Logo Tiger 3 Versiyon Güncelleme Duyurusu 2.70 - Şubat 2021

Logo Tiger 3 ürünleri için 2.20.00.00 versiyonu kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dokümanına buradan erişebilirsiniz.

Yenilikler

1. Malzeme kartı üzerinde F9 menüde satınalma teklif hareketlerinin de görülebilmesinin sağlanması.


Malzeme kartı üzerinde F9 menüsünden satınalma teklif hareketlerinin görülebilmesi sağlanmıştır.


2. Excel'den malzeme kartları marka kodunun aktarılmasının sağlanması.


Excel'den malzeme kartlarına marka kodu aktarılması ve güncellenmesi sağlanmıştır.


3. Alınan hizmet ekstresi rapor filtrelerine fatura özel kodu filtresi eklenmeli.


Alınan hizmet ekstresi rapor filtrelerine fatura özel kodu filtresi eklenmişir.


4. Taksit ödemelerinde seçilen "Ödeme tipi" ne göre 'kasa / hesap kodu' alanına öndeğer olarak banka hesap ya da kasa kodunun atanabilmesi sağlanmalı.


İzle/seçenekler menüsünde bulunan kasa ve banka kredi kartı hesabı ön değer tanımları kullanılarak taksit ödemelerinde seçilen "Ödeme tipi" ne göre 'kasa / hesap kodu' alanına ön değer olarak banka hesap ya da kasa kodu atanabilmesi sağlanmıştır.


5. Fatura form tasarımı standart alanlarına grup şirketi son bakiyesi alanı eklenmeli


Fatura form tasarımı standart alanlarına grup şirketi son bakiyesi alanı eklenmiştir.


6. E-fatura uygulamasında fatura kopyala seçeneği ile oluşturulan yeni faturanın carisi değiştirildiğinde senaryo tipinin cari hesap kartına göre güncellenmesinin sağlanması.


e-Fatura uygulaması kapsamında ,fatura kopyala işlemi ile oluşturulan fatura içerisinde cari hesap bilgisi değiştirildiğinde, fatura e-Fatura senaryo bilgisi cari hesap kartında seçili olan senaryo bilgisi ile güncellenmesi sağlanmıştır.


7. ERP Üzerinde e-Fatura/ e-Arşiv görüntülü gönder seçeneği ile gönderilen faturaların pdf olarak gönderilmesinin sağlanması.


ERP Üzerinde 'e-Fatura/ e-Arşiv Görüntülü Gönder' seçeneği ile gönderilen faturaların pdf olarak gönderilmesi sağlanmıştır.


8. Alınan Hizmet Ekstresine hareket özel kodu ve hareket özel kodu 2 filtrelerinin eklenmesi.


Alınan Hizmet Ekstresi rapor filtrelerine "Hareket Özel Kodu" ve "Hareket Özel Kodu 2" filtreleri eklenmiştir.


9. Ödeme Tahsilat Planlarında işlem (Fatura) tarihinden bir sonraki ayın son günü olarak tanımlama yapılması sağlanmalı.


Ödeme Tahsilat Plan kartı tanımına "Ayın Son Günü" seçim alanı eklenerek, taksit hareketinde +ay olarak belirtilen ödeme satır tarihlerinin ayın son günü olarak atanması sağlanmıştır.


10. Cari hesap fişlerinden kesilen alınan ve verilen serbest meslek makbuzlarının satınalma ve satış faturaları kdv raporlarında listelenmesinin sağlanması.


Satınalma ve Satış KDV Raporlarına 'Serbest Meslek Makbuzları Basılacak' filtre seçeneği eklenerek Alınan ve Verilen Serbest Meslek Makbuzlarının listelenebilmesi sağlanmıştır.


11. İthalat envanter raporunda millileştirme fişleri için tarih filtresi olmalı.


İthalat envanter raporu filtre seçeneklerinde bulunan "Fiş Tarihi" filtresi "İthalat Operasyon Fiş Tarihi" olarak değiştirilmiş ve "Fiş Tarihi" isminde "Fiş Türleri" filtresinde seçilen fişlerin tarihlerini filtreleyebilmek amacıyla yeni bir filtre eklenmiştir.


