top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Tiger 3 - Go3 | 2.81 Versiyon Güncelleme Kasım 2022

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.81.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.81 - Kasım 2022 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. e-İrsaliye giden kutusu ekranına e-irsaliyenin sevk tarihi ve sevk zamanı kolonları eklenmeli.


e-İrsaliye gönder ve giden kutusu pencerelerine e-İrsaliyenin sevk tarihi ve sevk zamanı kolonları eklenmiştir.

 

2. e-devlet giden kutularında birden fazla seçim yaparak durum sorgulama yapılabilmesi sağlanmalı.

e-Fatura, e-İrsaliye, e-SMM e-MM giden kutularında f9 menüye toplu durum sorgula seçeneği eklenmiştir. Kullanıcı yetkilerinden durum sorgula yetkisi kapatıldığında toplu durum yetkisi de kapatılır.

 

3. Cloud Connect ile gönderilen e-irsaliyeyi Giden kutusunda f9 menüde yazdır işleminde qrcode ekli olarak yazdırılan görsele gelmemektedir.


Cloud Connect Giden kutusunda, gönderilen e-irsaliye F9 menüde yazdır seçeneği ile yazdırıldığında qrcode bilgisinin yazdırılan görsele gelmesi sağlanmıştır.

 

4. Binek araçların amortisman hesaplamasında kkeg hesaplanırken alım tarihinde ki limitlere göre kontrol sağlanmıyor.


Binek araçların amortisman hesaplamalarında KKEG hesaplamasının alım tarihinde ki limitlere göre kontrol edilmesi sağlanmıştır.

 

5. e-devlet modülüne e-İrsaliye mutabakat raporu eklenmelidir.


Cloud Connect uygulaması kapsamında e-Devlet modülü altına, "Mutabakat Raporları" menüsü eklenerek, rapor seçeneklerine "Gönderilen e-İrsaliye Mutabakat Raporu" ve "Gelen e-İrsaliye Mutabakat Raporu" eklenmiştir.

 

6. e-devlet modülüne e-arşiv fatura mutabakat raporu eklenmelidir.


Cloud Connect uygulaması kapsamında e-Devlet modülü altına, "Mutabakat Raporları" menüsü eklenerek, bu rapor seçeneklerine "Gönderilen e-Arşiv Mutabakat Raporu" eklenmiştir.

 

7. e-Devlet /Tanımlamalar altında bulunan kural tanımlarının firma kopyalama işlemi ile diğer firmaya aktarılabilmeli.


e-Devlet , tanımlamalar altında bulunan kural tanımlarının devir işlemi firma kopyalama ve dönem devri seçeneği ile yeni firma veya döneme kopyalanması sağlanmıştır.

 

8. Cloud connectte e-arşiv gönder ekranında hazırlanacak ve gönderilecek sekmelerinde iptal durumu iptal edilmemiş ve iptal edilmiş seçeneklerinin her ikisinin de ön değer olarak işaretli gelmesi sağlanmalı.


Cloud Connect'de e-Arşiv Gönder ekranında hazırlanacak ve gönderilecek sekmelerinde iptal durumu iptal edilmemiş ve iptal edilmiş seçeneklerinin her ikisinin de öndeğer olarak işaretli gelmesi sağlanmıştır.

 

9. e-Fatura – e-Arşiv gönder penceresi gönderilecek sekmesinde f9 menüye seçilenleri çıkar seçeneği eklenmelidir.

e-Fatura ve e-Arşiv pencerelerinde gönderilecek sekmesinde f9 menüye seçilenleri çıkar seçeneği eklenmiştir.

 

10. Bilanço tablosuna eklenecek bir filtre ile yansıtma fişleri oluşturulmuş gibi raporlama yapılabilmeli.


Bilanço Tablosu rapor filtrelerine “ Yansıtma Yapılsın : Evet-Hayır “ seçeneği eklenmiştir. Yansıtma yapılsın : Evet seçilerek bilanço tablosu alındığında ; yansıtma şablonunda tanımlanmış hesapların dönem sonu işlemi yapılmış gibi ilgili muhasebe hesaplarına bakiyelerinin aktarılması ve dönem net karı - zararı satırının oluşması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

11. Çek ve senetlerin parçalı olarak tahsilat ve ödemesinin yapılması sağlanmalı.


