top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Bordro 4.85 Versiyon Güncelleme Mayıs 2023

Bordro Plus için 4.85.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Askerlik ve doğum borçlanması olan sicillerin aylık kesinti tutarlarının tahakkuk listesi, tahakkuk toplamları ve bordro zarfında görünmesi talebi.


Askerlik ve doğum borçlanması olan sicillerin aylık kesinti tutarlarının Bordro Zarfı, Tahakkuk Toplamları ve Tahakkuk Listesi raporlarına gelmesi sağlanmıştır.

Video için tıklayınız.


 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

 

1. Pratik tablo raporlarında değer ve alan adlarının mükerrer görünmemesi talebi


Pratik tablo raporlarında değer ve alan adlarının mükerrer görünmemesi sağlanmıştır.

 

2. Hatırlatıcı>Detay>Outlook'a Gönder ile işlemin Outlook'a aktarılabilmesi talebi


Hatırlatıcı>Detay>Outlook'a Gönder ile işlemin Outlook'a aktarılabilmesi sağlanmıştır.

 

3. Puantaj kartı üret işlemi izin aktarımı filtresi "evet" olarak işaretlendiğinde, puantaj içerisinde gün değerlerinin değişmemesi talebi

Puantaj Kartı Üret işlemi ve Puantaj Kartları elle puantaj eklendiğinde "İncele" ve "Hesaplamadan İncele" işlemi ile yapıldığında gün Sgk primine esas gün, vergi ödeme günü ve toplam çalışma gününün değişmemesi sağlanmıştır.

 

4. APHB belgesi alınırken filtre kaydedildikten sonra yeni işyeri/kurum açıldığında raporda tanımlı filtre yüklendiğinde yeni işyerlerini filtreye dahil etmemesi talebi


Rapor da Kurum, işyeri, Eksik çalışma nedeni, İstihdam yasası gibi tanımlara yeni kayıt eklenmesi durumunda filtrelere seçili gelmemesi sağlanmıştır. Kayıtlı ön değer filtreler mutlaka kontrol edilmelidir. Yeni geliştirmiye göre ön değer filtreler tekrardan kaydedilmelidir.

 

5. Rapor tasarımlarında varolan tanımlı alanların üzerine dosyadan oku işlemi ile tanımlı alanların aktarılması talebi


Rapor tasarımlarında var olan tanımlı alanların üzerine dosyadan oku işlemi ile tanımlı alan aktarıldığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.

 

6. Eski personel işe geri alındığında puantaj kartında işe giriş tarihinin doğru gelmesi talebi


İşten çıkışı yapılmış bir personel işe geri al işlemi ile alındıktan sonra tekrardan işten çıkışı yapılıp işe geri alınır ise puantaj kartındaki işe giriş tarihinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

7. Ücret bütçe simülasyon sonuçları raporunda gerçek sicil kartları için yapılan senaryo kaydı detayının listelenmesi talebi


Ücret bütçe simülasyon sonuçları raporunda gerçek sicil kartları için yapılan senaryo kaydı detayının listelenmesi sağlanmıştır.

 

8. F11 kolon ekle/kaldır özelliğinin çalışması talebi

F11 kolon ekle/kaldır özelliğinin çalışması sağlanmıştır.

 

9. APHB 'de çalışma statüsü filtresi "İşten Ayrılanlar" seçilerek rapor alındığında ay içerisinde işten çıkan personellerin listelenmesi talebi


Aylık prim ve hizmet belgesinde aynı SGK numarasına sahip işyerleri filtresi Tek sayfa seçildiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

 

10. Ar-Ge ücret bildirim raporunda işe başlama tarihi alanına doğru değer basılması talebi


Ar-Ge ücret bildirim raporunda işe başlama tarihinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

11. İşgücü çizelgesinde kısmi çalışanlar için "Normal çalışma saati" değişkeninin puantajdaki normal alanından veri alması talebi


İşgücü çizelgesinde kısmi çalışanlar için "Normal çalışma saati" değişkeninin puantajdaki normal alanından veri alması sağlanmıştır.

 

12. Bildirge "Asıl" olarak alındığında toplu iş sözleşmesi dönem vergi değerlerinin getirilmemesi talebi


Bildirge asıl tipinde alındığında toplu sözleşme farkı puantajı değerlerinin muhtasar satırlarına yansıtılmayacak hale getirilmesi sağlanmıştır.

 

13. Net ücret alan personelin önceki aydan devreden SGK matrahı olduğu durumda net istihkak tutarının doğru olarak hesaplanması talebi


Net ücret alan personelin önceki aydan devreden SGK matrahı olduğu durumda net istihkak tutarının doğru olarak hesaplanması sağlanmıştır.

 

14. Sosyal güvenlik statüsü emekli olarak değişen sicile kıdem/ihbar tutarlarının aktarılması talebi


Sosyal güvenlik statüsü emekli olarak değişen sicile kıdem/ihbar tutarlarının aktarılması sağlanmıştır.

 

15. Ar-ge'li çalışan personelin SGK tavan matrahı aşıldığı durumda, Ar-Ge SGK istisnasına dahil olmayan ayni yemek yardımı verildiğinde muhtasar ve prim hizmet belgesinde 5510 satırının gelmesi talebi


Ar-ge'li çalışan personelin SGK tavan matrahı aşıldığı durumda, Ar-Ge SGK istisnasına dahil olmayan ayni yemek yardımı verildiğinde muhtasar ve prim hizmet belgesinde 5510 satırının da gelmesi sağlanmıştır.

 

16. Kanuni değişiklik ile emekli olan sicilin kanuni değişiklik kaydının çıkış nedeni değiştirilerek kaydedilmesi durumunda çıkış bilgilerinin silinmemesi talebi


Sosyal güvenlik statü değişikliği ile oluşan kanuni değişiklik kaydı çıkış bilgilerinde çıkış nedeni "24,4 ve 8" olarak değiştirildiğinde çıkış bilgileri sekmesinin silinmemesi sağlanmıştır.

 

17. Aylık prim ve hizmet belgesinin direk excel'e alınabilmesi talebi


Aylık prim ve hizmet belgesinin direk excel'e alınabilmesi sağlanmıştır.

 

18. Arge statüsünde çalışan personel tam ay ar-ge çalışıp ar-ge'ye dahil olmayan sosyal yardım yada ek ödeme olduğu durumda muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 5510 satırında eksik gün sayısının doğru gelmesi talebi


Arge statüsünde çalışan personel tam ay ar-ge çalışıp ar-ge'ye dahil olmayan sosyal yardım yada ek ödeme olduğu durumda muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 5510 satırında eksik gün sayısının ayın gün sayısı olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

19. Agesa entegrasyonunda bireysel emeklilik veri aktarımı yapılmak istendiğinde internet bağlantısı ile ilgili uyarının alınmaması talebi


Bireysel Emeklilik Veri Aktarımı uygulamasında internet bağlantısı ile ilgili uyarının alınmaması sağlanmıştır.

 
21 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page