top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Tiger 3 - Go3 | 2.78 Versiyon Güncelleme Mayıs 2022

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.78.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.78 - Mayıs 2022 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Sabit kıymet kaydı olan satınalma faturası, veri aktarımı ( xml) ile içeri aktarılırken sabit kıymet kaydının kendine ait kayıt kodu ile aktarılmalı.


Sabit kıymet kaydı olan satın alma faturası, veri aktarımı ( xml) ile içeri aktarılırken sabit kıymet kaydının kendine ait kayıt kodu ile aktarılması sağlanmıştır.

 

2. 3.37 ile başlayan sabit kıymet türleri arasına alt kırılımları da eklenmeli.


3.37 ile başlayan sabit kıymet türleri arasına alt kırılımları eklendi.

 

3. Üretim emri içerisinde f9 menü varyant listesinde excelden kopyala yapıştır yapılabilmeli.


Üretim emri içerisinde sağ tuş (F9 )menüden açılan varyant listesi ekranına varyant kodlarının excelden kopyala / yapıştır yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

4. Proje kartı içerisindeki başlangıç ve bitiş tarihleri zorunlu alan olarak belirtilebilmeli.


Proje kartları için zorunlu alan tanımı yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

5. Talep tahminleme de malzeme kodu, varyant kodu yanında malzeme açıklaması, varyant açıklaması da gelmeli.


Talep tahminleme işleminde malzeme ve varyant kodu kolonlarının yanında malzeme ve varyant açıklamalarının listelenmesi sağlanmıştır.

 

6. Fonksiyonun üzerinde iken , fonksiyon açıklamalarının listelenmesi sağlanmalı.


ERP ürünlerinde formül tanımlaması yapılan alanlar kullanılacak fonksiyonların üzerinde iken fonksiyona ait açıklamanın ve örnek tanımının listelenebilmesi sağlanmıştır.

Ürün içerisinde kullanılan fonksiyonlardan bir örnek ile ifade edilecek olursa;

  • DAYS için Açıklama : İki tarih arasındaki gün sayısını verir. Örnek : DAYS(DATE(13,10,2021), DATE(21,10,2021)) = 8

 

7. Excel den veri aktarımı ile, standart malzeme maliyetleri periyod bazında içeri alınabilmeli.


Standart malzeme maliyetlerinin periyod bazında excelden veri aktarımı seçeneği ile ürüne alınabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

8. Maliyet kontrol işleminde kullanıcı tarafından rapor eklenmesinin sağlanması.


Maliyet kontrol sihirbazı işlemine kategori bazında kullanıcı tanımlı kontrol sorgusu eklenebilmesi sağlanmıştır. Kullanıcılar standart kontroller dışında kendileri sorgu ekleyebilecek ve bu raporlar içerisinde isterlerse düzeltme sorgusu çalıştırabileceklerdir. Kullanıcıların varsayılan olarak standart kontroller altına sorgu ekleyebilmeleri dışında isterlerse yeni kategori ekleyerek eklenilen kategori altına da sorgu ekleyebilmeleri sağlanmıştır. Kullanıcı yetkilerine "Ekle", "Değiştir", "Çıkar" yetkileri eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

9. Toplu Satınalma/Satış Fiyat Kartı giriş ekranında üst tarafta bulunan filtreler alanına işyeri filtresi eklenmeli.


Toplu satın alma/satış fiyat kartı giriş ekranı başlık kısmında bulunan filtreler alanına işyeri filtresi eklenmiştir.

 

10. Müstahsil borsa tescil% ve borsa kesintisi tavan değerinin işyeri ve ambar bazında tanımlanması sağlanmalı


Müstahsil parametrelerinin işyeri ve ambar bazında tanımlanması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

11. Satınalma siparişi sipariş hareketi aktar seçeneği ile satınalma irsaliyesine aktarılırken ambar kodunun son hanesi silinmemeli.


Satınalma siparişi "Sipariş hareketi aktar" seçeneği ile satınalma irsaliyesine aktarılırken ambar kodunun son hanesinin görünmesi sağlanmıştır.

 

12. Sözleşmelerdeki tutar kontrolü yapılsın işareti sadece sipariş oluşturulurken çalışıyor. Faturalama yaparken de çalışmalı.


Sözleşmelerde yer alan " Tutar kontrolü yapılsın " seçeneğinin , sözleşmeye bağlı fatura kaydedilmek istendiğinde de dikkate alınması sağlanmıştır.

 

13. Zamanlanmış görevlere TCMB 'den kur aktarımı da eklenmeli.


Zamanlanmış Görevler ile TCMB'den kur aktarımı yapılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

14. Üretim kontrol/hareketler/iş emirleri CTRL+F arama filtrelerine mamül açıklaması eklenmelidir.


İş Emirleri penceresinde CTRL-F ile açılan filtre seçeneklerine malzeme kodu, malzeme açıklaması, malzeme açıklaması 2 ve malzeme açıklaması 3 seçenekleri eklenmiştir.