Çek ve senetlerin parçalı olarak tahsilat ve ödemesinin yapılması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

12. Firma güncellemede veritabanı araçları oluşturma işleminde sadece değişen alanlar güncellenmelidir.


Sistem işletmeni firma tanımları üzerinde yer alan "Tabloları Sürüme Göre Güncelleme" işleminde performans geliştirmeleri yapılmıştır.

 

13. E-Devlet gönder pencerelerinde onayla/hazırla işlemi yapıldığında gönder penceresinde onaylanan belgelerin seçili gelmesi sağlanmalı.


e-Devlet gönder pencerelerinde onayla/hazırla işlemi yaptığında gönderilecek sekmesinde sadece kullanıcı taradından onayla/hazırla yapılan belgeler işaretli gelmesi sağlanmıştır.

 

14. Parçalı tahsil/ödeme yapılan çek/senetlerin cari ve çek/senet raporlarında detaylarının listelenmesi sağlanmalı.

Parçalı tahsilatı ve ödemesi yapılan çek ve senet detaylarının cari hesap ekstresi ve çek/senet raporlarında listelenmesi sağlandı.

 

15. Parçalı tahsil/ödeme yapılan çek/senetlerin devrinin yapılması.


Statüsü portföyde olan çek/senetlerin devir işleminde parçalı tahsilat/ödeme detaylarının da devir edilmesi sağlanmıştır.

 

16. e-Devlet menüsü gönder ekranlarında onayla - gönder sekmelerinde sayı numarası ve renk görünmemeli.


e-Devlet menüsü gönder ekranlarında onayla - gönder sekmelerindeki renklendirme ve sayılar kaldırılmıştır.

 

17. e-Arşiv/e-Fatura değiştir ile açık olduğunda , belgenin statüsü değiştirildiğinde fatura kayıt edilmemeli.

e-Arşiv ve e-Fatura belgeleri açıkken başka kullanıcı tarafından e-belge onayla/gönder seçenekleriyle statüsü değiştirildiğinde açık olan belgenin üzerinde değişiklik yapılamaması sağlanmıştır.

 

18. Cloud connect E-fatura/E-arşiv giden kutularında herhangi bir kolona göre sıralama yapıldıktan sonra bir fatura üzerinde durum sorgulama yapıldığında sıralamanın değişmemesi sağlanmalı.


e-İrsaliye/e-Arşiv/e-Fatura/e-SMM/e-Müstahsil giden kutularında sıralama yapılmasına izin verilen kolonlar üzerinde sıralama yapıldıktan sonra durum sorgula yapıldığında fişin konumunun değişmemesi sağlanmıştır. Kolondaki bilgiler aynı ise rastgele sıralama yapmaktadır, bu durum için de durum sorgula yapılan fişin üzerinde kalınması sağlanmıştır.

 

19. Cloud Connect üzerinde e-Arşiv/e-Fatura giden kutularında durum kodu ve durum açıklaması kolonlarına göre sıralama yapılabilmeli.

Cloud Connect üzerinde e-Arşiv/e-Fatura giden kutularında durum kodu ve durum açıklaması kolonlarına göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

20. Yüklenilen kdv listesi alış faturaları ve satış faturaları bölümlerinde tümünü bırak işlemi yapılabilmeli.


Yüklenilen kdv listesi alış faturaları ve satış faturaları bölümlerinde Ctrl + A işlemi ile seçilen kayıtların seçilmemiş duruma getirilmesi sağlanmıştır. İlgili bölümde hiç kayıt seçilmediği durumda Ctrl + A ile tüm kayıtlar seçilebilir, seçilmiş kayıtlar olduğunda ise Ctrl+A ile tüm kayıtlar seçilmemiş duruma getirilebilir.

