Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Tiger 3 - Go3 | 2.78 Versiyon Güncelleme Mayıs 2022

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.78.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.78 - Mayıs 2022 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Sabit kıymet kaydı olan satınalma faturası, veri aktarımı ( xml) ile içeri aktarılırken sabit kıymet kaydının kendine ait kayıt kodu ile aktarılmalı.


Sabit kıymet kaydı olan satın alma faturası, veri aktarımı ( xml) ile içeri aktarılırken sabit kıymet kaydının kendine ait kayıt kodu ile aktarılması sağlanmıştır.

 

2. 3.37 ile başlayan sabit kıymet türleri arasına alt kırılımları da eklenmeli.


3.37 ile başlayan sabit kıymet türleri arasına alt kırılımları eklendi.

 

3. Üretim emri içerisinde f9 menü varyant listesinde excelden kopyala yapıştır yapılabilmeli.


Üretim emri içerisinde sağ tuş (F9 )menüden açılan varyant listesi ekranına varyant kodlarının excelden kopyala / yapıştır yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

4. Proje kartı içerisindeki başlangıç ve bitiş tarihleri zorunlu alan olarak belirtilebilmeli.


Proje kartları için zorunlu alan tanımı yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

5. Talep tahminleme de malzeme kodu, varyant kodu yanında malzeme açıklaması, varyant açıklaması da gelmeli.


Talep tahminleme işleminde malzeme ve varyant kodu kolonlarının yanında malzeme ve varyant açıklamalarının listelenmesi sağlanmıştır.

 

6. Fonksiyonun üzerinde iken , fonksiyon açıklamalarının listelenmesi sağlanmalı.


ERP ürünlerinde formül tanımlaması yapılan alanlar kullanılacak fonksiyonların üzerinde iken fonksiyona ait açıklamanın ve örnek tanımının listelenebilmesi sağlanmıştır.

Ürün içerisinde kullanılan fonksiyonlardan bir örnek ile ifade edilecek olursa;

  • DAYS için Açıklama : İki tarih arasındaki gün sayısını verir. Örnek : DAYS(DATE(13,10,2021), DATE(21,10,2021)) = 8

 

7. Excel den veri aktarımı ile, standart malzeme maliyetleri periyod bazında içeri alınabilmeli.


Standart malzeme maliyetlerinin periyod bazında excelden veri aktarımı seçeneği ile ürüne alınabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

8. Maliyet kontrol işleminde kullanıcı tarafından rapor eklenmesinin sağlanması.


Maliyet kontrol sihirbazı işlemine kategori bazında kullanıcı tanımlı kontrol sorgusu eklenebilmesi sağlanmıştır. Kullanıcılar standart kontroller dışında kendileri sorgu ekleyebilecek ve bu raporlar içerisinde isterlerse düzeltme sorgusu çalıştırabileceklerdir. Kullanıcıların varsayılan olarak standart kontroller altına sorgu ekleyebilmeleri dışında isterlerse yeni kategori ekleyerek eklenilen kategori altına da sorgu ekleyebilmeleri sağlanmıştır. Kullanıcı yetkilerine "Ekle", "Değiştir", "Çıkar" yetkileri eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

9. Toplu Satınalma/Satış Fiyat Kartı giriş ekranında üst tarafta bulunan filtreler alanına işyeri filtresi eklenmeli.


Toplu satın alma/satış fiyat kartı giriş ekranı başlık kısmında bulunan filtreler alanına işyeri filtresi eklenmiştir.

 

10. Müstahsil borsa tescil% ve borsa kesintisi tavan değerinin işyeri ve ambar bazında tanımlanması sağlanmalı


Müstahsil parametrelerinin işyeri ve ambar bazında tanımlanması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

11. Satınalma siparişi sipariş hareketi aktar seçeneği ile satınalma irsaliyesine aktarılırken ambar kodunun son hanesi silinmemeli.


Satınalma siparişi "Sipariş hareketi aktar" seçeneği ile satınalma irsaliyesine aktarılırken ambar kodunun son hanesinin görünmesi sağlanmıştır.