12. Toplu fatura basımı filtrelerine satış elemanı seçeneğinin eklenmesi.


Toplu fatura basımı filtrelerine "satış eleman kodu" seçeneği eklenmiştir.


13. Üretim emri maliyet bilgilerinin olduğu sekmelerin kullanıcı bazlı yetkilendirilmesinin sağlanması.


Üretim emirleri işlem yetkilerine "maliyet bilgileri görülebilsin" yetkisi eklenerek üretim emirleri ve iş emirleri içerisinde bulunan maliyet bilgilerinin olduğu sekmelerin kullanıcı bazlı yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.


14. Satınalma ve satış faturaları ekranlarında işlem döviz türü filtresinin eklenmesi.


Satınalma ve Satış Faturaları ekran filtreklerine İşlem Döviz Türü seçeneği eklenmiştir.


15. Faturalanmamış irsaliyelerin cari hesap ekstresinde listelenebilmesi.


Faturalanmamış irsaliyelerin cari hesap ekstresinde listelenmesi sağlanmıştır.


16. Banka hesap ekstresinde aynı güne ait hareketler giriş sırasına göre listelenebilmesi.


Banka Hesap Ekstresi raporunda gün içerisinde girilen banka hareketlerinin giriş zamanına göre sıralanması sağlanmıştır.


17. Akreditif tanımında ihracat dosyası seçilmeden cari hesap kartı, ünvanı ve tutar bilgilerinin dosyadan bağımsız tanımlanabilmesinin sağlanması.


Operasyon fişi girişinden önce cari hesap ve döviz bilgilerinin bağımsız şekilde girilerek akreditif tanımı yapılabilmesi sağlanmıştır.


18. Akreditif tanımında, son yükleme tarihinin poliçe vadesi olarak değişmesinin sağlanması.


Akreditif tanım kartına 'Poliçe Gün Sayısı' alanı eklenerek yükleme tarihi üzerine giriş yapılan gün sayısı kadar ekleme yapıp 'Poliçe Vadesi' alanına yazdırılması sağlanmıştır.


19. Satış faturası muhasebe kodları ekranına ÖTV tutarının KDV'sinin ayrı hesaplanacağı satır eklenmeli


Satış dağıtım parametrelerine ve satış faturası F9- fatura parametreleri ekranına "ÖTV tutarının KDV'si ayrı hesaplanacak." seçeneği eklenmiştir. Muhasebe kodları ekranında ve mahsup fişinde ÖTV tutarının KDV'sinin ayrı hesaplarda takip edilmesi sağlanmıştır.

 
 

20. Satınalma parametrelerindeki fatura iptal edildiğinde bağlı irsaliye iptal edilsin parametresine kullanıcı uyarılacak seçeneği eklenerek fiş iptalinde kullanıcı kontrolünün sağlanması


Satınalma ve Satış Dağıtım parametrelerine "Faturaya Bağlı İrsaliye İptal Edildiğinde Kullanıcı Onayı" : Evet/Hayır - öndeğeri hayır seçeneği eklenmiştir. Eklenen parametre "Fatura İptalinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin" parametresi evet ise kullanıcının iptali onaylayıp/onaylamaması sağlanmıştır.


21. Kurumlar vergisi beyannamesi, ekler tabında yer alan tek düzen hesap planı aktif alanındaki önceki dönem hesapları için açılış bakiyesinin getirilebilmesi.


Kurumlar vergisi beyannamesi, ekler tabında yer alan tek düzen hesap planı aktif alanındaki önceki dönem hesapları için açılış bakiyesi eklenmiştir.


22. e-Arşiv perakende carisi seçilen satış faturaları e-Arşiv bilgileri penceresinde Türkiye noterler birliği entegrasyonunun kullanılmasının sağlanması.


e-Arşiv perakende carisi seçilen satış faturaları e-Arşiv bilgileri penceresinde Türkiye noterler birliği entegrasyonu kullanılması sağlanmıştır.


23. Kredi kartı fişi tahsilatında oluşan banka fişinde satır açıklamasına, cari hesap kart açıklamasının gelmesinin sağlanması.


Kredi kartı fişi tahsilatında oluşan banka fişinde satır açıklamasına, cari hesap kart açıklamasının gelmesi sağlanmıştır.