 

21. Cloud Connect uygulamasında e-Fatura Giden Kutusunda Kabul Edildi durumunda faturalar listelenmiyor.


Cloud Connect uygulamasında e-Fatura Giden Kutusunda e-fatura giden durumu filtresine (12) Kabul edildi seçeneği eklenmiştir.

 

22. Hesap seviyesi verilen muhasebe raporlarında sadece en alt kırılımdaki hesapların listelenebileceği filtre olmalı.


Hesap seviyesi verilen muhasebe raporlarında sadece en alt kırılımdaki hesapların listelenebilmesi için "Sadece En Alt Kırılımı Göster=Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. Hesap seviyesi filtre seçeneğine bakılmaksızın sadece en alt kırılımın basılması sağlanmıştır.

 

23. Cari Hesap Kartları İçerisine Ticari Sicil No Ve Mersis No Alanlarının Eklenmesi İsteniyor.


Cari Hesap Kartları İçerisine Ticari Sicil No Ve Mersis No Alanlarının Eklenmiştir.

 

24. İhracat Operasyon Fişleri Devir İle Yeni Döneme/Firmaya Devredilebilmeli.


Devir işlemi filtre seçeneklerine "İntaç Tarihi Girilmemiş Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak " filtre seçeneği eklenmiştir. Bu filtre seçeneği ile intaç tarihi girilmemiş ve muhasebeleştirilmemiş ihracat operasyon fişlerinin yeni dönem veya firmaya devredilerek muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

25. LGCONFIG Dosyasının Kullanımı Engellenmeli.

Ürün klasöründe yer alan LGCONFIG dosyası , Windows çalıştır (run) info komutuyla çalıştırıldığında "Password" alanının " * " olarak görünmesi ve şifrenin gözükmemesi sağlanmıştır.

 

26. Program İçerisinde Herhangi Bir Pencere Tam Ekran Açıldığında Çalışılan Firma Ve Dönem Bilgileri Görüntülenmesi Sağlanmalı.


İzle-Seçenekler menüsü içerisine üst menü her zaman gösterilsin kutucuğu eklenerek işaretlenmesi durumunda tam ekran form kullanımlarında üst menünün görüntülenebilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

27. Yetki Ağacında Ambarlar İçerisinde Ambar İçin Yetkisi Kapatılmış Kullanıcı, Yetkisi Kapatılan Ambara Oluşturulmuş Olan Fişleri İnceleyebilmeli.


Yetki ağacında ambarlar yetkisi kaldırılıp, ambarlar (girişler) ve ambarlar (çıkışlar) yetkileri verilen ambara ait oluşturulmuş fişlerin F9 menüde incele modunda açılması sağlanarak ekle, değiştir, kopyala, çıkar işlemlerinde ise yetki kontrolünün eskisi gibi çalışmaya devam etmesi sağlanmıştır. İncele modunda fişleri görüntüleyebilmek için fiş türüne göre ambarlar (girişler) veya ambarlar (çıkışlar) yetkileri kontrol edilmektedir.

 

28. Malzeme kartları genel bilgiler tabına satınalma için tevkifat kodu alanı eklenmeli.


Malzeme kartı genel bilgiler tabına satınalma ve satış tevkifat kodu eklenmiştir. Girilen belge türüne göre fiş satırlarına otomatik yansıması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

29. Cloud Connect İçerisinde Gönder ve Al Butonları Ayrı Olmalı.

e-Devlet menüsü e-Fatura ve e-İrsaliye işlemlerine Gönder ve Al işlemleri ayrı seçenek olarak eklenmiştir.

 

30. Malzeme için satış/satınalma muhasebe bağlantı kodları tanımlarına tevkifat kodu ve oranı (tevkifat oranı pay ve tevkifat oranı payda) filtresi eklenmeli.


