Tiger 3 Enterprise Fiyat Listesi

20 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan Logo Fiyat Listesinde bulunan (lisans fiyatları, eğitim fiyatları ve eğitim süreleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm fiyat ve fiyata bağlı koşullar yalnızca tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcı değildir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bu fiyat listesinde bulunan (lisans fiyatları, eğitim fiyatları ve eğitim süreleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm fiyat ve fiyata bağlı koşullar yalnızca tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcı değildir.

2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.

3. Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde, geçerli LEM sözleşmesi olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.

 

LEM (Logo Enterprise Membership)

4. LEM; kullanılan ürünlerin en güncel sürümlerine, bu kapsamda eklenen yeni özelliklere ve performans iyileştirmelerine sahip olunmasını sağlayan ve satın almak istenen kullanıcı, çalışan, firma artırımları ve modüller için özel fiyatlardan faydalanılmasını sağlayan bir abonelik sistemidir.

5. Yeni ana paket alımlarında 1 yıllık LEM bedelsizdir. Ürün geçişlerinde ise;

 • Aynı segmentteki bedelli ve bedelsiz geçişlerde, önceki ürüne ait LEM geçerliliği yeni üründe devam ettirilecek şekilde (aynı başlangıç ve bitiş tarihleriyle) yeni ürüne LEM verilecektir. 

 • Üst segmente bedelli geçişlerde; yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla 1 yıllık bedelsiz LEM verilecektir.

6. LEM sözleşmesi geçerlilik süresi 1 yıldır. Sözleşme yenileme tarihi, bir önceki sözleşme bitiş tarihinden itibaren başlatılacaktır​.

7. LEM’i, bitiş tarihinden önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen kullanıcılar sadakat indiriminden yararlanarak LEM’lerine avantajlı fiyatlar üzerinden sahip olabilirler

8. LEM geçerliliğini yitirdiği durumda, “LEM olan durumlarda uygulanan fiyat” ile alınan ek ürünlerin kurulumu gerçekleştirilemez.

9. LEM bitiş tarihini takip eden 30 gün içerisinde yenilenmeyen LEM’ler için Geçmişe Yönelik LEM alınmalıdır. Geçmişe Yönelik LEM fiyatı, Standart LEM bedelinin %10 fazlasıdır

10. LEM fiyatı, üründeki en güncel konfigürasyona bakılarak (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma artırımı) hesaplanır. Kullanıcı artırımları, satın alındıkları andan itibaren LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir. Opsiyonlar (modüller) için ise LEM fiyat hesaplaması; LEM’in bitiş tarihi dikkate alınarak yapılır. Satın alınmasının üzerinden 1 yıl geçen her modül için, 1 yılın dolduğu ay ile Standart LEM bitiş tarihine kadar olan süre kontrol edilir ve açıkta kalan aylar LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir.

11. Logo tarafından satışı ve geliştirilmesi sonlandırılan ürünler LEM hesaplamasına dahil edilmemektedir.

EĞİTİMLER

12. Eğitimler ürün kullanımı ile ilgilidir ve sertifikalı uzman(lar) tarafından verilmektedir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.

13.  Eğitim ve destek hizmetlerinin yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.

Ürün Açıklamaları

GEÇERLİ LEM SÖZLEŞMESİ OLAN DURUMLARDA UYGULANIR

GEÇERLİ LEM SÖZLEŞMESİ OLMAYAN DURUMLARDA UYGULANIR

─ Ana Paket ─ Kullanıcı Artırımları (1)(2)(3)(4)(5)(6)

Fiyat

Fiyat

Tiger 3 Enterprise Ana Paket

77.000

Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +2

31.600

34.800

Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +5

64.200

70.700

Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +10

121.800

134.000

Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +20

214.900

236.400

Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +50

475.600

523.200

Tiger 3 Enterprise Kullanıcı Artırımı +100

761.400

837.600

Tiger 3 Enterprise İçin Opsiyonlar (7)(10)(12)

Fiyat

Fiyat

Tiger 3 Enterprise Mali Konsolidasyon

17.300

19.100

Tiger 3 Enterprise Dış Ticaret

22.100

24.400

Tiger 3 Enterprise ExcelTrans

14.700

16.200

─ Perakende (8)

