Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger 3 Versiyon Güncelleme Duyurusu 2.70 - Şubat 2021

Logo Tiger 3 ürünleri için 2.20.00.00 versiyonu kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dokümanına buradan erişebilirsiniz.

Yenilikler

1. Malzeme kartı üzerinde F9 menüde satınalma teklif hareketlerinin de görülebilmesinin sağlanması.


Malzeme kartı üzerinde F9 menüsünden satınalma teklif hareketlerinin görülebilmesi sağlanmıştır.


2. Excel'den malzeme kartları marka kodunun aktarılmasının sağlanması.


Excel'den malzeme kartlarına marka kodu aktarılması ve güncellenmesi sağlanmıştır.


3. Alınan hizmet ekstresi rapor filtrelerine fatura özel kodu filtresi eklenmeli.


Alınan hizmet ekstresi rapor filtrelerine fatura özel kodu filtresi eklenmişir.


4. Taksit ödemelerinde seçilen "Ödeme tipi" ne göre 'kasa / hesap kodu' alanına öndeğer olarak banka hesap ya da kasa kodunun atanabilmesi sağlanmalı.


İzle/seçenekler menüsünde bulunan kasa ve banka kredi kartı hesabı ön değer tanımları kullanılarak taksit ödemelerinde seçilen "Ödeme tipi" ne göre 'kasa / hesap kodu' alanına ön değer olarak banka hesap ya da kasa kodu atanabilmesi sağlanmıştır.


5. Fatura form tasarımı standart alanlarına grup şirketi son bakiyesi alanı eklenmeli


Fatura form tasarımı standart alanlarına grup şirketi son bakiyesi alanı eklenmiştir.


6. E-fatura uygulamasında fatura kopyala seçeneği ile oluşturulan yeni faturanın carisi değiştirildiğinde senaryo tipinin cari hesap kartına göre güncellenmesinin sağlanması.


e-Fatura uygulaması kapsamında ,fatura kopyala işlemi ile oluşturulan fatura içerisinde cari hesap bilgisi değiştirildiğinde, fatura e-Fatura senaryo bilgisi cari hesap kartında seçili olan senaryo bilgisi ile güncellenmesi sağlanmıştır.


7. ERP Üzerinde e-Fatura/ e-Arşiv görüntülü gönder seçeneği ile gönderilen faturaların pdf olarak gönderilmesinin sağlanması.


ERP Üzerinde 'e-Fatura/ e-Arşiv Görüntülü Gönder' seçeneği ile gönderilen faturaların pdf olarak gönderilmesi sağlanmıştır.


8. Alınan Hizmet Ekstresine hareket özel kodu ve hareket özel kodu 2 filtrelerinin eklenmesi.


Alınan Hizmet Ekstresi rapor filtrelerine "Hareket Özel Kodu" ve "Hareket Özel Kodu 2" filtreleri eklenmiştir.


9. Ödeme Tahsilat Planlarında işlem (Fatura) tarihinden bir sonraki ayın son günü olarak tanımlama yapılması sağlanmalı.


Ödeme Tahsilat Plan kartı tanımına "Ayın Son Günü" seçim alanı eklenerek, taksit hareketinde +ay olarak belirtilen ödeme satır tarihlerinin ayın son günü olarak atanması sağlanmıştır.


10. Cari hesap fişlerinden kesilen alınan ve verilen serbest meslek makbuzlarının satınalma ve satış faturaları kdv raporlarında listelenmesinin sağlanması.


Satınalma ve Satış KDV Raporlarına 'Serbest Meslek Makbuzları Basılacak' filtre seçeneği eklenerek Alınan ve Verilen Serbest Meslek Makbuzlarının listelenebilmesi sağlanmıştır.


11. İthalat envanter raporunda millileştirme fişleri için tarih filtresi olmalı.


İthalat envanter raporu filtre seçeneklerinde bulunan "Fiş Tarihi" filtresi "İthalat Operasyon Fiş Tarihi" olarak değiştirilmiş ve "Fiş Tarihi" isminde "Fiş Türleri" filtresinde seçilen fişlerin tarihlerini filtreleyebilmek amacıyla yeni bir filtre eklenmiştir.


12. Toplu fatura basımı filtrelerine satış elemanı seçeneğinin eklenmesi.


Toplu fatura basımı filtrelerine "satış eleman kodu" seçeneği eklenmiştir.


13. Üretim emri maliyet bilgilerinin olduğu sekmelerin kullanıcı bazlı yetkilendirilmesinin sağlanması.


Üretim emirleri işlem yetkilerine "maliyet bilgileri görülebilsin" yetkisi eklenerek üretim emirleri ve iş emirleri içerisinde bulunan maliyet bilgilerinin olduğu sekmelerin kullanıcı bazlı yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.


