Logo e-Mutabakat Nedir? Logo e-Fatura e Defter e-Arşiv Uygulaması

Logo e-İrsaliye ile Dijital Dönüşüm Devam Ediyor!

Operasyonel süreçlerinizin büyük kısmını oluşturan ve sayfalarca basılan kağıt irsaliye dönemi bitiyor.

e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter ile dijital ortama geçen ticari iş süreçlerinize şimdi de e-İrsaliye katılıyor.

Kağıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayın.
Tasarruflu
Kağıt kullanımını ortadan kaldıran e-İrsaliye ile her yıl yüzbinlerce ağacı kurtarın
Çevre Dostu
Firmanızın süreçlerine ve mevcut yazılımlarına kolayca entegre edin.
Entegrasyon

e-İrsaliye Hakkında

e-İrsaliye, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir. Ticari hayatımızda “Sevk İrsaliyesi” ve “Taşıma irsaliyesi” en yaygın kullanılan irsaliye türleridir. İlk etapta sadece “sevk irsaliye” belgesi e-irsaliye kapsamına dahil edilmiştir.

e-İrsaliye Uygulamasına Kimler Geçebilir?

İsteğe bağlı olarak şahıs ve sermaye şirketleri e-irsaliye uygulamasına geçiş yapabilmektedir.

e-İrsaliye Uygulaması Kimler için Zorunludur?

01/01/2019 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini ilgili Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Bu tarihe kadar sisteme dâhil olunmamış ise işletmelerin e-irsaliye hesapları otomatik olarak açılacaktır.

e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir. Bu kapsamda yeni bir belge olmamakla beraber sevk irsaliyesinin yerine geçecek dijital belgedir.

Malın nakliyesinde çıktısının yanında götürme zorunluluğu var mıdır?

Araç plaka numarası varsa çıktının götürülmesine gerek yoktur.

Bedelsiz gönderilerde de kullanılacak mı?

İrsaliye malın değerine değil, taşınacak olanın bir mal olup olmadığına bağlıdır. Mevzuat gereği, merkez ve şube karşılıklı olsa dahi karşıdan karşıya geçirilen mal için merkezin şubesine veya şubenin merkeze irsaliye düzenlemesi gerekir.

Düzenleyen ve alıcının aynı mükellef olması durumunda yine e-irsaliye düzenlenecek mi?

Evet, sevk irsaliyesi e-irsaliye kapsamındadır. e-İrsaliye düzenleyen ve alan aynı taraf olabilir.

e-İrsaliyenin Güvenliği

  • e-İrsaliye,tıpkı e-Fatura gibi kapalı,güvenli bir ağ yapısı (GIB Sistemi) içerisinde ve uygulamaya kayıtlı kullanıcılar arasında iletilmektedir.

  • İrsaliye düzenleyenin kimliği ve irsaliyenin değişmezliği tüzel kişi mükelleflerde mali mühürle,gerçek kişi mükelleflerde mali mühür veya nitelikli elektronik sertifika ile sağlanmaktadır.

Sevk İrsaliyesinin Aıcı Tarafından Teslim Alınması

  • Receipt Advice belgesi ile alıcılar,malı teslim aldıklarında satıcıya GİB sistemi üzerinden dönüş yapabilir.

  • Söz konusu belge ile,malın tamamı kabul edilebilir ya da reddedilebilir.

  • Uygulamada karşılaşılan kısmi kabul edilebilir ya da hatadan kaynaklanan teslimat işlemlerindeki aksaklıklar bu şekilde satıcıya iletilebilir.

  • e-İrsaliye kapsamında öncelikli hedef sevk irsaliyesi olmakla birlikte e-İrsaliye belgesinde ayrıca, malı taşıyan aracın plaka bilgisi ile şoförün TCKN bilgiside yer almaktadır.

  • Proje ile piyasada vergi mevzuatı gereği kullanılmakta olan sevk irsaliyesi,elektronik ortama taşınmakta olup,belge saklama ve belge basımı için yapılan harcamalardan büyük ölçüde tasarruf sağlanmaktadır.

Please reload

Denemeye Hazır mısınız?
 

Detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için başvuru formumuzu doldurmanız yeterlidir.

Kategori Ürünleri

Oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.

E-FATURA ÇÖZÜMLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen Logo e-Fatura çözümleri ile mevcut yazılımınız ne olursa olsun, faturalarınızın dolaşımını güvenle ve hızla gerçekleşmesini sağlar.
Logo e-Defter çözümü, değişen mevzuata göre güncellenen ve GİB standartlarıyla uyumlu yapısıyla işlemlerinizi yasalarla uyumlu ve güvenli bir şekilde yürütmenizi sağlar.

E-DEVLET ÇÖZÜMLERİ

Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir  belgeleri,GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanır ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilebilir.

E-FATURA ÇÖZÜMLERİ

e-Arşiv, firmaların tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturmalarına ve yasal süresi boyunca saklamalarına olanak sağlıyor.

Logo e-Arşiv, fiş ve faturalarını milyonlarca müşteriye ulaştırmak zorunda olan firmaların operasyonel yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olur. Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme imkanı sunar..