top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger 3 Versiyon Güncelleme Duyurusu 2.70 - Şubat 2021

Logo Tiger 3 ürünleri için 2.20.00.00 versiyonu kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dokümanına buradan erişebilirsiniz.

Yenilikler

1. Malzeme kartı üzerinde F9 menüde satınalma teklif hareketlerinin de görülebilmesinin sağlanması.


Malzeme kartı üzerinde F9 menüsünden satınalma teklif hareketlerinin görülebilmesi sağlanmıştır.


2. Excel'den malzeme kartları marka kodunun aktarılmasının sağlanması.


Excel'den malzeme kartlarına marka kodu aktarılması ve güncellenmesi sağlanmıştır.


3. Alınan hizmet ekstresi rapor filtrelerine fatura özel kodu filtresi eklenmeli.


Alınan hizmet ekstresi rapor filtrelerine fatura özel kodu filtresi eklenmişir.


4. Taksit ödemelerinde seçilen "Ödeme tipi" ne göre 'kasa / hesap kodu' alanına öndeğer olarak banka hesap ya da kasa kodunun atanabilmesi sağlanmalı.


İzle/seçenekler menüsünde bulunan kasa ve banka kredi kartı hesabı ön değer tanımları kullanılarak taksit ödemelerinde seçilen "Ödeme tipi" ne göre 'kasa / hesap kodu' alanına ön değer olarak banka hesap ya da kasa kodu atanabilmesi sağlanmıştır.


5. Fatura form tasarımı standart alanlarına grup şirketi son bakiyesi alanı eklenmeli


Fatura form tasarımı standart alanlarına grup şirketi son bakiyesi alanı eklenmiştir.


6. E-fatura uygulamasında fatura kopyala seçeneği ile oluşturulan yeni faturanın carisi değiştirildiğinde senaryo tipinin cari hesap kartına göre güncellenmesinin sağlanması.


e-Fatura uygulaması kapsamında ,fatura kopyala işlemi ile oluşturulan fatura içerisinde cari hesap bilgisi değiştirildiğinde, fatura e-Fatura senaryo bilgisi cari hesap kartında seçili olan senaryo bilgisi ile güncellenmesi sağlanmıştır.


7. ERP Üzerinde e-Fatura/ e-Arşiv görüntülü gönder seçeneği ile gönderilen faturaların pdf olarak gönderilmesinin sağlanması.


ERP Üzerinde 'e-Fatura/ e-Arşiv Görüntülü Gönder' seçeneği ile gönderilen faturaların pdf olarak gönderilmesi sağlanmıştır.


8. Alınan Hizmet Ekstresine hareket özel kodu ve hareket özel kodu 2 filtrelerinin eklenmesi.


Alınan Hizmet Ekstresi rapor filtrelerine "Hareket Özel Kodu" ve "Hareket Özel Kodu 2" filtreleri eklenmiştir.


9. Ödeme Tahsilat Planlarında işlem (Fatura) tarihinden bir sonraki ayın son günü olarak tanımlama yapılması sağlanmalı.


Ödeme Tahsilat Plan kartı tanımına "Ayın Son Günü" seçim alanı eklenerek, taksit hareketinde +ay olarak belirtilen ödeme satır tarihlerinin ayın son günü olarak atanması sağlanmıştır.


10. Cari hesap fişlerinden kesilen alınan ve verilen serbest meslek makbuzlarının satınalma ve satış faturaları kdv raporlarında listelenmesinin sağlanması.


Satınalma ve Satış KDV Raporlarına 'Serbest Meslek Makbuzları Basılacak' filtre seçeneği eklenerek Alınan ve Verilen Serbest Meslek Makbuzlarının listelenebilmesi sağlanmıştır.


11. İthalat envanter raporunda millileştirme fişleri için tarih filtresi olmalı.


İthalat envanter raporu filtre seçeneklerinde bulunan "Fiş Tarihi" filtresi "İthalat Operasyon Fiş Tarihi" olarak değiştirilmiş ve "Fiş Tarihi" isminde "Fiş Türleri" filtresinde seçilen fişlerin tarihlerini filtreleyebilmek amacıyla yeni bir filtre eklenmiştir.


12. Toplu fatura basımı filtrelerine satış elemanı seçeneğinin eklenmesi.


Toplu fatura basımı filtrelerine "satış eleman kodu" seçeneği eklenmiştir.


13. Üretim emri maliyet bilgilerinin olduğu sekmelerin kullanıcı bazlı yetkilendirilmesinin sağlanması.


Üretim emirleri işlem yetkilerine "maliyet bilgileri görülebilsin" yetkisi eklenerek üretim emirleri ve iş emirleri içerisinde bulunan maliyet bilgilerinin olduğu sekmelerin kullanıcı bazlı yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.


14. Satınalma ve satış faturaları ekranlarında işlem döviz türü filtresinin eklenmesi.


Satınalma ve Satış Faturaları ekran filtreklerine İşlem Döviz Türü seçeneği eklenmiştir.


15. Faturalanmamış irsaliyelerin cari hesap ekstresinde listelenebilmesi.


Faturalanmamış irsaliyelerin cari hesap ekstresinde listelenmesi sağlanmıştır.


16. Banka hesap ekstresinde aynı güne ait hareketler giriş sırasına göre listelenebilmesi.


Banka Hesap Ekstresi raporunda gün içerisinde girilen banka hareketlerinin giriş zamanına göre sıralanması sağlanmıştır.


17. Akreditif tanımında ihracat dosyası seçilmeden cari hesap kartı, ünvanı ve tutar bilgilerinin dosyadan bağımsız tanımlanabilmesinin sağlanması.


Operasyon fişi girişinden önce cari hesap ve döviz bilgilerinin bağımsız şekilde girilerek akreditif tanımı yapılabilmesi sağlanmıştır.


18. Akreditif tanımında, son yükleme tarihinin poliçe vadesi olarak değişmesinin sağlanması.


Akreditif tanım kartına 'Poliçe Gün Sayısı' alanı eklenerek yükleme tarihi üzerine giriş yapılan gün sayısı kadar ekleme yapıp 'Poliçe Vadesi' alanına yazdırılması sağlanmıştır.


19. Satış faturası muhasebe kodları ekranına ÖTV tutarının KDV'sinin ayrı hesaplanacağı satır eklenmeli


Satış dağıtım parametrelerine ve satış faturası F9- fatura parametreleri ekranına "ÖTV tutarının KDV'si ayrı hesaplanacak." seçeneği eklenmiştir. Muhasebe kodları ekranında ve mahsup fişinde ÖTV tutarının KDV'sinin ayrı hesaplarda takip edilmesi sağlanmıştır.

 
 

20. Satınalma parametrelerindeki fatura iptal edildiğinde bağlı irsaliye iptal edilsin parametresine kullanıcı uyarılacak seçeneği eklenerek fiş iptalinde kullanıcı kontrolünün sağlanması


Satınalma ve Satış Dağıtım parametrelerine "Faturaya Bağlı İrsaliye İptal Edildiğinde Kullanıcı Onayı" : Evet/Hayır - öndeğeri hayır seçeneği eklenmiştir. Eklenen parametre "Fatura İptalinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin" parametresi evet ise kullanıcının iptali onaylayıp/onaylamaması sağlanmıştır.


21. Kurumlar vergisi beyannamesi, ekler tabında yer alan tek düzen hesap planı aktif alanındaki önceki dönem hesapları için açılış bakiyesinin getirilebilmesi.


Kurumlar vergisi beyannamesi, ekler tabında yer alan tek düzen hesap planı aktif alanındaki önceki dönem hesapları için açılış bakiyesi eklenmiştir.


