top of page

OT/VT Barkod Etiketler

Kendinden Yapışkanlı. İstenilen ebatta olabilir. Metal Etiket-Plastik Alaşımlı Etiket-Kağıt Etiketler Gıda,Sarraf, Medikal, Kozmetik, Tekstil, Otomotiv,İçecek gibi her sektöre uygundur.

Barkod Etiket

Bar-Kod adı verilen özel işaretler,malzeme,ürün,ambar yeri ve taşıt araaçlarının tanımlanmasında kullanılan ve elektronik olarak okunabilen bir etiketleme ve işaretleme sistemidir.Orijinal olarak barkod, veriyi paralel çizgilerin genişlikleri ve boşlukları arasında saklardı, ama günümüzde noktasal şekiller, iç içe daireler ve görüntü içinde gizli şekiller gibi farklı türlerde de görülebiliyorlar.

Akıllı Barkot Etiketi

Barkod Okuyucu veya El terminalleri gibi elektronik cihazlarla yapılan okumalar sayesinde,anılan malzeme ve araçlarla ilgili hareketler,çabuk ve insan hatalarından arınmış olarak yapılabilmektedir. Lojistik operasyonlar sırasında,birçok elleçleme ve arama işlemlerine olan gereksinmeyi ortadan kaldırarak ve izleme işlemlerini kolaylaştırarak ,çok yönlü tasarruf sağlamaktadır.

EAN Standart Barkod Etiketi

Ticari yazılım veya ERP sistemi için gerekli olan birçok operasyon verileri,doğrudan OT/VT (Otomatik Tanıma / Veri Toplama) ile El Terminalleri veya Barkod Okuyucular tarafından sağlanabilmektedir.

Bilgiye Sürekli Erişim

Otomatik tanımlama ve veri toplama sistemlerinin temel amacı;tedarik zincirinin her aşamasındaki uygulamalarda işlem gören ürünler (mamul,yarı mamul,hammadde), araçlar, iş gücü dahil diğer kaynaklar ve süreçlerle ilgili bilgilerin zamanında,doğru ve süratli olarak girilmesi,kaydedilmesi ve bu bilgiye sürekli erişim sağlanmasıdır.

Her Bilgi OT/VT

Ürünler,araçlar ve kaynaklar ile ilgili bilgilerin (Ürün Kodu,Üretim Tarihi,Parti No,Üretim Yeri,Son Kullanma Tarihi,Kimlik No,Vardiya, Plaka, Makina No v.b.) tanımlanması OT/VT sürecinin başlangıç noktasıdır.Tanımlama bilgileri uygulama sektörüne bağlı olarak;

 • Barkod Etiketine,

 • RFID Etiketine,

 • Manyetik şeride sahip bir etikete,

 • Otomatik Karakter Tanıma (OCR) fontları ile oluşturulmuş bir etikete,

 • Akıllı karta yazılıp kayıt altına alınabilir.

​Barkod ve OCR etiketler üzerindeki bilgiler yazıldıktan sonra etiket yenilenmesi dışında değiştirilemez.Otomatik tanımlama işleminde en yaygın kullanılan uygulama;barkod etiketlemesidir. Barkod etiketleme işlemi bu maksatla üretilen barkod yazıcılar kullanılarak yapılır.

Bilgi Akış Fonksiyonu

Depoların ana işlevselliği, stokların durumu ve hareketleri ile ilgili bilgi sağlamaktır.Üretici de olsa, ticari de olsa, işletme faaliyetlerinin yönetimi için stoklar ile ilgili bilgiler çok önemlidir.Bu bilgilerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Herhangi bir anda,elde bulunan stok türleri (kalemleri) veya miktarları,

 • Her stok kaleminin,belirli dönemlerde (yıl,ay,hafta) gördüğü hareket miktarı (depoya giriş ve çıkış miktarları),

 • Stokların istiflendiği,saklandığı yerler,

 • Depo kapasitesinin (depo alanının ve depo hacminin) kullanım oranı,

 • Depoya gelen taşımalar ve depodan çıkan taşımalar,

 • Müşteri Bilgileri

 • Tedarikçi performansı ile ilgili bilgiler (teslim süresi,teslimat doğruluğu,gelen mal ve ürünlerin hasar oranları v.b.)

Güvenilir sonuçlarla yüzbinlerce adet stok yönetimi

Stok hareket kayıtlarının barkodla tutulmadığı depolarda, yukarıdaki bilgilerin doğru ve güvenilir olarak alınabilmesi hemen hemen imkansızdır.Bir depoda işlem gören stok kalemi,depo işletme büyüklüğüne göre binler veya yüzbinler ile ifade edilebilir.Her bir stok kalemi ile ilgili giriş çıkış miktarlarıda dikkate alınırsa,bir depoda bir yılda işlenen hareket bilgisi sayısı milyonlar ile ifade edilebilir.Bu bilgilerin el ile kaydedilmesi durumunda hata ve yanlışlıklar kaçınılmazdır.Ayrıca, bu verilerden türetilmesi beklenen yukrıdaki yönetsel bilgilere ulaşmak nerede ise olanaksızdır.Bu nedenle bilgisayar kontrolünde depo barkod kayıt sistemine gereksinim vardır.

Please reload

bottom of page