top of page

16 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olan Logo Fiyat Listesinde bulunan (lisans fiyatları, eğitim fiyatları ve eğitim süreleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm fiyat ve fiyata bağlı koşullar yalnızca tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcı değildir.

Logo e-Fatura Entegratör Kontör Fiyat Listesi 2023   

Tiger3 Ent e-Devlet

─ Tiger Enterprise Kullananlara e-Çözümler

LEM 'li Fiyat

LEM 'siz Fiyat

─ e-Fatura

Tiger 3 Enterprise Connect Fatura (Bir firma)

44.100

48.600

Tiger 3 Enterprise e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi

195.800

215.400

Tiger 3 Enterprise Connect Fatura Firma Artırımı

4.950

5.440

Tiger 3 Enterprise Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı

7.000

7.700

─ e-Defter

Tiger 3 Enterprise e-Defter (1 Firma)

45.900

50.500

Tiger 3 Enterprise e-Defter Firma Artırımı

8.650

9.500

─ e-Arşiv

Tiger 3 Enterprise Connect e-Arşiv (1 Firma)

15.800

17.400

Tiger 3 Enterprise Connect e-Arşiv Firma Artırımı

1.840

2.040

─ e-İrsaliye

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye

10.100

11.100

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye Firma Artırımı

1.440

1.600

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye (Sunucu Lisansı)

74.900

82.400

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye Firma Artırımı (Sunucu Lisansı)

10.000

11.000

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

11.100

Tiger 3 Enterprise e-İrsaliye Firma Artırımı (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

1.600

─ Diğer e-Çözümler

Logo Tiger 3 Enterprise Logo Connect B2B

22.700

25.000

Logo Tiger 3 Enterprise e-Ekstre

13.800

15.100

Logo Tiger 3 Enterprise Logo Connect Banka

4.050

4.490

Logo Tiger 3 Enterprise e-Serbest Meslek Makbuzu

Bedelsiz

3.470

Logo Tiger 3 Enterprise e-Müstahsil Makbuzu

Bedelsiz

5.560

Logo Tiger 3 Enterprise e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı

Bedelsiz

1.025

Logo e Fatura 2023 Fiyat Listesi

Tiger3 e-Devlet

─ Tiger 3 ERP e-Çözümler

LEM' li Fiyat

LEM' siz Fiyat

─ e-Fatura

Tiger 3 Connect Fatura (1 Firma)

36.500

40.100

Tiger 3 e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi

163.200

179.600

Tiger 3 Connect Fatura Firma Artırımı

4.950

5.440

Tiger 3 Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı

7.000

7.700

─ e-Defter

Tiger 3/ e-Defter 1 Firma İçerir

45.900

50.500

Tiger 3 e-Defter Firma Artırımı

8.650

9.500

─ e-Arşiv

Tiger 3 Connect e-Arşiv

12.300

13.500

Tiger 3 Connect e-Arşiv Firma Artırımı

1.840

2.040

─ e-İrsaliye

Tiger 3 e-İrsaliye

10.100

11.100

Tiger 3 e-İrsaliye Firma Artırımı

1.445

1.600

Tiger 3 e-İrsaliye (Sunucu Lisansı)

74.900

82.400

Tiger 3 e-İrsaliye Firma Artırımı (Sunucu Lisansı)

10.000

11.000

Tiger 3 e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

11.100

Tiger 3 e-İrsaliye Firma Artırımı (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

1.600

─ Diğer e Çözümler

Logo Tiger 3 Logo Connect B2B

22.700

25.000

Logo Tiger 3 e-Ekstre

13.800

15.100

Logo Tiger 3 Logo Connect Banka

4.050

4.490

Logo Tiger 3 e-Serbest Meslek Makbuzu

Bedelsiz

3.470

Logo Tiger 3 e-Müstahsil Makbuzu

Bedelsiz

5.560

Logo Tiger 3 e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı

Bedelsiz

1.025

Logo GO 3 Muhasebe e Fatura 2023 

Go3 e-Devlet

─ GO 3 e-Çözümler

LEM' li Fiyat

LEM'siz Fiyat

─ e-Fatura

GO 3 Connect Fatura (1 firma içerir)