Muhasebe Bağlantı Kodları / Malzeme / Satış ve Satınalma Muhasebe kodları tanımlarına tevkifat kodu ve oranı (tevkifat oranı pay ve tevkifat oranı payda) filtresi eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

31. e-Beyannamelerde seçilen işyerleri için tek beyanname verilebilmeli.


e- Beyannamelerde çoklu işyeri seçimi özelliği eklenerek, birden fazla işyeri için tek bir beyanname oluşturulması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

32. e-devlet modülüne e-Fatura mutabakat raporu eklenmelidir.


Cloud Connect uygulaması kapsamında e-Devlet modülü altına, "Mutabakat Raporları" menüsü eklenerek, rapor seçeneklerine "Gönderilen e-Fatura Mutabakat Raporu" ve "Gelen e-Fatura Mutabakat Raporu" eklenmiştir.

 

33. Malzeme ihtiyaç planlama (MRP) ve Ana üretim çizelgeleme (MPS) filtrelerine sipariş fiş numarası filtresi eklenmesi talep edilmektedir.


Malzeme ihtiyaç planlama (MRP) ve Ana üretim çizelgeleme (MPS) filtrelerine sipariş fiş numarası filtresi eklenmiştir.

 

34. Cloud Connect uygulamasında Gelen e-Faturalar penceresinde satınalma faturası üzerinde F9 eşleme bilgilerinde Kart ekle ile eklenen malzeme/hizmet kartı satıra gelmeli.


Cloud Connect uygulamasında Gelen e-Faturalar penceresinde satınalma faturası üzerinde F9 eşleme bilgilerinde kart ekle ile eklenen malzeme/hizmet kartının satıra gelmesi sağlanmıştır.

 

35. Help Mekanizmasının Logo Dijital Danışman alt yapısına taşınması ile ürün içerisindeki help kullanımının bu özelliğe göre güncellenmesi.


F1 tuşu ve yardım menüsü aracılığı ile açılan ekranların Logo Dijital Danışman web sitesine yönlendirilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

36. Cloud connect e-fatura giden kutusu browserında filtrelerde bulunan e-fatura durumuna sunucuya gönderildi filtresi eklenmeli.


Cloud connect e-fatura ve e-irsaliye giden kutusu ekran filtrelerinden "e-fatura durumu"na "(22) Sunucuya Gönderildi" seçeneği eklenmiştir.

 

37. 14 Mayıs 2022 tarihli VUK 537 sayılı kanuna göre yeniden (sürekli) değerleme işlemlerinin yapılması.


Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin sürekli ve geçici yeniden değerleme işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.


Güncel fiyat endeksleri : https://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/3NEWUI_SETUP/ORTAK/FIYAT_ENDEKSLERI/ adresinden indirilerek DEFAULTS\GEN klasörüne kopyalanarak sistem işletmeninde kuruluş bilgileri-fiyat endeksleri bölümünde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi seçilerek sol alt köşede yer alan güncelle ikonu ile endeks değerleri güncellenmelidir. Endeks tablosuna elle değer girişi de yapılabilir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

38. Yüklenilen kdv listesinde, üretilen yarı mamulün ayrıca satınalma faturası olduğunda hareket aktarma işleminde üretimde kullanılan miktarların aktarılması sağlanmalı.


Yüklenilen kdv listesinde, üretilen yarı mamulün ayrıca satınalma faturası olduğunda , girdi ve satınalma fatura tarihleri dikkate alınarak hareket aktarma işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

39. Sabit kıymet kaydının net aktif değeri sıfır olduğunda hesaplama işleminde satır oluşmaması parametreye bağlanmalı.


Sabit kıymet kaydının net aktif değeri sıfır olduğunda hesaplama işleminde satır oluşmaması parametreye bağlanmıştır. Duran varlık parametrelerine "Net Aktif Değeri Sıfır Olduğunda Hesaplama Yapılsın EVET/HAYIR" parametresi eklenmiştir. Parametrenin ön değeri "Evet" seçeneğidir.

 

40. Demir çelik ürünlerinin satışındaki tevkifat oranının 5/10 olarak güncellenmesi gerekmektedir.

Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi [KDVGUT-(I/C2.1.3.3.8)] tevkifat oranı 5/10 olarak güncellenmiştir.