22. e-Arşiv perakende carisi seçilen satış faturaları e-Arşiv bilgileri penceresinde Türkiye noterler birliği entegrasyonunun kullanılmasının sağlanması.


e-Arşiv perakende carisi seçilen satış faturaları e-Arşiv bilgileri penceresinde Türkiye noterler birliği entegrasyonu kullanılması sağlanmıştır.


23. Kredi kartı fişi tahsilatında oluşan banka fişinde satır açıklamasına, cari hesap kart açıklamasının gelmesinin sağlanması.


Kredi kartı fişi tahsilatında oluşan banka fişinde satır açıklamasına, cari hesap kart açıklamasının gelmesi sağlanmıştır.


24. Bedelsiz gönderilen e-İrsaliyede gönderim işleminden sonra tutar girişi yapılabilmesi sağlanmalı.


Satış dağıtım parametrelerine "e-İrsaliyede fiyat değişikliği yapılabilsin = Evet/ Hayır" seçeneği eklenerek e-İrsaliyede fişi kaydedildikten sonra tutar girişi yapılması sağlanmıştır.


25. Logo Cloud Connect uygulaması kapsamında aynı anda farklı belge türlerinin gönder/al işleminin yapılmasının sağlanması


Logo Cloud Connect uygulaması kapsamında aynı anda farklı belge türlerinin gönder/al işleminin yapılması sağlanmıştır.


26. Kalite kontrol değer girişi ekranına malzeme resmi eklenmesi.


Kalite Kontrol Değer Girişi ekranında malzeme resminin gösterilmesi sağlanmıştır.


27. Kasa işlemleri için öndeğerleme çalıştırıldığında verilen filtrelerin doğru çalışmasının sağlanması


Kasa işlemleri için öndeğerleme işlemi çalıştırıldığında verilen filtrelerin doğru şekilde çalışması sağlanmıştır.


28. Finans parametrelerinde yer alan bsmv oranının banka kredi tanımlamasında öndeğer gelmesinin sağlanması.


Finans parametrelerinde öndeğer olarak girilmiş olan bsmv oranının kredi tanımlarında öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.


29. Çek/Senet kartları penceresinde durum filtresi seçeneklerine "Kendi Çekimiz" ve "Borç Senedimiz" seçeneklerinin eklenmesinin sağlanması.


Çek/Senet kartları penceresindeki durum filtresi seçeneklerine "Kendi Çekimiz" ve "Borç Senedimiz" seçenekleri eklenmiştir.


30. Cari hesap browserında f8 tuşuyla açılan arama özelliklerine vergi kimlik numarası alanının da eklenmesinin sağlanması.


Cari hesap browserında f8 tuşuyla açılan arama özelliklerine vergi kimlik numarası alanı eklenmiştir


31. Cari hesap browserı filtrelerinde bulunan vergi kimlik numarası filtresinde detaylı filtre özelliğinin kullanılabilmesinin sağlanması.


Cari hesap penceresi filtrelerinde bulunan "Vergi Kimlik Numarası" ve "T.C. Kimlik No" filtrelerinde detaylı filtre özelliğinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.


32. Yardım menüsü altında bulunan ürün izleme ayarları yetki bağımsız her durumda gelmesinin sağlanması.


Yardım menüsü altında bulunan ürün izleme ayarları yetkiye bağlanmadan her durumda gelecek şekilde düzenlenmiştir.


33. Cloud connect gönder/al ve giden kutusu ekranlarında performans iyileştirmesinin yapılması.


e-Devlet modülü altında bulunan gönder/al ve giden kutusu ekranlarında performans iyileştirmesi yapılmıştır.


Giden kutusunda tarih filtresi verilmedi ise belge tarihi üzerinden 30 gün öncesi kayıtlar listelenir. Tarih filtresi verildiği durumda, tarih aralığındaki kayıtlar listelenmektedir.


34. İzle menüsünden şifre değiştir işlemi yapıldığında yapılan işlemin kullanıcı izleme raporuna yansımasının sağlanması.


İzle menüsü altından şifre değiştir işlemi yapıldığında yapılan işlemin kullanıcı izleme raporuna yansıması sağlanmıştır


35. Sipariş, irsaliye ve fatura satırlarındaki hareket özel kodu 2 zorunlu alanlara eklenmesinin sağlanması.


Sipariş, irsaliye ve fatura satırlarındaki hareket özel kodu 2 zorunlu alanlara eklenmiştir.


36. Talep tahmini sonuçlarının gerçekleşen değerler ile karşılaştırılmasının sağlanması.


Talep tahminlerinin gerçekleşen değerler ile karşılaştırılabilmesi için planlama modülü işlemler menüsü altına "Talep Tahminleme/Gerçekleşen Kıyaslama" seçeneği eklenmiştir.

 
 

37. Faturalanmamış satışlar raporuna iadesi alınmış irsaliyeler filtresinin eklenmesinin sağlanması.


Faturalanmamış satışlar raporuna "iadesi alınmış irsaliyeler" filtresi eklenmiştir.


38. Borç takip penceresinde hareketlerin üzerinde incele seçeneği ile fişlerin incelenmesinin sağlanması.


Borç takip ekranı sağ tuş menü seçeneklerine "İncele" seçeneği eklenmiş ve ilgili fişlerin açılarak incelenebilmesi sağlanmıştır.


39. Alımlar tablosu raporunda filtrelerdeki fatura türlerine müstahsil makbuzu seçeneğinin eklenmesinin sağlanması.


Alımlar tablosu raporunda filtrelerdeki fatura türlerine müstahsil makbuzu seçeneği eklenmiştir.


40. Cari hesap toplu güncelle seçenekleri ile Risk Bilgileri sekmesinde yer alan Risk Limiti Aşıldığında alanındaki seçimlerin güncellemesi sağlanmalı


Cari hesap toplu güncelle seçeneklerine risk bilgileri tabında yer alan risk limiti aşıldığında alanındaki seçimleri güncelleyecek alanlar eklenmiştir.


41. e-Müstahsil makbuzlarının gönderim şeklinin öndeğer belirlenmesinin sağlanması.


e-Müstahsil gönderim şeklinin öndeğerinin belirlenebilmesi için finans parametrelerine "e-Müstahsil Gönderim Şekli = Kağıt / Elektronik" seçeneği eklenmiştir.


42. Satış Faturaları Dökümü raporunda filtreye bağlı olarak vade tarihlerinin raporlanmaması, rapor sırasında paytrans tablosuna sorgu gitmemesi sağlanmalı.


Satış faturaları dökümü raporuna "Vade tarihleri listelensin Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. İlgili filtre "hayır" olarak seçildiğinde vade tarihlerinin raporlanmaması sağlanarak performans artışı sağlanmıştır.


43. Ayrıntılı ödeme listesi raporunun standart alan listesine "Cari Hesap VKN/TC" ve "Cari Hesap IBAN1" alanlarının eklenmesi


Ayrıntılı ödeme listesi raporunun standart alan listesine "Cari Hesap VKN/TC" ve "Cari Hesap Iban1" alanları eklenmiştir


44. İrsaliye tipi matbu e-İrsaliye seçildiğinde e-İrsaliye bilgileri ekranında ki düzenlenme tarihi/zamanı sistem tarihini almaktadır. Sevk tarihi/zamanı da sistem tarihini alması sağlanmalı


Kağıt irsaliye tipindeki irsaliye matbu e-İrsaliyeye çevrildiğinde irsaliye bilgileri penceresindeki sevk ve düzenleme tarih zamanlarının sistem tarih ve saat bilgileri ile doldurulması sağlanmıştır.


45. e-Defter uygulaması kapsamında dosya oluştur adımı ile işlemlere başlamadan önce şematron kontrolünün sistem tarafından yapılması sağlanmalı


e-Defter uygulaması ekranına "e-Defter Kontrol Raporu" seçeneği eklenmiş ve ilgili ay için dosya oluşturma işlemi öncesi rapor alınarak kayıtların kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.


