top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Bordro Versiyon Güncelleme Duyurusu 4.66 - Temmuz 2020

Bordro Plus için 4.66.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

Yenilikler

1- Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin SGK Web Servisi ile Gönderiminin Sağlanması


SGK İşe Giriş Bildirgesi ya da İşe Giriş Kayıtlarında sağ tuş menüsünden açılan SGK İşe Giriş Bildirgesi filtresinde "SGK'ya Gönder: Evet" işlemi için düzenleme yapılmıştır. Web servis ile giriş bildirgesi "Onaylı" olarak gönderilmektedir. LH_XXX_WORKINRESULT tablosunda errcode= 0, oprResult= 0 ve refcode dolu olan kayıtlarda, işe giriş işlemleri başarılı olarak düşünülebilir; başarılı olmayan işe giriş işlemleri ile ilgili uyarılar, bu tabloda errExp ve oprExp alanlarından görüntülenebilir.


 

2- Senaryo Kanun Parametrelerine Yüzde 40 Vergi Dilimi Eklenmesi Talebi


Senaryo Kanun Parametreleri ekranına 5. basamak %40 Vergi Dilimi alanı eklenmiştir ve Senaryo Kayıtları ekranında hesaplamalara dahil edilmiştir.


 

3- Muhtasar Beyanname/ARGE Kapsamında GV Stopajından Faydalanan İşyerlerine İlişkin Verilerin Veritabanına Yazılması


"AR-GE Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" raporunda yer alan değerlerin veritabanında tutulması sağlanmıştır.


 

4- Muhtasar Beyanname/ GV Stopajına Ait Bildirim Kapsamında Terkin Edilecek Tutar Raporunun Oluşturulması


Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgilerin ayrı bir tabloda tutulması ve raporlanması sağlanmıştır.


 

5- Muhtasar Beyanname/GV Stopajına Ait Bildirim Kapsamındaki İşyerleri Bildirim Raporunun Oluşturulması


Muhtasar Beyannamede yer alan Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgilerin ayrı bir tabloda tutulması ve rapor alınması sağlanmıştır.


 

6- Toplu Atama İşlemi ile Oluşturulan Kayıtlar İçin Çıkış Nedeninin İşlem Öncesinde Seçilmesi Talebi


Toplu Atama ekranına, Çıkış Nedeni (SGK) ve Çıkış Nedeni satırları eklenmiştir.


İyileştirmeler

1- Bordro Parametrelerindeki İzin Aktarımında Otomatik Gün Hesaplama Parametresinin Saatlik Ücret Alan Personel İçin Doğru Çalışmasının Sağlanması


Bordro Parametrelerindeki "İzin Aktarımında Otomatik Gün Hesaplama" parametresinin saatlik ücret alan personel için doğru çalışması sağlanmıştır.


 

2- Vergi Dilim Değişikliği Olduğunda Tahakkuk Listesinde Argeli Gelir Vergisi Matrahı Alanında Son Vergi Dilimi Tutarının Listelenmemesi Talebi


Birden fazla vergi dilimine denk gelen argeli personel için "Tahakkuk Listesi" raporunda basılan "Argeli Gelir Vergisi Matrahı" değerinin doğru basılması sağlanmıştır.


 

3- IKWEB Personel Sicil Kartında Banka Hesap Sekmesinde Banka Şube Adı Belli Karakter Uzunluğunu Geçtiğinde Kaydedilmemesinin Düzeltilmesi


Banka Tanımları ekranında "Banka Adı" alanının karakter uzunluğu arttırılmıştır.


 

4- Aylık Prim Hizmet Belgesi Beyanname Türü Muhtasar Seçilerek e-Bildirge XML Seçeneği ile Rapor Alındığında Raporun Alınma Sayısına Göre LH_xxx_EDOCMLIST Tablosunda Mükerrer Satır Oluşmasının Engellenmesi


LH_xxx_EDOCMLIST tablosunda mükerrer satır oluşması engellenmiştir.


 

5- ARGE Kapsamında Çalışan Sicilin ARGE Dışında Kalan Günleri İçin Ayrı Puantaj Oluşturulduğunda Tahakkuk Listesi Argeli SGK Matrahı Alanında Doğru Değerin Gösterilmesi Talebi


Tahakkuk Listesi raporu alındığında "Argeli SGK Matrahı" alanında doğru değerin gösterilmesi sağlanmıştır.


 

6- Argeli Taban Matrahın Altında Kalan Personel İçin APHB Belgesi Alındığında Gösterilen Ücret Kolonunun Düzeltilmesi


Argeli personel kısmi ödenekle SGK taban matrahın altında kaldığında APHB'de gösterilen ücret kolonu düzeltilmiştir.


 

7- Fiili Hizmete Tabi Çalışan Personelin Kazançlar Toplamı SGK Taban Matrahının Altında Kaldığı Durumda APHB Alındığında Ücret Kolonunda Doğru Değerin Gösterilmesi


Fiili hizmete tabi çalışan personelin kısa çalışma ödeneği SGK tabanının altında kaldığında, aylık prim hizmet belgesindeki ücret kolonuna gelen tutar düzeltilmiştir.


 

8- MyLogo'dan Kanun Parametreleri İndirildiğinde Doğru Değerlerin Gösterilmesi


MyLogo'dan indirilen kanun parametrelerinin doğru değerlerle gelmesi sağlanmıştır.

 
75 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page