e Fatura Fiyat Listesi

08 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olan Logo Fiyat Listesinde bulunan (lisans fiyatları, eğitim fiyatları ve eğitim süreleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm fiyat ve fiyata bağlı koşullar yalnızca tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcı değildir.

Logo e-Fatura Entegratör Fiyat Listesi 2022  | e-Defter | e-Arşiv | 

 

─ Tiger Enterprise Kullananlara e-Çözümler

LEM 'li Fiyat

LEM 'siz Fiyat

─ e-Fatura

Tiger 3 Enterprise Connect Fatura (Bir firma)

24.800

27.300

Tiger 3 Enterprise e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi

110.200

121.200

Tiger 3 Enterprise Connect Fatura Firma Artırımı

2.770

3.030

Tiger 3 Enterprise Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı

3.910

4.300

─ e-Defter

Tiger 3 Enterprise e-Defter (1 Firma)

25.800

28.300

Tiger 3 Enterprise e-Defter Firma Artırımı

4.850

5.350

─ e-Arşiv

Tiger 3 Enterprise Connect e-Arşiv (1 Firma)

8.850

9.700

Tiger 3 Enterprise Connect e-Arşiv Firma Artırımı

1.025

1.135

─ e-İrsaliye

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye

5.660

6.250

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye Firma Artırımı

810

890

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye (Sunucu Lisansı)

42.100

46.300

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye Firma Artırımı (Sunucu Lisansı)

5.600

6.150

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

6.250

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye Firma Artırımı (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

890

─ Diğer e-Çözümler

Logo Tiger 3 Enterprise Logo Connect B2B

12.700

14.000

Logo Tiger 3 Enterprise e-Ekstre

7.700

8.450

Logo Tiger 3 Enterprise Logo Connect Banka

2.270

2.500

Logo Tiger 3 Enterprise e-Serbest Meslek Makbuzu

Bedelsiz

1.940

Logo Tiger 3 Enterprise e-Müstahsil Makbuzu

Bedelsiz

3.100

Logo Tiger 3 Enterprise e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı

Bedelsiz

570

Logo Tiger3 e Fatura 2022 Fiyat| e Defter | e Arşiv |e İrsaliye

 

─ Tiger 3 ERP e-Çözümler

LEM' li Fiyat

LEM' siz Fiyat

─ e-Fatura

Tiger 3 Connect Fatura (1 Firma)

20.500

22.600

Tiger 3 e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi

91.900

101.100

Tiger 3 Connect Fatura Firma Artırımı

2.770

3.030

Tiger 3 Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı

3.910

4.300

─ e-Defter

Tiger 3/ e-Defter 1 Firma İçerir

25.800

28.300

Tiger 3 e-Defter Firma Artırımı

4.850

5.350

─ e-Arşiv

Tiger 3 Connect e-Arşiv

6.870

7.600

Tiger 3 Connect e-Arşiv Firma Artırımı

1.025

1.135

─ e-İrsaliye

Tiger 3 e-İrsaliye

5.660

6.250

Tiger 3 e-İrsaliye Firma Artırımı

810

890

Tiger 3 e-İrsaliye (Sunucu Lisansı)

42.100

46.300

Tiger 3 e-İrsaliye Firma Artırımı (Sunucu Lisansı)

5.600

6.150

Tiger 3 e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

6.250

Tiger 3 e-İrsaliye Firma Artırımı (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

890

─ Diğer e Çözümler

Logo Tiger 3 Logo Connect B2B

12.700

14.000

Logo Tiger 3 e-Ekstre

7.700

8.450

Logo Tiger 3 Logo Connect Banka

2.270

2.500

Logo Tiger 3 e-Serbest Meslek Makbuzu

Bedelsiz

1.940

Logo Tiger 3 e-Müstahsil Makbuzu

Bedelsiz

3.100

Logo Tiger 3 e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı

Bedelsiz

570

Logo GO3 Muhasebe eFatura 2022 | eDefter | e Arşiv | Fiyat Listesi

 