46. Cari hesap kartı üzerinde hızlı giriş pencereleri alanında kasa işlemleri altına fatura türlerinin listelenmesi sağlanmalı


Cari hesap kartları ekranı hızlı erişim bölümüne, kasa işlemleri fatura tür seçenekleri eklenerek fatura girişlerinin yapılması sağlanmıştır.


47. Muhasebe fişi genel açıklaması filtresinin seçenekli olması sağlanmalı.


Muhasebeleştirme işlemi filtrelerindeki "Muhasebe fişi genel açıklaması" filtresinin "Satır açıklaması" filtresinde olduğu gibi seçenekli olması sağlanmıştır.


48. e-Defter dosya oluştur işleminde herhangi bir şematron hatası alınmadığı durumda "Yevmiye/Kebir dosyası oluşturuldu" uyarısı gelmeden şematron kontrolüne geçilmesi sağlanmalı.


e-Defter dosya oluşturma işleminde "Yevmiye/Kebir dosyası oluşturuldu" uyarısı ekrana getirilmeden , dosya şematron kontrolüne başlanması sağlanmıştır.


49. e-Beyanname uygulaması açılırken bpd programının güncelliğinin kontrolü sırasında oluşan "is not a valid date" uyarısının alınmaması ve beyanname.exe nin açılması sağlanmalı


e-Beyanname uygulaması açılırken bpd programının güncelliğinin kontrolü sırasında erişim sağlanamadığında, güncelleme kontrolünün yapılamadığına dair uyarı alınması sağlanmıştır.


50. Cari e-Fatura mükellef kontrol işleminde cari hesap unvan ve unvan 2 bilgisinin GİB sayfasına göre güncellenmesi parametrik olmalı.


Finans parametrelerine "Mükellef Kontrol İşleminde Cari Hesap Unvanı Güncellensin: Evet/Hayır" parametresi eklenerek e-Fatura mükellef kontrol işlemiyle cari hesap unvan ve unvan 2 alanlarının GİB teki bilgilere göre güncellenmesinin parametrik olması sağlanmıştır.


51. Malzeme varyantları özellik değerleri ekranına değer açıklaması 2 alanının getirilmesinin sağlanması.


Malzeme varyantları özellik değerleri ekranına "Özellik Değer Açıklaması 2 alanı eklenmiştir.


52. Kalite kontrol kriter seti açıklama ve açıklaması alan karakter sayıları arttırılması.


Kalite kontrol kriter seti açıklama ve açıklaması alanları karakter sayısı arttırılmıştır.


53. Cloud Connect web adresinde firma bilgileri kontrol edilerek cloud connect özelliğinin kullanılması sağlanmalı


Go3 ve Tiger3 ürünlerinde Firma tanımı e-Devlet - Genel sekmesine cloud connect kullanıcısı seçim kutucuğu eklenmiştir. Cloud connect web adresinde firma VKN/TCKN bilgisine ait tanımlamalar kontrol edilerek seçim kutucuğunun işaretlenmesi sağlanmıştır.

 
 

54. Cari hesap browserındaki hızlı menüye cari hesap fişlerine virman fişinin eklenmesi


Cari hesap kartları ekranında bulunan hızlı erişim menüsü aracılığıyla cari hesap virman fişi eklenebilmesi sağlanmıştır.


55. Konsinye giriş irsaliyesinde seçilen cari hesap e-İrsaliye kullanıcısı olmadığı durumda, f9 iade et işleminde irsaliye tipinin öndeğer kağıt gelmemesi sağlanmalı


Konsinye giriş irsaliyesinde seçilen cari hesap e-İrsaliye kullanıcısı olmadığı durumda, konsinye giriş irsaliyesi üzerinden F9 iade et ile açılan konsinye giriş iade irsaliyesinin ön değer olarak e-İrsaliye gelmesi sağlanmıştır.


56. İzleme yöntemi seri olduğunda satış iade faturalarında barkod girişi ile seri numarası getirilmesinin sağlanması.


Seri numarası ile takibi yapılan malzemelere ait iade faturalarında ilgili cariye ait olan seri numaralarının barkod girişi ile getirilebilmesi sağlanmıştır.


57. Azerbaycan Manatı ve Rus Rublesi para birimi kodu değiştirilmesinin sağlanması.


Rus rublesi döviz türü kodu "RUB" olarak güncellenmiştir. Ayrıca ilgili döviz türüne merkez bankası ve mylogo aktarımlarında veri gelmesi sağlanmıştır.


58. e-irsaliye içerisinde seçilen sevk adresi bilgilerinde Vergi no. alanı 11 karakterden fazla olduğunda Şema kontrolünü geçemedi hatası alınmaktadır.


Cari hesap sevkiyat adreslerinde ticari sekmesinde bulunan Vergi No. alanı 10 karakter,T.C. Kimlik No. alanı 11 karakter olarak sınırlandırılmıştır.


59. Muhasebe fişlerinin boş olarak kaydedilebilmesinin engellenmesi


e-Defter kullanıcısı firmalarda muhasebe fişlerinin boş olarak kaydedilebilmesi engellenmiştir.


60. Stok yeri giriş ve çıkış yeri bilgileri penceresinde stok yeri seçimi listeden yapılmasının sağlanması


Stok yeri giriş ve çıkış yeri bilgileri penceresinde stok yeri seçiminin listeden yapılabilmesi sağlanmıştır.


61. Cloud connect e-Fatura, e-Arşiv fatura ve e- İrsaliye giden kutularına tarih kolonunun eklenmesinin sağlanması.


Cloud connect e-Fatura, e-Arşiv fatura ve e-İrsaliye giden kutularına "Gönderilme Tarihi" kolonu eklenmiştir.


62. Devir sonrası emanet malzemeler sevkedildiğinde oluşan e-İrsaliyenin gönderiminin yapılmasının sağlanması.


Yıl sonu devir işlemleri sonrası emanet malzemeler sevk edildiğinde oluşan e-İrsaliyenin "e-İrsaliye gönder" penceresinde listelenmesi, gönderim işleminin yapılabilmesi, e-İrsaliye giden kutusunda listelenmesi ve durum sorgulamasının yapılabilmesi sağlanmıştır.


63. Bakım İşlemlerine Belge Detayını Oluştur Seçeneğinin Eklenmesi.


e-Defter uygulaması kapsamında kaynak belge bağlantısı bulunan muhasebe fişlerinin e-Defter belge detaylarının tekrar oluşturulabilmesi için "Dosya" menüsü , "Bakım İşlemleri" altında yer alan "Veri Bağlantıları" seçeneği altına "e-Defter Belge Detayı Oluşturma" seçeneği eklenmiştir.

 
 

İyileştirmeler

1. Sistem işletmeni kuruluş bilgileri altında e-posta ayarlarında girilen şifre bilgisi CAPISIGN tablosu EMAILPASS alanında şifrelenerek saklanmasının sağlanması.


Sistem işletmeni e-posta ayarları ekranında girilen e-posta şifresi alanının veri tabanında şifrelenerek saklanması sağlanmıştır.


2. Devir sonrası oluşan banka açılış fişindeki dövizli işlemlere ait satırlarda işlem döviz kurunun yuvarlanmamasının sağlanması.


Devir işlemi sonrası yeni dönemde oluşan banka açılış fişi içerisindeki işlem dövizi kur bilgisinin yuvarlanmaması sağlanmıştır.


3. Hızlı üretim fişi (fason) kayıt edilirken ambar transferi yapılan alt malzemenin stoğunun negatife düşmemesine rağmen işlem sırasında negatif stok uyarısı alınmasının engellenmesi.


Hızlı üretim fişi (fason) kayıt edilirken ambar transferi yapılan alt malzeme transfer olduğu ambarda sarf edilmekte ve stok negatife düşmemesine rağmen işlem sırasında negatif stok uyarısı alınmaması sağlanmıştır.


