Logo e-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilebilir.

Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm

Logo e-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilebilir.

Güvenilir e-Devlet Çözümü

Logo e-Defter çözümü, değişen mevzuata göre güncellenen ve GİB standartlarıyla uyumlu yapısıyla işlemlerinizi yasalarla uyumlu ve güvenli bir şekilde yürütmenizi sağlar.

ERP Çözümleriyle Entegrasyon

Logo e-Defter uygulaması, sadece Logo ERP çözümlerini kullanan firmaların değil, Logo kullanıcısı olmayan firmaların ihtiyaçlarına da çözüm sunar.

Azalan Maliyetler

e-Defter uygulamasıyla baskı, kağıt, arşivleme ve kartuş masraflarından tasarruf elde ederken işgücü, zaman ve onay maliyetleri gibi operasyonel maliyetlerden de  tasarruf sağlayabilirsiniz.

Denetimde Hız ve Kolaylık

Logo e-Defter, tüm e-kayıtlarınızı geleceğe güvenle taşımanızı sağlayarak denetim süreçlerinde işinizi kolaylaştırır. Uzaktan erişim avantajı ile e-Defter, işinizi yer ve zamandan bağımsız yönetmenizi mümkün kılar.

 

e-Defter Uygulamasını Kullanmaya Başlamak İçin:

  • Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapmanız,

  • Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin etmeniz ve ardından yüklemeniz,

  • Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programını yüklemeniz,

  • Java ürününe ait son versiyonu yüklemeniz gerekmektedir. 

 

e-Defter Fatura Danışma Hattı

e-Defter çözümleri hakkında detaylı bilgi, destek veya teklif almak için 0 212 347 30 77 ya da 0212-347 30 78 numaralı hatlardan bize ulaşabilirsiniz.

 

Please reload

Denemeye Hazır mısınız?
 

Detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için başvuru formumuzu doldurmanız yeterlidir.

Hızlı

Uzaktan erişim avantajı ile işinizi yer ve zamandan bağımsız yönetme kolaylığı.

Hesaplı

Baskı, kağıt, arşivleme ve kartuş masraflarından, işgücü, zaman ve onay maliyetlerinden tasarruf.

Güvenli

Değişen mevzuata göre güncellenen ve GİB standartlarıyla uyumlu yapı.

e-Defter uygulamasından kimler yararlanabilir?

Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.

Gerçek kişilerin, anonim ve limited şirketlerin e-Defter tutabilmesinin şartları nelerdir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza temin etmiş, e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan gerçek kişiler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır.

e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip, mali mührünü temin etmiş, e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan anonim ve limited şirketler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-Defter tutma hakkına sahip olacaklardır.

Mali Mühür nedir?

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan mali mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir. E-fatura uygulaması için alınan mali mühür, e-defter uygulaması için de kullanılabilmektedir.

e-İmza ve Mali Mühür arasındaki fark nedir?

e-İmza kişiye verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. Mali mühür ise firmaya verilir, firma yetkilisi taahhüdü ile firma için oluşturulmuştur.

e-Defter Beratı nedir?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun elektronik defterlere ilişkin bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır. Berat dosyasında, hazırlanan e-Defter dosyasının belli bilgileri ve referans olarak imza/mühür kısmı yer almaktadır.

e-Defterin ve e-Defter beratının saklanması ve ibrazı nasıl olmalıdır?

e-Defter ve e-Defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Defter ve beratının kağıda bastırılarak saklanması söz konusu değildir. Mali Mühür ile mühürlenmiş e-Defter dosyası mutlaka beratı ile birlikte muhafaza edilmeli, ibraz edilirken de elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilmelidir. e-Defter beratı oluşturulurken muhasebe kayıtları ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılmayacaktır.

Gelir İdaresi tarafından beratı onaylanmış defterde değişiklik nasıl yapılabilir?

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğin 7-a maddesinde yazan hükme göre durumunuzu değerlendirip dilekçe ile Başkanlığımıza başvurmanız gerekmektedir. Başkanlığımızca yapılacak değerlendirmede eğer uygun bulunursa gerekli işlem yapılıp tarafınıza bilgi verilir.

e-Defter kapanış onayları ne zaman yapılır?

Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı açılış, hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı da kapanış onayını ifade etmektedir.

Logo e-Defter ürününün yıllık yenilemesi var mıdır?

e-Defter ürünü yıllık yenilemeli bir üründür. Satın alımlarını takip eden 1 yılın sonunda yenileme bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Yenileme oranı kullanıcının LEM sahibi olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Bu oran hesaplanırken kullanıcının e-Defter ürünündeki en güncel konfigürasyonlarına bakılmakta; yani sahip olduğu e-Defter modülü ile firma artırımları baz alınmaktadır. e-Defter ürününün kullanımına devam edilebilmesi için bu yenilemenin mutlaka yapılması gerekmektedir.

e-Defter yenilenmesi, ürünün kullanılmasına devam edebilmek için zorunludur. e-Defter yenilemesi yapan kullanıcı, sadece bir yıl daha kullanım hakkını satın alır. Ürünün güncel versiyonda kullanılabilmesi, ilgili yenileme ve düzeltmelerden yararlanabilmesi için mutlaka Ana Paket LEM anlaşmasına sahip olunması gerekmektedir.

Please reload

Logo e defter avantajları

Maliyet Avantajı

İşgücü, zaman ve onay maliyetlerinde tasarruf sağladığınız gibi; baskı, kağıt ve kartuş gibi operasyonel maliyetlerde de avantaj sağlayabilirsiniz.

Logo e defter avantajları2

Güvenli Kayıt

e-Kayıtların orjinal biçimi ile geleceğe taşınması ile kayıtlarınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Logo e defter avantajları3

Entegre Çözüm

GİB standartlarına göre hazırlanan e-Defter ile firmanız ile diğer tüm kurumlar arasındaki bilgi alışverişi uyumlu bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Logo e defter avantajları4

Standart Raporlar

Uluslararası standartlardaki XBRL teknolojisi ile raporlama yapabilirsiniz.

Logo e defter avantajları5

Denetimde Hız ve Kolaylık

Denetim ve yönetim faaliyetleri ve uzaktan erişimde hız ve etkinlik ile istediğiniz zaman istediğiniz yerden denetim sağlayabilirsiniz.

Logo e defter avantajları6

Güvenilir Çözüm

Değişen mevzuata göre güncellenen ve GİB standartlarıyla uyumlu yapısıyla işlemlerinizi mevzuatla uyumlu ve güvenli bir şekilde yürütebilirsiniz.

Kategori Ürünleri

E-FATURA ÇÖZÜMLERİ

Oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.

Logo e Fatura
logo e arsiv fatura

E-FATURA ÇÖZÜMLERİ

e-Arşiv, firmaların tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturmalarına ve yasal süresi boyunca saklamalarına olanak sağlıyor.

Artık çalıştığınız firmalar ile mutabakatlarınızı posta, telefon ya da faks ile değil elektronik olarak yapabileceksiniz.

E-DÖNÜŞÜM

logo e mutabakat