Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger 3 Enterprise Üretim Emri Oluşturma ve Üretim Kontrol Genel Bilgiler

Üretim kontrol program bölümü, üretim sürecini oluşturan tüm temel öğelerin tanımlanmasından sonra (kaynaklar & vardiyalar, operasyonlar, rotalar, ürün reçeteleri), üretim emirlerinin verildiği ve iş emirlerinin oluştuğu, üretim için planlanan ve gerçekleşen maliyetlerin hesaplandığı modüldür.


Genel olarak, üretimin yapıtaşı olan tüm temel unsurlar oluşturulduktan sonra, üretim sürecinin başlatıldığı program bölümüdür. Üretim sürecinin başlamasıyla oluşan malzeme hareketleri (stok ve ambar hareketleri), malzeme fişleri olarak program tarafından otomatik oluşturulur ve kaydedilir.


Üretim sırasında oluşabilecek zaman ve kaynak kullanımı ile ilgili değişiklikler sonucu, üretim için planlanan tarihler ve süreler güncellenir ve üretimin hedeflenen ve planlanan başlangıç tarihi ve toplam süresi belirlenir. Üretilecek malzeme ve üretimde kullanılacak malzeme miktarları üretim emri üzerinde belirlenir. Malzemeler ve üretimde kullanılacak miktarları belirlendikten sonra, bu malzemelerin belirli stok ve ambar kontrolleri sonucu saptanan eksik miktarı ve bu miktarın nasıl temin edileceği yine üretim emri üzerinden belirlenir. Üretim emrinin kaydedilmesi ile, üretim emri serbest bırakılır ve iş emirleri otomatik olarak oluşturulur.


Kaydedilen iş emirlerine ait operasyonlar için operasyon ihtiyaçları taranarak uygun iş istasyonu saptanır. Üretim sürecinin en üst seviyesinden en alt seviyesine kadar tüm hammadde, yarı mamul, iş istasyonu ve çalışan gereksinimleri ile operasyon süreleri ve maliyetler izlenir. 

 • Üretim kontrol ana kayıtlar bölümünde yer alan Durma Nedenleri, üretim emrinin kaydedilmesi, başlatılması (durumunun "Devam Ediyor" konumuna getirilmesi) ve daha sonra herhangi bir nedenden dolayı durdurulması durumu sözkonusu olursa, bu durma nedenlerinin kaydedildiği bölümdür. Durma nedenine ait detaylar ise iş emirleri üzerinde Durma Bilgileri sayfasından kaydedilir.

 • Hareketler bölümünde, iş emirlerini ve dolayısıyla üretim sürecini başlatan "üretim emirleri" yer alır. Bu bölümde ayrıca, üretimde girdi olarak kullanılan malzeme ihtiyaçları sonucu oluşan talepler ve bu malzemelerin karşılanma şekillerinin izlendiği, "temin önerileri" yer alır.

 • İşlemler menüsünde, planlanan ve gerçekleşen üretim emri maliyetleri hesaplanır ve planlanan / gerçekleşen genel gider hareketleri oluşturulur.

Durma Nedenleri

Durma nedenleri, üretim kontrol ana kayıtlar bölümünde yer alır. Üretimin herhangi bir nedenden dolayı durdurulması söz konusu olduğunda, durma nedenlerinin kaydedildiği seçenektir. Durma nedenleri, iş emirleri üzerinde yer alan "durma işlemleri" bölümünde kullanılır. 

Durma Nedenleri Üretim Kontrol program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Durma nedenleri menü seçenekleri şunlardır: 

 
 • Ekle

Yeni durma nedeni bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

 • Değiştir

Durma nedeni bilgilerini güncellemek için kullanılır.

 • Çıkar

Durma nedeni kaydını silmek için kullanılır.

 • İncele

Durma nedeni bilgilerini incelemek amacıyla kullanılır.

 • Kopyala

Kayıt bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

 • Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

 • Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen durma nedeni kayıtlarını toplu olarak silmek için kullanılır.

 • Kayıt Bilgisi

Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

 • Kayıt Sayısı

Kayıt sayısını görüntüler.

 • Güncelle

Seçilen durma nedeni kayıtlarını toplu olarak silmek için kullanılır.

 • Öndeğerlere Dön

Durma nedenleri listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.

 

Durma Nedeni


Üretimin Durma nedenlerine ait öndeğerler Durma Nedenleri menüsünde Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Durma nedenine ait detaylar ise iş emirleri üzerinde Durma Bilgileri sayfasından kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: 


Kodu: Durma nedeni kayıt kodudur. 

Açıklaması: Durma nedenine ait açıklamadır. 

Özel Kod: Durma nedeni kayıt özel kodudur. 

Yetki Kodu: Durma nedeni kayıt yetki kodudur. 

Maliyeti Etkiler: Durma nedeninin maliyeti ne şekilde etkileyeceğini belirtir. Bu alan Evet / Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumumda maliyet hesaplarında durma kaydı bilgileri dikkate alınır. 