4. Ürün reçete ağacında birden fazla aynı yarı mamül kullanıldığı durumda ilk yarı mamül girdilerinin son yarı mamül girdi miktarına göre hesaplanmasının engellenmesi.


Ürün reçete ağacında aynı yarı mamulün birden fazla kullanılması durumunda girdi miktarlarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.


5. Kaynak çizelgeleme penceresinde yapılan değişiklik sonucunda sipariş teslim tarihlerinin değiştirilmesinin sağlanması.


Sipariş üzerinden teslim tarihi ataması (CTP ) ile oluşturulmuş üretim emirleri için kaynak çizelgeleme penceresinde değişiklik yapılarak kaydedildiğinde ‘sipariş teslim tarihi değiştirilecektir’ mesajına evet denildiğinde ilgili siparişin teslim tarihinin güncellenmesi sağlanmıştır.


6. Toplu standart reçete maliyeti hesaplama işleminde hızlandırma sağlanması


Toplu standart reçete maliyeti hesaplama ekranında işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanmıştır


7. İşlem dövizli gelen e-fatura kaydedilirken kullanılacak para biriminde genel alanında işlem dövizi seçili olarak gelmesinin sağlanması.


İşlem dövizli gelen e-fatura kaydedilirken kullanılacak para biriminde genel alanında işlem dövizi seçili olarak gelmesi sağlanmıştır.


8. Logo Cloud Connect uygulaması kapsamında gelen e-Faturayı hizmet faturasına çevir işlemi yapıldıktan sonra, eşleme bilgileri ekranında kart ekle seçeneği ile hizmet kartı ekleme ekranının açılmasının sağlanması


Logo Cloud Connect uygulaması kapsamında gelen e-faturayı hizmet faturasına çevir işlemi yapıldıktan sonra, eşleme bilgileri ekranında kart ekle seçeneği ile hizmet kartı ekleme ekranının açılması sağlanmıştır.


9. Karma koli satışı yapılıp iade alındığında kaynak fatura üzerinden oluşturulan ikinci iade faturasında karma koli satırlarının miktarının malzeme kartındaki oranlara göre hesaplatılmasının sağlanması.


Karma koli satışı yapılıp iade alındığında kaynak fatura üzerinden oluşturulan ikinci iade faturasında karma koli satırlarının miktarı kalan miktar üzerinden hesaplanıyordu, malzeme kartındaki oranlar üzerinden hesaplanması sağlandı.


10. Cloud connect üzerinde, gelen irsaliyeler kaydedilirken negatif seviye uyarısı alınması.


Cloud connect üzerinde, gelen irsaliyeler kaydedilirken negatif seviye uyarısı alınması engellenmiştir.


11. Kasa fişlerinde cari hesap tahsilat fişi kopyalandıktan sonra F2 ye basılıp hemen sonra F3 e basıldığında muhasebe fiş satırlarının oluşmasının sağlanması


Otomatik muhasebeleştirme açık olduğunda, kasa fişlerinde cari hesap tahsilat fişi kopyalandıktan sonra F2-F3 tuşlarına basıldığında, oluşan tahsil fişinde fiş satırlarının oluşması sağlanmıştır.


12. Dönem devri yapıldığında bir önceki dönemde satışı yapılan sabit kıymetin değer düşüklüğünün taşınması ve amortisman hesaplanmaması sağlanmalı


Dönem devri yapıldığında bir önceki dönemde satışı yapılan sabit kıymetin değer düşüklüğünün taşınması ve takip eden aylarda amortisman hesaplamasının yapılmaması sağlanmıştır.


13. Ambar sayımında stok miktarı negatif görünen malzemeye sayım miktarı girilip çıkış fişlerine dağıt yapıldığında dağıtım işlemi yapılmasının sağlanması.


Ambar sayım işleminde negatif stoğa düşen malzeme için sayım miktarı girilerek çıkış fişlerine dağıtım yapılabilmesi sağlanmıştır.


14. Millileştirme ile oluşan sabit kıymet kaydında dağıtılan masraf tutarının gelmesinin sağlanması.


Millileştirme fişi kaydedilirken gider olarak tanımlanan sabit kıymetin maliyet değerinin dağıtılan masraf tutarının da eklenerek güncellenmesi sağlanmıştır.


15. Kar/Zarar tablosundaki grup tanımlarının içinde bulunan karşılaştırma kodlarının çalışmasının sağlanması


Kar/Zarar tablosundaki grup tanımlarının için karşılaştırma kodlarına göre raporlama yapılması sağlanmıştır. Rapor tasarımı Alan Listesine; Karşılaşma Koduna Göre Oran(1) Karşılaşma Koduna Göre Oran(2) Karşılaşma Koduna Göre Oran(3) Karşılaşma Koduna Göre Oran(4) alanları eklenmiştir. Bu alanlar tasarımda bölüm [3] kısmına yerleştirilmelidir.


16. Satış siparişi malzeme seçilmeden kaydedilip değiştir ile girildiğinde "tamamı sevkedilen siparişler değiştirilemez" uyarısının alınmasının engellenmesi.


Satış Siparişi malzeme seçilmeden kaydedilip, Değiştir ile girildiğinde "Tamamı sevkedilen siparişler değiştirilemez" uyarısı alınıyordu, düzeltildi.


17. Skonsol 3'den eklenen cari hesap kartının kayıt bilgisi ekranına ekleyen bilgisinin yansımasının sağlanması.


SKONSOL3 ürününden eklenen Cari Hesap kartının "Kayıt Bilgisi" ekranına "Ekleyen" bilgisinin getirilmesi sağlanmıştır


18. Mali dönem bağımsız firmada aylık mizan raporu alındığında rapor başlığına filtrede girilen yıl bilgisinin gelmesinin sağlanması


Mali dönem bağımsız firmada aylık mizan rapor başlığında filtrede girilen yıl bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.


19. İhracat operasyon fişi satırında dahilde işleme izin belgesi seçilirken açılan ekranda belge no alanının boş listelenmesinin engellenmesi.


İhracat Operasyon Fiş satırında "Dahilde İşleme İzin Belgesi" seçilirken açılan ekranda "Belge No" alanının görüntülenmesi sağlanmıştır.


20. Muhasebe fişi satırlarında proje kodu bilgisi yer almasına rağmen "proje kodu bilgisi girilmelidir" uyarısının alınmasının engellenmesi.


Muhasebeleştirme işlemi ile açılan mahsup fişine kaynak fiş başlığında bulunan proje kodu bilgisinin taşınması sağlanmıştır.


21. Sipariş onay bilgisi parametresi sevkedilebilir ise satış siparişinde barkod ile stok girişi yapıldıktan sonra kayıt edildiğinde ilgili cari hesap üzerinde f9 menü hesap toplamları açıldığında siparişler kısmına bilgi yansımasının sağlanması.


Barkod girişi ile oluşturulmuş sipariş fişinin cari hesap üzerinden erişilen hesap toplamları ekranına bakiye olarak yansıması sağlanmıştır.


22. Cari hesap ekstresi içerisinden müstahsil makbuzu açıldığında müstahsil kesintileri alanlarının görünmesinin sağlanması


Cari hesap ekstresi içerisinden müstahsil makbuzu açıldığında müstahsil kesintileri alanlarının görünmesi sağlanmıştır.


23. Satış fiyat farkı faturasında cari hesap seçmeden önce stok tutarları azaltılacak olarak seçilip, sonrasında cari hesap seçilir ise e-Fatura statüsünün öndeğer kabul edildi olarak oluşmasının sağlanması


Satış fiyat farkı faturalarında "Stok Tutarları" alanı önce seçilip sonra cari hesap seçimi yapıldığında e-Fatura statüsünün öndeğer kabul edildi olarak oluşması sağlanmıştır

24. Malzeme kartı üzerinden ulaşılan varyantlar ekranında varyant kartına ait açıklama alanının tamamının görüntülenmesinin sağlanması.