14. Satınalma ve satış faturaları ekranlarında işlem döviz türü filtresinin eklenmesi.


Satınalma ve Satış Faturaları ekran filtreklerine İşlem Döviz Türü seçeneği eklenmiştir.


15. Faturalanmamış irsaliyelerin cari hesap ekstresinde listelenebilmesi.


Faturalanmamış irsaliyelerin cari hesap ekstresinde listelenmesi sağlanmıştır.


16. Banka hesap ekstresinde aynı güne ait hareketler giriş sırasına göre listelenebilmesi.


Banka Hesap Ekstresi raporunda gün içerisinde girilen banka hareketlerinin giriş zamanına göre sıralanması sağlanmıştır.


17. Akreditif tanımında ihracat dosyası seçilmeden cari hesap kartı, ünvanı ve tutar bilgilerinin dosyadan bağımsız tanımlanabilmesinin sağlanması.


Operasyon fişi girişinden önce cari hesap ve döviz bilgilerinin bağımsız şekilde girilerek akreditif tanımı yapılabilmesi sağlanmıştır.


18. Akreditif tanımında, son yükleme tarihinin poliçe vadesi olarak değişmesinin sağlanması.


Akreditif tanım kartına 'Poliçe Gün Sayısı' alanı eklenerek yükleme tarihi üzerine giriş yapılan gün sayısı kadar ekleme yapıp 'Poliçe Vadesi' alanına yazdırılması sağlanmıştır.


19. Satış faturası muhasebe kodları ekranına ÖTV tutarının KDV'sinin ayrı hesaplanacağı satır eklenmeli


Satış dağıtım parametrelerine ve satış faturası F9- fatura parametreleri ekranına "ÖTV tutarının KDV'si ayrı hesaplanacak." seçeneği eklenmiştir. Muhasebe kodları ekranında ve mahsup fişinde ÖTV tutarının KDV'sinin ayrı hesaplarda takip edilmesi sağlanmıştır.

 
 

20. Satınalma parametrelerindeki fatura iptal edildiğinde bağlı irsaliye iptal edilsin parametresine kullanıcı uyarılacak seçeneği eklenerek fiş iptalinde kullanıcı kontrolünün sağlanması


Satınalma ve Satış Dağıtım parametrelerine "Faturaya Bağlı İrsaliye İptal Edildiğinde Kullanıcı Onayı" : Evet/Hayır - öndeğeri hayır seçeneği eklenmiştir. Eklenen parametre "Fatura İptalinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin" parametresi evet ise kullanıcının iptali onaylayıp/onaylamaması sağlanmıştır.


21. Kurumlar vergisi beyannamesi, ekler tabında yer alan tek düzen hesap planı aktif alanındaki önceki dönem hesapları için açılış bakiyesinin getirilebilmesi.


Kurumlar vergisi beyannamesi, ekler tabında yer alan tek düzen hesap planı aktif alanındaki önceki dönem hesapları için açılış bakiyesi eklenmiştir.


22. e-Arşiv perakende carisi seçilen satış faturaları e-Arşiv bilgileri penceresinde Türkiye noterler birliği entegrasyonunun kullanılmasının sağlanması.


e-Arşiv perakende carisi seçilen satış faturaları e-Arşiv bilgileri penceresinde Türkiye noterler birliği entegrasyonu kullanılması sağlanmıştır.


23. Kredi kartı fişi tahsilatında oluşan banka fişinde satır açıklamasına, cari hesap kart açıklamasının gelmesinin sağlanması.


Kredi kartı fişi tahsilatında oluşan banka fişinde satır açıklamasına, cari hesap kart açıklamasının gelmesi sağlanmıştır.


24. Bedelsiz gönderilen e-İrsaliyede gönderim işleminden sonra tutar girişi yapılabilmesi sağlanmalı.


Satış dağıtım parametrelerine "e-İrsaliyede fiyat değişikliği yapılabilsin = Evet/ Hayır" seçeneği eklenerek e-İrsaliyede fişi kaydedildikten sonra tutar girişi yapılması sağlanmıştır.


25. Logo Cloud Connect uygulaması kapsamında aynı anda farklı belge türlerinin gönder/al işleminin yapılmasının sağlanması


Logo Cloud Connect uygulaması kapsamında aynı anda farklı belge türlerinin gönder/al işleminin yapılması sağlanmıştır.


26. Kalite kontrol değer girişi ekranına malzeme resmi eklenmesi.


Kalite Kontrol Değer Girişi ekranında malzeme resminin gösterilmesi sağlanmıştır.