24. Bedelsiz gönderilen e-İrsaliyede gönderim işleminden sonra tutar girişi yapılabilmesi sağlanmalı.


Satış dağıtım parametrelerine "e-İrsaliyede fiyat değişikliği yapılabilsin = Evet/ Hayır" seçeneği eklenerek e-İrsaliyede fişi kaydedildikten sonra tutar girişi yapılması sağlanmıştır.


25. Logo Cloud Connect uygulaması kapsamında aynı anda farklı belge türlerinin gönder/al işleminin yapılmasının sağlanması


Logo Cloud Connect uygulaması kapsamında aynı anda farklı belge türlerinin gönder/al işleminin yapılması sağlanmıştır.


26. Kalite kontrol değer girişi ekranına malzeme resmi eklenmesi.


Kalite Kontrol Değer Girişi ekranında malzeme resminin gösterilmesi sağlanmıştır.


27. Kasa işlemleri için öndeğerleme çalıştırıldığında verilen filtrelerin doğru çalışmasının sağlanması


Kasa işlemleri için öndeğerleme işlemi çalıştırıldığında verilen filtrelerin doğru şekilde çalışması sağlanmıştır.


28. Finans parametrelerinde yer alan bsmv oranının banka kredi tanımlamasında öndeğer gelmesinin sağlanması.


Finans parametrelerinde öndeğer olarak girilmiş olan bsmv oranının kredi tanımlarında öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.


29. Çek/Senet kartları penceresinde durum filtresi seçeneklerine "Kendi Çekimiz" ve "Borç Senedimiz" seçeneklerinin eklenmesinin sağlanması.


Çek/Senet kartları penceresindeki durum filtresi seçeneklerine "Kendi Çekimiz" ve "Borç Senedimiz" seçenekleri eklenmiştir.


30. Cari hesap browserında f8 tuşuyla açılan arama özelliklerine vergi kimlik numarası alanının da eklenmesinin sağlanması.


Cari hesap browserında f8 tuşuyla açılan arama özelliklerine vergi kimlik numarası alanı eklenmiştir


31. Cari hesap browserı filtrelerinde bulunan vergi kimlik numarası filtresinde detaylı filtre özelliğinin kullanılabilmesinin sağlanması.


Cari hesap penceresi filtrelerinde bulunan "Vergi Kimlik Numarası" ve "T.C. Kimlik No" filtrelerinde detaylı filtre özelliğinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.


32. Yardım menüsü altında bulunan ürün izleme ayarları yetki bağımsız her durumda gelmesinin sağlanması.


Yardım menüsü altında bulunan ürün izleme ayarları yetkiye bağlanmadan her durumda gelecek şekilde düzenlenmiştir.


33. Cloud connect gönder/al ve giden kutusu ekranlarında performans iyileştirmesinin yapılması.


e-Devlet modülü altında bulunan gönder/al ve giden kutusu ekranlarında performans iyileştirmesi yapılmıştır.


Giden kutusunda tarih filtresi verilmedi ise belge tarihi üzerinden 30 gün öncesi kayıtlar listelenir. Tarih filtresi verildiği durumda, tarih aralığındaki kayıtlar listelenmektedir.


34. İzle menüsünden şifre değiştir işlemi yapıldığında yapılan işlemin kullanıcı izleme raporuna yansımasının sağlanması.


İzle menüsü altından şifre değiştir işlemi yapıldığında yapılan işlemin kullanıcı izleme raporuna yansıması sağlanmıştır


35. Sipariş, irsaliye ve fatura satırlarındaki hareket özel kodu 2 zorunlu alanlara eklenmesinin sağlanması.


Sipariş, irsaliye ve fatura satırlarındaki hareket özel kodu 2 zorunlu alanlara eklenmiştir.


36. Talep tahmini sonuçlarının gerçekleşen değerler ile karşılaştırılmasının sağlanması.


Talep tahminlerinin gerçekleşen değerler ile karşılaştırılabilmesi için planlama modülü işlemler menüsü altına "Talep Tahminleme/Gerçekleşen Kıyaslama" seçeneği eklenmiştir.