Malzeme kartı üzerinden ulaşılan varyantlar ekranında varyant kartına ait "Açıklama" alanının tamamının görüntülenmesi sağlanmıştır.


25. Kopyalanan cari hesap virman fişinde satırdaki proje kodları değiştirilmesine rağmen muhasebe kodları ekranında güncellenmesinin sağlanması.


Kopyalanan cari hesap virman fişi satırındaki proje kodları değiştirildiğinde,muhasebe kodları ekranındaki proje kodlarının güncellenmesi sağlanmıştır.


26. Muhasebe fişleri ekranı filtrelerinde yer alan muhasebe fiş durumu seçeneğinin Analitik Bütçe modülünden bağımsız olarak filtrelerde görünmesinin sağlanması


Muhasebe fişleri ekranı filtrelerinde bulunan muhasebe fiş durumu filtresinin Analitik Bütçe özelliğinden bağımsız olarak çalışması sağlanmıştır.


27. Cari hesap browserında yer alan filtre butonu görünmesinin sağlanması.


Cari hesap kartları ekranındaki filtre ikonunun görünmesi sağlanmıştır.

28. Muhasebe hesabı kontrolü parametresi işlem durdurulacak seçili olduğunda satış irsaliyelerinde muhasebe kodları dolu olduğu halde fişte muhasebe hesap kodu girilmemiş satırlar var uyarısının alınmamasının sağlanması


Muhasebe hesabı kontrol parametresi "İşlem Durdurulacak" seçili olduğunda ve satış irsaliyelerinde muhasebe kodları dolu olduğu halde fişte alınan "Muhasebe hesap kodu girilmemiş satırlar var" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.


29. Gerçekleşen miktar girişi yaparken negatif seviyeye düşen malzemeler ekranında miktar güncelle yapıldığında negatife düşmeyen malzemelerin miktarlarının güncellenmesinin engellenmesi.


Üretim emri üzerinden gerçekleşen miktar girişi işleminde negatif seviyeye düşen malzemeler için miktar güncelleme işleminin doğru çalışması sağlanmıştır.


30. Kullanıcı yetkilerinden satış dağıtım/hareketler/ekle/miktar değişikliği yetkisi kapatıldığında Skonsola girişte "Cannot focus a disabled or invisible window." mesajının alınmasının engellenmesi


Kullanıcının satış dağıtım/hareketler/satış faturaları/ekle/miktar değişikliği yetkisi kapatıldığında Skonsol3 uygulamasına girişte uyarı mesajı alması engellenmiştir.


31. Alınan hizmetlerin hareketlerinde açıklama kolonu verilerinin eksik listelenmesinin engellenmesi.


Alınan hizmetlerin hareketlerinde açıklama kolonunda verileri eksiksiz listelenmesi sağlanmıştır.


32. Skonsol3'den ödeme tipi kredi kartı olan fatura girişinde fiş başlığında seçilen satış elemanı kodunun kredi kartı fişine yansımasının sağlanması.


Skonsol3 ürününden ödeme tipi kredi kartı olan faturada seçilen "Satış Eleman Kodu" nun Ticari sistemde oluşan "Kredi Kartı Fiş" ekranında görüntülenmesi sağlanmıştır.


33. Matbu e-İrsaliyenin e-İrsaliye bilgilerindeki fiş no bilgisinin değişmemesi sağlanmalı


Matbu e-irsaliye içerisine değiştir ile girildiğinde irsaliye bilgileri ekranında matbu e-irsaliye numarasının değişmemesi sağlanmıştır.

34. Yetki listesi raporunu listeleme şekli filtresi ayrıntılı seçilerek tablo olarak alınmasının sağlanması


Yetki listesi raporunu tablo ve listeleme şekli ayrıntılı seçildiğinde "Yetki listesi raporu listeleme şekli ayrıntılı olarak tablo tipinde almaya uygun değildir." mesajı ile alınmaması sağlanmıştır

35. Harici yollardan iptal edildi durumuna getirilen e-Faturaya bağlı irsaliyelerin başındaki F harfi kalkmasının sağlanması


Harici yollardan iptal edildi durumuna getirilen e-Faturaya bağlı irsaliyelerin başındaki F harfinin kalkması sağlanmıştır.


36. Sipariş fişinde kur değiştirildiği durumda indirim ve masraf satırlarındaki tutarların doğru şekilde güncellenmesinin sağlanması.


Sipariş fişinde kur değiştirildiği durumda indirim ve masraf satırlarındaki tutarların doğru şekilde güncellenmesi sağlanmıştır.


37. İş istasyonu üzerinde F9 iş emirleri penceresinde başlamadı statüsünde iş emrinde iş istasyonu değiştirildiğinde "Access violation..." mesajının alınmasının engellenmesi.


İş istasyonları ekranı üzerinden F9 menü ile erişilen iş emirleri penceresinde başlamadı statüsündeki iş emrine değiştir ile girilerek iş istasyonu değiştirilmek istendiğinde yaşanan problem giderilmiştir.


38. Banka kredi tanımında kredi türü ve hesap türü seçilip kredi bilgileri girilerek, bu bilgiler silinip "Ödemeler hareketlerden oluşsun" seçildiğinde vade (ay) bilgisinin sıfır oluşmasının sağlanması


Banka kredi tanımı içerisinde kredi bilgileri silindiğinde taksit hareketleri ekranı güncellenerek vade (ay) alanın sıfır olması sağlanmıştır

39. Tarih değişikliğinde raporlama dövizi kuru güncellenecek olduğu durumlarda işlem bordrosu müşteriye iade bordrosu girildiğinde raporlama dövizinin güncellenmemesi sağlanmalı


Finans parametrelerinde "Tarih Değişikliğinde Raporlama Dövizi Kuru" parametresi "Kuru Güncellenecek" olduğunda işlem bordrosu müşteriye iade işlemi için güncelleme yapmaması sağlanmıştır.


40. Talep fişinde girilen hizmet ile tedarikçi girilen malzeme kartı referanslarının eşleştiği durumda talep fişinde cari hesap belirtilmese dahi siparişin malzeme kartında belirtilen tedarikçiye kesilmesinin engellenmesi.


Talep fişinde girilen hizmet ile tedarikçi girilen malzeme kartı referansı eşleştiği durumda talep karşılama işlemi ile açılan sipariş fişinde malzeme kartında belirtilen tedarikçinin gelmemesi sağlanmıştır.


41. Kıst amortisman hesaplama yönteminde geçmiş dönem bilgisi kullanıldığında net defter değerinin sıfırlanması sağlanmalı


Kıst amortisman hesaplama yönteminde geçmiş dönem bilgisi kullanıldığında net defter değerinin sıfırlanması sağlanmıştır.


42. Kısmi sevkedilmiş siparişler parametresi değiştirilemeyecek seçildiğinde eklenen siparişler üzerinde değiştir veya onay bilgisi işlemlerinin yapılabilmesinin sağlanması


"Kısmi Sevkedilmiş Siparişler" parametresi "Değiştirilemeyecek" seçildiğinde, eklenen siparişlerin üzerinde değiştir veya onay bilgisi işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.


43. Cloud Connect uygulaması kapsamında giden kutusundaki Harici Yollardan İptal Edildi seçeneği ile iptal edilen e-Faturanın bağlı muhasebe fişinin silinmesinin sağlanması


Cloud Connect uygulaması kapsamında giden kutusundaki Harici Yollardan İptal Edildi seçeneği ile iptal edilen e-Faturaya bağlı muhasebe fişinin silinmesi sağlanmıştır.


44. Çok satırlı fatura muhasebeleştirildiğinde, fatura satırındaki açıklama bilgilerinin muhasebe fişindeki cari hesap satırlarına doğru yansımasının sağlanması.