18.500

20.300

GO 3 e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi

81.900

90.100

GO 3 Connect Fatura Firma Artırımı

3.680

4.040

GO 3 Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı

6.150

6.750

─ e-Defter

GO 3 Logo e-Defter (1 firma içerir)

13.900

15.250

GO 3 Logo e-Defter Firma Artırımı

5.050

5.550

─ e-Arşiv

GO 3 Connect e-Arşiv (1 firma içerir)

6.400

7.000

GO 3 Connect e-Arşiv Firma Artırımı

1.650

1.815

─ e-İrsaliye

GO 3 e-İrsaliye

10.100

11.100

GO 3 e-İrsaliye Firma Artırımı

1.445

1.600

GO 3 e-İrsaliye (Sunucu Lisansı)

74.900

82.400

GO 3 e-İrsaliye Firma Artırımı (Sunucu Lisansı)

10.000

11.000

GO 3 e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

GO 3 e-İrsaliye Firma Artırımı (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

─ Diğer e Çözümler

11.100

1.600

Logo GO 3 Logo Connect B2B

11.400

12.600

Logo GO 3 e-Ekstre

13.800

15.100

Logo GO 3 Logo Connect Banka

4.050

4.490

Logo GO 3 e-Serbest Meslek Makbuzu

Bedelsiz

3.470

Logo GO 3 e-Müstahsil Makbuzu

Bedelsiz

5.560

Logo GO 3 e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı

Bedelsiz

1.025

Logo GO 3 GİB e-Arşiv Fatura (1 firma) (Yıllık)

1.795

-

Logo GO 3 GİB e-Arşiv Fatura firma artırımı (Yıllık)

1.795

-

-e-Fatura Açıklamalar

 • Connect Fatura, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı sağlanırken, e-Faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu e-Fatura portalı üzerinden manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.

 

 • Sunucu Lisansı Eklentisi’nin, Connect Fatura ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, Connect Fatura ve e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi sayesinde, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir. Böylelikle, e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir

-e-Defter Açıklamalar

 • e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlar

 • Yeni sürümler ile ticari sistem tarafında muhasebesel güncellemeler yapılmakta ve bu değişiklik ve güncellemeler e-Defter ürününü de etkileyebilmektedir. Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-Defter'in mevzuata uygun basılmasını sağlayacak düzenlemelerden yararlanılmasını sağlamak adına LEM yenilemelerinin mutlaka yapılmasını tavsiye ederiz.

 

-e-Arşiv Açıklamalar

 • e-Arşiv Fatura uygulaması, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, faturanın ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar.

 

 • Connect e-Arşiv, LEM hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Kullanıcının elinde bulunan tüm Connect e-Arşiv lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edillir.

-e-İrsaliye Açıklamalar

 • e-İrsaliye uygulaması, sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini ve ticareti hızlandırmayı sağlar.

 • Güncel LEM’i olan, Logo e-Fatura modülüne sahip ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için e-İrsaliye modülü bedelsizdir.

 • e-İrsaliye modülünü kullanabilmek için, minimum 2.48.000.1 veya 2.49 sürümlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.

 • e-İrsaliye Sunucu Lisansı modülünün, e-İrsaliye modülü ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Sunucu Lisansı modüllerinin birlikte alımıyla, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-İrsaliye uygulamasını kullanabilmektedir.

Logo Connect B2B ve Logo Connect Banka

 • Connect B2B uygulaması, farklı paydaşlarla çalışan işletmelerin kendi arasında belge ve verilerin dijital transferini sağlar. Connect B2B, aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bu sayı üzerindeki firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.

 • Connect B2B modülünden, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan (Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında lokal kullanım, şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir.

 • Connect B2B eğitim hizmeti fiyatı proje bazlı olarak belirlenir. Hizmet fiyatları için yetkili Logo İş Ortakları’na danışılmalıdır.