 

12. Sözleşmelerdeki tutar kontrolü yapılsın işareti sadece sipariş oluşturulurken çalışıyor. Faturalama yaparken de çalışmalı.


Sözleşmelerde yer alan " Tutar kontrolü yapılsın " seçeneğinin , sözleşmeye bağlı fatura kaydedilmek istendiğinde de dikkate alınması sağlanmıştır.

 

13. Zamanlanmış görevlere TCMB 'den kur aktarımı da eklenmeli.


Zamanlanmış Görevler ile TCMB'den kur aktarımı yapılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

14. Üretim kontrol/hareketler/iş emirleri CTRL+F arama filtrelerine mamül açıklaması eklenmelidir.


İş Emirleri penceresinde CTRL-F ile açılan filtre seçeneklerine malzeme kodu, malzeme açıklaması, malzeme açıklaması 2 ve malzeme açıklaması 3 seçenekleri eklenmiştir.

 

15. Genel Muhasebe / İşlemler / Muhasebeleştirme İşlemleri / ÜE Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştirme filtrelerine fabrika filtresi eklenmeli.


Genel Muhasebe / İşlemler / Muhasebeleştirme İşlemleri / ÜE Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştirme filtrelerine fabrika bazında muhasebeleştirme yapılabilmesi için fabrika filtresi eklenmiştir.

 

16. Hal faturalarının cloud connect üzerinden gönder/al yapılmasının sağlanması.


e-Fatura / e-Arşiv uygulaması kapsamında 'Hal faturası' olarak 'Komisyon' tipinde düzenlenmiş satınalma faturalarının ve 'Hal faturası' olarak 'Satış' tipinde düzenlenmiş satış faturalarının Cloud Connect uygulaması üzerinden gönderilip , alınabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

17. Otomatik hızlı üretim fişi oluşturma işlemi ekranına proje kodu, yetki kodu ve özel kod alanları eklenmelidir.

Malzeme kartları browserı F9 seçeneklerinde yer alan otomatik hızlı üretim fişi oluşturma işlemi ekranına proje kodu, yetki kodu ve özel kod seçimleri eklenmiştir.

 

18. Excel aktarımında Malzeme Fiyat Aktarım işlemi yapılırken excel aktarım şablonunda başlangıç ve bitiş saati kolonu olmalı.


Malzeme fiyat kartları excel aktarım şablonuna başlangıç ve bitiş saati kolonları eklenmiştir. Aktarım yapılabilmesi için formatın " ss:dd:ss " şeklinde girilmesi yeterli olacaktır.

 

19. Satış ve satınalma fiyat kartı excel aktarımında hareket özel kodu aktarımı yapılabilsin.


Satış ve satınalma fiyat kartı excel aktarımı şablonuna hareket özel kodu kolonu eklenerek hareket özel kodunun da aktarımının yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

20. Sipariş aktar ekranında taşıyıcı kodu bilgisi listelenmeli.


Sipariş aktar ekranında taşıyıcı kodu bilgisinin listelenmesi sağlandı.

 

21. Maliyet dağıtım fişine eklenen alınan hizmet faturasının iptali esnasında "bağlı bulunan dağıtım fişi var" şeklinde uyarı alınmalı.


Maliyet dağıtım fişine eklenen alınan hizmet faturasının iptali esnasında "bağlı bulunan dağıtım fişi var" şeklinde uyarı alınması sağlandı.

 

22. Maliyet Dağıtım ve Satış Provizyon Dağıtım fişlerinde "Dağıtılacak Hizmetler" alanına "Cari Hesap Kodu ve Unvanı" kolonu eklenmeli.


Maliyet Dağıtım ve Satış Provizyon Dağıtım fişlerinde "Dağıtılacak Hizmetler" alanına "Cari Hesap Kodu ve Unvanı" kolonu eklenmiştir.