 

15. Genel Muhasebe / İşlemler / Muhasebeleştirme İşlemleri / ÜE Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştirme filtrelerine fabrika filtresi eklenmeli.


Genel Muhasebe / İşlemler / Muhasebeleştirme İşlemleri / ÜE Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştirme filtrelerine fabrika bazında muhasebeleştirme yapılabilmesi için fabrika filtresi eklenmiştir.

 

16. Hal faturalarının cloud connect üzerinden gönder/al yapılmasının sağlanması.


e-Fatura / e-Arşiv uygulaması kapsamında 'Hal faturası' olarak 'Komisyon' tipinde düzenlenmiş satınalma faturalarının ve 'Hal faturası' olarak 'Satış' tipinde düzenlenmiş satış faturalarının Cloud Connect uygulaması üzerinden gönderilip , alınabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

17. Otomatik hızlı üretim fişi oluşturma işlemi ekranına proje kodu, yetki kodu ve özel kod alanları eklenmelidir.

Malzeme kartları browserı F9 seçeneklerinde yer alan otomatik hızlı üretim fişi oluşturma işlemi ekranına proje kodu, yetki kodu ve özel kod seçimleri eklenmiştir.

 

18. Excel aktarımında Malzeme Fiyat Aktarım işlemi yapılırken excel aktarım şablonunda başlangıç ve bitiş saati kolonu olmalı.


Malzeme fiyat kartları excel aktarım şablonuna başlangıç ve bitiş saati kolonları eklenmiştir. Aktarım yapılabilmesi için formatın " ss:dd:ss " şeklinde girilmesi yeterli olacaktır.

 

19. Satış ve satınalma fiyat kartı excel aktarımında hareket özel kodu aktarımı yapılabilsin.


Satış ve satınalma fiyat kartı excel aktarımı şablonuna hareket özel kodu kolonu eklenerek hareket özel kodunun da aktarımının yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

20. Sipariş aktar ekranında taşıyıcı kodu bilgisi listelenmeli.


Sipariş aktar ekranında taşıyıcı kodu bilgisinin listelenmesi sağlandı.

 

21. Maliyet dağıtım fişine eklenen alınan hizmet faturasının iptali esnasında "bağlı bulunan dağıtım fişi var" şeklinde uyarı alınmalı.


Maliyet dağıtım fişine eklenen alınan hizmet faturasının iptali esnasında "bağlı bulunan dağıtım fişi var" şeklinde uyarı alınması sağlandı.

 

22. Maliyet Dağıtım ve Satış Provizyon Dağıtım fişlerinde "Dağıtılacak Hizmetler" alanına "Cari Hesap Kodu ve Unvanı" kolonu eklenmeli.


Maliyet Dağıtım ve Satış Provizyon Dağıtım fişlerinde "Dağıtılacak Hizmetler" alanına "Cari Hesap Kodu ve Unvanı" kolonu eklenmiştir.

 

23. Toplu bir şekilde tüm cariler müşteri olarak tanımlanabilmeli.


Finans / İşlemler menüsü altına eklenen "Toplu Cari Hesapları Müşteri Olarak Tanımlama" seçeneği ile satış teklif yönetiminde kullanılabilmek amacıyla cari hesaplar için toplu bir şekilde müşteri kartı tanımlamasının oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

 

24. GTB tarafından yayınlanan listeye göre GTIP kodları güncellenmeli.


GTB tarafından yayınlanan listeye göre GTIP kodları güncellenmiştir.

 

25. Malzeme kartına TSE No alanı eklenmelidir.

Malzeme kartı genel bilgiler sekmesine TSE No alanı eklenmiştir.

 

26. Seri numaralı malzemenin seçili olduğu fatura üzerinde iade al işlemi ile iade faturası oluşturulduktan sonra aynı satış faturasına iade al denildiğinde seri/lot stok yeri bilgileri penceresinde daha önce iade alınmış olan kayıtlar listelenmemeli.


Seri numaralı malzemenin seçili olduğu fatura üzerinde iade al işlemi ile iade faturası oluşturulduktan sonra aynı satış faturasına iade al denildiğinde seri/lot stok yeri bilgileri penceresinde daha önce iade alınmış olan kayıtların listelenmemesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

27. Banka havale fişleri içerisine seçimli ödeme türü alanı eklenmelidir.


Gönderilen Havale/EFT fişlerine "Ödeme türü" alanı eklenmiştir.

Banka fişi işlem statüsü "Bankaya iletilecek" olduğunda ödeme türü seçimi yapılabilecektir. Fiş tutarının finans parametrelerinde belirtilen "FAST işlem tutar limiti" ne göre kontrolü sağlanarak ödeme türü seçenekleri listelenmektedir. Tutar limitin altında kaldığında bu alanda değer seçilmesi zorunludur.