─ GO 3 e-Çözümler

LEM' li Fiyat

LEM'siz Fiyat

─ e-Fatura

GO 3 Connect Fatura (1 firma içerir)

10.310

11.400

GO 3 e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi

46.100

50.700

GO 3 Connect Fatura Firma Artırımı

2.050

2.250

GO 3 Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı

3.440

3.780

─ e-Defter

GO 3 Logo e-Defter (1 firma içerir)

7.810

8.490

GO 3 Logo e-Defter Firma Artırımı

2.830

3.150

─ e-Arşiv

GO 3 Connect e-Arşiv (1 firma içerir)

3.570

3.910

GO 3 Connect e-Arşiv Firma Artırımı

920

1.010

─ e-İrsaliye

GO 3 e-İrsaliye

5.660

6.250

GO 3 e-İrsaliye Firma Artırımı

810

890

GO 3 e-İrsaliye (Sunucu Lisansı)

42.100

46.300

GO 3 e-İrsaliye Firma Artırımı (Sunucu Lisansı)

5.600

6.150

GO 3 e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

GO 3 e-İrsaliye Firma Artırımı (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

─ Diğer e Çözümler

6.250

890

Logo GO 3 Logo Connect B2B

6.400

7.010

Logo GO 3 e-Ekstre

7.700

8.450

Logo GO 3 Logo Connect Banka

2.270

2.500

Logo GO 3 e-Serbest Meslek Makbuzu

Bedelsiz

1.940

Logo GO 3 e-Müstahsil Makbuzu

Bedelsiz

3.100

Logo GO 3 e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı

Bedelsiz

570

Logo GO 3 GİB e-Arşiv Fatura (1 firma) (Yıllık)

1.000

-

Logo GO 3 GİB e-Arşiv Fatura firma artırımı (Yıllık)

1.000

-

-e-Fatura Açıklamalar

 • Connect Fatura, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı sağlanırken, e-Faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu e-Fatura portalı üzerinden manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.

 

 • Sunucu Lisansı Eklentisi’nin, Connect Fatura ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, Connect Fatura ve e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi sayesinde, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir. Böylelikle, e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir

-e-Defter Açıklamalar

 • e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlar

 • Yeni sürümler ile ticari sistem tarafında muhasebesel güncellemeler yapılmakta ve bu değişiklik ve güncellemeler e-Defter ürününü de etkileyebilmektedir. Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-Defter'in mevzuata uygun basılmasını sağlayacak düzenlemelerden yararlanılmasını sağlamak adına LEM yenilemelerinin mutlaka yapılmasını tavsiye ederiz.

 

-e-Arşiv Açıklamalar

 • e-Arşiv Fatura uygulaması, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, faturanın ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar.

 

 • Connect e-Arşiv, LEM hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Kullanıcının elinde bulunan tüm Connect e-Arşiv lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edillir.

-e-İrsaliye Açıklamalar

 • e-İrsaliye uygulaması, sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini ve ticareti hızlandırmayı sağlar.

 • Güncel LEM’i olan, Logo e-Fatura modülüne sahip ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için e-İrsaliye modülü bedelsizdir.

 • e-İrsaliye modülünü kullanabilmek için, minimum 2.48.000.1 veya 2.49 sürümlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.

 • e-İrsaliye Sunucu Lisansı modülünün, e-İrsaliye modülü ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Sunucu Lisansı modüllerinin birlikte alımıyla, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-İrsaliye uygulamasını kullanabilmektedir.

Logo Connect B2B ve Logo Connect Banka

 • Connect B2B uygulaması, farklı paydaşlarla çalışan işletmelerin kendi arasında belge ve verilerin dijital transferini sağlar. Connect B2B, aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bu sayı üzerindeki firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.

 • Connect B2B modülünden, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan (Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında lokal kullanım, şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir.

 • Connect B2B eğitim hizmeti fiyatı proje bazlı olarak belirlenir. Hizmet fiyatları için yetkili Logo İş Ortakları’na danışılmalıdır.

