Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Tiger 3 - Go3 | 2.78 Versiyon Güncelleme Mayıs 2022

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.78.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.78 - Mayıs 2022 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Sabit kıymet kaydı olan satınalma faturası, veri aktarımı ( xml) ile içeri aktarılırken sabit kıymet kaydının kendine ait kayıt kodu ile aktarılmalı.


Sabit kıymet kaydı olan satın alma faturası, veri aktarımı ( xml) ile içeri aktarılırken sabit kıymet kaydının kendine ait kayıt kodu ile aktarılması sağlanmıştır.

 

2. 3.37 ile başlayan sabit kıymet türleri arasına alt kırılımları da eklenmeli.


3.37 ile başlayan sabit kıymet türleri arasına alt kırılımları eklendi.

 

3. Üretim emri içerisinde f9 menü varyant listesinde excelden kopyala yapıştır yapılabilmeli.


Üretim emri içerisinde sağ tuş (F9 )menüden açılan varyant listesi ekranına varyant kodlarının excelden kopyala / yapıştır yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

4. Proje kartı içerisindeki başlangıç ve bitiş tarihleri zorunlu alan olarak belirtilebilmeli.


Proje kartları için zorunlu alan tanımı yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

5. Talep tahminleme de malzeme kodu, varyant kodu yanında malzeme açıklaması, varyant açıklaması da gelmeli.


Talep tahminleme işleminde malzeme ve varyant kodu kolonlarının yanında malzeme ve varyant açıklamalarının listelenmesi sağlanmıştır.

 

6. Fonksiyonun üzerinde iken , fonksiyon açıklamalarının listelenmesi sağlanmalı.


ERP ürünlerinde formül tanımlaması yapılan alanlar kullanılacak fonksiyonların üzerinde iken fonksiyona ait açıklamanın ve örnek tanımının listelenebilmesi sağlanmıştır.

Ürün içerisinde kullanılan fonksiyonlardan bir örnek ile ifade edilecek olursa;

  • DAYS için Açıklama : İki tarih arasındaki gün sayısını verir. Örnek : DAYS(DATE(13,10,2021), DATE(21,10,2021)) = 8

 

7. Excel den veri aktarımı ile, standart malzeme maliyetleri periyod bazında içeri alınabilmeli.


Standart malzeme maliyetlerinin periyod bazında excelden veri aktarımı seçeneği ile ürüne alınabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

8. Maliyet kontrol işleminde kullanıcı tarafından rapor eklenmesinin sağlanması.


Maliyet kontrol sihirbazı işlemine kategori bazında kullanıcı tanımlı kontrol sorgusu eklenebilmesi sağlanmıştır. Kullanıcılar standart kontroller dışında kendileri sorgu ekleyebilecek ve bu raporlar içerisinde isterlerse düzeltme sorgusu çalıştırabileceklerdir. Kullanıcıların varsayılan olarak standart kontroller altına sorgu ekleyebilmeleri dışında isterlerse yeni kategori ekleyerek eklenilen kategori altına da sorgu ekleyebilmeleri sağlanmıştır. Kullanıcı yetkilerine "Ekle", "Değiştir", "Çıkar" yetkileri eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

9. Toplu Satınalma/Satış Fiyat Kartı giriş ekranında üst tarafta bulunan filtreler alanına işyeri filtresi eklenmeli.


Toplu satın alma/satış fiyat kartı giriş ekranı başlık kısmında bulunan filtreler alanına işyeri filtresi eklenmiştir.

 

10. Müstahsil borsa tescil% ve borsa kesintisi tavan değerinin işyeri ve ambar bazında tanımlanması sağlanmalı


Müstahsil parametrelerinin işyeri ve ambar bazında tanımlanması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

11. Satınalma siparişi sipariş hareketi aktar seçeneği ile satınalma irsaliyesine aktarılırken ambar kodunun son hanesi silinmemeli.


Satınalma siparişi "Sipariş hareketi aktar" seçeneği ile satınalma irsaliyesine aktarılırken ambar kodunun son hanesinin görünmesi sağlanmıştır.

 

12. Sözleşmelerdeki tutar kontrolü yapılsın işareti sadece sipariş oluşturulurken çalışıyor. Faturalama yaparken de çalışmalı.


Sözleşmelerde yer alan " Tutar kontrolü yapılsın " seçeneğinin , sözleşmeye bağlı fatura kaydedilmek istendiğinde de dikkate alınması sağlanmıştır.

 

13. Zamanlanmış görevlere TCMB 'den kur aktarımı da eklenmeli.


Zamanlanmış Görevler ile TCMB'den kur aktarımı yapılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

14. Üretim kontrol/hareketler/iş emirleri CTRL+F arama filtrelerine mamül açıklaması eklenmelidir.


İş Emirleri penceresinde CTRL-F ile açılan filtre seçeneklerine malzeme kodu, malzeme açıklaması, malzeme açıklaması 2 ve malzeme açıklaması 3 seçenekleri eklenmiştir.

 

15. Genel Muhasebe / İşlemler / Muhasebeleştirme İşlemleri / ÜE Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştirme filtrelerine fabrika filtresi eklenmeli.


Genel Muhasebe / İşlemler / Muhasebeleştirme İşlemleri / ÜE Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştirme filtrelerine fabrika bazında muhasebeleştirme yapılabilmesi için fabrika filtresi eklenmiştir.

 

16. Hal faturalarının cloud connect üzerinden gönder/al yapılmasının sağlanması.


e-Fatura / e-Arşiv uygulaması kapsamında 'Hal faturası' olarak 'Komisyon' tipinde düzenlenmiş satınalma faturalarının ve 'Hal faturası' olarak 'Satış' tipinde düzenlenmiş satış faturalarının Cloud Connect uygulaması üzerinden gönderilip , alınabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

17. Otomatik hızlı üretim fişi oluşturma işlemi ekranına proje kodu, yetki kodu ve özel kod alanları eklenmelidir.

Malzeme kartları browserı F9 seçeneklerinde yer alan otomatik hızlı üretim fişi oluşturma işlemi ekranına proje kodu, yetki kodu ve özel kod seçimleri eklenmiştir.

 

18. Excel aktarımında Malzeme Fiyat Aktarım işlemi yapılırken excel aktarım şablonunda başlangıç ve bitiş saati kolonu olmalı.


Malzeme fiyat kartları excel aktarım şablonuna başlangıç ve bitiş saati kolonları eklenmiştir. Aktarım yapılabilmesi için formatın " ss:dd:ss " şeklinde girilmesi yeterli olacaktır.

 

19. Satış ve satınalma fiyat kartı excel aktarımında hareket özel kodu aktarımı yapılabilsin.


Satış ve satınalma fiyat kartı excel aktarımı şablonuna hareket özel kodu kolonu eklenerek hareket özel kodunun da aktarımının yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

20. Sipariş aktar ekranında taşıyıcı kodu bilgisi listelenmeli.


Sipariş aktar ekranında taşıyıcı kodu bilgisinin listelenmesi sağlandı.

 

21. Maliyet dağıtım fişine eklenen alınan hizmet faturasının iptali esnasında "bağlı bulunan dağıtım fişi var" şeklinde uyarı alınmalı.


Maliyet dağıtım fişine eklenen alınan hizmet faturasının iptali esnasında "bağlı bulunan dağıtım fişi var" şeklinde uyarı alınması sağlandı.

 

22. Maliyet Dağıtım ve Satış Provizyon Dağıtım fişlerinde "Dağıtılacak Hizmetler" alanına "Cari Hesap Kodu ve Unvanı" kolonu eklenmeli.