 

41. Toplu mükellef kontrol işleminde performans geliştirmesi yapılmalı.


Toplu mükellef kontrol işleminde servise gönderilen istek ve serviste yapılan kontrollerde performans iyileştirmesi sağlanmıştır.

 

42. İşyeri Bazında Defter Veren Firmalarda Yeni İşyeri Açıldığında E-Defter Kullanımı İçin Uyarı Verilmeli.


İşyeri bazında e-Defter kullanımı seçilmiş firmalarda yeni işyeri tanımlandığında veya mevcut işyerine değiştir ile girilip kaydedilmek istenildiğinde , ilgili işyerinde e-Defter kullanımı işaretlenmemişse kullanıcıya uyarı verilmesi sağlanmıştır.

 

43. Mahsup fişi kopyalanıp tarih değiştirildiğinde gelen uyarı mesajına tamam denildiğinde imlecin düzenleme tarihinde koyu renkli gösterilmesi gerekmektedir.


Muhasebe fişleri kopyalanıp ,tarih değiştirildiğinde gelen uyarı mesajından sonra imlecin fiş düzenleme tarihi alanına konumlandığında renkli gösterilmesi sağlanmıştır.

 

44. Muhasebe Hesap Ekstresi parametreler ekranında imleç tarih alanına konumlanmalıdır.


Rapor ekranı seçilen filtreler tabında imlecin ilk satırına konumlanması sağlanmıştır.

 

45. e-Ticaret pazar yerleri ile ürün içerisinden entegrasyon sağlanması.


Ürün ile e-Ticaret pazar yerlerinin entegre şekilde çalışılabilmesi sağlanmıştır.

 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
 

1. Ürün reçetesinde varyant koşulu girişinde < (küçük) ve > (büyük) işareti bulunuyor ise ürün reçetesi ağacı ile üretim emrinde varyant koşuluna göre hesaplama yapılmıyor.


Ürün reçetesinde varyant koşulu girişinde < (küçük) ve > (büyük) işareti bulunuyor ise ürün reçetesi ağacı ile üretim emrinde varyant koşuluna göre hesaplama yapılması sağlanmıştır.

 

2. Gelen e-Fatura kaydedilmek istenildiğinde eğer içerisine irsaliye aktarılırsa ikinci bir e-irsaliye oluşmakta ve fatura boş olarak listelenmektedir.


Gelen e-Fatura kaydedilirken detaylar bölümündeki irsaliye numaralarının değiştirilmesi engellenerek faturaya ait satırları boş ikinci irsaliye oluşmaması sağlanmıştır.Açılan fatura içerisine irsaliye aktarılırsa da aynı durum geçerlidir.

 

3. Hızlı üretim fişinde seri lot takipli malzemede lot seçimi yapıldıktan sonra ambar değiştirildiğinde lot girişi olmayan bir ambardan çıkış yapılabiliyor ve stok miktarları hatalı görünüyor.


Hızlı üretim fişinde seri lot takipli malzemede lot seçimi yapılarak, ambar değiştirildiğinde lot girişi olmayan ambardan çıkış yapılmaması sağlanmıştır.

 

4. Siparişe teslim tarihi atamasında (CTP) birden fazla satış siparişi için planlama yapıldığında sipariş hareketi planlama durumu filtresi doğru filtreleme yapmıyor.

Siparişe teslim tarihi atamasında (CTP) birden fazla satış siparişi için planlama yapıldığında sipariş hareketi planlama durumu filtresinin doğru filtreleme yapması sağlanmıştır.

 

5. Sabit kıymet için amortismanın tümünü ayır işlemi yapıldığında dönemsel amortisman yanlış hesaplanıyor.

Sabit kıymet için "Amortismanın Tümünü Ayır" işlemi yapıldığında dönemsel amortismanın doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

6. Satınalma faturasında dağıtım başlangıç tarihi fatura tarihinden sonraki bir yıla ait ise gelecek yıllara ait gelir ve giderlerin aylara dağıtımı işleminde hatalı dağıtım yapılmaktadır.