 

28. Satınalma irsaliyesi kağıt türünde oluşup üzerinden iade et denilerek oluşturulan iade irsaliyesi öndeğerde e irsaliye olarak gelmeli.


Kağıt türünde oluşturulan satın alma iade irsaliyesi üzerinden iade et denilerek oluşturulan iade irsaliyesinin ön değer olarak e-İrsaliye olarak oluşması sağlanmıştır.

 

29. Talebe bağlı satınalma emrine teklif eklenip ilgili teklif siparişe dönüştürülürken talep bağlantısı korunmalıdır.

"Sipariş hareketlerinde talep kontrolü" parametresi "yapılacak" olarak seçildiğinde teklif veya sözleşme üzerinden oluşturulan siparişin talep bağlantı kontrolü yapılmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

 

30. Kalite kontrol kriter setinde açıklama alanı kısmında girilen bilginin kalite kontrol değer girişi işlemi yapılırken ekranda listelenmesi sağlanmalıdır.


Kalite kontrol kriter setinde açıklama alanı kısmında girilen bilginin kalite kontrol değer girişi işlemi ekranında da gösterilmesi sağlanmıştır.

 

31. Üretim emri rezervasyon seçeneği parametreye göre öndeğer işaretli gelmelidir.


Ticari Sistem Yönetimi altında yer alan "Üretim Kontrol Parametreleri" seçeneklerine " Üretim Emri Rezervasyon Seçili Gelsin : Evet / Hayır" parametresi eklenmiştir. Parametre evet olarak seçildiğinde işlemler sonucunda ve direk eklenen üretim emirlerinde rezervasyon seçeneğinin işaretli gelmesi sağlanmıştır.

 

32. Sabit kıymet kaydının net aktif değeri sıfır olduğunda hesaplama işleminde satır oluşmaması sağlanmalı.


Sabit kıymet kaydının net aktif değeri sıfır olduğunda hesaplama işleminde satır oluşmaması sağlanmıştır.

 

33. Sabit kıymet kaydında sabit kıymet türü seçildiğinde hücreler üzerinde tab ile geçişte amortisman süresi güncellenmemeli.


Sabit kıymet kaydında sabit kıymet türü seçildiğinde hücreler üzerinde tab ile geçişte amortisman süresinin güncellenmemesi sağlandı.

 

34. Maliyet kontrol sihirbazında excele yapılan kayıt işleminde excel isminde tarih ve saat bilgisi de tutulmalıdır.


Maliyet kontrol işlemi sonucu oluşan tabloların excel'e kaydedilmesi esnasında , dosya isminin tarih ve saat bilgisi olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

35. 7326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi hesaplamaları mayıs ayı baz alınarak da hesaplatılabilmeli.


7326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi hesaplamaları mayıs ayı baz alınarak da hesaplanabilmesi sağlanmıştır. Duran varlık yönetim parametrelerine "Yeniden değerleme yapılacak toplam birikmiş amortisman dönemi" parametresi eklenmiştir ve ön değeri Mart ayıdır.

 

36. Amortisman hesaplama işleminde muhasebe kodunun , muhasebe bağlantı kodlarından gelmesi parametrik olmalı.


Amortisman hesaplama işleminde muhasebe kodlarının muhasebe bağlantı kodlarından gelmesinin parametrik olması sağlanmıştır. Sabit kıymet parametrelerine "Muhasebe Kodları, Bağlantı Kodlarından Atanacak" parametresi eklenmiş olup parametrenin ön değeri "evet" gelmektedir.

 

37. Kdv1 Beyannamesinde Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler tablosunda Yüklenilen KDV alanı 0 olduğunda Xml e de 0 (sıfır) gelmeli.


Kdv1 Beyannamesinde Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler tablosunda Yüklenilen KDV alanı 0 olduğunda Xml e de 0 (sıfır) gelmesi sağlanmıştır.

 

38. Malzeme fişleri muhasebeleştirme ekranına mahsup fişi özel kodu seçeneği eklenmelidir.


Malzeme fişleri muhasebeleştirme ekranı filtre seçeneklerine mahsup fişi özel kodu filtresi eklenmiştir.

 

39. 1 Nisan 2022 Tarihinde yapılan düzenlemeye istinaden geçici gelir vergisi indirimler tablosuna eklenen türlerin programdaki e-beyannameler başlığında da yer alması.


1 Nisan 2022 Tarihinde yapılan düzenlemeye istinaden geçici gelir vergisi indirimler tablosuna eklenen türler programdaki e-beyannameler başlığına eklenmiştir.

