

65. Sabit kıymet kaydında F9 üretim miktarları penceresinde F9 çıkar işlemi yapıldığında Access violation mesajı alınmaktadır.


Sabit kıymet kaydında F9 - Üretim Miktarları penceresinden F9 - Çıkar işlemi yapıldığında Access violation mesajının alınması engellenmiştir.

 

66. 7326 yeniden değerleme kapsamında kıst amortisman evet olduğunda değerleme sonrasında ki yılda dönemsel amortisman hatalı hesaplanmaktadır.


7326 yeniden değerleme kapsamında KIST amortisman evet olduğunda değerleme sonrasında ki yılda dönemsel amortisman tutarının doğru hesaplaması sağlanmıştır.

 
118 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page