 

23. Toplu bir şekilde tüm cariler müşteri olarak tanımlanabilmeli.


Finans / İşlemler menüsü altına eklenen "Toplu Cari Hesapları Müşteri Olarak Tanımlama" seçeneği ile satış teklif yönetiminde kullanılabilmek amacıyla cari hesaplar için toplu bir şekilde müşteri kartı tanımlamasının oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

 

24. GTB tarafından yayınlanan listeye göre GTIP kodları güncellenmeli.


GTB tarafından yayınlanan listeye göre GTIP kodları güncellenmiştir.

 

25. Malzeme kartına TSE No alanı eklenmelidir.

Malzeme kartı genel bilgiler sekmesine TSE No alanı eklenmiştir.

 

26. Seri numaralı malzemenin seçili olduğu fatura üzerinde iade al işlemi ile iade faturası oluşturulduktan sonra aynı satış faturasına iade al denildiğinde seri/lot stok yeri bilgileri penceresinde daha önce iade alınmış olan kayıtlar listelenmemeli.


Seri numaralı malzemenin seçili olduğu fatura üzerinde iade al işlemi ile iade faturası oluşturulduktan sonra aynı satış faturasına iade al denildiğinde seri/lot stok yeri bilgileri penceresinde daha önce iade alınmış olan kayıtların listelenmemesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

27. Banka havale fişleri içerisine seçimli ödeme türü alanı eklenmelidir.


Gönderilen Havale/EFT fişlerine "Ödeme türü" alanı eklenmiştir.

Banka fişi işlem statüsü "Bankaya iletilecek" olduğunda ödeme türü seçimi yapılabilecektir. Fiş tutarının finans parametrelerinde belirtilen "FAST işlem tutar limiti" ne göre kontrolü sağlanarak ödeme türü seçenekleri listelenmektedir. Tutar limitin altında kaldığında bu alanda değer seçilmesi zorunludur.

 

28. Satınalma irsaliyesi kağıt türünde oluşup üzerinden iade et denilerek oluşturulan iade irsaliyesi öndeğerde e irsaliye olarak gelmeli.


Kağıt türünde oluşturulan satın alma iade irsaliyesi üzerinden iade et denilerek oluşturulan iade irsaliyesinin ön değer olarak e-İrsaliye olarak oluşması sağlanmıştır.

 

29. Talebe bağlı satınalma emrine teklif eklenip ilgili teklif siparişe dönüştürülürken talep bağlantısı korunmalıdır.

"Sipariş hareketlerinde talep kontrolü" parametresi "yapılacak" olarak seçildiğinde teklif veya sözleşme üzerinden oluşturulan siparişin talep bağlantı kontrolü yapılmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

 

30. Kalite kontrol kriter setinde açıklama alanı kısmında girilen bilginin kalite kontrol değer girişi işlemi yapılırken ekranda listelenmesi sağlanmalıdır.


Kalite kontrol kriter setinde açıklama alanı kısmında girilen bilginin kalite kontrol değer girişi işlemi ekranında da gösterilmesi sağlanmıştır.

 

31. Üretim emri rezervasyon seçeneği parametreye göre öndeğer işaretli gelmelidir.


Ticari Sistem Yönetimi altında yer alan "Üretim Kontrol Parametreleri" seçeneklerine " Üretim Emri Rezervasyon Seçili Gelsin : Evet / Hayır" parametresi eklenmiştir. Parametre evet olarak seçildiğinde işlemler sonucunda ve direk eklenen üretim emirlerinde rezervasyon seçeneğinin işaretli gelmesi sağlanmıştır.

 

32. Sabit kıymet kaydının net aktif değeri sıfır olduğunda hesaplama işleminde satır oluşmaması sağlanmalı.


Sabit kıymet kaydının net aktif değeri sıfır olduğunda hesaplama işleminde satır oluşmaması sağlanmıştır.

 

33. Sabit kıymet kaydında sabit kıymet türü seçildiğinde hücreler üzerinde tab ile geçişte amortisman süresi güncellenmemeli.