 

40. Maliyet katsayısı hesaplaması oran üzerinden yapılabilmelidir.


Maliyet katsayısı hesaplamasının katsayı oranı üzerinden yapılması sağlanmıştır. Bu doğrultuda ticari sistem yönetimi/malzeme yönetimi parametrelerine "Üretimden Giriş Fişi Maliyeti Hesaplanırken maliyet oranı yüklemesi" parametresi eklenmiştir, Parametre seçenekleri "Ana Birim cinsinde miktar X maliyet katsayısı üzerinden" ve "Maliyet katsayısı üzerinden". Parametrenin ön değeriyse "Ana Birim cinsinde miktar*maliyet katsayısı" seçeneğidir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

41. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde 1 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan düzenlemelerin ürün tarafına eklenmesi.


Kurumlar Vergisi Beyannamesinde 1 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan düzenlemeler ,e-beyannameler başlığında yer alan Kurumlar Vergisi beyannamesine eklenmiştir.

 

42. Ambar fişinde ambarlar arası transfer yapılırken fiş numarası otomatik olarak e-İrsaliye şablonundan gelmeli.


Ambar fişinde ambarlar arası transfer yapılırken fiş numarasının otomatik olarak e-İrsaliye şablonundan gelmesi sağlandı.

 

43. Kurumlar vergisi beyannamesi bdpye aktarıldığında bdp üzerinde vergi bildirimi sekmesindeki damga vergisi yanlış geliyor.


Kurumlar vergisi beyannamesi bdpye aktarıldığında bdp üzerinde vergi bildirimi sekmesindeki damga vergisi için güncel değerler gelmesi sağlanmıştır.

 

44. 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren demir çelik ürünlerinin satışında 4/10 tevkifat oranı uygulanmalı.


1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren demir çelik ürünlerinin satışında 4/10 tevkifat oranı uygulanması sağlandı. Mal Hizmet Bilgisinde yer alan "KDV Tevkifat kodu" alanına 627 ile 801-825 kodları eklendi. Mal Hizmet Bilgisinde yer alan "KDV İstisna Muafiyet Bilgisi" alanına ve geneldeki "KDV Muafiyet Bilgisi alanına 338 kodu eklendi.

 

45. GİB e-arşiv özelliği aktif olduğunda birim setlerinde evrensel kod seçeneği gelmelidir.


GİB e-arşiv özelliği aktif olduğunda birim setlerinde evrensel kod seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.

 

46. Yüklenecek KDV Listesinde Alış Faturaları Ve Satış Faturaları Bölümünde Fatura İçerisindeki Cari Hesaba Ait Vergi/T.C Kimlik Numaraları'da Listelenmeli.


Yüklenecek KDV Listesinde Alış Faturaları ve Satış Faturaları bölümünde fatura içerisindeki cari hesaba ait Vergi Numarası / T.C Kimlik Numarası bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.

 

47. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Beyannamesine Ait Tablar Kullanıcı Bazında Yetkilendirilebilmeli.


Kullanıcı yetkilerinde e-Beyannameler altında yer alan e-beyanname türü başlığındaki Muhtasar 1003A ve Muhtasar1003B seçeneklerine " Vergi Bildirimi - SGK Bildirimi " yetkileri eklenerek kullanıcı bazında bu alanların kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.

 

48. E-Faturanın XML'i Oluştururken Satırlar Hareket Özel Koduna Göre Birleştirilsin.


E-Faturanın XML'i Oluştururken satırların Malzeme Kodu ile birlikte "Hareket Özel Kodu"na göre de birleştirilmesi sağlanmıştır.

Parametre ismi "e-Faturanın XML'i Oluşturulurken Satırlar Birleştirilsin" ve seçenekleri "Hayır/ Malzeme Koduna Göre/ Malzeme Kodu ve Hareket Özel Koduna Göre" şeklinde değiştirilmiştir.

e-Arşiv/e-Arşiv (İnternet) faturası, e-İrsaliye ve e-Müstahsil XML'i oluşturma parametreleri için de düzenleme yapılmıştır.

 

49. Malzeme kartı üzerinden ulaşılan varyantlar ekranındaki malzeme alanı genişletilebilmeli.


Malzeme kartı üzerinden ulaşılan varyantlar ekranındaki malzeme bilgilerinin gösterildiği alanda kullanıcının ekran boyutunu değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

 

50. Banka kredi tanımına, valörlü / valörsüz seçim alanı eklenmeli.


Banka kredi tanımına valörlü seçim alanı eklenerek banka kredi ödeme ve kapama işlemlerinde hareketten sonraki ilk iş günü için faiz hesaplanıp hesaplanmayacağının kullanıcı seçimine göre belirlenmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

51. Ürün içerisindeki önizleme ekranı çeviri işlemleri.


Stok, cari ve muhasebe işlem merkezleri üzerinde yazdır ikonu ile ve tablo olarak alınan rapor sonrası ön izleme ikonu ile erişilen ekranda alanların Türkçe çevirileri tamamlanmıştır.

 

52. Desktop uygulamasında masaüstü kısayolları çift tık yerine tek tık ile açılıyor, çift tıkla açılmalı.


Dokunmatik ekranlarda ürünler desktop uygulamasından açıldığında masaüstünde kısayollar tek tıkla açılıyordu, düzenleme yapılarak çift tık ile açılması sağlanmıştır.