Gelecek aylara ve yıllara dağıtım yapılacak faturaların dağıtım başlangıç tarihi ,fatura tarihinden sonraki yılda başladığında gelecek yıllara ait gelir ve giderlerin aylara dağıtımı işlemi ile dağıtım yapıldığında dağıtım ay sayısına göre dağıtım yapılması sağlanmıştır.

 

7. Tahsilat listesi raporu birden fazla döviz türü ile alındığında ve ara toplam filtresi haftalık olduğunda ara toplam bilgileri ilk seçilen işlem dövizi hariç yanlış gelmektedir.


Tahsilat listesi raporunda döviz türüne göre faturaların haftalık olarak doğru listelenmesi sağlanmıştır.

 

8. Muhasebe hesap/ Masraf merkezi dağılımı raporu dövizli tutarlar işlem dövizi filtresi ile alınmasına rağmen raporlama dövizi tutarları geliyor.


Muhasebe Hesap/ Masraf Merkezi Dağılımı raporunda dövizli tutarlar filtresinde işlem dövizi seçilip rapor alındığında döviz bakiye alanına işlem döviz tutarlarının gelmesi sağlanmıştır.

 

9. Oracle veri tabanında üretim emri kaynak kullanım sekmesinde iş istasyonu, çalışan için kaynak kullanımı oluşmuyor.


Oracle veri tabanı kullanılan firmada üretim emri kaynak kullanım sekmesinde iş istasyonu ve çalışan için kaynak kullanımı satırlarının oluşması sağlanmıştır.

 

10. Kasa işlemlerinden kredi kartı hesabına bankaya yatırılan fişi düzenlendiğinde banka hesabına hatalı muhasebe kodu geliyor.


Kredi kartı hesabı içine girilen muhasebe kodlarının bankaya yatırılan fişinin muhasebe kodlarına yansıması ve fiş içerisinden muhasebe kodlarına girilip F9 menü muhasebe kodları genele uygula/bütün kodlar işaretlenirse banklar/banka cari hesapları altında tanımlanan muhasebe bağlantı kodlarının gelmesi sağlanmıştır.

 

11. Malzeme hareketleri browserında filtre ekranına girilip "giriş ambarı" ile "çıkış ambarı" alanları üstünden delete ile geçilmezse ambar fişlerinde sadece çıkış satırı listeleniyor.


Malzeme hareketleri ekranın filtre seçeneklerinde "giriş ambarı" ile "çıkış ambarı" alanları üstünden delete tuşu ile geçilmeden ambar fişlerinde çıkış ve giriş satırının listelenmesi sağlanmıştır.

 

12. Hızlı veri girişi altından mahsup fiş girişinde sistemde aynı numaralı fiş varsa uyarı mesajı gelmiyor. Mahsup fişi kaydediyor gibi gözüküyor fakat kayıtlarda fiş gözükmüyor.


Hızlı veri girişi modülünden mahsup fişi eklenmek istendiğinde; sistemin kayıtlı mahsup fişlerini kontrol ederek eğer aynı numaralı fiş varsa "Aynı numaralı bir fiş daha var." uyarısını vermesi sağlanmıştır.

 

13. Hizmet satırı bulunan sipariş ayrıntılı satış siparişi dökümünde incelendiğinde hem hizmet kodu hem de malzeme kodu gelmektedir.


Ayrıntılı satış siparişi dökümünde hizmet ve malzemenin ayrı gruplarda basılması sağlanmıştır.

 

14. Kullanıcı tanımlı satınalma irsaliyesi türü elektronik olduğunda f9 menü çıkar seçeneği çalışmamaktadır.


Kullanıcı tanımlı satınalma irsaliyesi türü elektronik olduğunda f9 menü çıkar seçeneği ile çıkarılması sağlanmıştır.

 

15. Gönderimi yapılan irsaliye faturaya aktarıldığında detaylar tabındaki irsaliye numarası değiştirilebiliyor.


Gönderimi yapılan irsaliye faturaya aktarıldığında detaylar sekmesindeki irsaliye numarasının manuel müdahale ile değiştirilememesi sağlanmıştır.