Çok satırlı fatura muhasebeleştirildiğinde fatura satırlarındaki açıklama bilgileri muhasebe fişindeki cari hesap satırlarına doğru yansımıyordu, düzeltildi.


45. Gibe gönderilmiş olan bir e-irsaliye ihracat operasyon fişi içerisine aktarıldığında çift çizgi altındaki indirim satırında indirim kartı kolonunun aktif gelmesinin sağlanması


Gibe gönderilmiş olan bir e-irsaliye, ihracat operasyon fişi içerisine aktarıldığında çift çizgi altındaki indirim satırında indirim kartı kolonunun aktif gelmesi sağlanmıştır.


46. İrsaliye ve fatura tarihi birbirinden farklı olduğunda yüklenilen kdv listesinde alış faturasının tarihi gelmesinin sağlanması


İrsaliye ve fatura tarihi birbirinden farklı olduğu durumlarda e-Beyannamelerden yüklenilen kdv listesinde alış faturasının tarihi gelmesi sağlanmıştır


47. Malzeme kartı kopyalandığında kopyalanmayacak alan parametresinde mamül alt malzemeleri seçildiğinde malzeme kartı mamül alt malzeme sekmesinde daha önce eklenen satırların gelmesinin sağlanması


Malzeme kartı kopyalandığında kopyalanmayacak alanlar parametresinde mamul alt malzemeleri seçilerek kopyalama işlemi tamamlandığında; kaynak malzeme kartı içerisindeki mamul alt malzeme sekmesinde daha önce eklenen satırların dolu gelmesi sağlanmıştır.


48. e-fatura mükellef kontrol işleminde "string or binary data would be truncated" uyarısının alınmasının engellenmesi.


e-Fatura mükellef kontrol işlemi sonucunda güncellenecek cari hesap açıklaması 200 karakterden büyük ise işlemde uyarı alınmadan , arta kalan açıklama kısmı Cari hesap kartı Ünvanı 2 alanına yazılması sağlanmıştır.


49. İrsaliyede e-Arşiv carisi seçildiğinde, e-İrsaliye numara şablonundan numara almasının sağlanması


İrsaliye fişinde e-Arşiv carisi seçildiğinde, fiş numarasının e-İrsaliye numara şablonundan atanması sağlanmıştır.


50. International setlerde cari hesap üzerinden F9 menüden sevkiyat adresi eklenirken alınan Acces violation uyarısının kaldırılması


Yurt dışı setlerde cari hesap üzerinden F9 menü yardımıyla sevkiyat adresi eklenirken uyarı alınmaması sağlanmıştır.


51. Kullanıcı işlem yetkilerinde mutabakat gönder (BA BS) yetkisi kapalı ise cari hesap kartı üzerinde F9 menüde emanet malzemeler seçeneği gelmesinin sağlanması


Kullanıcı işlem yetkilerinde mutabakat gönder(BA/BS) yetkisi kapalı ise cari hesap kartı üzerinde f9 menüde emanet malzemeler seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.


52. Alıcıda işlendi-başarıyla tamamlandı statüsündeki e-İrsaliye faturaya aktarılıp yeni bir malzeme satırı eklendiğinde, eklenen satırın çıkarılmasının sağlanması


Alıcıda işlendi-başarıyla tamamlandı statüsündeki e-İrsaliye faturaya aktarılıp yeni bir malzeme satırı eklendiğinde silinmesi sağlanmıştır.


53. Kullanıcı yetkilerinden xml veri aktarımı(dışarı) yetkisi kaldırıldığında iş akışını tamamla, xml veri aktarımı(içeri) yetkisi kaldırıldığında iş akış tarihçesi seçeneklerinin görünmesinin sağlanması.


Kullanıcı yetkilerinden "xml veri aktarımı(dışarı)" yetkisi kaldırıldığında "İş Akışını Tamamla"," xml veri aktarımı(içeri)" yetkisi kaldırıldığında "İş Akış Tarihçesi" seçeneklerinin görünmesi sağlanmıştır.


54. Adres bilgileri Belarus, Beyaz Rusya olarak değiştirildiğinde beyanname Ba-Bs formlarında cari hesabın ülke bilgisi gelmesinin sağlanması


Adres bilgileri Belarus, Beyaz Rusya olarak değiştirildiğinde beyanname Ba-Bs formlarında cari hesabın ülke bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.


55. Form BS alınırken cari hesap fiş türü filtresi üzerinde Shift+Delete tuşlarına basıldığında seçimlerin kaldırılmasının sağlanması


Form BS işlem filtrelerinden 'cari hesap fiş türü' filtresi üzerinde Shift+Delete tuşlarına basıldığında fiş türlerinin seçilmemiş gibi davranması sağlanmıştır.


56. İndirim uygulanmış siparişlerin risk hesaplamasında indirim tutarının malzeme maliyetine yansıtılması veya muhasebe hesabına yansıtılması parametresine bakmadan risk hesaplaması yapılmasının sağlanması


İndirim uygulanmış siparişlerin risk hesaplamasında "İndirimler : Muhasebe Hesabına / Malzeme Maliyetine" parametresine bakılmaması, sipariş tutarının cari hesap kartı risk toplamları alanına yansıması sağlanmıştır.


57. Sipariş yaz tasarımına alan listesinden eklenen malzeme üretici kodunun 25 karakterden fazlasını göstermesinin sağlanması.


Sipariş yaz tasarımına alan listesinden eklenen "Malzeme Üretici Kodu" standart alanı için gösterilecek karakter sayısı arttırılmıştır


58. Hızlı üretim fişleri için numara şablonunun ambar bazında tanımlanmasının sağlanması.


Hızlı üretim fişleri için ambar bazında tanımlanan kayıt numaralama şablonlarının çalışması sağlanmıştır.


59. Çek çıkış banka tahsil işleminde F9 bankaya çıkış işlemi ile açılan browserda çek senet kartlarının seçim yapılan özel koda göre renkli görünmesinin sağlanması


Çek çıkış banka tahsil işleminde F9 bankaya çıkış işlem ile açılan browserda çek senet kartlarının seçim yapılan özel koda göre renkli görünmesi sağlanmıştır.


60. Sadece promosyon satırı olan satış faturası iptal edildiğinde promosyon satırının silinmesinin engellenmesi.


Sadece promosyon satırı olan satış faturası iptal edildiğinde promosyon satırının silinmemesi sağlanmıştır.


61. Satış sipariş hareketleri dökümünde standart alanlarda bulunan teslimat açıklamasının değer getirmesinin sağlanması.


Satış sipariş hareketleri dökümünde standart alanlarda bulunan teslimat açıklaması alanının değer getirmesi sağlanmıştır


62. Satış siparişinde KDV dahil seçildiğinde sipariş içinde F9 menüden ulaşılan maliyetler ekranında tutarın doğru hesaplanmasının sağlanması


Sipariş ekranlarında KDV "Dahil" seçildiğinde sipariş içinde sağ fare tuşu menüsünden ulaşılan "Maliyetler" ekranında tutarın doğru hesaplanması sağlanmıştır.


63. Tiger Wings masa üstü uygulamasında ara yüz uyarlama ile eklenen alanlar web ara yüzünde Ctrl+F seçeneklerinde listelenmesinin sağlanması.


Tiger Wings masa üstü uygulamasında ara yüz uyarlama ile eklenen alanların , web ara yüzünde Ctrl+F arama seçeneklerinde listelenmesi sağlanmıştır.


64. Arapça veritabanında fatura yazdırıldığında malzeme açıklaması rakam ile başlıyorsa rakamların malzemenin sonunda yazılmamasının sağlanması.


Arapça veri tabanı kullanan firmalarda satınalma faturaları yazdırılırken, fatura satırlarında yer alan mazlemelere ait açıklamaların rakamla başlaması durumunda da düzgün yazılabilmesi sağlanmıştır.