 

53. Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde 22.04.2022 Tarihinde Yayınlanan Değişikliklerin Ürün Tarafına Eklenmesi.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 22.04.2022 tarihinde yayınlanan Kurum Geçici Vergi Beyannamesindeki değişiklikler ürünlerimizde de yapılmıştır.

 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
 

1. Çok birimli ambar durum raporunda hareket görmeyenler filtresi listelenecek seçilerek rapor tabloya alındığında hareket görmeyen malzemeler listelenmiyor.


Çok Birimli Ambar Durum raporunda hareket görmeyenler filtresi listelenecek seçilerek rapor tabloya alındığında hareket görmeyen malzemelerin listelenmesi sağlandı.

 

2. Ingilizce ve arapça olarak programa giriş yapıldığında finans parametrelerindeki Banka Hesap IBAN Numarası parametresi Türkçe gözüküyor.


Ingilizce ve Arapça olarak programa giriş yapıldığında finans parametrelerindeki Banka Hesap IBAN Numarası parametresinin İngilizce gözükmesi sağlanmıştır.

 

3. Skonsol3 / satış faturasında yeni müşteri kayıt ederken E-Posta adresi boş bırakılamaz (e-Arşiv) mesajı gelmektedir.


Skonsol3 satış faturasında yeni müşteri kayıt ederken Logoconnect tabında gönderim şekli kağıt seçildiğinde e-Posta adresi girmeden kayıt yapılabilmesi sağlandı.

 

4. Değişiklik yapılan fişte tarih ve saat için değişiklik yapılmamasına rağmen düzenlenen fişin tarihi ve/veya numarası kayıtlı fişten küçük olamaz uyarısı alınıyor, eklenen fişin tarih ve saatine göre fiş numarası sıralı gidiyor ise uyarı vermemelidir.


Değişiklik yapılan fişte tarih veya numara değişikliği yapılmadığında "Düzenlenen fişin tarihi ve/veya numarası kayıtlı fişten küçük olamaz." uyarısı alınması engellenmiştir.

 

5. Satınalma Faturası üzerinden "Satış Faturası Oluştur" işlemi ile oluşturulan faturada proje kodu gelmemektedir.


Satın alma faturası üzerinden "Satış Faturası Oluştur" işlemi ile oluşturulan satış faturası satırlarına malzeme kartı içerisine tanımlanan proje kodunun yansıması sağlanmıştır.

 

6. Kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde önceki çalışma dönemi seçilip arkada açık olan browserda fiş girişi yapıldığında fişin başlık bilgisi güncel döneme, satır bilgileri önceki çalışma dönemi tablosuna yazılmaktadır.


Kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde önceki çalışma dönemi seçilip arkada açık olan browserda fiş girişi yapıldığında fişin başlık ve satır bilgilerinin doğru çalışma dönemi tablosuna yazılması sağlanmıştır.

 

7. Hızlı üretim fişi xml olarak dışarı alındığında satırda görünen bölüm bilgisi xml de gelmiyor.


Hızlı üretim fişi xml formatında dışarı alındığında satırda görünen bölüm bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

 

8. Ödemeli satış /satınalma siparişinde ve satış/satınalma faturasında vade varsa ödeme tipi olarak seçilen çek ya da senedin bordro tarihine ödemeli siparişin ya da faturanın vade tarihini atmaktadır.


Ödemeli satış /satınalma siparişinde ve satış/satınalma faturasında vade varsa ödeme tipi olarak seçilen çek ya da senedin bordro tarihine ödemeli siparişin ya da faturanın tarihinin gelmesi sağlanmıştır.

 

9. Gelecek aylara ve yıllara ait gelir/gider tahakkuku işaretlenen, verilen ve alınan hizmet faturalarının muhasebeleştirmesinde raporlama dövizi alanında fatura ile mahsup fişi arasında kuruş farkları çıkmaktadır.


Gelecek aylara ve yıllara ait gelir/gider tahakkuku işaretlenen, verilen ve alınan hizmet faturalarının muhasebeleştirmesinde bazı küsüratlı işlemlerde raporlama dövizi alanında fatura ile mahsup fişi arasında kuruş farkları oluşuyordu, düzeltme yapılarak fatura ve mahsup fişi raporlama dövizi tutarlarının kuruş farkı olmadan gelmesi sağlanmıştır.

 

10. Cari hesap işlem merkezinde çok fazla hareketi olan cari hesaba tıklanıldığında ekran donuyor ve program kapanıyor.


Cari hesap işlem merkezinde çok fazla hareketi olan bir cari hesap seçildiğinde programın donup kapanmaması sağlanmıştır.

 

11. Firma bazlı veritabanı kullanımında kredi taksit ödemesi yapılırken invalid object name l_userdef hatası alınmaktadır.


