top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger3 2.62.00.01 Ara Versiyon Güncelleme

Logo Tiger 3 ve Tiger3 Enterprise ürünleri için 4.62.00.01 ara versiyonu kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler yer almakta olup sürüm dokümanına buradan erişebilirsiniz.


Yenilikler

1-2.62 Sürümünde Eklenen Fatura Kaydedilirken GUID Numarası Kontrolünün Tüm Fatura Türleri İçin Yapılmasının Kaldırılması Talebi

Faturalarda yapılan GUID kodu kontrolünde düzenleme yapılarak, modül bazında bazında GUID kontrolü yapılması sağlanmıştır.


İyileştirmeler

1-e-Arşiv Perakende Cariye Satış Siparişi Girilip Faturalandığında e-Arşiv Bilgileri Penceresinin Açılmamasının Sağlanması

e-Arşiv perakende cariye satış siparişi girilip faturalandığında e-Arşiv bilgileri penceresinin açılmaması sağlanmıştır.

2-Muhtasar Beyannamede Prim Hizmet (Aphb) Onay Kutucuğu İşaretlendiğinde XML MUHSGK Olarak Oluşmasının Sağlanması

Muhtasar beyannamede Prim Hizmet (Aphb) onay kutucuğu işaretlendiğinde XML MUHSGK olarak oluşması sağlanmıştır.

3-Kasadan Kesilen Alınan Hizmet Faturası Çıkarılmak İstendiğinde Alınan Maliyet Dağıtım Fişinde Kullanılmıştır Uyarısının Kaldırılması

Kasa işlemleri üzerinden eklenen Alınan Hizmet Faturası Maliyet Dağıtım Fişi'nde kullanılmamış olduğunda fiş çıkartılmak istendiğinde alınan "Maliyet Dağıtım Fişlerinde Kullanılmıştır" uyarısı giderilmiştir.

4-Konsiye İrsaliyesi Girilerek Fatura İçinden Konsinye Aktar (Parçalı) Konsinye Hareket Aktar (Parçalı) Seçenekleri ile İrsaliye Aktarılarak Satır Çıkarılıp veya Miktar Değiştirilerek Kayıt Edildiğinde Fişin Oluşmasının Sağlanması

Konsinye giriş irsaliyeleri fatura içerisine parçalı olarak aktarılıp kaydedildikten sonra ilgili faturaya değiştir ile giriş yapıldığında satırların dolu gelmesi sağlanmıştır.

5-e-Fatura Tipinde Gönderilmiş Durumdaki Kur Farkı Faturalarının Devir İşleminden Sonra Tekrar Gönderilmesinin Engellenmesi

Statüleri gönderilmiş durumdaki kur farkı faturaları devredildikten sonra yeni dönemde statüleri gönderilecek olarak oluşuyordu, mevcut statüleri ile devredilmeleri sağlanmıştır.

6-Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelir ve Gider Dağılımı Varsa e-Defter Uygulamasında Büyük Defter İçin Borç-Alacak Toplamında Oluşan Farkın Giderilmesi

e-Defter uygulaması kapsamında düzenleme yapılmış ve gelecek aylara ve yıllara dağıtım yapılmış fiş bulunan aylara ait defter dosyalarının oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

7-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Giderlerin Aylara Dağıtım Yapmasının Sağlanması

Gelecek yıllara ait gelir ve giderlerin, toplu işlem ile aylara dağıtımının yapılması sağlanmıştır.

8-Banka Hesap Devrinde Alınan Access Violation Uyarısının Kaldırılması

Hareket sayısı fazla olan datalarda devir fişi satır sayısı öndeğer 300 olarak banka devri yapılmak istendiğinde alınan uyarı kaldırılmıştır.

9-e-Fatura İçerisine Girilip Cari Hesap Seçimi Tekrar Yapıldığında Fatura No Kısmındaki e-Fatura No Değerinin Değişmesinin Engellenmesi

Fatura içerisine değiştir ile girilip cari hesap yeniden seçildiğinde fiş numarası alanının değişmemesi sağlanmıştır.

 

Logo Tiger3 Enterprise 2.62.01 Versiyon Güncelleme Duyurusu
171 görüntüleme0 yorum

Komentarze


bottom of page