 

16. Sabit kıymet kartında muhasebe hesapları sekmesinde ihraç kayıtlı alımlar iki kez gelmektedir.


Sabit kıymet kartı eklemesi yapılırken muhasebe hesapları sekmesinde ihraç kayıtlı alımların bir kere gelmesi sağlanmıştır.

 

17. Sipariş teslim tarihi ataması(CTP) işleminde hesaplama yapılırken Access Violation hatası alınıyor.

Sipariş teslim tarihi ataması( CTP) işleminde hesaplama yapılırken uyarı alınmaması sağlanmıştır.

 

18. Satış siparişinde satırda dövizli tanımlı satış fiyatı bulunan stok seçilip satırlarda fiyatlandırma dövizi seçildiğinde ve döviz türü tl olarak düzenlendiğinde fiyatlandırma döviz kuru hatalı oluşuyor.


Satış siparişinde, satırlar için fiyatlandırma dövizi seçilip satırda döviz türü TL seçildikten sonra tanımlı satış fiyatı dövizli olan stok seçildiğinde fiyatlandırma döviz kurunun doğru oluşması sağlanmıştır.

 

19. Özel dönem kullanılan firmalarda kar/zarar tablosunda başlangıç ve bitiş rapor ayı filtreleri seçimine göre hatalı raporlama yapılıyor.


Özel dönem kullanılan firmalarda Kar/Zarar Tablosunda başlangıç ve bitiş rapor ayı filtrelerinin seçimine göre doğru sonuçların alınması sağlanmıştır.

 

20. Genel Muhasebe/Ana Kayıtlar/Masraf Merkezleri F9 Hareketlerde gönderimi yapılan e-Defterdeki mahsup fişine manuel olarak müdahale edilerek tutar değiştirilebiliyor. Değiştirilmemeli.


e-Defter uygulaması kapsamında defter oluşturulmuş aylara ait fişler için ,projeler ve masraf merkezleri üzerinden hareketler ekranından değiştirme yapılamaması sağlanmıştır.

 

21. Zamanlanmış görevlerde tekrarlanma seçimi düzenli artan olarak tanımlanan zamanlanmış görevde başlangıç tarihi ve saati değiştirilir ise görev tekrarlanmıyor.


Zamanlanmış görevlerde tekrarlanma seçimi düzenli artan olarak tanımlandığında zamanlanmış görevde başlangıç tarihi ve saati değiştirilmeden doğru çalışması sağlanmıştır.

 

22. Fiyat farkı uygulanan toptan satış faturasında f9 menü maliyetler ekranında tutar rd kolonu yanlış hesaplanmaktadır.


Fiyat farkı uygulanan toptan satış faturasında f9 menü maliyetler ekranında tutar rd kolonunun doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

23. Çek çıkış cari hesaba bordrosunda değerlenecek döviz (çek çıkış) türü seçilerek CH döviz değerleme raporu alındığında döviz bakiye, döviz borç/alacak alanında bakiye görünmemektedir.


Çek çıkış cari hesaba bordrosunda değerlenecek döviz (çek çıkış) türü seçilerek CH döviz değerleme raporu alındığında döviz bakiye, döviz borç/alacak alanına bakiye yansıması sağlanmıştır.

 

24. "Muhasebeleşen Hizmet Satırlarına faturadaki Miktar Bilgisi Aktarılsın" parametresi hayır iken binek araç kiralama için oluşturulan faturadaki KKEG satırları mahsup fişine gelmiyor.


Muhasebe parametrelerinde yer alan "Muhasebeleşen Hizmet Satırlarına Faturadaki Miktar Bilgisi Aktarılsın" parametresi evet olarak ayarladığında alınan hizmet faturalarında binek araç kiralama seçeneği işaretli hizmet satırları varsa ,muhasebeleştirme sırasında KKEG satırlarının muhasebe fişine yansıması sağlanmıştır.

 

25. İhracat işlemlerine ait masraflar satış provizyon dağıtım fişi ile dağıtılamıyor.