 
 

37. Faturalanmamış satışlar raporuna iadesi alınmış irsaliyeler filtresinin eklenmesinin sağlanması.


Faturalanmamış satışlar raporuna "iadesi alınmış irsaliyeler" filtresi eklenmiştir.


38. Borç takip penceresinde hareketlerin üzerinde incele seçeneği ile fişlerin incelenmesinin sağlanması.


Borç takip ekranı sağ tuş menü seçeneklerine "İncele" seçeneği eklenmiş ve ilgili fişlerin açılarak incelenebilmesi sağlanmıştır.


39. Alımlar tablosu raporunda filtrelerdeki fatura türlerine müstahsil makbuzu seçeneğinin eklenmesinin sağlanması.


Alımlar tablosu raporunda filtrelerdeki fatura türlerine müstahsil makbuzu seçeneği eklenmiştir.


40. Cari hesap toplu güncelle seçenekleri ile Risk Bilgileri sekmesinde yer alan Risk Limiti Aşıldığında alanındaki seçimlerin güncellemesi sağlanmalı


Cari hesap toplu güncelle seçeneklerine risk bilgileri tabında yer alan risk limiti aşıldığında alanındaki seçimleri güncelleyecek alanlar eklenmiştir.


41. e-Müstahsil makbuzlarının gönderim şeklinin öndeğer belirlenmesinin sağlanması.


e-Müstahsil gönderim şeklinin öndeğerinin belirlenebilmesi için finans parametrelerine "e-Müstahsil Gönderim Şekli = Kağıt / Elektronik" seçeneği eklenmiştir.


42. Satış Faturaları Dökümü raporunda filtreye bağlı olarak vade tarihlerinin raporlanmaması, rapor sırasında paytrans tablosuna sorgu gitmemesi sağlanmalı.


Satış faturaları dökümü raporuna "Vade tarihleri listelensin Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. İlgili filtre "hayır" olarak seçildiğinde vade tarihlerinin raporlanmaması sağlanarak performans artışı sağlanmıştır.


43. Ayrıntılı ödeme listesi raporunun standart alan listesine "Cari Hesap VKN/TC" ve "Cari Hesap IBAN1" alanlarının eklenmesi


Ayrıntılı ödeme listesi raporunun standart alan listesine "Cari Hesap VKN/TC" ve "Cari Hesap Iban1" alanları eklenmiştir


44. İrsaliye tipi matbu e-İrsaliye seçildiğinde e-İrsaliye bilgileri ekranında ki düzenlenme tarihi/zamanı sistem tarihini almaktadır. Sevk tarihi/zamanı da sistem tarihini alması sağlanmalı


Kağıt irsaliye tipindeki irsaliye matbu e-İrsaliyeye çevrildiğinde irsaliye bilgileri penceresindeki sevk ve düzenleme tarih zamanlarının sistem tarih ve saat bilgileri ile doldurulması sağlanmıştır.


45. e-Defter uygulaması kapsamında dosya oluştur adımı ile işlemlere başlamadan önce şematron kontrolünün sistem tarafından yapılması sağlanmalı


e-Defter uygulaması ekranına "e-Defter Kontrol Raporu" seçeneği eklenmiş ve ilgili ay için dosya oluşturma işlemi öncesi rapor alınarak kayıtların kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.


46. Cari hesap kartı üzerinde hızlı giriş pencereleri alanında kasa işlemleri altına fatura türlerinin listelenmesi sağlanmalı


Cari hesap kartları ekranı hızlı erişim bölümüne, kasa işlemleri fatura tür seçenekleri eklenerek fatura girişlerinin yapılması sağlanmıştır.


47. Muhasebe fişi genel açıklaması filtresinin seçenekli olması sağlanmalı.


Muhasebeleştirme işlemi filtrelerindeki "Muhasebe fişi genel açıklaması" filtresinin "Satır açıklaması" filtresinde olduğu gibi seçenekli olması sağlanmıştır.


48. e-Defter dosya oluştur işleminde herhangi bir şematron hatası alınmadığı durumda "Yevmiye/Kebir dosyası oluşturuldu" uyarısı gelmeden şematron kontrolüne geçilmesi sağlanmalı.


e-Defter dosya oluşturma işleminde "Yevmiye/Kebir dosyası oluşturuldu" uyarısı ekrana getirilmeden , dosya şematron kontrolüne başlanması sağlanmıştır.