 • Connect Banka, bir işletmenin hesaplarını ve çalıştığı banka şubelerini ERP üzerinde bir araya getirerek banka işlemlerinin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde, mükerrer giriş yapmadan gerçekleştirebilmesini sağlar.

Logo e-Ekstre

 • Tüm bankaların ortak formatı olan MT940 formatındaki hesap ekstrelerinin, kullanılan ERP çözümlerine hızlı ve pratik olarak aktarılması hizmetidir. Hesap ekstresinde bulunan hareketler banka işlem fişi veya havale/EFT fişi olarak ERP sistemine kaydedilebilmektedir.

 • e-Ekstre kontör ücretlendirmesi aşağıdaki gibidir;

 • Günlük Kullanım / Her dosyadaki her gün için 1 Kontör

 • Aylık Sınırsız (*Aylık paketler her ay otomatik olarak yenilenir.) / Aylık banka ve dosya sınırsız 30 Kontör

 • Yıllık Sınırsız (*Yıllık paketler her yıl otomatik olarak yenilenir.) / Yıllık banka ve dosya sınırsız 300 Kontör

Logo e-Müstahsil Makbuzu ve Logo e-Serbest Meslek Makbuzu

 • e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu sadece eLogo Özel Entegratörlüğü ile çalışan modüllerdir. Güncel LEM’i olan ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için bu modüller bedelsizdir.e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu sadece eLogo Özel Entegratörlüğü ile çalışan modüllerdir. Güncel LEM’i olan ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için bu modüller bedelsizdir.

e-Çözümler

 • Firma sayısı; müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımı alınması gerekmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.

 • e-Çözümler için tanımlanan yukarıdaki tüm kurallar, Mali Müşavir 3 kullanıcıları için de geçerlidir.

Logo Entegratör  Kontör Fiyat Listesi 

 

Paketteki Kontör Sayısı

Paket Fiyatı (TRY)

Kontör Birim Fiyatı (TRY)

500 Adet

850

1,700

1.000 Adet

1.550

1,550

2.000 Adet

2.950

1,475

5.000 Adet

6.150

1,230

10.000 Adet

8.950

0,895

25.000 Adet

18.750

0,750

50.000 Adet

32.200

0,644

100.000 Adet

45.600

0,456

250.000 Adet

93.750

0,375

500.000 Adet

164.000

0,328

1.000.000 Adet

298.000

0,298

Logo e Fatura Entegratör Fiyat Listesi 20 Ocak 2022'den itibaren geçerlidir. 

 

1. Bu fiyat listesinde bulunan (lisans fiyatları, eğitim fiyatları ve eğitim süreleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm fiyat ve fiyata bağlı koşullar yalnızca tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcı değildir.

2. eLogo Hizmet satışları ”sipariş.elogo.com.tr” üzerinden gerçekleştirilmektedir.

3. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TRY) cinsindendir ve fiyatlara KDV dahil değildir. Birim fiyatları listeye bilgi amaçlı eklenmiştir.

4. Logo müşterileri ve Logo dışı müşteriler için aynı kontör paketleri ve fiyatları geçerlidir.

5. Satın alınan kontör paketlerin kullanım hakları yıllık veya aylık sürelere bağlı değildir. Kullanıcılar, tercih ettikleri hizmetlerden, hesaplarında yeterli kontör olduğu sürece faydalanabileceklerdir. Kullanıcı satın aldığı paketteki kontör adedini doldurduğunda, yeni bir paket satın alarak hizmetten yararlanmaya devam edebilecektir.

6. e-Devlet Hizmetlerinden biri ya da daha fazlası ilk kez edinilirken ve daha sonraki ilave hizmet alımlarında, satış portalındaki yönlendirmeler takip edilerek “Hizmet Sözleşmesi’nin ıslak imzalı olarak iletilmesi gerekmektedir. Sadece kontör paketi alımı durumunda, “Satış Sözleşmesi’nin online olarak kabul edilmesi yeterlidir.

