top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Bordro 4.84 Versiyon Güncelleme Nisan 2023

Bordro Plus için 4.84.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Rapor tasarımları içerisinde toplu olarak tablo kolonları silinip, satırda listelenen kolonların toplu olarak tablo kolonlarına eklenebilmesi talebi.


Kullanıcı rapor tasarımında, sağ tuş "Alanları Tabloya Aktar" ve tasarımın üst kısmına "Alanları Tabloya Aktar" butonu eklenmesi sağlanmıştır.

 

2. Ar-Ge ücret bildirim raporuna Ar-Ge yasası %100 olan personelin yansıması talebi.


Ar-Ge statüsü, %100 filtresi varsayılan olarak işaretsiz gelmesi sağlanmıştır.

 

3. Özel sağlık sigortasının GİB' in belirlediği standartlara göre hesaplanması talebi.


Ayarlar>parametreler>bordro parametreleri>diğer parametreler ekranına ''Özel sigorta istisnaları : GİB (Şahıs+Hayat)- Brüt (Bireysel+ Şahıs eski) ve GİB (Şahıs+Hayat)- Net (Bireysel+ Şahıs eski)'' seçenekleri eklenmiştir.

 

4. Doğum veya Askerlik borçlanmalarının bordroya yansıtılabilmesi talebi,


Askerlik ve doğum borçlanması ile ilgili tanım ve hesaplamaların yapılması sağlanmıştır.

Video için tıklayınız.

 

5. Eyt amacıyla statü değişikliği olan bir sicilde işten çıkış kayıtlarında çıkış bilgileri sekmesinin eklenmesi talebi.


Kanuni değişiklik ile çıkış yapılan sicillerde, sicil yönetimi>kayıtlar>işten çıkış kayıtlarında yer alan personele tıklanıldığında açılan ekranda bordro bilgileri sekmesinin yanında çıkış bilgileri sekmesinin oluşturulması sağlanmıştır. Bu sekme üzerinden kıdem/ihbar tazminatı hesaplatılabilecektir.


Video için tıklayınız.

 


Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
 

1. Bordroda ücretli kets uygulaması ile dışa aktarım işleminde açılan pencere yol bilgisinin gelmesi talebi.


Kets ile dışarı aktarım yapılırken yol bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

 

2. Toplu tabilik düzenleme işlemi ile "5510 öncelikli (%5)" seçiminin atama kaydının yapılması talebi.


Toplu tabilik düzenleme ile 5510 öncelikli (%5) işaretlenerek değişiklik yapıldığında aynı tarihli hem atama hem de kanuni değişiklik kaydı eklenmesi sağlanmıştır.

 

3. Ücret Yönetimi >Raporlar>Toplu İhbar Tazminatı raporunun tamamlanmadan sonlandırılabilmesi talebi.

Ücret Yönetimi >Raporlar>Toplu İhbar Tazminatı raporunun tamamlanmadan sonlandırılabilmesi sağlanmıştır.

 

4. Nüfus bilgileri dökümü Excel dosyası olarak raporlandığında aile bireylerine ait doğum tarihi bilgisinin doğru listelenmesi talebi.


Nüfus bilgileri dökümü Excel dosyası olarak raporlandığında aile bireylerine ait doğum tarihinin doğru listelenmesi sağlanmıştır.

 

5. Saatlik brüt ücret alan sicile işveren hissesi %100 gelir vergisine tabi oranı ise %0 olan bir ek kesinti tanımlandığında mesai net tutarının doğru hesaplanması talebi.


Saatlik brüt ücret alan çalışana, işveren hissesi %100, gelir vergisine tabi oranı ise %0 olan bir ek kesinti tanımlandığında mesai net tutarının doğru olarak hesaplanması sağlanmıştır.

 

6. İhbar tazminatı raporundaki detay bilgiler alanındaki verilerin doğru hesaplanması talebi.


İşten çıkış kaydı üzerinden ihbar tazminatı alınırken "Detay:Evet" filtresi ile rapor alındığında tutarların doğru basılması sağlanmıştır.

 

7. Bordro Parametresi "Günlük Brüt Ücret Hesaplama Şekli - SGK Eksik Gün Hesaplama Şekli Ayın Gün Sayısı Üzerinden / 30 Gün Üzerinden" olarak seçildiğinden toplam çalışma gün bilgisinin doğru gelmesi talebi.


Bordro Parametresi "Günlük Brüt Ücret Hesaplama Şekli - SGK Eksik Gün Hesaplama Şekli Ayın Gün Sayısı Üzerinden / 30 Gün Üzerinden" olarak seçildiğinden toplam çalışma gün bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

8. Net ücret alan ve devreden sgk'sı olan sicillerde yemek yardımı verildiğinde net istihkakın doğru çıkması talebi.

Net ücret alan personellerin puantajında geçmiş dönemlerden gelen devreden SGK matrahı ve yemek yardımı olması durumunda net istihkak satırının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

9. Aylık prim ve hizmet belgesinde aynı SGK numarasına sahip işyerleri filtresi Tek sayfa seçildiğinde uyarı alınmaması talebi.


Aylık prim ve hizmet belgesinde aynı SGK numarasına sahip işyerleri filtresi Tek sayfa seçildiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

 
74 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page