top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Bordro 4.80 Versiyon Güncelleme Ekim 2022

Bordro Plus için 4.80.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Net ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda Kıdem-İhbar hesaplarında kullanılan günlük brüt ücretin doğru olması talebi


Net ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda Kıdem-İhbar hesaplarında kullanılan günlük brüt ücretin doğru getirilmesi sağlanmıştır.

 

2. Puantaj kartı üzerinden Asgari Ücret Kümülatif Vergi Matrahının girilebilmesi talebi


Sicil Kartı ve Puantaj Kartı üzerinden Asgari Ücret Kümülatif Vergi Matrahı girilebilmesi sağlanmıştır.

 

3. Tahakkuk listesi rapor filtrelerine asgari ücretli filtresinin eklenmesi talebi


Tahakkuk Listesi Filtreler>Ücret Bilgileri'ne seçenekleri "Evet,Hayır ve Hepsi" olan "Asgari Ücretli" filtresinin eklenmesi sağlanmıştır.

 

4. SGK sigortalı işe giriş/işten çıkış bildirgesinin barkodlu olarak raporlanabilmesi talebi

SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri, belgeye özel oluşan barkod ile program ara yüzünde pdf olarka kaydedilip raporlanabilmesi sağlanmıştır.

 

5. Tahakkuk listesi standart alan listesine sgk eksik gün sayısı ve sgk eksik gün nedeni alanlarının eklenmesi talebi


Tahakkuk Listesi raporuna " Eksik Gün Sayısı[5134] , Eksik Gün Nedeni (SGK)[5135]" alanlarının eklenmesi sağlanmıştır.


Video için tıklayınız.

 

6. Toplu tabilik düzenleme işleminde başlangıç tarih aralığı filtresi verilebilmesi ve ilgili tarih aralığında ataması ya da işe girişi olan bütün çalışanlara toplu tabilik değişikliği yapılabilmesi talebi


Toplu Tabilik Güncelleme ekranına seçenekleri "Mevcut Kayıt ve Sonraki Kayıtlar Güncellensin" olan "Geçerlilik Tarihine Göre" alanının eklenmesi sağlanmıştır.

 

7. İcra borç kaydındaki icra dosya no, alacak bilgisi, banka adı, banka şubesi, iban numarası gibi bilgiler borç avans modülündeki raporlara eklenmesi talebi


Borç Kayıtları Listesi : İcra Kurumu[4633] ,İcra Dosya No[4634] ,İcra Alacaklı Bilgisi[4635],Banka Adı[4636],Banka Şubesi[4637],Hesap Numarası[4638],IBAN Numarası[4639]


*Personel Borç Dökümü :İcra Kurumu[4634],İcra Dosya No[4635],İcra Alacaklı Bilgisi[4636],Banka Adı[4637],Banka Şubesi[4638],Hesap Numarası[4639],IBAN Numarası[4640]


*Banka Avans Ödemesi :İcra Kurumu[4626],İcra Dosya No[4627],İcra Alacaklı Bilgisi[4628],Banka Adı[4629],Banka Şubesi[4630],Hesap Numarası[4631],IBAN Numarası[4632]


*Borç Kayıtları Analizi:İcra Kurumu[3007],İcra Dosya No[3008],İcra Alacaklı Bilgisi[3009],Banka Adı[3010],Banka Şubesi[3011],Hesap Numarası[3012],IBAN Numarası[3013] eklenmesi sağlanmıştır.

 

8. Net ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda Kıdem-İhbar hesaplarında kullanılan günlük brüt ücretin doğru olması talebi

Net ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda Kıdem-İhbar hesaplarında kullanılan günlük brüt ücretin doğru getirilmesi sağlanmıştır.

 

9. Sicil kartı içerisinde F9 menu tabi olduğu parametreler ekranının pencere genişliğinin büyütülebilmesi talebi


Sicil kartı>F9 menü>Tabi Olduğu Parametreler ekran boyutunun değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

 

10. Nafaka türündeki borç kaydına icra kurumu, icra dosya numarası, alacaklı bilgisi, banka adı/şubesi, hesap ve IBAN numarası alanlarının eklenmesi talebi

Nafaka türündeki borç kaydına, icra türündeki borç kaydındaki gibi icra kurumu, icra dosya numarası, alacaklı bilgisi, banka adı/şubesi, hesap ve IBAN numarası alanları eklenmesi sağlanmıştır.


Video için tıklayınız.

 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
 

1. Sicil Kartları>Ödeme Bilgilerinde "Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti" ve "Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti" ve "Ana Bilgiler>Meslek Kodu" alanlarının xml'e alınabilmesi talebi


Sicil Kartları>Ödeme Bilgilerinde "Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti" ve "Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti" ve "Ana Bilgiler>Meslek Kodu" alanlarının xml'e alınabilmesi sağlanmıştır.

 

2. Parametre aktarımı işlemi sonrasında bir önceki parametre tarihinde sicil kartı çocuk sayısı bilgisinin gelmesi talebi


Parametre aktarımı işlemi sonrasında bir önceki parametre tarihinde sicil kartı çocuk sayısı bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

 

3. Puantaj kartında gelir vergisi dilim değişikliği olduğunda engellilik indiriminden doğan tutarın net istihkaka eklenmesi talebi


Çalışanın gelir vergisi matrahı çift dilimde ve asgari ücret kümülatif matrahı tek dilimde olduğu durumda engellilik indirimi hesaplamasının doğru olarak yapılması sağlanmıştır.