7. Kredi kartından peşin/taksitli ödeme ve nakit ödeme seçeneği mevcuttur.

8. eLogo (Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.) işbu fiyat listesindeki bedelleri ve kontör düşümadetlerini dilediğizaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Açıklamalar

– e-Fatura Hizmeti

1. Önceden sisteme tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaların, gönderen taraftan alıcı tarafa elektronik altyapı aracılığıyla iletimi hizmetidir. Kullanılan ERP sistemi üzerinden kesilen e-Faturalar hızlı ve güvenli olarak karşı tarafa iletilip firmalardan gelen faturalar pratik bir şekilde ERP sistemine kaydedilebilmektedir.

2. e-Fatura Hizmeti fiyatlarına, Connect e-Fatura lisans fiyatları dahil değildir. Connect e-Fatura lisansının ayrıca satın alınması gerekmektedir. Tavsiye edilen eLogo Hizmet FiyatListesi 20 Ocak2022tarihinden itibaren geçerlidir.

3. e-Fatura Hizmeti “e-Fatura Saklama Hizmeti” de dahil olarak sunulmaktadır. Ayrıca saklama hizmeti satın alınmasına gerek yoktur.

– e-Arşiv Fatura Hizmeti

4. Firmaların kağıt ortamında düzenlemiş oldukları faturaların, Gelir İdaresi’nin belirlediği şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza edilmesi hizmetidir. eFatura kapsamı dışında kalan firma ve nihai tüketicilere fatura kesilmesine imkan sağlayan bu uygulama sayesinde hızlı ve tasarruflu iletim sağlanabilmektedir.

5. e-Arşiv Hizmeti fiyatlarına, Connect e-Arşiv lisans fiyatları dahil değildir. Connect e-Arşiv lisansının ayrıca satın alınması gerekmektedir.

6. e-Arşiv Hizmeti “e-Arşiv Saklama Hizmeti” de dahil olarak sunulmaktadır. Ayrıca saklama hizmeti satın alınmasına gerek yoktur.

7. e-Arşiv Fatura gönderim ücretine ilgili fatura ile birlikte yapılan 1 adet e-Arşiv mail (html) gönderimi dahildir. Aynı faturaya ait birden fazla mail gönderimlerinde ilk gönderilen ücretsiz e-Arşiv Mail (html) sonrasında yapılan gönderimler mevcut e-Arşiv Mail (html) tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.

– GİB e-Arşiv Fatura Hizmeti

8. e-Arşiv Fatura mükellefi olmayan firmaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek zorunda oldukları vergiler dahil toplam 5.000 TL ve üzeri (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler toplam 2.000TL ve üzeri) faturaların, e-Arşiv Fatura olarak eLogo GİB e-Arşiv uygulamasından oluşturulma ve gönderilme hizmetidir.

9. GİB e-Arşiv Fatura hizmetinden, yalnızca e-Fatura ve e-Arşiv Fatura mükellefi olmayan firmalar faydalanabilirler.

10. GİB e-Arşiv Fatura gönderimleri için, GİB e-Arşiv Fatura gönderim paketi satın alınması gerekmektedir GİB eArşiv Fatura paketlerindeki gönderim hakları yalnızca bu uygulama üzerinden yapılan gönderimlerde kullanılabilir, eLogo’nun diğer hizmet ve ürünlerinde geçerli değildir. Her 1 GİB e-Arşiv Fatura gönderimi, 1 gönderim olarak ücretlendirilir.

– e-İrsaliye Hizmeti

11. e-İrsaliye, kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir ve e-İrsaliye hizmeti, gönderen taraftan alıcı tarafa elektronik altyapı aracılığıyla iletimi hizmetidir.

12. e-İrsaliye Hizmeti fiyatlarına, e-İrsaliye lisans fiyatları dahil değildir. e-İrsaliye lisansının ayrıca satın alınması gerekmektedir.

13. e-İrsaliye Hizmeti “e-İrsaliye Saklama Hizmeti” de dahil olarak sunulmaktadır. Ayrıca saklama hizmeti satın alınmasına gerek yoktur.