Firma bazlı veri tabanı kullanımında firma kopyalama sonrasında kredi taksit ödemesi yapılırken uyarı alınmaması sağlanmıştır.

 

12. İhracat operasyon fişi kaydedildiğinde ihracat bilgileri sekmesindeki rejim şekli, gümrük kodu, aracı banka şubesi ve ödeme şekli gibi alanlarda yapılan seçimler siliniyor.


İhracat operasyon fişi kaydedildiğinde ihracat bilgileri sekmesindeki rejim şekli, gümrük kodu, aracı banka şubesi ve ödeme şekli gibi alanlarda yapılan seçimlerin silinmemesi sağlanmıştır.

 

13. Seri-Lotlu bir malzemede; stok yeri takibi ve Seri-Lot takibi yapılıyor ise ambar fişinde seri/lot yeri bilgileri lot çıkışı ekranında F9 menüde birim çevrimi geliyor fakat ekran açılmıyor.


Stok yeri takibi yapılan lot ve seri izleme yöntemine sahip malzemeler için ambar fişinde birim çevrimi seçeneğinin çalışması sağlanmıştır.

 

14. Muhasebe fişi içerisine Değiştir ile girilip F10 seçeneği ile herhangi bir muhasebe hesabının tablo olarak ekstresi alınarak ve ilgili ekstre ekranı simge durumuna küçültüldüğünde program donuyor.


Muhasebe fişi içerisine Değiştir ile girilip F10 seçeneği ile herhangi bir muhasebe hesabının tablo olarak ekstresi alındığında ilgili ekstre ekranının simge durumuna sorunsuz şekilde küçültülebilmesi sağlanmıştır.

 

15. Satış teklif fişleri browser ekranında, onay bilgisi "Onay Bekliyor" olarak görünen fişlerde, f9 menüde yaz işleminde açılan tasarım seçim ekran başlığında "Satınalma Emir Fişi" olarak gelmemeli.


Satış teklif fişleri ekranında onay bilgisi "Onay Bekliyor" olarak görünen fişlerde, F9 menüde "Yaz" işleminde açılan tasarım seçim ekran başlığının "Satınalma Emir Fişi" olarak gelmesi engellenmiştir.

 

16. İhracat operasyon fişinde 18 karakter olarak girilen GÇB numarası fiş muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişinin satırında 16 karakter olarak görünmektedir.


İhracat operasyon fişinin muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan mahsup fişinin satır açıklamasında GÇB numarasının 18 karakter olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

17. Dövizli doğrudan borçlandırma sistemi (dbs) kullanımında gelen havale / eft fişi eklendiğinde cari hesap kartında dbs toplamı yanlış etkilenmektedir.


Dövizli doğrudan borçlandırma sistemi (DBS) kullanımında gelen havale / eft fişi eklendiğinde cari hesap kartı DBS toplamı alanına döviz bakiyesinin yansıması sağlanmıştır.

 

18. 7326 Sayılı kanuna göre yeniden değerleme yapılırken fonksiyon artırıcı giderlerin yeniden değerleme oranı fonksiyon artırıcı giderin aktife alındığı tarih itibari ile hesaplanmalıdır.


7326 Sayılı kanuna göre yeniden değerleme yapılırken fonksiyon artırıcı giderlerin yeniden değerleme oranı fonksiyon artırıcı giderin aktife alındığı tarih itibari ile hesaplanması sağlanmıştır.

 

19. Sabit kıymet değer düşüklüğü / artışı girilip muhasebeleştirildikten sonra oluşan mahsup fişinde seçilen borç hesabı ile alacak hesabı yer değiştirmektedir.


Sabit kıymet değer düşüklüğü / artışı değerinin muhasebeleştirirlmesi ile oluşan mahsup fişinde borç ve alacak hesabının doğru olarak yansıtılması sağlanmıştır.

 

20. Firma bazlı veritabanın da çalışan ve firma çalışma bilgilerinde ayrı döviz kurları tablosu seçilen firmada rapor tasarımlarında CURRNUM2 fonksiyonu kullanıldığında "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server : ..."uyarısı alınıyor.


Firma bazlı veritabanı kullanımında firma çalışma bilgilerinde ayrı döviz kurları tablosu seçili olarak çalışıldığında rapor tasarımlarında CURRNUM2 fonksiyonunun sonuç getirmesi sağlanmıştır.

 

21. İşlem bordrosu (müşteri çeki/senedi) ile bankadan portföye iade yapıldığında banka kur farkı hesaplamasında çek/senet banka tahsil durumu filtresinde banka tahsil edildi seçilmesine rağmen portföye iade alınan çek/senet içinde kur farkı hesaplanıyor.


Banka kur farkı hesaplamasında 'Çek/senet banka tahsil durumu' filtresinde seçilen durumlardaki çek ve senetler için kur farkı hesaplanması sağlanmıştır.