65. Tiger Wings web uygulamasında sipariş,irsaliye,fatura ve muhasebe fişleri farsça dilinde yaz seçeneğiyle PDF olarak alınmak istendiğinde kelimelerin alanın dışına taşmamasının sağlanması.


Tiger Wings web uygulamasında Farsça sipariş, irsaliye,fatura ve muhasebe fişleri Yaz- PDF seçeneği ile alındığında, formdaki alan dışına taşmaların yaşanmaması sağlanmıştır.


66. Toplu mükellef kontrol işleminde e-irsaliye etiketi boş veya yanlış olan cari hesap kartlarının güncellenmesinin sağlanması.


Toplu mükellef kontrol işleminde cari hesap kartına ait e-irsaliye etiketlerindeki değişikliklerin gösterilerek güncellenebilmesi sağlanmıştır.


67. Kasa işlemlerinde toplu kayıt ile eklenen cari hesap tahsilat/ödeme fişlerinde satırlarda girilen proje kodlarının, fiş kaydedildikten sonra fişe tekrar girildiğinde değiştirilmesinin sağlanması.


Kasa işlemlerinde toplu kayıt ekle ile eklenen cari hesap tahsilat/ödeme fişlerinde satırlarda girilen proje kodlarının, fiş kaydedildikten sonra fişe tekrar girildiğinde değişmesi durumu düzeltildi.


68. Satış siparişlerinde değiştir işleminde performans iyileştirmesi yapılması


Satış sipariş fişlerine değiştir ile girildiğinde iyileştirme yapılarak performans artışı sağlanmıştır.


69. Hizmet satışı yapılan faturada indirim uygulandığında "Ödemeler toplamı belge toplamı ile uyuşmuyor" uyarısının alınmasının engellenmesi


Hizmet satırı olan faturaya indirim uygulandığında ödeme hareketlerinde yaşanan kuruş sorunu giderilmiştir.


70. KDV beyannamesinde kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim sekmesinde veri al yapıp F12 ile excele aktardığımızda tevkifat oranının tarih formatında aktarılmasının sağlanması


KDV beyannamesinde kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim sekmesinde veri al yapıp F12 ile excele aktardığımızda tevkifat oranının doğru formatta aktarılması sağlanmıştır.


71. Satınalma faturası yaz tasarımı standart alanlarında bulunan satınalma elemanı kodu ve satınalma elemanı açıklaması alanlarının veri getirmesinin sağlanması.


Satın alma faturası yaz tasarımı standart alanlarına satış elemanı kodu, satış elemanı açıklaması, satış elemanı özel kodu ve satış elemanı pozisyon kodu alanları eklenerek satın alma fatura başlığında seçilen satış elemanı bilgilerinin doğru veri getirmesi sağlanmıştır.


72. e-Arşiv carisine e-İrsaliye oluşturulup gönderildikten sonra, cari hesap kartında e-Fatura olarak işaretlenip satış faturasında seçilerek irsaliye aktarıldığında fatura tipi e-Fatura gelirken, fiş numarasının da e-Fatura şablonundan gelmesinin sağlanması


e-Arşiv carisine e-İrsaliye oluşturulup gönderildikten sonra, cari hesap kartında e-Fatura olarak işaretlenip satış faturasında seçilerek irsaliye aktarıldığında fatura tipi e-Fatura gelirken fiş numarasının da e-Fatura şablonuna göre atanması sağlanmıştır.


73. Satınalma sipariş fişi satırlarında talep hareketi aktar işlemi ile açılan talep aktar ekranında ambar numarası doğru görünmesinin sağlanması.


Satınalma sipariş fişi satırlarında talep hareketi aktar işlemi ile açılan talep aktar ekranında ambar numarasının doğru görüntülenmesi sağlanmıştır.


74. Kdv muafiyet sebebi listesinde 306 kodlu muafiyet sebebinin açıklamasının düzeltilmesi.


Kdv muafiyet sebebi listesinde 306 kodlu muafiyet sebebinin açıklamasının düzgün gelmesi sağlanmıştır.


75. Tahsil edilmek üzere bankaya çıkışı yapılan senetler işlem bordrosunun (müşteri senedi) bankadan portföye iade işleminde listelenmesinin sağlanması


Tahsil edilmek üzere bankaya çıkışı yapılan senetler işlem bordrosunun (müşteri senedi) bankadan portföye iade işleminde listelenmesi sağlanmıştır.


76. Malzeme satış ve satınalma fiyatı güncelleme işleminde malzeme kodu filtresi verilmek istenildiğinde ambiguous column name cardtype hatasının alınmasının engellenmesi.


Malzeme satış ve satınalma fiyatı güncelleme işleminde malzeme kodu filtresi verilmek istenildiğinde alınan hata düzeltildi


77. Muhasebe bağlantı kodlarında bulunan 17103/27103 Damga vergisi formülü ve 17103/27103 Gelir vergisi formüllerinin muhasebe fişinde tanımlanan değerlerin getirmesinin sağlanması


Muhasebe bağlantı kodlarında bulunan 17103/27103 Damga vergisi (P56) formülü ve 17103/27103 Gelir vergisi (P57) formülü tutarlarının muhasebe fişinde tanımlanan formüllere göre değer getirmesi sağlanmıştır.


78. XML aktarımı ile faturalar içeriye alınmak istendiğinde alınan "İrsaliye daha önce faturalanmış" uyarısının engellenmesi


XML aktarımı ile program içerisine fatura aktarımı yapılmak istendiğinde "İrsaliye daha önce faturalanmış" uyarısı alınıyordu, düzenleme yapılarak uyarı alınmadan aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır.


79. Kredi kartı fiş tahsilatı ile oluşturulmuş banka işlem fişine değiştir ile girilerek tutar değiştirildiğinde banka hesap liste ekranında KK bloke bakiyesini etkilemesinin sağlanması


Kredi kartı fiş tahsilatı sonucu oluşan banka fişlerinin tutarlarının değiştirilmemesi sağlanmıştır


80. Banka gelen/gönderilen havale fişinde banka hesabına verilen masraf merkezinin mahsup fişine gelmesinin sağlanması


Banka gelen/gönderilen havale fişinde banka hesabına verilen masraf merkezi bilgisinin mahsup fişine gelmesi sağlanmıştır.


81. Seri lot takibi yapılan bir malzeme üzerinde f9 lot/seri numaralarında yer alan kalan miktarı dolu olanlar seçildiğinde değer getirmesinin sağlanması.


Seri lot takibi yapılan bir malzeme üzerinde f9 lot/seri numaralarında yer alan kalan miktarı dolu olanlar seçildiğinde değer getirmesi sağlanmıştır.


82. Sipariş fişi indirim satırında satır açıklaması girilip irsaliye veya faturaya aktarıldığında indirime ait satır açıklamasının gelmesinin sağlanması.


Sipariş fişi indirim satırında satır açıklaması girilip irsaliye veya faturaya aktarıldığında indirime ait satır açıklamasının dolu olarak getirilmesi sağlanmıştır.


83. Gelen - Gönderilen havale fişi muhasebe kodları ekranında yer alan proje kodu bilgisinin mahsup fişi banka satırında listenmesi sağlanmalı


Gelen - Gönderilen havale fişi muhasebe kodları ekranındaki proje kodu bilgisinin oluşan mahsup fişinin banka satırında listelenmesi sağlanmıştır.


84. Nakit durumu widgetında banka cari hesapları toplamına masraflar hariç yansıması.


Nakit durumu widgetında banka cari hesapları toplamına masraflar dahil tutarın yansıması sağlanmıştır.


85. Stok yeri giriş penceresinde alınan access violation uyarısının kaldırılması


Stok yeri giriş ve çıkış ekranlarında access violation uyarısı alınması engellenmiştir.