– eLogo e-SMM

14. Serbest meslek erbaplarının mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kişi veya kurumlara düzenledikleri Serbest Meslek Makbuzlarının elektronik ortamda düzenlenmesini ve eLogo aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlanmasını sağlar.

15. e-SMM Hizmeti “e-SMM Saklama Hizmeti” de dahil olarak sunulmaktadır. Ayrıca saklama hizmeti satın alınmasına gerek yoktur.

 

– eLogo e-MM

16. Defter tutan çiftçilerin ve/veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri Müstahsil Makbuzlarının elektronik ortamda düzenlenmesini ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlanmasını sağlar.

17. e-MM Hizmeti “e-MM Saklama Hizmeti” de dahil olarak sunulmaktadır. Ayrıca saklama hizmeti satın alınmasına gerek yoktur.

– e-Mutabakat Hizmeti

18. Firmaların gerek alıcı, gerekse satıcı firmalarla düzenli olarak yaptığı BA/BS, Cari ekstre ve bakiye mutabakatlarının sistem içerisinden hazırlanarak e-mail, SMS ya da faks olarak karşı tarafa elektronik olarak ulaştırılmasını ve 7/24 sizin adınıza internet üzerinden cevapların toplanıp raporlanmasını sağlayan hizmettir. BA-BS, Cari ekstre ve bakiye mutabakatlarınızın tamamını bu sistem üzerinden yönetebilir ve hatta e-mail, faks ya da SMS ile ulaşamayıp telefonla sonuç aldığınız mutabakatları da yine bu sistem üzerinden takip ederek tek bir yerden rapor alabilirsiniz.

– e-Saklama Hizmeti

19. Firmaların Gelir İdaresine iletilen onaylı e-Defter dosyalarının güvenli olarak saklanması hizmetidir. İlgili dosyalar sistemimize yüklendikten sonra defter adı, ilgili ay ve yıla göre kategorize ederek kolay ve pratik arama imkanı ile sistemimizde 10 yıl boyunca saklanmaktadır.

20 - e-Fatura’sını daha önce eLogo dışındaki özel entegratörler, GİB portal veya entegrasyon yöntemleri ile oluşturan firmaların yine eLogo müşterisi olmadan önce giden veya gelen e-faturalarını eLogo sistemlerine aktarması ve bu faturaların eLogo sunucularında saklanmaya başlaması hizmetidir.

21- e-Arşiv Fatura’sını daha önce eLogo dışındaki özel entegratörler, GİB portal veya entegrasyon yöntemleri ile oluşturan firmaların yine eLogo müşterisi olmadan önce giden e-Arşiv Faturalarını eLogo sistemlerine aktarması ve bu faturaların eLogo sunucularında saklanmaya başlaması hizmetidir

22- e-İrsaliye’si daha önce eLogo dışındaki özel entegratörler, GİB portal veya entegrasyon yöntemleri ile oluşturan firmaların yine eLogo müşterisi olmadan önce giden e-İrsaliyelerini eLogo sistemlerine aktarması ve bu faturaların eLogo sunucularında saklanmaya başlaması hizmetidir.

– e-Mail Gönderim Hizmeti (e-Arşiv, e-Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Mutabakat)

23. Logo uygulamaları içerisinden e-mail yoluyla e-Arşiv Fatura, e-Fatura ve e-Mutabakat ve benzeri bilgilerin gönderilmesi hizmetidir. ERP içerisinden tanımlanan mail adresine/adreslerine ilgili hizmetin seçimine göre gönderim sağlanmaktadır. Gönderim durumu, ilgili hizmetin portali üzerinden ayrıca takip edilebilmektedir.