 • Connect Banka, bir işletmenin hesaplarını ve çalıştığı banka şubelerini ERP üzerinde bir araya getirerek banka işlemlerinin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde, mükerrer giriş yapmadan gerçekleştirebilmesini sağlar.

Logo e-Ekstre

 • Tüm bankaların ortak formatı olan MT940 formatındaki hesap ekstrelerinin, kullanılan ERP çözümlerine hızlı ve pratik olarak aktarılması hizmetidir. Hesap ekstresinde bulunan hareketler banka işlem fişi veya havale/EFT fişi olarak ERP sistemine kaydedilebilmektedir.

 • e-Ekstre kontör ücretlendirmesi aşağıdaki gibidir;

 • Günlük Kullanım / Her dosyadaki her gün için 1 Kontör

 • Aylık Sınırsız (*Aylık paketler her ay otomatik olarak yenilenir.) / Aylık banka ve dosya sınırsız 30 Kontör

 • Yıllık Sınırsız (*Yıllık paketler her yıl otomatik olarak yenilenir.) / Yıllık banka ve dosya sınırsız 300 Kontör

Logo e-Müstahsil Makbuzu ve Logo e-Serbest Meslek Makbuzu

 • e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu sadece eLogo Özel Entegratörlüğü ile çalışan modüllerdir. Güncel LEM’i olan ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için bu modüller bedelsizdir.e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu sadece eLogo Özel Entegratörlüğü ile çalışan modüllerdir. Güncel LEM’i olan ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için bu modüller bedelsizdir.

e-Çözümler

 • Firma sayısı; müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımı alınması gerekmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.

 • e-Çözümler için tanımlanan yukarıdaki tüm kurallar, Mali Müşavir 3 kullanıcıları için de geçerlidir.

Logo Entegratör  Kontör Fiyat Listesi 

Entegratörlük Kontör

Paketteki Kontör Sayısı

Paket Fiyatı (TRY)

Kontör Birim Fiyatı (TRY)

500 Adet

1.300

1.000 Adet

2.500

2.000 Adet

4.800

2,600

2,500

2,400

5.000 Adet

10.000

2,000

10.000 Adet

15.000

1,500

25.000 Adet

31.000

1,240

50.000 Adet

52.000

1,040

100.000 Adet

75.000

0,750

250.000 Adet

154.000

0,616

500.000 Adet

267.000

0,534

1.000.000 Adet

483.000

0,483

Logo e Fatura Entegratör Fiyat Listesi 16 Ocak 2023'den itibaren geçerlidir. 

 

1. Bu fiyat listesinde bulunan (lisans fiyatları, eğitim fiyatları ve eğitim süreleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm fiyat ve fiyata bağlı koşullar yalnızca tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcı değildir.

2. eLogo Hizmet satışları ”sipariş.elogo.com.tr” üzerinden gerçekleştirilmektedir.

3. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TRY) cinsindendir ve fiyatlara KDV dahil değildir. Birim fiyatları listeye bilgi amaçlı eklenmiştir.

4. Logo müşterileri ve Logo dışı müşteriler için aynı kontör paketleri ve fiyatları geçerlidir.

5. Satın alınan kontör paketlerin kullanım hakları yıllık veya aylık sürelere bağlı değildir. Kullanıcılar, tercih ettikleri hizmetlerden, hesaplarında yeterli kontör olduğu sürece faydalanabileceklerdir. Kullanıcı satın aldığı paketteki kontör adedini doldurduğunda, yeni bir paket satın alarak hizmetten yararlanmaya devam edebilecektir.

6. e-Devlet Hizmetlerinden biri ya da daha fazlası ilk kez edinilirken ve daha sonraki ilave hizmet alımlarında, satış portalındaki yönlendirmeler takip edilerek “Hizmet Sözleşmesi’nin ıslak imzalı olarak iletilmesi gerekmektedir. Sadece kontör paketi alımı durumunda, “Satış Sözleşmesi’nin online olarak kabul edilmesi yeterlidir.