 

22. İhracat operasyon fişlerinde cari hesap bilgisi seçimi cari hesap kodu alanında üç noktaya tıklanarak listeden cari seçilerek yapıldığında ilgili ihracat operasyon fişi İhracat İstatistik Raporuna gelmemektedir.


İhracat operasyon fişlerinde cari hesap bilgisi seçimi cari hesap kodu alanında üç noktaya tıklanarak listeden cari seçilerek yapıldığında ilgili ihracat operasyon fişi İhracat İstatistik Raporuna gelmemekteydi, düzeltildi.

 

23. Satış dağıtım parametrelerinde "Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur" parametresi "İşlem Durdurulacak" seçilmesine rağmen satış irsaliyelerinde son kullanım tarihi kontrolü yapılmıyor.


Satış dağıtım parametrelerinde "Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur" parametresi "İşlem Durdurulacak" seçildiğinde satış irsaliyelerinde son kullanım tarihi kontrolünün yapılmaması sağlanmıştır.

 

24. Satış siparişinde malzemenin içindeki menşei(kamu) alanı satıra yansımıyor.


Satış siparişinde malzemenin içindeki menşei(kamu) alanının satıra yansıması sağlandı.

 

25. Fatura kopyala işlemi yapılıp yeni cari hesap, unvanı alanından seçildiğinde sevkiyat adresini boşaltmalı


Fatura kopyala işlemi yapılıp yeni cari hesap, unvanı alanından seçildiğinde sevkiyat adresini boşaltması sağlandı.

 

26. Talep fişinde yetki kodu girilmesi zorunlu ise üretim planlama önerisi onay durumu "satırı onayla/onayı kaldır" ve kaydet yapıldığında yetki kodu bilgisi girilmelidir mesajı alınarak kaydet yapılamıyor.


Talep fişinde yetki kodu zorunlu alansa üretim planlama önerisi onay durumu "satırı onayla/onayı kaldır" seçiminden sonra kaydet işleminde yetki kodu bilgisi girilmelidir mesajı alınarak kaydetme işlemi tamamlanamıyordu, düzeltildi.

 

27. Ayrıntılı satış raporu alınırken performans sorunu yaşanıyor.


Ayrıntılı satış raporu alınırken yaşanan performans sorunu düzeltilmiştir.

 

28. Perakende satış fatırası içinden konsinye aktar (parçalı) seçilerek konsinye çıkış irsaliyesi aktarılıyor. Fatura kaydedildiğinde görünen tutar ile faturaya incele ile girildiğinde görünen tutar farklı geliyor.


Konsinye Çıkış İrsaliyesinin Toptan Satış Faturası içerisine aktarılması uygun olduğundan perakende satış faturası içerindeki F9 listesinden Konsinye Aktar (parçalı) ve Konsinye Hareket Aktar (Parçalı) seçenekleri çıkarılmıştır.

Toptan satış faturası içine aktarılan konsinye çıkış irsaliyesinde tutar farklılıkları olmadığı görülmüştür.

 

29. Satış siparişinde satırda yer alan malzemeyi shift + delete ile çıkarmak istediğimizde “Üretim emri bağlantılı sipariş satırları çıkartılamaz” mesajı alınıyor.


Satış siparişi satırında yer alan mamulün bir önceki dönemden MRP ile oluşturulmuş üretim emri varsa yeni dönemde oluşturulan sipariş satırında shift + delete ile çıkarılmak istendiğinde “Üretim emri bağlantılı sipariş satırları çıkartılamaz” mesajının alınmaması sağlanmıştır.

 

30. Tanımlı satınalma irsaliyesi ile stok yeri takipli bir malzeme satınalınıp satış faturası ile satışı yapıldıktan sonra satınalma irsaliyesi iptal edilememelidir.


Tanımlı satınalma irsaliyesi ile stok yeri takipli bir malzeme satın alınıp satış faturası ile satışı yapıldıktan sonra satınalma irsaliyesinin iptal edilememesi sağlanmıştır.

 

31. Farsça dilinde tercüme hataları mevcut.


Fars dilindeki tercüme hataları düzeltildi.

 

32. Form tasarımlarına arka plan resmi eklenemiyor.


Form tasarımlarına arka plan resmi eklenebilmesi sağlanmıştır.

 

33. Windows 11 işletim sistemi kullanılan terminallerde sayfa sayısı uzun olan raporlar excele alındığında "OLE error 800A03EC" uyarısı alınıyor.


Windows 11 işletim sistemi kullanılan terminallerde sayfa sayısı fazla olan cari hesap listesi raporu Excel formatında açılmak istendiğinde hata alınmaması sağlandı.

 

34. Cari hesap kartında teslim şekli CIF seçili olan cari hesap ihracat operasyon fişine seçildiğinde fatura satırlarında navlun ve sigorta girilemiyor.


Cari hesap kartında teslim şekli CIF seçili olan cari hesap ihracat operasyon fişine seçildiğinde fatura satırlarında navlun ve sigorta girilebilmesi sağlanmıştır.