SMS Gönderim Hizmeti (e-Arşiv, e-Mutabakat, e-İrsaliye)

24. Logo uygulamaları içerisinden SMS yoluyla e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Mutabakat ve benzeri bilgilerin gönderilmesi hizmetidir. Gönderi esnasında kullanılacak olan SMS paketi, farklı adetlerde kontör harcayacak şekilde firmanın kendisine ya da eLogo’ya ait olabilir. Başta e-Arşiv faturalarının eşzamanlı olarak nihai tüketicilerin cep telefonlarına gönderilmesi olmak üzere, e-İrsaliye, e-Mutabakat hizmetlerinde de bu dokümanların müşterilere iletilmesi sağlanmakta olup ERP uygulamaları içerisinden toplu SMS gönderimi hizmeti de mevcuttur.

Faks Gönderim Hizmeti (e-Mutabakat)

25. e-Mutabakat verilerine ait mektupların e-mail ya da SMS dışında faks ile gönderimi de sağlanabilmektedir. Ayrıca bir telefon hattı ücretlendirilmesine gerek kalmaksızın bulut sistemler (internet) üzerinden karşı tarafın faks cihazına belirlediğiniz formatta mektup çıktısının gönderilmesi sağlanmaktadır.

– e-Ekstre Hizmeti

26. e-Ekstre ürünü aracılığı ile tüm bankaların ortak formatı olan MT940 formatındaki hesap ekstrelerinin, kullanılan ERP çözümlerine hızlı ve pratik olarak aktarılması hizmetidir. Hesap ekstresinde bulunan hareketler banka işlem fişi veya havale/EFT fişi olarak ERP sistemine kaydedilebilmektedir.

– Yetkilendirme Mailingi

27. Kullanıcıların gelen/giden belgeleri tanımladığı kurallara göre istediği mail adresine mail gönderimi yapılması hizmetidir.

 

– eLogo e-Tahsilat

28. Firmaların, mail order ya da seyyar POS gibi elle yapılan kredi kartı tahsilatları yerine dijital ortamda eLogo eTahsilat ekranları aracılığıyla sanal POS kullanarak kredi kartı ile tahsilat yapabilmesini sağlamakta olan ödeme sistemidir. Bu sistem sayesinde 7/24 istenildiği zaman ve el değmeden elektronik ortamda kredi kartı tahsilatı yapılmaktadır. Tahsilat işleminin başlatılabilmesi için e-Mutabakat (ve borç hatırlatma servisleri), e-Arşiv ve e-Fatura dokümanlarının gönderimini sağlayan e-mail ve SMS hizmetleri gibi farklı elektronik iletişim kanalları kullanılabilmektedir. Bunların yanı sıra, eLogo e-Tahsilat için o firmaya sağlanan tahsilat linkini firmalar dilerlerse kendi web sitelerinde yayınlayabilmekte ya da kendi toplu e-mail gönderimleri ve benzeri işlemlerinde de kullanabilmektedir. Yapılan ödemeler, firmanın bankalardan aldığı kendi sanal POS hesaplarından, kendi anlaşmalarındaki komisyon ve vadelerde tahsil edilebilmektedir.

– eLogo Online Hesap Özeti Uygulaması

29. eLogo tarafından geliştirilen Online Hesap Özeti Uygulaması sayesinde uyumlu Logo ERP çözümü kullanıcıları tek platform üzerinden banka, şube ve hesap bazlı bakiye bilgilerini istedikleri döviz cinsinden anlık görüntüleyebilmekte, uygulamaya entegre olan bankalardaki hesap hareketlerini kolaylıkla ERP’ye aktarabilmekte ve otomatik olarak muhasebe kayıtlarını oluşturabilmektedir. Uygulamaya entegre bankalar arasında Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, TEB, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Halk Bank, Albaraka Türk Bankası ve farklı bankalar olmak üzere birçok banka yer almaktadır.

– Connect Bankacılık Uygulaması & Go Garanti

30. Connect Bankacılık uygulaması ve Go Garanti ürünü ile EFT/Havale, Çek/Senet, DBS işlemler ve hesap /pos ekstresi aktarım süreçleri uyumlu Logo ERP çözümü içinde gerçekleştirilebilmektedir. Logo ERP çözümüne direkt entegre altyapısıyla yapılan işlemlerin anında muhasebeleştirilmesi sağlanmaktadır.