Planlamayı Etkiler: Durma nedeninin üretim planlamasını ne şekilde etkileyeceğini belirtir. Bu alan Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, üretim planlamada tarihler durma kaydı dikkate alınarak hesaplanır. 

 
Üretim Emirleri

Üretim emri, oluşturulan üretim reçetesine göre yapılacak üretime ait üretim bilgilerinin kaydedildiği, üretim süre ve tarihlerinin hesaplandığı, üretim aşamalarının izlendiği fiştir.


Ana malzemenin üretiminin gerçekleşmesi için açılan üretim emri ile malzeme reçetesinde yer alan tüm yarı mamul tipindeki girdilerin ve sanal yarı mamullerin üretim emirleri oluşur.


Üretim reçetelerinde tanımlanan hammadde, yarı mamul ve çıktı satırları birbirlerine bağlıdır. Üretimin gerçekleşmesi, sarf edilen malzemeler ve çıktıların elde edilip depoya girmesi üretim emirleri ile yapılır. Üretim emri kaydedildiğinde, üretim emri üzerinde yer alan operasyon kadar iş emri oluşur yani, üretim sırasında, ana malzemenin üretimi için üretilecek ve aynı zamanda sarf edilecek yarı mamuller için de iş emirleri oluşur. 


Üretim emirleri oluşturulduğunda ve kaydedildiğinde üretimde kullanılacak olan malzeme hareketleri, dolayısıyla malzeme fişleri oluşur. (Bu malzeme fişleri "Planlanan" konumundadır ve stokları etkilemez.)


Malzeme yönetimi fabrika parametrelerinde otomatik malzeme çekişi alanında yapılan seçim doğrultusunda üretim emri durum bilgisine göre gerçekleşen miktar girişi otomatik olarak açılır ve bunun sonucu malzeme fişleri "Gerçekleşen" durumuna geçer. ("Gerçekleşen" durumundaki malzeme fişleri stokları etkiler)


Reçeteden sapan sarf, fire ve çıktı miktarları üretim emirleri ile kolaylıkla izlenebilir. Maliyet ise yapılan değişikliğe göre yeniden hesaplanabilir. Üretim reçetesi oluşturulurken planlanan çıktı miktarı ve maliyeti ile üretim sonucunda gerçekleşen durum kolaylıkla izlenebilir. Üretim emirleri ile, oluşturulan reçetelere uygun olarak üretim yapılır ve aşama aşama izlenir. Üretim emirleri, Üretim Kontrol program bölümünde Hareketler menü seçeneği altında yer almaktadır.

Üretim emirleri menü seçenekleri şunlardır:

 
 • Ekle

Yeni üretim emri kaydetmek için kullanılır.

 • Değiştir

Üretim emri bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

 • Çıkar

İptal edilen üretim emirlerini silmek için kullanılır.

 • İncele

Üretim emri bilgilerini incelemek amacıyla kullanılır.

 • Kopyala

Hızlı bilgi girişi için kullanım kolaylığı sağlar. Üretim emri bilgilerini başka bir fişe kopyalar. Açılan fiş yeni bir numara verilerek ve gerekli değişiklikler yapılarak kaydedilir.

 • Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

 • Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen üretim emirlerini toplu olarak silmek için kullanılır.

 • İptal / Geri Al

Üretim emrinin iptal edilmesinde ve gerektiğinde geri alınmasında bu seçenekler kullanılır. İptal edilen üretim emirleri silinmez.

 • Toplu İptal / Toplu Geri Al

Seçilen üretim emirlerinin toplu olarak iptal edilmesinde ve gerektiğinde toplu olarak geri alınmasında kullanılır.

 • Toplu Geri Al (Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştir)

Seçilen üretim emirlerinin muhasebe kayıtlarının toplu olarak geri alınması için kullanılır.

 • Toplu Geri Al (TFRS Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştir)

Seçilen üretim emirlerinin muhasebe kayıtlarının toplu olarak geri alınması için kullanılır.

 • Toplu Geri Al (Planlanan Maliyetleri Muhasebeleştir)

Seçilen üretim emirlerinin muhasebe kayıtlarının toplu olarak geri alınması için kullanılır.

 • Durum Bilgisi

Üretim emirleri listesinden durum değişikliği yapmak için kullanılır.

 • Toplu Durum Bilgisi

Seçilen üretim emirlerinin durumlarını toplu olarak değiştirmek için kullanılır.

 • Malzeme Üretim Girdi Seviyesi Güncelleme

Malzeme kayıtlarının üretim seviyelerini hesaplamak ve maliyetlendirme işlemlerini bu hesaba göre yapabilmek için kullanılır.

 • Planlanan Genel Giderleri Oluştur

Üretim reçetesine ait planlanan genel giderleri oluşturmak için kullanılır.

 • Gerçekleşen Genel Giderleri Oluştur

Üretim reçetesine ait standart genel giderleri oluşturmak için kullanılır.

 • Toplu Serbest Bırak

Seçilen üretim emirlerinin toplu olarak serbest bırakılmasında kullanılır.

 • Serbest Bırak

Üretim emrinin serbest bırakılmasında kullanılır.

 • Malzeme Temini