Satış Provizyon Dağıtım Fişi dağıtılacak hizmetler bölümüne ,ihracat operasyon fişlerine bağlı hizmet faturalarının da yansıması sağlanmıştır.

 

26. Gib e-Arşiv fatura gönderiminde fatura satırlarında ek vergi varsa "Başarısız.Hata" mesajı alınıyor. Ve gönderim işlemi yapılamıyor.


Gib e-Arşiv kullanımı olan firmada ek vergi kartı tanımına "Evrensel Kod" alanı eklenmiştir. Bu kod olmadan ek vergi kartı kaydedilememektedir.


Önceden ek vergi kodu seçilerek kaydedilen malzeme kartları için sadece ek vergi kartında evrensel kodunun seçilerek kaydedilmesi yeterli olacaktır, malzeme kartında yeniden ek vergi kartı seçilmesine gerek yoktur.

 

27. Satışı yapılan sabit kıymete ait giderlere değer düşüklüğüne ek olarak yıllık amortisman toplam birikmiş amortisman ve birikmiş amortisman (d.s.) tutarları da hesaplanıyor.


Satışı yapılan sabit kıymete ait amortisman hesaplamasında değer düşüklüğü haricinde hesaplama yapılmaması sağlanmıştır.

 

28. Tükenen sabit kıymete ait giderin amortismanı 2021 aralık ayı için hesaplanmamaktadır.


Tükenen sabit kıymete ait amortismanın 2021 aralık ayı içinde hesaplanması sağlanmıştır.

 

29. Varyant takipli mamul malzeme için siparişe teslim tarihi ataması(CTP) yapılırken çıkarılan önerilerde sipariş içerisindeki varyanta ait öneriler dışında diğer varyantlara ait önerilerde çıkartılıyor.


Varyant takipli mamul malzeme için siparişe teslim tarihi ataması(CTP) yapılırken çıkarılan önerilerde sadece sipariş içerisindeki varyanta ait önerilerin çıkartılması sağlanmıştır.

 

30. Konsinye giriş irsaliyesi ile girişi yapılan ve malzeme miktarı sıfır olan stok için maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında negatif stok seviyesi uyarısı alınıyor.


Konsinye giriş irsaliyesi ile girişi yapılan ve daha sonra iade edilen malzemeler için maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında ,ilgili stok negatife düşmemesine rağmen negatif stok seviyesi uyarısı alınıyordu, düzeltme yapılarak maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında ilgili malzemenin stok miktarı eksiye düşmediği durumda negatif seviye uyarısı alınmadan işlemin tamamlanabilmesi sağlanmıştır.

 

31. Firma detaylarında veritabanı dili Rusça seçiliyken muhasebe hesap açıklamasına Rusça karakter yapıştır işlemi yapıldığında soru işareti olarak bozulmaktadır.


Veri tabanı dili Rusça olan firmada Ctrl-C ve Ctrl-V tuş kombinasyonu ile yapıştırma işleminde yaşanan bozuk karakter problemi giderilmiştir.

 

32. Farklı uygulamalardan ara dönemde Logo uygulamasına geçiş yapılıp e-Defter dosyası oluşturulduğunda Mali dönem için verilen ilk defterin yevmiye numarası 1 ile başlamalıdır uyarısı alınıyor.


Farklı uygulamalardan ara dönemde Logo uygulamasına geçiş yapılıp e-Defter dosyası oluşturulduğunda mali dönem için verilen ilk defterin yevmiye numarası 1 ile başlamalıdır uyarısı alınıyordu.Firma ve işyeri e-Defter tanımlarında son yevmiye no alanı doldurulmuş ise ara dönem geçişlerinde buradaki numaraya göre kontrol yapılması sağlanmıştır. Eğer son yevmiye no bilgileri doldurulmamışsa eskisi gibi e-defter geçişinin ilk ayı için yevmiye madde numarası 1 olması zorunluluk kontrolü yapılmaya devam edecektir.

 
247 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page