top of page

16 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olan Logo Fiyat Listesinde bulunan (lisans fiyatları, eğitim fiyatları ve eğitim süreleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm fiyat ve fiyata bağlı koşullar yalnızca tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcı değildir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. ,

2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.

3. Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde, geçerli LEM sözleşmesi olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.

 

​LEM (Logo Enterprise Membership)

4. LEM; kullanılan ürünlerin en güncel sürümlerine, bu kapsamda eklenen yeni özelliklere ve performans iyileştirmelerine sahip olunmasını sağlayan ve satın almak istenen kullanıcı, çalışan, firma artırımları ve modüller için özel fiyatlardan faydalanılmasını sağlayan bir abonelik sistemidir.

5. Yeni ana paket alımlarında 1 yıllık LEM bedelsizdir. Ürün geçişlerinde ise;

 • Aynı segmentteki bedelli ve bedelsiz geçişlerde, önceki ürüne ait LEM geçerliliği yeni üründe devam ettirilecek şekilde (aynı başlangıç ve bitiş tarihleriyle) yeni ürüne LEM verilecektir. •

 • Üst segmente bedelli geçişlerde; yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla 1 yıllık bedelsiz LEM verilecektir.

6. LEM sözleşmesi geçerlilik süresi 1 yıldır. Sözleşme yenileme tarihi, bir önceki sözleşme bitiş tarihinden itibaren başlatılacaktır​.

7. LEM’i, bitiş tarihinden önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen kullanıcılar sadakat indiriminden yararlanarak LEM’lerine avantajlı fiyatlar üzerinden sahip olabilirler

8. LEM geçerliliğini yitirdiği durumda, “LEM olan durumlarda uygulanan fiyat” ile alınan ek ürünlerin kurulumu gerçekleştirilemez.

9. LEM bitiş tarihini takip eden 30 gün içerisinde yenilenmeyen LEM’ler için Geçmişe Yönelik LEM alınmalıdır. Geçmişe Yönelik LEM fiyatı, Standart LEM bedelinin %10 fazlasıdır

10. LEM fiyatı, üründeki en güncel konfigürasyona bakılarak (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma artırımı) hesaplanır. Kullanıcı artırımları, satın alındıkları andan itibaren LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir. Opsiyonlar (modüller) için ise LEM fiyat hesaplaması; LEM’in bitiş tarihi dikkate alınarak yapılır. Satın alınmasının üzerinden 1 yıl geçen her modül için, 1 yılın dolduğu ay ile Standart LEM bitiş tarihine kadar olan süre kontrol edilir ve açıkta kalan aylar LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir.

11. Logo tarafından satışı ve geliştirilmesi sonlandırılan ürünler LEM hesaplamasına dahil edilmemektedir.

EĞİTİMLER

12. Eğitimler ürün kullanımı ile ilgilidir ve sertifikalı uzman(lar) tarafından verilmektedir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.

13.  Eğitim ve destek hizmetlerinin yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.

Ürün Açıklamaları

GEÇERLİ LEM SÖZLEŞMESİ OLAN DURUMLARDA UYGULANIR

GEÇERLİ LEM SÖZLEŞMESİ OLMAYAN DURUMLARDA UYGULANIR

─ Ana Paket ─ Kullanıcı Artırımları

Fiyat

Fiyat

GO 3 Ana Paket (1 Kullanıcı)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

32.400

GO 3 Kullanıcı Artırımı +2

17.300

19.000

GO 3 Kullanıcı Artırımı +5

39.900

43.900

GO 3 Kullanıcı Artırımı +10

62.600

68.900

─ GO 3 İçin Opsiyonlar

Fiyat

Fiyat

e-İhracat İşlemleri Modülü(13)

17.300

19.000

GO3 ExcelTrans⁽14⁾

18.000

19.800

─Perakende (15)

Fiyat

Fiyat

GO 3 Perakende

15.400

16.950

GO 3 Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı

7.800

8.600

─ Yabancı Dil Paketi (54)

Fiyat

Fiyat

GO 3 Ek Dil Paketi / 1 Dil

23.400

25.800

─ e-Çözümler 

Fiyat

Fiyat

 (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

─ e-Fatura

GO 3 Connect Fatura (1 firma içerir)