 

4. Çocuk yardımı türünde iki tane 6 yaş üzeri çalışma parametresi tanımlanıp puantaj hesaplaması yapıldığında ikinci 6 yaş üstü çocuk yardımının doğru hesaplanması talebi


Çocuk yardımı türünde iki tane 6 yaş üzeri çalışma parametresi tanımlanıp puantaj hesaplaması yapıldığında ikinci 6 yaş üstü çocuk yardımının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

5. Personel listesi raporunun işlem tarihi filtresine göre listelemesi talebi


Rapor ön sorgusunda verilen tarih Atamdan önce verilse bile personelin rapora gelmemesi sağlanmıştır.

 

6. İzin durum raporuna izin planlama kaydında girilen açıklama bilgisini getiren standart alanın çalışması talebi


Sicil Yönetimi>Raporlar>İzin Durum Raporu'na "Açıklama (Zaman Planlama)[3099]" değişkeni eklenmesi sağlanmıştır.

 

7. Net ödeme alan personelde toplu sözleşme farkı hesaplatıldığında Sgk işçi prim farkının doğru hesaplanması talebi


Net ödeme alan personelde toplu sözleşme farkı hesaplatıldığında Sgk işçi prim farkının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

8. 30 gün Ar-Ge 'li çalışan brüt ücretli personelde damga vergisinin 0,01 doğru hesaplanması talebi


30 gün ar-geye dahil çalışması olan personelde damga vergisinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

9. Puantaj hesaplamalarında SGK prim toplamının doğru hesaplanması talebi


Bordro Parametreleri ekranına'' SGK Primleri Prim Bazında Yuvarlansın'' parametresi eklenmesi sağlanmıştır.

 

10. Muhtasar ve prim hizmet beyammaesinde sabit gelir vergisi bulunan çalışanların gelir vergisi matrahı ve gelir vergisinin doğru görüntülenmesi talebi


Sabit gelir vergisi olan puantaj için muhtasar ve prim hizmet belgesi alındığında raporda gelir vergisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

11. Net saatlik ücret alan engelli sicilin eksik çalışması olduğunda sakatlık indirimi net istihkaka eklenmesi talebi


Saatlik net ücret alan engelli personel de engellilik indiriminden kaynaklanan gelir vergisi avantajının net istihkaka eklenmesi sağlanmıştır.

 

12. 31 çeken aylarda SGK eksik gün çalışma şekli parametresi ayın gün sayısı üzerinden seçiliyken puantaja ücretsiz izin aktarımı yapıldığında izin gününün 31 gün üzerinden düşmesi talebi


Bordro parametrelerinde yer alan "SGK Eksik Gün Hesaplama Şekli" parametresi "Ayın gün sayısı üzerinden" seçili olduğunda 31 gün gelen aylar için ücretsiz izin aktarımı yapıldığında ayın gün sayısı üzerinden izin günün düşmesi sağlanmıştır.

 

13. Tahakkuk listesindeki ve tahakkuk toplamları raporundaki"17103/27103 Sgk Prim İndirimi" standart alanındaki değerin doğru gelmesi talebi


Tahakkuk Listes, raporunda 17103 SGK, Prim İndirimi[5115] , 27103 SGK Prim İndirimi[5119], 17103 SGK İşsizlik Prim İndirimi[5116] , 27103 SGK İşsizlik Prim İndirimi[5120] alanlarının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

 

14. İngilizce dil seçeneği kullanıldığında "Çalışma Alanı" kısmının İngilizce gelmesi talebi


İngilizce dil seçeneği kullanıldığında "Çalışma Alanı" kısmının İngilizce gelmesi sağlanmıştır.

 

15. Ar-Geli personele Ar-Ge ye dahil olmayan bir ek ödemeyle birlikte ek kesinti türünde özel sigorta verildiğinde Ar-Ge gelir vergisi istisnası tutarının doğru hesaplanması talebi


Ar-Geli personele Ar-Ge ye dahil olmayan bir ek ödemeyle birlikte ek kesinti türünde özel sigorta verildiğinde Ar-Ge gelir vergisi istisnası tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

16. Bordro zarfı "parametrelerin gösterimi" filtresinin çalışması talebi


Bordro Zarfı standart tasarımda Kazançlar ve Sosyal Yardım başlıklarının dinamik hale gelmesi sağlanmıştır.

 

17. Saatlik net ücret alan engelli personelde 'Engelli İndirimi Uygulama Yöntemi' parametresinin çalışması talebi


Saatlik net ücret alan engelli personel de 'Engelli İndirimi Uygulama Yöntemi' bordro çalışma parametresinin doğru şekilde çalışması sağlanmıştır.

 

18. Net asgari ücret alan personelin aylık brüt ücretindeki kuruş farkının düzeltilmesi talebi


Net asgari ücret alan personelin aylık brüt ücretindeki kuruş farkının düzeltilmesi sağlanmıştır.

 

19. İlgili ayda puantaj kartı olan sicile ek ödeme için ara dönem yapılarak puantaj kartı oluşturulduğunda asgari ücret gelir vergisi indiriminin hesaplanmaması talebi


Ara dönemde asgari ücret indirimi vergi diliminin değişmemesi durumunda, asgari ücret indiriminin yeniden hesaplanması engellenmiştir.

 

20. Asgari ücret kümülatif vergi tutarına tam ay ücretsiz izin/raporlu çalışanlar için tutar hesaplanmayan dönemlerin dahil edilmesi talebi


Bordro Çalışam Parametrelerine "Tam Ay Ücretsiz İzin Olması Durumunda Asgari Ücret Matrahı AÜKV (Asgari Ücret Kümülatif Vergi) Matrahına Eklensin: Evet/Hayır" parametresi eklendi. Parametre evet seçildiğinde tam ay ücretsiz izin durumlarında da asgari ücret kümülatif vergi matrahına sabit asgari ücret matrahının eklenmesi sağlanmıştır.

 
50 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page