Sabit kıymet kaydında sabit kıymet türü seçildiğinde hücreler üzerinde tab ile geçişte amortisman süresinin güncellenmemesi sağlandı.

 

34. Maliyet kontrol sihirbazında excele yapılan kayıt işleminde excel isminde tarih ve saat bilgisi de tutulmalıdır.


Maliyet kontrol işlemi sonucu oluşan tabloların excel'e kaydedilmesi esnasında , dosya isminin tarih ve saat bilgisi olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

35. 7326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi hesaplamaları mayıs ayı baz alınarak da hesaplatılabilmeli.


7326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi hesaplamaları mayıs ayı baz alınarak da hesaplanabilmesi sağlanmıştır. Duran varlık yönetim parametrelerine "Yeniden değerleme yapılacak toplam birikmiş amortisman dönemi" parametresi eklenmiştir ve ön değeri Mart ayıdır.

 

36. Amortisman hesaplama işleminde muhasebe kodunun , muhasebe bağlantı kodlarından gelmesi parametrik olmalı.


Amortisman hesaplama işleminde muhasebe kodlarının muhasebe bağlantı kodlarından gelmesinin parametrik olması sağlanmıştır. Sabit kıymet parametrelerine "Muhasebe Kodları, Bağlantı Kodlarından Atanacak" parametresi eklenmiş olup parametrenin ön değeri "evet" gelmektedir.

 

37. Kdv1 Beyannamesinde Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler tablosunda Yüklenilen KDV alanı 0 olduğunda Xml e de 0 (sıfır) gelmeli.


Kdv1 Beyannamesinde Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler tablosunda Yüklenilen KDV alanı 0 olduğunda Xml e de 0 (sıfır) gelmesi sağlanmıştır.

 

38. Malzeme fişleri muhasebeleştirme ekranına mahsup fişi özel kodu seçeneği eklenmelidir.


Malzeme fişleri muhasebeleştirme ekranı filtre seçeneklerine mahsup fişi özel kodu filtresi eklenmiştir.

 

39. 1 Nisan 2022 Tarihinde yapılan düzenlemeye istinaden geçici gelir vergisi indirimler tablosuna eklenen türlerin programdaki e-beyannameler başlığında da yer alması.


1 Nisan 2022 Tarihinde yapılan düzenlemeye istinaden geçici gelir vergisi indirimler tablosuna eklenen türler programdaki e-beyannameler başlığına eklenmiştir.

 

40. Maliyet katsayısı hesaplaması oran üzerinden yapılabilmelidir.


Maliyet katsayısı hesaplamasının katsayı oranı üzerinden yapılması sağlanmıştır. Bu doğrultuda ticari sistem yönetimi/malzeme yönetimi parametrelerine "Üretimden Giriş Fişi Maliyeti Hesaplanırken maliyet oranı yüklemesi" parametresi eklenmiştir, Parametre seçenekleri "Ana Birim cinsinde miktar X maliyet katsayısı üzerinden" ve "Maliyet katsayısı üzerinden". Parametrenin ön değeriyse "Ana Birim cinsinde miktar*maliyet katsayısı" seçeneğidir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

41. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde 1 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan düzenlemelerin ürün tarafına eklenmesi.


Kurumlar Vergisi Beyannamesinde 1 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan düzenlemeler ,e-beyannameler başlığında yer alan Kurumlar Vergisi beyannamesine eklenmiştir.

 

42. Ambar fişinde ambarlar arası transfer yapılırken fiş numarası otomatik olarak e-İrsaliye şablonundan gelmeli.


Ambar fişinde ambarlar arası transfer yapılırken fiş numarasının otomatik olarak e-İrsaliye şablonundan gelmesi sağlandı.

 

43. Kurumlar vergisi beyannamesi bdpye aktarıldığında bdp üzerinde vergi bildirimi sekmesindeki damga vergisi yanlış geliyor.


Kurumlar vergisi beyannamesi bdpye aktarıldığında bdp üzerinde vergi bildirimi sekmesindeki damga vergisi için güncel değerler gelmesi sağlanmıştır.