– Akbank Bankacılık Uygulaması

31. Uyumlu Logo ERP çözümü içinden çıkmadan Akbank müşterilerine sunulan yenilikçi dashboard uygulaması sayesinde EFT/Havale gibi temel bankacılık işlemleri gerçekleştirilebilmekte ve elektronik hesap özeti kayıtları ERP ürününe otomatik olarak kaydedilmektedir. Ayrıca yapılan işlemler Logo ERP çözümüne direkt entegre yapısı sayesinde anında muhasebeleşmektedir.

– Çek ve Fatura İskonto Uygulaması

32. Çek ve fatura iskonto uygulaması ile entegrasyon sağlanan finans kuruluşlarında şubeye gitmeden çek ve faturaların vadesinden erken nakde dönüştürülebilme teklifine uyumlu Logo ERP çözümü içinden rahatlıkla ulaşılabilir.

Kontör Paketlerinin Kullanım Adetleri

Düşülen Kontör

e-Fatura

Her gönderilen ve alınan e-Fatura ayrıca değerlendirilir. Saklama Hizmeti dahildir.

Her 1 e-Fatura için 1 Kontör

e-Arşiv Fatura

Gönderilen e-Arşiv faturalarını kapsar, saklama hizmeti dahildir.

Her 1 e-Arşiv Fatura için  1 Kontör 

e-İrsaliye

Her gönderilen ve alınan e-İrsaliye ayrıca değerlendirilir. Saklama Hizmeti dahildir.

Her 1 e-İrsaliye için 1 Kontör

e-SMM

Gönderilen e-Serbest Meslek Makbuzlarını kapsar, saklama hizmeti dahildir.

Her 1 e-SMM için1 Kontör

e-MM

Gönderilen e-Müstahsil  Makbuzlarını kapsar, saklama hizmeti dahildir.

Her 1 e-MM için1 Kontör

e-Mutabakat

Gönderilen e-Mutabakat mektuplarını kapsar, saklama hizmeti dahildir.

Her e-Mutabakat için 1 Kontör  (e-Mail, SMS ve Faks alternatiflerinden herhangi biri seçilerek gönderilebilir.

e-Defter Saklama

Onaylı e-Defter dosyalarının orijinal dosya büyüklüğü bazında yasal süre boyunca saklama hizmetidir. 

Her 1 MB için 1,5 Kontör

e-Fatura / eArşiv Fatura Saklama/ eİrsaliye Saklama

eLogo’ya geçiş öncesi oluşturulan ve geçiş sonrasında eLogo’ya aktarılan e-Fatura ve eArşiv Fatura, e-İrsaliye’ lerin eLogo sistemlerinde saklanma hizmetidir. eLogo özel entegratörlüğü kullanımı süresince oluşturulan faturalar bu kapsama dahil değildir.

Her 5 e-Fatura/e-Arşiv Fatura için 1 Kontör

e-Mail

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve Mutabakat Mektubu hizmetlerinin mail gönderimini kapsar.

Her 5 e-Mail için 1 Kontör 

SMS

eLogo‘nun SMS’i ile

Müşterinin kendi SMS’i ile

Her 3 gönderi için 1 Kontör 

Her 8 gönderi için 1 Kontör 

Faks

e-Mutabakat mektuplar için tek sayfa gönderimi kapsar. 

Her 1 faks sayfası (mektup) için 1 Kontör 

e-Ekstre

Her dosyadaki her gün için  1 Kontör 

Aylık banka ve dosya sınırsız 30 Kontör

Yıllık banka ve dosya sınırsız 300 Kontör

Günlük Kullanım 

Aylık Sınırsız (*Aylık paketler her ay otomatik olarak yenilenir.)