Fiyat

Fiyat

Tiger 3 Enterprise Perakende

12.000

13.200

Tiger 3 Enterprise Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı

3.250

3.600

─ Yabancı Dil Paketi (11)

Fiyat

Fiyat

Tiger 3 Enterprise Dil Paketi -1 Dil

23.700

26.100

─ Tiger 3 Enterprise Sonlandırılmış Ürünlerden Geçiş (30)(31)(32)(33)(34)

Fiyat

Fiyat

Tiger 3 Enterprise Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş Baz Fiyatı 

74.400

-

Tiger 3 Enterprise Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat

10.600

-

Tiger 3 Enterprise Sonlandırılmış Kurumsal Ürünlerden Geçiş Baz Fiyatı

45.600

-

Tiger 3 Enterprise Sonlandırılmış Kurumsal Ürünlerden Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat

5.050

-

─ e-Çözümler (14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)

Fiyat

Fiyat

─ e-Fatura

Tiger 3 Enterprise Connect Fatura (Bir firma)

18.400

20.300

Tiger 3 Enterprise e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi

81.800

90.000

Tiger 3 Enterprise Connect Fatura Firma Artırımı

2.050

2.250

Tiger 3 Enterprise Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı

2.900

3.200

─ e-Defter

Tiger 3 Enterprise e-Defter (1 Firma)

19.100

21.100

Tiger 3 Enterprise e-Defter Firma Artırımı

3.600

4.000

─ e-Arşiv

Tiger 3 Enterprise Connect e-Arşiv (1 Firma)

6.550

7.200

Tiger 3 Enterprise Connect e-Arşiv Firma Artırımı

760

840

─ e-İrsaliye

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye

4.200

4.650

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye firma artırımı

600

660

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye (Sunucu Lisansı)

31.200

34.400

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye Firma Artırımı (Sunucu Lisansı)

4.150

4.600

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

4.650

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye Firma Artırımı (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

660

─ Diğer e-Çözümler

Fiyat

Fiyat

Logo Tiger 3 Enterprise Logo Connect B2B

9.400

6.900

Logo Tiger 3 Enterprise e-Ekstre

5.700

6.300

Logo Tiger 3 Enterprise Logo Connect Banka

1.680

1.860

Logo Tiger 3 Enterprise e-Serbest Meslek Makbuzu

Bedelsiz

1.440

Logo Tiger 3 Enterprise e-Müstahsil Makbuzu

Bedelsiz

2.300

Logo Tiger 3 Enterprise e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı

Bedelsiz

420

─ Yönetim Karar Destek Sistemleri

Fiyat

Fiyat

Logo Mind Navigator Enterprise (1 Kullanıcı)

20.400

22.500

Logo Mind Navigator Enterprise Kullanıcı Artırımı +2

8.250

9.100

Logo Mind Navigator Enterprise Kullanıcı Artırımı +5

13.800

15.100

Logo Mind Navigator Enterprise Kullanıcı Artırımı +10

23.900

26.300

Logo Mind Navigator Enterprise Kullanıcı Artırımı +20

40.700

44.800

Logo Mind Navigator Enterprise Kullanıcı Artırımı +50

64.800

71.300

Logo Mind Navigator Enterprise Web ve Mobil Görüntüleme

5.100

5.650

─ Ürün Geçişleri

Fiyat

Fiyat

Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan Geçiş

12.500

13.700

Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan Geçiş Kullanıcı Artırımı +2

4.900

5.350

Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan Geçiş Kullanıcı Artırımı +5

8.650

9.450

Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan Geçiş Kullanıcı Artırımı +10

14.400

15.900

Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan Geçiş Kullanıcı Artırımı +20

