top of page

Depo Otomasyon Sistemi ile sıfır hatalı stok yönetimi

Firmalar her yıl depolarındaki kayıplar nedeniyle zarar ediyor.Deponuzu barkod sistemi ile kontrol altına alın.Depo düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı ile sıfır hatalı stok yönetimine sahip olun".

Walkie Talkie ile Depo Çalışanı

Sorunsuz depolama

Barkod teknolojilerini kullanır, Ambar-Depo-Mağaza işleyiş sürecini kontrol altına alır, kayıpları engeller. Depocunun yapabileceği, yanlış sevkiyat ve faturalamadaki hataları ortadan kaldırır. Sorunsuz bir depolama ve tam zamanında yapılan hatasız bir sevkiyatla müşteri memnuniyeti oluşturur. 

Depo

Hatasız sevkiyat

Müşteri siparişlerinin nasıl karşılanacağının planlanmasını,hammadde ve malzeme kaynaklarının belirlenmesi ve satınalma işlemlerinin gerçeklenmesi,ürünlerin ve yarı mamullerin yapılması,stokların ve siparişlerin izlenmesi  ve sonunda,ürünlerin tüketicilere ve son kullanıcılara ulaştırılması,işlemlerine stratejik yaklaşımınızı belirler.Yatırımları azaltırken müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırarak sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü sağlayan stratejik araçlara sahip olursunuz.

Atölye Yöneticisi

Zincirleme Otokontrol

Tedarikçiler,aracılar,müşteriler gibi kanal ortakları ve üçüncü parti hizmet sağlayıcıları arasında kurulacak koordinasyon ve işbirliği ile,tedarik,dağıtım lojistik ve depo yönetim faaliyetleri ile ilgili planlama ve yönetimi faaliyetlerine sahip olursunuz.Tüm bu faaliyetlerin tümü eşgüdümlü ve koordineli olarak yürütülmesini sağlarsınız.

Depo Bilgisayarı'da çalışanlar

Entegrasyon

Kurumsal entegrasyonun başlangıç noktası kurum içi entegrasyondur.Kurum içi entegrasyon,sipariş işlemleri ve yönetimi,stok yönetimi,taşıma ve ulaştırma,depo yönetimi,paketleme,malzeme elleçleme ve depolar arası mal ve bilgi akışından oluşan lojistik faaliyetleerin,sistem yaklaşımı ile bir bütünlük içinde,şirket hedeflerine göre koordinasyonunun sağlanmasına destek olur.

Depo raflar

Hizmet kaliteniz artar

Temel müşteri hizmetlerinin sağlanması,işletmelerin ticari varlığını sürdürebilmesi ve pazarda tutunabilmesi için müşterilerine sağlanacak minimum müşteri hizmet seviyesidir. Pazarda ayakta durabilmenin ve sürdürülebilir olmanın temel şartı,en azından temel müşteri hizmetini sunabiliyor olmaktır. Bu durum depo otomasyon barkod sisteminin yedi doğru şartlarının yerine getirilmesiyle olur. Müşteriye,doğru ürün veya hizmetin, doğru miktarda,doğru yerde,doğru zamanda,doğru şartlarda,doğru fiyattan,doğru bilgilendirme ile sunulabilmesidir.

Çalışan Tarama Paketi

Otomatik veri toplar

İşletmenizde tüm süreçlerin otomatize edilmesi sağlanır. Bilginin bir noktadan girilmesiyle , iş akışı başlar.Böylece depocuların keyifle otomatik veri toplanması sağlanarak verilerin firmanızın  tüm birimlerine fayda sağlamasını ve sistemin size hizmet etmesini sağlanır.

Depo İşçi

İzlenebilirlik sağlar

Stoklarınıza adet,koli,palet bazında birbirinden bağımsız (T.C. Kimlik No) benzersiz barkod üretebilirsiniz.İzlenebilirlik sağlar.Tedarikçiye göre,üretim bilgisine göre,satış yapılan müşteriye göre,hangi partide olduğu,hangi vardiyada üretildiği gibi bilgileri barındırır. 

Toptancı Market Reyonu

Etkin depo yönetimi

Stok yeri,Raf yeri bilgisi barındırır.Aynı çeşit ürün deponun farklı alanlarında,farklı raflarda veya deponun o ürün için ayrılmış alanında bulunabilir. Sevkiyat aşamasında izleme ölçütüne (fifo-son kullanım v.s.) göre uygun ürünün sevk edilmesini sağlar. ​İçinde miktar bilgisi barındırır.Koli veya palet bozulabilir. Bozulmuş koli veya palet için ikinci çıkış yapıldığında,okutulan seride kalan miktarı gösterir.Böylelikle tekrar kalan miktar kadar etiket basma işlemi yapmazsınız.

Depo çalışanı

Geniş Modül Seçeneği

Mal Kabul, Yerleştirme, İkmal/Besleme, Sevkiyat, Mal Toplama, Stok Yönetimi ve Üretim olmak üzere geniş bir modül yelpazesi sunuyor. Bu sayede satınalma, üretim, satış, dağıtım yönetimi, etiketleme gibi iş süreçlerinin tümü tek noktada kapsanıyor. Farklı süreçlere uyarlanabilme özelliğine sahip tek depo yönetim sistemi çözümü olan Depoline WMS  ile her işletme, kendisine özgü tüm süreçlerde verimlilik elde ediyor. 

