top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Bordro 4.78 Versiyon Güncelleme Mayıs 2022

Bordro Plus için 4.78.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Kanun Parametreleri>Gelir Vergisi ekranındaki pencere genişliğinin büyültülmesi talebi.


Kanun Parametreleri>Gelir Vergisi ekranındaki pencere genişliği büyütülmüştür.

Video için tıklayınız.

 

2. Kıdem ve İhbar tazminatı hesaplamalarının yeni asgari ücret G.V ve D.V istisnalarına göre uygulanması.


İşten ayrılan çalışanın puantajında asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisi indiriminin tamamı kullanılmadıysa kıdem ihbar hesaplamalarında kalan tutarların düşülmesi sağlanmıştır.

 

3. 7103 kanun indirimine tabi personelde gelir vergisi ve damga vergisi kanun indiriminin hesaplanmaması talebi.


7103 numaralı kanun indirimine sahip çalışanlar için asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisi indirimleri hesaplanmış ise 7103 numaralı kanundan gelen gelir vergisi ve damga vergisi indirimlerinin hesaplanmaması sağlanmıştır.

 

4. Ar-ge'li çalışanlarda damga vergisi hesaplanmaması talebi.


Ar-Ge'li kazançlar için damga vergisinin hesaplanmaması sağlanmıştır.

Video için tıklayınız.


 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
 

1. Bordro zarfı ve tahakkuk listesinde "sakatlık indiriminden kaynaklı net istihkak artışı" alanına değer gelmesi talebi.


Bordro zarfı ve tahakkuk listesinde "sakatlık indiriminden kaynaklı net istihkak artışı" alanına değer gelmesi sağlanmıştır.

 

2. Personel borç dökümü raporunda geri ödenen tutarının doğru borç tanımı karşısında listelenmesi talebi.


Personel Borç Dökümü raporunda geri ödenen tutarın doğru borç satırı karşılığında düşmesi sağlanmıştır.

 

3. Aynı anda iki vergi dilimine girilmesi durumunda işçi ödentili olarak verilen şahıs sigortasından kaynaklanan gelir vergisi avantajının mesai satırlarına yansıtılması talebi.


Puantajda aynı anda iki vergi dilimine girmesi durumunda işçi ödentili olarak verilen şahıs sigortasından kaynaklanan gelir vergisi avantajının mesai satırlarına yansıtılmasın sağlanmıştır.

 

4. Personelin nakil / işyeri değişikliği olduğunda ve ertesi ay işten çıkış yapıldığında sgk işten ayrılış bildirgesinde "işe giriş tarihi"nin doğru gelmesi talebi.


Bir önceki ayda nakil / işyeri değişikliği olduğunda ve ertesi ay işten çıkış yapıldığında sgk işten ayrılış bildirgesi sigortalının hizmet bilgilerinde işe giriş tarihinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

5. Aylık prim hizmet belgesinde beyanname türü filtresinin ön değer olarak muhtasar ve prim hizmet beyannamesi olarak gelmesi talebi.


Aylık prim hizmet belgesinde beyanname türü filtresi ön değer olarak muhtasar ve prim hizmet beyannamesi olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

6. Kanun parametreleri Kıdem/İhbar Tazminatları altında Tavan Matrahı karakter sayısının virgülden sonra 2 karakter yazılabilmesi talebi.


Kanun parametreleri Kıdem/İhbar Tazminatları altında Tavan Matrahı karakter sayısı virgülden sonra 2 karakter kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.

 

7. İşten ayrılış bildirgesinde işe giriş ve çıkış tarihi alanlarına doğru değer gelmesi talebi.


İşten çıkış kaydı - sağ tuş "sgk işten ayrılış bildirgesi" alındığında işe giriş ve çıkış tarihi alanlarına doğru değer gelmesi sağlanmıştır.

 

8. Gelir vergisi diliminin değiştiği ayda sicile şahıs sigortası verilmesi durumunda mesai net tutarının doğru hesaplanması talebi.


Gelir vergisi diliminin değiştiği ayda puantajda şahıs sigortası tipinde ek kesinti uygulanmış ise mesai net tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

9. Net ücret alan ve engellilik indiriminden faydalanan personele engellilik indiriminden kaynaklanan gelir vergisi avantajının yansıtılması talebi.


Net ücret alan ve engellilik indiriminden faydalanan personele engellilik indiriminden kaynaklanan gelir vergisi avantajının yansıtılması sağlanmıştır.

 

10. Sabit gelir vergisi bulunan puantajda aylık asgari ücret gelir vergisi indiriminin uygulanması talebi.


Çalışma parametresinde "Vergi Türü" alanında "Sabit" seçili olan mesai tanımın kullanıldığı puantajlarda asgari ücret indirimlerinin uygulanması sağlanmıştır.

 

11. Ar-ge çalışanlarında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi raporuna "Gelir Vergisi Matrahı" rakamının net ek ödeme verildiğinde de doğru gelmesi talebi.


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi raporuna Gelir Vergisi Matrahı rakamının net ek ödeme verildiğinde de doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

12. Ay içerisinde 30 gün ücretsiz izni bulunan ve ek ödeme verilen personelin "Muhtasar Beyannamesi vergi bildirimleri" raporu toplam çalışan sayısına gelmesi talebi.


GV matrahı, DV matrahı veya SSK matrahı olan sicillerin Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri raporuna gelmesi sağlanmıştır.

 

13. Ar-ge'ye tabi personele argesiz fazla mesai verildiği durumda muhtasar prim hizmet bilgesinde 5510 satırının oluşması talebi.


Ar-ge'ye tabi personele argesiz fazla mesai verilip kazançlar toplamı tavanı geçtiği durumda muhtasar prim hizmet bilgesinde 5510 satırının oluşması sağlanmıştır.

 

14. Toplu sözleşme farklarında "Asgari ücret kümülatif vergi matrahı" alanına önceki puantajdaki tutarların eklenmemesi talebi.


Toplu sözleşme farklarında "Asgari ücret kümülatif vergi matrahı" alanına önceki puantajdaki tutarların eklenmemesi sağlanmıştır.

 
103 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page