24.800

27.300

Logo Mind Navigator Enterprise Navigator'dan Geçiş Kullanıcı Artırımı +50

39.200

43.200

Logo Mind Navigator Enterprise Performa XLSmart Pro'dan Geçiş

Mind Navigator Enterprise liste fiyatları üzeriden %40 indirim

─ Uyarlama araçları

Fiyat

Fiyat

Logo Tiger 3 Enterprise Objects

6.750

7.450

Logo Tiger 3 Enterprise Objects kullanıcı artırımı +2

11.100

12.200

Logo Tiger 3 Enterprise Objects kullanıcı artırımı +5

19.000

20.900

Logo Tiger 3 Enterprise Object Designer

6.750

7.450

Logo Tiger 3 Enterprise Logo Connect API

10.500

11.600

─ Uyarlama Araçları Hizmetleri

Fiyat

Fiyat

Tiger 3 Enterprise Object Designer Geliştirme Lisansı

73.100

80.500

Tiger 3 Enterprise Objects Geliştirme Lisansı

49.000

53.900

Uyarlama araçları bakım paketi

53.900

59.300

─ Eğitim Hizmetleri

Fiyat

Fiyat

Logo Tiger 3 Enterprise eğitim hizmeti

Proje Bazlı Fiyatlandırılır.

─AÇIKLAMALAR

1. Tiger 3 Enterprise; Ticari Sistem Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Satış ve Dağıtım, Finans Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Genel Muhasebe, Üretim Yönetimi, Ana Üretim Çizelgeleme (AÜÇ), Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP), MRP Net Değişim, Kapasite Çizelgeleme, MPS,Kalite Kontrol, Maliyet Muhasebesi, Enflasyon Muhasebesi, Dağıtım Yönetimi (sevkiyat, paketleme), Konfigürasyon Yönetimi, Teslim Tarihi Belirleme (CTP), Malzeme Özellikleri ve Sınıf Yapısı, Boyut Takibi, Seri-lot, Stok Yeri Takibi, Talep Yönetimi, Teklif Yönetimi (satınalma/satış), Kampanya, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Kredi Kartı, Teminat Yönetimi, Yönetici Konsolu, GOGaranti, Proje Takibi, Pratik Tablo Raporları, Rapor Üretici ve Arayüz Uyarlama özelliklerini içerir.

2. Tiger 3 Enterprise ana paketi ve modülleri, her işletmenin ihtiyaçlarının farklı olabileceği göz önüne alınarak proje bazlı satılmaktadır.

3. Tiger 3 Enterprise ile Bordro Plus Ana Paket (100 Çalışan) ücretsiz olarak verilmektedir

4. Türkçe ve İngilizce dilleri Tiger 3 Enterprise'da standart özellik olarak yer almaktadır.

5. Tiger 3 Enterprise, Microsoft® SQL Server® 2012 R2/2014 Express Edition ve üzeri veritabanı ile kullanılabilmektedir. En az 16 GB Ram ve 10 GB boyutundaki disk alanına ihtiyaç duymaktadır. Microsoft® SQL Server® 2014 Full Use ihtiyaçları için lütfen yetkili Logo İş Ortakları'na danışınız.

6. Tiger 3 Enterprise ana pakete eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir. Örnek: Tiger Enterprise ana pakete "Kullanıcı Artırımı +5” yüklendiğinde, toplamda 6 kullanıcı elde edilir. Ana paketler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse, ayrıca kullanıcı artırım seti alınmasına gerek yoktur.

─OPSİYONLAR

7. Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Logo Tiger 3 Enterprise kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.

8. Dış Ticaret; ithalat ve ihracat modüllerini içermektedir.

8. Logo Perakende; · “Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı” Perakende modülünden bağımsız olarak da ayrıca satın alınabilir.

9. Exceltrans modülü sadece Türkçe olarak sunulmaktadır.

10. Perakende, satış konsolu özelliğini içerir.

•“Barkod etiket tasarımı ve basımı” perakende modülünden bağımsız olarak da ayrıca satın alınabilir.

11. Dil paketi fiyatı; Arapça, Farsça, Rusça, Azerice dillerinden biri için geçerlidir. Örneğin; Arapça ve Farsça dillerini satın almak isteyen LEM sahibi kullanıcılar 13.250x2=26.500 TL ödemelidir.

12. Logo Tiger 3 Enterprise; iş analitiği, CRM, depo yönetim sistemleri, saha satış yönetimi, B2B, iş akış yönetimi, insan kaynakları, perakende, e-çözümler, ekosistem çözümleri, uyarlama araçları, veri yedekleme çözümleri ve logo APPS kategorileri ile entegre çalışmaktadır.

13. Logo Tiger 3 Enterprise ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Logo onaylı ekosistem çözümleri fiyat listesini inceleyiniz. Logo onaylı ekosistem çözümleri, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.