86. Kullanıcı bloke olmasına rağmen rapor üretici yetkilendirme işleminde listelenmesinin engellenmesi.


Rapor üretici kullanıcı hakları ve toplu kullanıcı hakları ekranlarında kullanımı engellenmiş kullanıcıların listelenmemesi sağlandı.


87. e-İrsaliye tipindeki ambar fişi daha önce satış irsaliyesinde kullanılmış olan e-İrsaliye numarası ile kaydedilememeli.


e-İrsaliye tipindeki ambar fişinin daha önce satış irsaliyesinde kullanılmış olan e-İrsaliye numarasıyla kaydedilememesi sağlanmıştır.


88. Cari hesap browserında bulunan kısayollardan çek girişi yapıldığında aynı bordro numarası ile çek bordrosu kaydedilmemeli


Cari hesap browserında bulunan kısayollardan çek girişi yapıldığında sıradaki numara ile çek bordrosunun kayıt edilmesi sağlanmıştır

89. Gibe gönderilen e-irsaliye faturalandıktan sonra faturaya değiştir ile girildiğinde birden fazla indirim satırı eklenebilmeli


GİB'e gönderilen e-İrsaliye faturalandıktan sonra faturaya değiştir ile girildiğinde satıra ve genele birden fazla indirim girilmesi sağlanmıştır.

90. e-Arşiv carileri için e-Fatura mükellef kontrolü yapılsın parametresi evet olduğunda sipariş faturalandırılırken uygun sipariş satırı bulunamadı uyarısının alınmaması sağlanmalı


e-Fatura mükellef kontrolü yapılsın parametresi evet seçili olduğu durumda e-Arşiv carilerine ait siparişlerin faturalandırılması işleminde uygun sipariş satırı bulunamadı mesajı alınmaması sağlanmıştır. e-Arşiv türü parametrelerinde seçili fatura türü ile satış siparişlerinde seçili olan fatura türü farklı olması durumunda da uyarı alınmayacaktır.


91. İki firma arasında xml ile fiş aktarıldığında aynı referansa sahip fiş satırlarının güncellenmemesinin sağlanması


İki firma arasında xml aktarımı yapıldığında satır referans değerinin aktarım yapılan firmada olması durumunda , kayıtlı fişlerin güncellenmemesi sağlanmıştır.


92. 2020 firmasında, çek bankada tahsil edilmeden devir işlemi yapılırsa sonraki dönemde çekin bakiyesi çoklanarak banka bakiyesine yansımasının engellenmesi


Bankaya tahsile çıkılmış ancak henüz tahsilatı gerçekleşmemiş durumdaki çeklerin devir sonrasında banka bankiyesinin artmadan , ilgili çek tutarı olarak gelmesi sağlanmıştır.


93. Banka kredisi ödeme planı taksit hareketleri ekranına excelden kopyalama yapıldığında taksit hareketleri silinmesinin engellenmesi.


Banka kredisi taksit hareketleri ekranında, excel üzerinden kopyalama ile eklenen tutarların silinmemesi sağlanmıştır.


94. Oracle veritabanında, satış sipariş browserı açıldığında, sipariş fişi ekle/değiştir, onay bilgisi değiştirme ve pencere büyültme işleminde "OraOLEDB:ORA-00904:"ISNULL":invalid identifier" mesajı alınmasının engellenmesi.


Oracle veri tabanında, satış siparişler penceresi açıldığında, sipariş fişi ekle/değiştir, onay bilgisi değiştirme ve pencere büyültme işlemlerinde hata mesajı alınmaması sağlandı.


95. Gibe gönderilecek statüsündeki satış irsaliyesinde cari hesap değiştirildiğinde eski sürücü bilgileri ublden silinmeli.


Gibe gönderilecek statüsündeki satış irsaliyesinde cari hesap değiştirildiğinde eski sürücü bilgilerinin silinmesi sağlanmıştır.


96. Satış siparişi üzerinden eklenen üretim emri firma kopyalama ile oluşan yeni firmaya aktarıldığında üretim emri içerisindeki çıktı bağlantıları boş gelmesinin engellenmesi.


Satış siparişi üzerinden oluşturulan üretim emrinin devir işlemi sonrasında çıktı bağlantılarının (sipariş bağlantısı) silinmeden aktarılması sağlanmıştır.


97. e-Defter Tübitak imzalama kütüphanelerinin güncellenmesi


e-Defter uygulaması kapsamında Tübitak imzalama kütüphaneleri güncellenmiştir.


98. Alınan/Verilen hizmet faturası detaylar 2 sekmesinde personel ve diğer masraf alanı işaretliyken ve masraf formu seçili iken, e-defter belge detayı açıklaması “Masraf Formu” olarak gelmesinin sağlanması.


Alınan / Verilen Hizmet Faturası Detaylar 2 sekmesinde "Personel ve diğer masraflar" kutucuğu işaretli iken belge detayı açıklamasının "Masraf Formu" olarak gelmesi sağlanmıştır.


99. Fişlerde e-Defter belge detayı girişi zorunlu parametresi evet olduğunda irsaliyelerde de belge detayı zorunluluğu kontrol edilmemesinin sağlanması.


"Fiş Girişlerinde Belge Detayı Zorunlu Girilsin" parametresi evet olduğunda satınalma ve satış irsaliyelerinde e-Defter belge detayı zorunluluğu kontrol ediliyordu , düzenleme yapılarak kontrol edilmemesi sağlanmıştır.


100. Alınan hizmet faturası muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişindeki belge detayında yer alan belge no alanına faturanın belge numarasını gelmesinin sağlanması.


e-Defter parametrelerinde belge no değeri alanı " Belge No " seçili olduğunda, muhasebeleştirmesi yapılan hizmet faturalarına ait muhasebe fişi belge detayına faturaların belge numarasının yansıması sağlanmıştır.


101. e-Defter parametrelerinde banka fişleri için tanımlama olması durumunda banka fişine ait mahsup fişinde belge detayı hatalı oluşuyor.


Ön modüllerinde tanımlanan fişler ile oluşan muhasebe fişleri referanslarının eşit olması durumunda da ilgili fişlerin e-defter belge detaylarının e-defter parametrelerine göre oluşturulması sağlanmıştır.


102. Banka virman fişinin muhasebeleştirilmesiyle oluşan mahsup fişinin belge detayının belge detayı yoktur olarak oluşması sağlanmalı.


Banka virman fişlerinin muhasebeleştirilmesi sonrası oluşan mahsup fişindeki belge detayında "bu fişe ait belge yoktur" seçeneği işaretli gelmesi sağlanmıştır.


103. Oracle veri tabanında cari hesap üzerinde F9 Yaz (Mutabakat BA-BS) işleminde ve e-Beyannameler Form BS için veri al yapıldığında "OraOLEDB:ORA-00920:invalid relational operator" mesajının alınmasının engellenmesi.


Oracle veri tabanı kullanılan firmalarda cari hesap üzerinde F9 Yaz (Mutabakat BA- BS) ve e-Beyannameler Form BA-BS için veri al işlemlerinde uyarı alınmaması ve tutar bilgilerinin listelenmesi sağlanmıştır.


104. e-Defter belge detayı dolu olan perakende satış faturası kaydedilip incele ile açıldığında belge detayında "Ödeme şekli" alanı silinip "Ödeme kaydı değildir" seçeneği işareti gelmemesinin sağlanması


e-Defter uygulaması kapsamında ön modül ,kasa ve banka işlemlerinden düzenlenen faturalara e-Defter Belge detaylarının manuel olarak girildikten sonra ,ilgili faturalara değiştir veya incele ile girildiğinde tekrar e-Defter belge detaylarına girilirse öndeğer belge detayı listeleniyordu, girilen belge detaylarının listelenmesi sağlanmıştır.

 

152 görüntüleme0 yorum

Comments