7. Kredi kartından peşin/taksitli ödeme ve nakit ödeme seçeneği mevcuttur.

8. eLogo (Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.) işbu fiyat listesindeki bedelleri ve kontör düşümadetlerini dilediğizaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Açıklamalar

– e-Fatura Hizmeti

1. Önceden sisteme tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaların, gönderen taraftan alıcı tarafa elektronik altyapı aracılığıyla iletimi hizmetidir. Kullanılan ERP sistemi üzerinden kesilen e-Faturalar hızlı ve güvenli olarak karşı tarafa iletilip firmalardan gelen faturalar pratik bir şekilde ERP sistemine kaydedilebilmektedir.

2. e-Fatura Hizmeti fiyatlarına, Connect e-Fatura lisans fiyatları dahil değildir. Connect e-Fatura lisansının ayrıca satın alınması gerekmektedir. Tavsiye edilen eLogo Hizmet FiyatListesi 20 Ocak2022tarihinden itibaren geçerlidir.

3. e-Fatura Hizmeti “e-Fatura Saklama Hizmeti” de dahil olarak sunulmaktadır. Ayrıca saklama hizmeti satın alınmasına gerek yoktur.

– e-Arşiv Fatura Hizmeti

4. Firmaların kağıt ortamında düzenlemiş oldukları faturaların, Gelir İdaresi’nin belirlediği şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza edilmesi hizmetidir. eFatura kapsamı dışında kalan firma ve nihai tüketicilere fatura kesilmesine imkan sağlayan bu uygulama sayesinde hızlı ve tasarruflu iletim sağlanabilmektedir.

5. e-Arşiv Hizmeti fiyatlarına, Connect e-Arşiv lisans fiyatları dahil değildir. Connect e-Arşiv lisansının ayrıca satın alınması gerekmektedir.

6. e-Arşiv Hizmeti “e-Arşiv Saklama Hizmeti” de dahil olarak sunulmaktadır. Ayrıca saklama hizmeti satın alınmasına gerek yoktur.

7. e-Arşiv Fatura gönderim ücretine ilgili fatura ile birlikte yapılan 1 adet e-Arşiv mail (html) gönderimi dahildir. Aynı faturaya ait birden fazla mail gönderimlerinde ilk gönderilen ücretsiz e-Arşiv Mail (html) sonrasında yapılan gönderimler mevcut e-Arşiv Mail (html) tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.

– GİB e-Arşiv Fatura Hizmeti

8. e-Arşiv Fatura mükellefi olmayan firmaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek zorunda oldukları vergiler dahil toplam 5.000 TL ve üzeri (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler toplam 2.000TL ve üzeri) faturaların, e-Arşiv Fatura olarak eLogo GİB e-Arşiv uygulamasından oluşturulma ve gönderilme hizmetidir.

9. GİB e-Arşiv Fatura hizmetinden, yalnızca e-Fatura ve e-Arşiv Fatura mükellefi olmayan firmalar faydalanabilirler.

10. GİB e-Arşiv Fatura gönderimleri için, GİB e-Arşiv Fatura gönderim paketi satın alınması gerekmektedir GİB eArşiv Fatura paketlerindeki gönderim hakları yalnızca bu uygulama üzerinden yapılan gönderimlerde kullanılabilir, eLogo’nun diğer hizmet ve ürünlerinde geçerli değildir. Her 1 GİB e-Arşiv Fatura gönderimi, 1 gönderim olarak ücretlendirilir.

– e-İrsaliye Hizmeti

11. e-İrsaliye, kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir ve e-İrsaliye hizmeti, gönderen taraftan alıcı tarafa elektronik altyapı aracılığıyla iletimi hizmetidir.

12. e-İrsaliye Hizmeti fiyatlarına, e-İrsaliye lisans fiyatları dahil değildir. e-İrsaliye lisansının ayrıca satın alınması gerekmektedir.

13. e-İrsaliye Hizmeti “e-İrsaliye Saklama Hizmeti” de dahil olarak sunulmaktadır. Ayrıca saklama hizmeti satın alınmasına gerek yoktur.