49. e-Beyanname uygulaması açılırken bpd programının güncelliğinin kontrolü sırasında oluşan "is not a valid date" uyarısının alınmaması ve beyanname.exe nin açılması sağlanmalı


e-Beyanname uygulaması açılırken bpd programının güncelliğinin kontrolü sırasında erişim sağlanamadığında, güncelleme kontrolünün yapılamadığına dair uyarı alınması sağlanmıştır.


50. Cari e-Fatura mükellef kontrol işleminde cari hesap unvan ve unvan 2 bilgisinin GİB sayfasına göre güncellenmesi parametrik olmalı.


Finans parametrelerine "Mükellef Kontrol İşleminde Cari Hesap Unvanı Güncellensin: Evet/Hayır" parametresi eklenerek e-Fatura mükellef kontrol işlemiyle cari hesap unvan ve unvan 2 alanlarının GİB teki bilgilere göre güncellenmesinin parametrik olması sağlanmıştır.


51. Malzeme varyantları özellik değerleri ekranına değer açıklaması 2 alanının getirilmesinin sağlanması.


Malzeme varyantları özellik değerleri ekranına "Özellik Değer Açıklaması 2 alanı eklenmiştir.


52. Kalite kontrol kriter seti açıklama ve açıklaması alan karakter sayıları arttırılması.


Kalite kontrol kriter seti açıklama ve açıklaması alanları karakter sayısı arttırılmıştır.


53. Cloud Connect web adresinde firma bilgileri kontrol edilerek cloud connect özelliğinin kullanılması sağlanmalı


Go3 ve Tiger3 ürünlerinde Firma tanımı e-Devlet - Genel sekmesine cloud connect kullanıcısı seçim kutucuğu eklenmiştir. Cloud connect web adresinde firma VKN/TCKN bilgisine ait tanımlamalar kontrol edilerek seçim kutucuğunun işaretlenmesi sağlanmıştır.

 
 

54. Cari hesap browserındaki hızlı menüye cari hesap fişlerine virman fişinin eklenmesi


Cari hesap kartları ekranında bulunan hızlı erişim menüsü aracılığıyla cari hesap virman fişi eklenebilmesi sağlanmıştır.


55. Konsinye giriş irsaliyesinde seçilen cari hesap e-İrsaliye kullanıcısı olmadığı durumda, f9 iade et işleminde irsaliye tipinin öndeğer kağıt gelmemesi sağlanmalı


Konsinye giriş irsaliyesinde seçilen cari hesap e-İrsaliye kullanıcısı olmadığı durumda, konsinye giriş irsaliyesi üzerinden F9 iade et ile açılan konsinye giriş iade irsaliyesinin ön değer olarak e-İrsaliye gelmesi sağlanmıştır.


56. İzleme yöntemi seri olduğunda satış iade faturalarında barkod girişi ile seri numarası getirilmesinin sağlanması.


Seri numarası ile takibi yapılan malzemelere ait iade faturalarında ilgili cariye ait olan seri numaralarının barkod girişi ile getirilebilmesi sağlanmıştır.


57. Azerbaycan Manatı ve Rus Rublesi para birimi kodu değiştirilmesinin sağlanması.


Rus rublesi döviz türü kodu "RUB" olarak güncellenmiştir. Ayrıca ilgili döviz türüne merkez bankası ve mylogo aktarımlarında veri gelmesi sağlanmıştır.


58. e-irsaliye içerisinde seçilen sevk adresi bilgilerinde Vergi no. alanı 11 karakterden fazla olduğunda Şema kontrolünü geçemedi hatası alınmaktadır.


Cari hesap sevkiyat adreslerinde ticari sekmesinde bulunan Vergi No. alanı 10 karakter,T.C. Kimlik No. alanı 11 karakter olarak sınırlandırılmıştır.


59. Muhasebe fişlerinin boş olarak kaydedilebilmesinin engellenmesi


e-Defter kullanıcısı firmalarda muhasebe fişlerinin boş olarak kaydedilebilmesi engellenmiştir.