14. Logo Mind Navigator'a geçişlerde, mevcut ürünün kullanıcı sayısı kadar kullanıcı için geçiş fiyat avantajından yararlanılabilir. Daha fazla kullanıcı talep edilmesi durumunda, ek kullanıcılar için liste fiyatları üzerinden kullanıcı artırımı alımı yapılmalıdır.

─ e-DEVLET UYGULAMALARI

15. e-Fatura

 • Connect Fatura, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı sağlanırken, e-Faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu e-Fatura portalı üzerinden manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.

 • Sunucu Lisansı Eklentisi’nin, Connect Fatura ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, Connect Fatura ve e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi sayesinde, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir. Böylelikle, e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir.

16. e-Defter

 • e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlar.

 • Yeni sürümler ile ticari sistem tarafında muhasebesel güncellemeler yapılmakta ve bu değişiklik ve güncellemeler e-Defter ürününü de etkileyebilmektedir. Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-Defter'in mevzuata uygun basılmasını sağlayacak düzenlemelerden yararlanılmasını sağlamak adına LEM yenilemelerinin mutlaka yapılmasını tavsiye ederiz.

17. e-Arşiv

 • e-Arşiv Fatura uygulaması, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, faturanın ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar

18. e-İrsaliye

 • e-İrsaliye uygulaması, sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini ve ticareti hızlandırmayı sağlar.

 • Güncel LEM’i olan, Logo e-Fatura modülüne sahip ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için e-İrsaliye modülü bedelsizdir.

 • e-İrsaliye modülünü kullanabilmek için, minimum 2.48.000.1 veya 2.49 sürümlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.

 • e-İrsaliye Sunucu Lisansı modülünün, e-İrsaliye modülü ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Sunucu Lisansı modüllerinin birlikte alımıyla, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-İrsaliye uygulamasını kullanabilmektedir.

19. Logo Connect B2B ve Logo Connect Banka

 • Connect B2B uygulaması, farklı paydaşlarla çalışan işletmelerin kendi arasında belge ve verilerin dijital transferini sağlar. Connect B2B, aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bu sayı üzerindeki firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.

 • Connect B2B modülünden, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan (Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında lokal kullanım, şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir.

 • Connect B2B eğitim hizmeti fiyatı proje bazlı olarak belirlenir. Hizmet fiyatları için yetkili Logo İş Ortakları’na danışılmalıdır.

 • Connect Banka, bir işletmenin hesaplarını ve çalıştığı banka şubelerini ERP üzerinde bir araya getirerek banka işlemlerinin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde, mükerrer giriş yapmadan gerçekleştirebilmesini sağlar.

20. e-Ekstre

 • Tüm bankaların ortak formatı olan MT940 formatındaki hesap ekstrelerinin, kullanılan ERP çözümlerine hızlı ve pratik olarak aktarılması hizmetidir. Hesap ekstresinde bulunan haraketler banka işlem fişi veya havale/EFT fişi olarak ERP sistemine kaydedilebilmektedir.

 • Günlük Kullanım Her dosyadaki her gün için 1 Kontör

 • Aylık Sınırsız (*Aylık paketler her ay otomatik olarak yenilenir.) Aylık banka ve dosya sınırsız 30 Kontör

 • Yıllık Sınırsız (*Yıllık paketler her yıl otomatik olarak yenilenir.) Yıllık banka ve dosya sınırsız 300 Kontör

21. Logo e-Müstahsil Makbuzu ve Logo e-Serbest Meslek Makbuzu

 • e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu sadece eLogo Özel Entegratörlüğü ile çalışan modüllerdir. Güncel LEM’i olan ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için bu modüller bedelsizdir.

22. e-Çözümler

 • Firma sayısı; müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımı alınması gerekmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.

 

─ LEM

23. LEM fiyatı, kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %14’ü alınarak hesaplanır.

 

─ ÜRÜN GEÇİŞLERİ

Tiger 3 Enterprise'a Tiger Enterprise'dan Geçiş

24. Logo Tiger Enterprise kullanıcıları Logo Tiger 3 Enterprise ürününe geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalıdır. Alınması gereken Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha ileri bir tarihte ise Geçmişe Yönelik LEM’lerin yapılması yeterlidir. Eğer, Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha yakın bir tarihte ise ek olarak Standart LEM’in de alınması gerekmektedir. LEM güncellemesi ardından geçiş bedeli olarak ellerinde bulunan lisansların standart LEM bedelinin %40’ını ödemelidir.

25. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

 

Tiger 3 Enterprise'a Alt Segment Ürünlerden Geçiş

26. Tiger 3 Enterprise’a; Tiger 3, GO 3 ve Start ürünlerinden geçiş yapılabilmektedir. Bu ürünler dışındaki ürünlerden geçiş yapmak isteyen kullanıcılar önce 3 serisi ürünlere geçiş yapmaları daha sonra Tiger 3 Enterprise'a geçiş yapmaları gerekmektedir.

27. Alt ürün segmentinden geçişlerde mevcut ürüne ait ana paket, kullanıcı ve modüllerin güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatları arasındaki fiyat farkı alınır.

28. Alt ürün segmentinde Bordro Plus ürününe sahip kullanıcılar Tiger 3 Enterprise'a geçtiklerinde "Bordro Plus Çalışan Artırımı +100" ücretsiz olarak verilir

29. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

 

Tiger 3 Enterprise'a Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş

30. Tiger 3 Enterprise'a; sonlandırılmış KOBİ ürünlerinden geçiş için fiyat listesinde yer alan baz ve kullanıcı başı birim fiyatıyla geçiş ücreti hesaplanır. (geçiş ücreti = baz fiyat + (kullanıcı başı birim fiyat X geçiş yapacak kullanıcı sayısı)).

31. GO Basic, GO Pro, GO Power, GO Shop Manager, GO Mali Müşavir, GO Mali Müşavir +, Alınteri, Alınteri DOS, Alınteri OEM, LKS ve LKS2 ürünleri sonlandırılmış KOBİ ürünleri kapsamındadır.

Tiger 3 Enterprise'a Sonlandırılmış Kurumsal Ürünlerden Geçiş

32. Tiger 3 Enterprise'a; sonlandırılmış kurumsal ürünlerden geçiş için fiyat listesinde yer alan baz ve kullanıcı başı birim fiyatıyla geçiş ücreti hesaplanır. (geçiş ücreti = baz fiyat + (kullanıcı başı birim fiyat X geçiş yapacak kullanıcı sayısı)).

33. Tiger 1, Tiger 2, Unity, Unity 2 ve GOLD ürünleri sonlandırılmış kurumsal ürünler kapsamındadır.ü

34. Gold ürününden Tiger 3'e geçişte mevcutta kullanıcıların elinde bulunan çözümlerin Tiger 3 karşılıkları için Tiger 3 liste fiyatı üzerinden %20 iskonto uygulanacaktır

─ UYARLAMA ARAÇLARI HİZMETLERİ

35. Uyarlama yapmak isteyen firmalar, ilgili Tiger 3 Enterprise Uyarlama Araç/Araçları lisansına sahip olmalıdır. Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve run-time lisans ile satılan çözümler, uyarlama yapmak için yeterli değildir.

36. Kullanıcının ilgili uyarlama araçları geliştirme eğitimi almış olması gerekmektedir. Eğitim fiyatları 1 kişi için geçerlidir

37. Uyarlama yapacak olan kullanıcı firmanın, Uyarlama Araçları ve Bakım Paketini satın alması gerekmektedir.

38. Uyarlama Araçları Bakım Paketi, 1 yıl süre ile,

 • Mesai saatleri içinde saat 08:00-17:00 arasında telefon ve forum.logo.com.tr üzerinden uyarlama araçları teknik destek ve rehberlik hizmeti (kod inceleme kapsam dışıdır) alabilirsiniz.

39. Bu kapsamda verilecek destek sadece Logo Uyarlama Araçları’nı kapsar.

40. Uyarlama araçları bakım paketi alınabilmesi için geliştirme lisanslarından bir tanesinin alınmış olması gerekmektedir.

41. Uyarlama Araçları Geliştirme Sertifikası Eğitimi için katılımcı ön koşulları ve katılımcının bilgisayarında yüklü ve çalışır durumda olması gereken yazılımlar ile ilgili bilgiyi Logo Çözüm Ortakları Bölümü’nden alabilirsiniz.