– eLogo e-SMM

14. Serbest meslek erbaplarının mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kişi veya kurumlara düzenledikleri Serbest Meslek Makbuzlarının elektronik ortamda düzenlenmesini ve eLogo aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlanmasını sağlar.

15. e-SMM Hizmeti “e-SMM Saklama Hizmeti” de dahil olarak sunulmaktadır. Ayrıca saklama hizmeti satın alınmasına gerek yoktur.

 

– eLogo e-MM

16. Defter tutan çiftçilerin ve/veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri Müstahsil Makbuzlarının elektronik ortamda düzenlenmesini ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlanmasını sağlar.

17. e-MM Hizmeti “e-MM Saklama Hizmeti” de dahil olarak sunulmaktadır. Ayrıca saklama hizmeti satın alınmasına gerek yoktur.

– e-Mutabakat Hizmeti

18. Firmaların gerek alıcı, gerekse satıcı firmalarla düzenli olarak yaptığı BA/BS, Cari ekstre ve bakiye mutabakatlarının sistem içerisinden hazırlanarak e-mail, SMS ya da faks olarak karşı tarafa elektronik olarak ulaştırılmasını ve 7/24 sizin adınıza internet üzerinden cevapların toplanıp raporlanmasını sağlayan hizmettir. BA-BS, Cari ekstre ve bakiye mutabakatlarınızın tamamını bu sistem üzerinden yönetebilir ve hatta e-mail, faks ya da SMS ile ulaşamayıp telefonla sonuç aldığınız mutabakatları da yine bu sistem üzerinden takip ederek tek bir yerden rapor alabilirsiniz.

– e-Saklama Hizmeti

19. Firmaların Gelir İdaresine iletilen onaylı e-Defter dosyalarının güvenli olarak saklanması hizmetidir. İlgili dosyalar sistemimize yüklendikten sonra defter adı, ilgili ay ve yıla göre kategorize ederek kolay ve pratik arama imkanı ile sistemimizde 10 yıl boyunca saklanmaktadır.

20 - e-Fatura’sını daha önce eLogo dışındaki özel entegratörler, GİB portal veya entegrasyon yöntemleri ile oluşturan firmaların yine eLogo müşterisi olmadan önce giden veya gelen e-faturalarını eLogo sistemlerine aktarması ve bu faturaların eLogo sunucularında saklanmaya başlaması hizmetidir.

21- e-Arşiv Fatura’sını daha önce eLogo dışındaki özel entegratörler, GİB portal veya entegrasyon yöntemleri ile oluşturan firmaların yine eLogo müşterisi olmadan önce giden e-Arşiv Faturalarını eLogo sistemlerine aktarması ve bu faturaların eLogo sunucularında saklanmaya başlaması hizmetidir

22- e-İrsaliye’si daha önce eLogo dışındaki özel entegratörler, GİB portal veya entegrasyon yöntemleri ile oluşturan firmaların yine eLogo müşterisi olmadan önce giden e-İrsaliyelerini eLogo sistemlerine aktarması ve bu faturaların eLogo sunucularında saklanmaya başlaması hizmetidir.

– e-Mail Gönderim Hizmeti (e-Arşiv, e-Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Mutabakat)

23. Logo uygulamaları içerisinden e-mail yoluyla e-Arşiv Fatura, e-Fatura ve e-Mutabakat ve benzeri bilgilerin gönderilmesi hizmetidir. ERP içerisinden tanımlanan mail adresine/adreslerine ilgili hizmetin seçimine göre gönderim sağlanmaktadır. Gönderim durumu, ilgili hizmetin portali üzerinden ayrıca takip edilebilmektedir.

