top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Bordro 4.87 Versiyon Güncelleme Eylül 2023

Bordro Plus için 4.87.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Excelden ücret aktarımı yapıldığında önce ilgili atama kaydının oluşması talebi.


Excel'den Ücret aktarımında "Aktif çalışma tarihine göre atama kaydı oluşturulacaktır." mesajı "evet" seçildiğinde çalışma tarihine göre yeni bir atama kaydı oluşturması, "vazgeç " seçildiğinde "Son atamadaki ücret güncellenecektir" mesajı verilerek son atama kaydının güncellenmesi sağlanmıştır.

 

2. İşten çıkışı yapılan sicilin açık borç kaydı olması durumunda parametreye bağlı olarak işten çıkışının yapılamaması talebi.

Açık borç kaydı bulunan personelin çıkış işleminin yapılamamasını sağlamak amacıyla bordro parametrelerine "Borcu Olan Personelin İşten Çıkışı" parametresi "Uyarı verilsin" ve "Yapılamasın" seçenekleri ile eklenmiştir.

 

3. Sgk eksik gün hesaplama şekli parametresi ayın gün sayısı üzerinden olduğunda izin türü ücretli ise puantaja izin aktarımı yapıldığında izin gününün 30 gün üzerinden düşmesi talebi.


Çalışanın ilgili ayda izin planlama kaydı varsa "Sgk Eksik Gün Hesaplama Şekli" parametresine bakılmaksızın puantaj kartında günleri 30 gün üzerinde hesaplaması sağlanmıştır.

 

4. İşe geri al işlemi ile alınan sicil için, sicil kartı üzerinde düzenleme yapılabilmesi talebi.


Eski personel kartları>İşe geri al işleminde "Personel kartında değişiklik yapmak ister misiniz?" sorusu sorularak personel kartının açılıp değişiklik yapılması sağlanmıştır.

 

5. SGK işe giriş/işten ayrılış bildirgelerinde "SGK sayfasına" filtresi Düzenleyerek gönder seçildiğinde ekrana gelen düzenleme penceresindeki sonuç bilgisinin kopyalanabilmesi talebi.


İşe Giriş ve İşten Çıkış bildirgelerindeki "SGK sayfasına" filtresindeki 'Düzenleyerek gönder' seçildikten sonra gelen ekrandaki "Sonuç" kolonu aktif edilerek, kolondaki değerin kopyalanabilir olması sağlanmıştır.

 

6. E-SGK işlemlerinin tek menü altında toplanması talebi.

Menu başlığına ‘’E- SGK İşlemleri’’ adı altında yeni bir ana menü oluşturulmuştur. Giriş ve çıkış işlemleri bu menü altında toplanmıştır. Video için tıklayınız.

 

7. Öğrenim durumu tiplerinin SGK da ki yeni kod yapısına göre güncellenmesi sağlanmıştır.


Öğrenim durumu tiplerinin SGK da ki yeni kod yapısına göre güncellenmesi sağlanmıştır.

Askerlik ve doğum borçlanmasına ait indirimin hesap özetinde tek satırda gösterimi sağlanmıştır.

 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

 

1. SGK Primi hesaplanmayan puantajda yasal kesintiler toplamındaki kuruş farkının giderilmesi talebi.


SGK Primi hesaplanmayan puantajda yasal kesintiler toplamındaki kuruş farkının oluşmaması sağlanmıştır.

 

2. Aile bireyi engelli olan personelin puantaj kartı üret işlemiyle oluşturulan puantaj kartına incele/hesaplamadan incele ile hesaplar ekranı girildiğinde engelli indirimi satırının listelenmesi talebi.


Aile bireyi engelli olan çalışanın "Toplu Puantaj Kartı Üret" işlemi ile oluşturulan puantajında "Puantaj kartı üzerinde "İncele/ Hesaplamadan İncele" ile hesaplar penceresine girildiğinde sakatlık indirimi satırının görünmesi sağlanmıştır.

 

3. SGK statüsü normal olan çalışan emekli yapıldıktan sonra kanuni değişiklik kaydı silindiğinde puantajında Sgk primlerinin doğru hesaplanması talebi.

SGK statüsü normal olan çalışan emekli yapıldıktan sonra kanuni değişiklik kaydı silindiğinde puantajında Sgk primlerinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

4. Sicil kartında soyadı bilgisi karakter sayısı ile MHPB deki karakter sayısının aynı olması talebi.


Sicil kartındaki karakter sayısı 20 olduğundan MHPB de aynı uzunlukta 20 karakter olarak düzenlenmesi sağlanmıştır.

 

5. Engelli statüsünde çalışan personeller için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde hesaplanan gelir vergisi alanının doğru değer getirmesi talebi.


Engelli statüsünde çalışan personeller için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde hesaplanan gelir vergisi alanının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

 

6. Puantaj kartlarında CTRL+A ile kartların tamamı seçildiğinde seçilen kayıt sayısı ve listelenen kayıt sayısının doğru gelmesi talebi.


Puantaj kartlarında CTRL+A ile kartların tamamı seçildiğinde seçilen kayıt sayısı ve listelenen kayıt sayısının doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

7. Bölüm yetkisi kıstı olan kullanıcı ile ürüne giriş yapıldığında, işten çıkış kayıtları ekranında yetkili olunan bölüm çalışanlarının listelenmesi talebi.


Bölüm yetkisi kıstı olan kullanıcı ile ürüne giriş yapıldığında, işten çıkış kayıtları ekranında yetkili olunan bölüm çalışanlarının listelenmesi sağlanmıştır.

 

8. Dönem üzerinde güncelleme işlemi yapıldığında onaylanmış puantaj kartlarının etkilenmemesi talebi.

Dönem üzerinde güncelleme işlemi yapıldığında onaylanmış puantaj kartlarının etkilenmemesi sağlanmıştır.

 

9. Ar-ge'ye dahil olmayan bir ek ödeme verildiğinde Ar-ge gelir vergisi teşviğinin doğru hesaplanması talebi.


Ar-ge kanununa tabi puantajlarda ek ödeme veya sosyal yardım verilmesi durumunda gelir vergisi "Ar-Ge İstisnası" değerinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

10. Ara dönem ile dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı oluşturulduğunda, tahakkuk listesi raporunda asgari ücret gelir ve damga vergisi matrahlarının doğru listelenmesi talebi.


Ara dönem ile dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı oluşturulduğunda, tahakkuk listesi raporu, tahakkuk toplamları raporu ve bordro zarfında "asgari ücret gelir gelir vergisi matrahı", "asgari ücret kümülatif gelir vergisi matrahı" ve "asgari ücret damga vergisi matrahı" değerlerinin doğru olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

11. Personel listesinde işten ayrılan çalışanların raporunun alınabilmesi talebi.


Personel listesinde işten ayrılan personellerin raporlanması sağlanmıştır.

 

12. Sicil Yönetimi>Raporlar>İzin Durum Raporu filtrelerinde yer alan "Birim" filtresinin çalışması talebi.


Sicil Yönetimi>Raporlar>İzin durum raporu birim filtresinin çalışması sağlanmıştır.

 
42 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page