 

35. Hareket Gören Muhasebe Hesap Kartı Kullanım Dışı Yapılabilsin parametresi hayır olarak işaretli olduğu hesap planı üzerinde toplu güncelleme yapıldığında kullanım dışı yapılabilmektedir.


Hareket Gören Muhasebe Hesap Kartı Kullanım Dışı Yapılabilsin parametresi hayır olarak işaretli olduğunda hesap planı üzerinde toplu güncelleme yapıldığında kullanım dışı yapılamaması sağlanmıştır

 

36. İhraç kayıtlı satış faturasında malzeme içerisinde GTIP kodu seçiliyor ve fatura kaydediliyor, oluşan satış faturasında GTIP kodu gelmemekte.


GO 3 ürününde GTIP kodlu malzeme seçilip kaydedilen İhraç kayıtlı satış faturası ile oluşan satış faturasında GTIP kodunun gelmesi sağlandı.

 

37. Satır sayısı yüksek faturalarda f9 menüden ek indirim uygulandığında performans sorunu yaşanmaktadır.


Satır sayısı yüksek olan faturalarda F9 menüden ek indirim uygulandığında yaşanan performans sorunu düzeltilmiştir.

 

38. Kullanıcı yetkilerinden satış faturalarının ekle ve değiştir yetkilerinden fiş tarihi kaldırılmasına rağmen irsaliye üzerinde faturala yapıldığında gelen ekranda fiş tarihi değiştirilebiliyor.


Kullanıcı yetkilerinden satış faturalarının ekle ve değiştir yetkilerinden fiş tarihi kaldırıldıktan sonra irsaliye üzerinde faturala yapıldığında gelen ekranda fiş tarihi değiştirilememesi sağlanmıştır.

 

39. Kilitli üretim emri üzerinden F9 kopyala ve kaydet yapıldığında Kilitli fişler üzerinde işlem yapılamaz uyarı mesajı alınıyor.


Kilitli bir üretim emri üzerinden sağ tuş "F9" kopyala ile üretim emri kopyalanıp kaydedilmek istenildiğinde "Kilitli fişler üzerinde işlem yapılamaz" uyarısı alınmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

 

40. İşlem dövizli olarak girilen ihraç kayıtlı satış faturasının xml dosyasında işlem dövizinin yazı ile tutar alanı yanlış gelmektedir.


İşlem dövizli olarak girilen ihraç kayıtlı satış faturasının xml dosyasında işlem dövizinin yazı ile tutar alanının doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

41. İşyeri bazında satınalma muhasebe kodu tanımlı olmasına rağmen ambar fişinde farklı işyeri seçiminde giriş muhasebe kodu hatalı gelmektedir.


179 nolu flag değeri 128 iken işyeri bazında satınalma muhasebe kodu tanımlı olduğunda ambar fişinde farklı işyeri seçiminde giriş muhasebe kodunun doğru gelmesi sağlandı.

 

42. Muhasebe fişleri, fatura, fişlerde tutar ve Kurumlar vergisi beyannamesinde ekler/tek düzen hesap planı/gelir tablosunda 100 000 000 tl den daha büyük bir rakam girilmek istendiğinde virgülden sonra girilen rakam değişiyor.


Fiş ve faturalarda 9 hane ve üstü rakamlarda virgülden sonra girilen kuruşlu rakamların girildiği şekilde kaydedilmesi sağlanmıştır.

 

43. İşlem dövizli irsaliyenin listeden seçilerek faturalama ya da toplu faturalama işleminde açılan faturada dövizli birim fiyat ve genel bölümde işlem dövizli tutarlar gelmiyor.


İşlem dövizli irsaliye için listeden seçim ile faturalama ya da toplu faturalama işleminde açılan fatura fişinde dövizli birim fiyat ve genel bölümde işlem dövizli tutarların gelmesi sağlanmıştır.

 

44. 2.77.00.00 versiyonda e-Defter uygulaması ile büyük defter oluştururken kuruş hatası alınıyor.


e-Defter uygulamasında, büyük defter (Defter-i Kebir) dosyası için defter dosyası oluşturulurken “totalDebit” veya “totalCredit” virgülden sonra 2 haneden fazla olamaz uyarısı alıyor ve dosya oluşturulamıyordu, düzenleme yapılarak uyarı alınmadan dosyaların oluşturulması sağlanmıştır.

 

45. Muhtasar Beyanname/Ödemeler sekmesinde Gayrisafi Tutar ve Kesilen Gelir V.Tutarı değerleri 2 ondalıktan fazla geliyor, 2 ondalıklı gelmeli


Muhtasar Beyanname/Ödemeler sekmesinde Gayrisafi Tutar ve Kesilen Gelir V.Tutarı değerlerinin 2 ondalıklı gelmesi sağlanmıştır.

 
237 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page