SMS Gönderim Hizmeti (e-Arşiv, e-Mutabakat, e-İrsaliye)

24. Logo uygulamaları içerisinden SMS yoluyla e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Mutabakat ve benzeri bilgilerin gönderilmesi hizmetidir. Gönderi esnasında kullanılacak olan SMS paketi, farklı adetlerde kontör harcayacak şekilde firmanın kendisine ya da eLogo’ya ait olabilir. Başta e-Arşiv faturalarının eşzamanlı olarak nihai tüketicilerin cep telefonlarına gönderilmesi olmak üzere, e-İrsaliye, e-Mutabakat hizmetlerinde de bu dokümanların müşterilere iletilmesi sağlanmakta olup ERP uygulamaları içerisinden toplu SMS gönderimi hizmeti de mevcuttur.

Faks Gönderim Hizmeti (e-Mutabakat)

25. e-Mutabakat verilerine ait mektupların e-mail ya da SMS dışında faks ile gönderimi de sağlanabilmektedir. Ayrıca bir telefon hattı ücretlendirilmesine gerek kalmaksızın bulut sistemler (internet) üzerinden karşı tarafın faks cihazına belirlediğiniz formatta mektup çıktısının gönderilmesi sağlanmaktadır.

– e-Ekstre Hizmeti

26. e-Ekstre ürünü aracılığı ile tüm bankaların ortak formatı olan MT940 formatındaki hesap ekstrelerinin, kullanılan ERP çözümlerine hızlı ve pratik olarak aktarılması hizmetidir. Hesap ekstresinde bulunan hareketler banka işlem fişi veya havale/EFT fişi olarak ERP sistemine kaydedilebilmektedir.

– Yetkilendirme Mailingi

27. Kullanıcıların gelen/giden belgeleri tanımladığı kurallara göre istediği mail adresine mail gönderimi yapılması hizmetidir.

 

– eLogo e-Tahsilat

28. Firmaların, mail order ya da seyyar POS gibi elle yapılan kredi kartı tahsilatları yerine dijital ortamda eLogo eTahsilat ekranları aracılığıyla sanal POS kullanarak kredi kartı ile tahsilat yapabilmesini sağlamakta olan ödeme sistemidir. Bu sistem sayesinde 7/24 istenildiği zaman ve el değmeden elektronik ortamda kredi kartı tahsilatı yapılmaktadır. Tahsilat işleminin başlatılabilmesi için e-Mutabakat (ve borç hatırlatma servisleri), e-Arşiv ve e-Fatura dokümanlarının gönderimini sağlayan e-mail ve SMS hizmetleri gibi farklı elektronik iletişim kanalları kullanılabilmektedir. Bunların yanı sıra, eLogo e-Tahsilat için o firmaya sağlanan tahsilat linkini firmalar dilerlerse kendi web sitelerinde yayınlayabilmekte ya da kendi toplu e-mail gönderimleri ve benzeri işlemlerinde de kullanabilmektedir. Yapılan ödemeler, firmanın bankalardan aldığı kendi sanal POS hesaplarından, kendi anlaşmalarındaki komisyon ve vadelerde tahsil edilebilmektedir.

– eLogo Online Hesap Özeti Uygulaması

29. eLogo tarafından geliştirilen Online Hesap Özeti Uygulaması sayesinde uyumlu Logo ERP çözümü kullanıcıları tek platform üzerinden banka, şube ve hesap bazlı bakiye bilgilerini istedikleri döviz cinsinden anlık görüntüleyebilmekte, uygulamaya entegre olan bankalardaki hesap hareketlerini kolaylıkla ERP’ye aktarabilmekte ve otomatik olarak muhasebe kayıtlarını oluşturabilmektedir. Uygulamaya entegre bankalar arasında Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, TEB, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Halk Bank, Albaraka Türk Bankası ve farklı bankalar olmak üzere birçok banka yer almaktadır.

– Connect Bankacılık Uygulaması & Go Garanti

30. Connect Bankacılık uygulaması ve Go Garanti ürünü ile EFT/Havale, Çek/Senet, DBS işlemler ve hesap /pos ekstresi aktarım süreçleri uyumlu Logo ERP çözümü içinde gerçekleştirilebilmektedir. Logo ERP çözümüne direkt entegre altyapısıyla yapılan işlemlerin anında muhasebeleştirilmesi sağlanmaktadır.