Yıllık Sınırsız (*Yıllık paketler her yıl otomatik olarak yenilenir.)  

eLogo e-Tahsilat

AYLIK PAKETLER

50K TL'ye kadar tahsilat

50K TL - 250K TL arası tahsilat

250K TL üzeri tahsilat

YILLIK PAKETLER

600K TL'ye kadar tahsilat

600K TL - 3M TL arası tahsilat

3M TL üzeri tahsilat

FİYAT

1.500 TL

2.250 TL

3.000 TL

FİYAT

15.000 TL

22.500 TL

30.000 TL

Ücretlendirme aylık ve yıllık paketler üzerinden TL olarak faturalandırılmaktadır.

Not: Aylık paketlerde, aylık 100K işlem üst sınırı vardır, üst sınırı aşarsa; işlem başına 10 kuruş hizmet ücreti kesilecektir. Yıllık paketlerde, yıllık 1.5M işlem üst sınırı vardır, üst sınırı aşarsa; işlem başına 10 kuruş hizmet ücreti kesilecektir.

 

Not: Çözüm ortağımız’ın POS hesabı üzerinden eLogo e-Tahsilat kullanılması durumunda, çözüm ortağımızın komisyonu; hizmeti kullanan firmaya yapılacak ödeme sırasında kesilmektedir. Çözüm ortağımız için üst sınır olmaksızın, taksit sayısına bağlı olarak ilgili yüzde ile kesinti gerçekleşerek kalan tutar işlemi takip eden Cuma günü kullanıcıya ödenmektedir. Çözüm ortağımızın taksit komisyon oranları, bankaların faiz oranlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Tutarlarda güncelleme olması durumunda 1 ay öncesinde üye işyerleri bilgilendirilecektir.

eLogo Online Hesap Özeti Uygulaması

Aylık

Yıllık

150 TL

1.500 TL

Aylık ve yıllık paket ücretleri üzerinden sistem işler. Kontör bazlı ek ücretlendirme bulunmamaktadır. Sipariş portali üzerinden paket satın alımı gerçekleşmektedir.

 

Not: Aylık ve yıllık paketlerde banka, şube, hesap, IBAN tanımlama sınırı yoktur.

 

Not: Uygulama uyumlu versiyonlara sahip Logo GO 3, GO Wings, Tiger 3, Tiger Wings, Tiger 3 Enterprise, Tiger 3 Wings Enterprise, Netsis Wings Entegre, Netsis Wings ERP, Netsis Wings Enterprise, Netsis 3 Entegre, Netsis 3 Standard, Netsis 3 Enterprise ürünlerinde çalışmaktadır.

Ücretlendirme aylık ve yıllık paketler üzerinden TL olarak faturalandırılmaktadır.

Connect Bankacılık Go Garanti

Aylık

Yıllık

135 TL

1.350 TL

Aylık ve yıllık paket ücretleri üzerinden sistem işler. Kontör bazlı ek ücretlendirme bulunmamaktadır. Sipariş portali üzerinden paket satın alımı gerçekleşmektedir.

Not: Uygulama uyumlu versiyonlara sahip Logo GO 3, Tiger 3, Tiger 3 Enterprise, Tiger Wings, Tiger Wings Enterprise ürünlerinde çalışmaktadır.

Ücretlendirme aylık ve yıllık paketler üzerinden TL olarak faturalandırılmaktadır.

Akbank Bankacılık Uygulaması

ERP içerisinde Akbank müşterilerine özel ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Not: Uygulama uyumlu versiyonlara sahip Logo GO 3, GO Wings, Tiger 3, Tiger Wings, Tiger 3 Enterprise, Tiger 3 Wings Enterprise ürünlerinde çalışmaktadır.

Ücretsiz

Çek ve Fatura İskonto Uygulaması

ERP içerisinde ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Not: Uygulama uyumlu versiyonlara sahip Logo GO 3, GO Wings, Tiger 3, Tiger Wings, Tiger 3 Enterprise, Tiger 3 Wings Enterprise ürünlerinde çalışmaktadır.

Ücretsiz

GİB e-Arşiv Fatura

250 Adet             179 TL

1.000 Adet         325 TL

2.000 Adet        500 TL

Her 1 GİB e-Arşiv Fatura gönderimi , 1 gönderi olarak ücretlendirilir.