Bir Kutuyu Kapatma

El Terminalleri

El terminali ile bütünleşik çalışan Depoline WMS, terminaller üzerinden barkod ve RFID okuması gerçekleştirebiliyor. Kolay kullanım ve zengin fonksiyonlar sayesinde mal kabul, sevkiyat, seri/lot işlemleri, üretim, palet/paket ve setleme işlemleri pratik bir şekilde yapılabiliyor.

Sık sorulan sorular

 • Logo Tiger 3 çözümünde üretim var mı?
  Logo Tiger 3'teki Hızlı Üretim modülüyle üretimden giriş, sarf ve fire işlemleri ve üretim sonucu oluşan malzeme durum değişiklikleri hızlı ve pratik olarak takip edilebilir.
 • e-İrsaliye, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter gibi e-Çözümlere de ihtiyacım var. Kullanabilir miyim?
  Logo Tiger 3 çözümü Logo e-Çözümler ile entegre çalışır.
 • Programı Türkçe dışında bir dil ile kullanabilir miyim?
  Logo Tiger 3 çözümü ile birlikte Türkçe ve İngilizce dilleri standart olarak sunulmaktadır. Dilerseniz, diğer dil seçeneklerini de satın alarak kullanabilirsiniz.
 • Logo Tiger 3 ile hangi veritabanları desteklenmektedir?
  Oracle ve MS SQL Server veritabanı desteklenmektedir.
 • İthalat-ihracat işlemlerimi Logo Tiger 3 ile takip edebilir miyim?
  Logo Tiger 3 Dış Ticaret modülü ile ithalat-ihracat işlemleri ve dış ticaret hareketlerinin yasal yükümlülüklere ve serbest ticaret bölgesindeki şirketlerin gereksinimlerine uygun maliyet hesapları yapılabilmektedir. Ayrıca ihracat hareketlerine ilişkin kredilerin ve DİİB’lerin takip edilebilmesi ve e-İhracat işlemleri girişi ve takibi yapılabilmektedir.
 • Sabit kıymet takibi yapabilir miyim?
  Demirbaşların satınalma, amortisman hesaplama, personele zimmetleme, elden çıkarma ve raporlama gibi süreçleri Logo Tiger 3 Duran Varlık Yönetimi modülü ile takip edilebilir.
 • Banka kredilerini takip edebilir miyim?
  Logo Tiger 3 ile Türk lirası ve işlem dövizli kredi girişi, kredi takibi ve teminat girişi takibi yapılabilmektedir. Banka Kredi Takip sistemi ile işletmelerin bankalardan aldığı ticari kredilerin özelliklerine göre ayrı ayrı tanımlanması, bu kredilerin geri ödemelerinin takip edilmesi ve raporlanması sağlanmaktadır.
 • Kampanya düzenleyerek promosyonlu/indirimli satış yapabilir miyim?
  Logo Tiger 3 çözümünün Kampanya özelliğiyle sipariş, irsaliye, fatura geneli ya da ürün bazında ayrı ayrı kampanyalar düzenlenerek promosyonlu, puan ve indirimli satış işlemi yapılabilir.
 • Cariler için satış limit takibi yapılabilir mi?
  Logo Tiger 3'ün Cari Hesap Risk Kontrolü özelliğiyle cari hesapların risk limitlerini takip ve kontrol edebilirsiniz.
 • Logo Tiger 3 çözümünde satınalma süreçleri takip edilebilir mi?
  Satınalma Teklif Yönetimi ile satınalma süreçleri takip edilebilir, teklifler değerlendirilebilir, sözleşme ve sipariş bağlantıları izlenebilir sağlanmaktadır. Bu kapsamda Satınalma Emirleri, Satınalma Teklifleri, Satınalma Sözleşmeleri de yer almaktadır.
 • Müşteri satış faaliyetleri takip edilebilir mi?
  Logo Tiger 3 Satış ve Dağıtım Teklif Yönetimi modülüyle satış faaliyetleri bir bütün olarak planlanıp izlenebilir. Planlanan satışların yanı sıra muhtemel satış fırsatlarının da takip edilmesi ve satış teklifi/sözleşmesi oluşturulması mümkündür. Satış temsilcisi bazında da satış faaliyetleri takip edilebilmektedir.

Bu ürünle verilen hizmetler

Eğitim ve destek hizmetlerinin yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.

Tele-Destek Telefonda

Tele-Destek Hizmeti sözleşmesi; telefonda çözülebilecek sorun ve soruların yanıtlanması amacıyla yapılmaktadır.

Uzak Uç Bağlantı Desteği 

Tele-Destek Uzak Uç Bağlantı Hizmeti; telefonla anlaşılamayan konu, sorun ya da sorunların tespit edilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Veri Bakım Hizmeti

Veri üzerinde herhangi bir nedenle meydana gelen bozulmaların tespiti ve düzeltilmesi amacıyla Logo Destek Merkezi'nde yapılan hizmettir.

Kurumsal Destek

Süreç Danışmanlığı, Modül Danışmanlığı, Müşteri Ortamında Sorun Tespiti, Müşteri Talep Analizi, İleri Düzey Ürün Eğitimi ve Veri Bakımı hizmetlerini içermektedir.

Vip Yıllık  Sözleşmeli

Yardım Masası,Süreç,Modül Danışmanlığı,Müşteri Ortamında Sorun Tespiti,Müşteri Talep Analizi Hizmeti,İleri Düzey Ürün Eğitimi,Veri Bakımı hizmetlerini içermektedir.

Veri Tabanı Danışmanlığı

SQL/Oracle Server kurulum ve konfigürasyonları, ürün kurulumu ve alt yapı konfigürasyonları ve sistem konfigürasyonları hizmetlerini içermektedir.

bottom of page