18.500

20.300

GO 3 e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi

81.900

90.100

GO 3 Connect Fatura Firma Artırımı

3.680

4.040

GO 3 Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı

6.150

6.750

─ e-Defter

GO 3 Logo e-Defter (1 firma içerir)

13.900

15.250

GO 3 Logo e-Defter Firma Artırımı

5.050

5.550

─ e-Arşiv

GO 3 Connect e-Arşiv (1 firma içerir)

6.400

7.000

GO 3 Connect e-Arşiv Firma Artırımı

1.650

1.815

─ e-İrsaliye 

GO 3 e-İrsaliye

10.100

11.100

GO 3 e-İrsaliye Firma Artırımı

1.445

1.600

GO 3 e-İrsaliye (Sunucu Lisansı)

74.900

82.400

GO 3 e-İrsaliye Firma Artırımı (Sunucu Lisansı)

10.000

11.000

GO 3 e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

11.100

GO 3 e-İrsaliye Firma Artırımı (eLogo Özel Entegratör)

Bedelsiz

1.600

─ Diğer e-Çözümler

Fiyat

Fiyat

Logo GO 3 Connect B2B

11.400

12.600

Logo GO 3 e-Ekstre 

13.800

15.100

Logo GO 3 Connect Banka

4.050

4.490

Logo GO 3 e-Serbest Meslek Makbuzu

Bedelsiz

3.470

Logo GO 3 e-Müstahsil Makbuzu

Bedelsiz

5.560

Logo GO 3 e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı

Bedelsiz

1.025

Logo GO 3 GİB e-Arşiv Fatura (1 firma) (Yıllık)

1.795

-

Logo GO 3 GİB e-Arşiv Fatura firma artırımı (Yıllık)

1.795

-

-Yönetim Karar Destek Sistemleri

Fiyat

Fiyat

Logo Mind Navigatör (1 Kullanıcı)

14.400

15.900

Logo Mind Navigator Web ve Mobil Görüntüleme

3.600

3.990

-Kullanıcı Artırımları

Fiyat

Fiyat

Logo Mind Navigatör Kullanıcı Artırımı +2 

9.400

10.350

Logo Mind Navigatör Kullanıcı Artırımı +5

14.700

16.100

Logo Mind Navigatör Kullanıcı Artırımı +10

23.400

25.750

-Ürün Geçişleri (19)

Fiyat

Fiyat

Logo Mind Navigatör Navigatör'den Geçiş

6.300

6.880

Logo Mind Navigatör Navigatör'den Geçiş Kullanıcı Artırımı +2

5.900

6.480

Logo Mind Navigatör Navigatör'den Geçiş Kullanıcı Artırımı +5

8.950

9.770

Logo Mind Navigatör Navigatör'den Geçiş Kullanıcı Artırımı +10

15.200

16.700

Logo Mind Navigatör Performa XLSmart Pro'dan Geçiş                                                                  Logo Mind Navigator liste fiyatları üzerinden %40 indirim uygulanacaktır

─ GO 3 Geçiş Setleri

Fiyat

Fiyat

 (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39

Logo GO 3 sonlandırılmış KOBİ ürünlerinden geçiş baz fiyatı

13.400

-

Logo GO 3 sonlandırılmış KOBİ ürünlerinden geçiş kullanıcı başı birim fiyat

3.450

-

─ Start 

Fiyat

Fiyat

 (5) (6) (7) (8) 

Start Ana Paket (1 Kullanıcı)

6.500

-

Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ana paket (1 kullanıcı)

10.100

-

Logo Start 3 Start'tan geçiş  (40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)

870

-

Start_KÖ (8)

1.310

-

─ Mali Müşavir 3 (9)(10)(11)

Fiyat

Fiyat

Mali Müşavir 3 Ana Paket (5 Kullanıcı)

11.800

-

Mali Müşavir 3 Kullanıcı Artırımı +2

8.950

9.770

Mali Müşavir 3 Kullanıcı Artırımı +5

20.600

22.600

Mali Müşavir 3 Kullanıcı Artırımı +10

31.700

34.900

Mali Müşavir 3 Ana Paket_KÖ

2.100

-

─ e Çözümler (12)

Fiyat

Fiyat

Logo Mali Müşavir 3 için e-Çözümler paketi

9.300

10.150

Logo Mali Müşavir 3 için Connect Fatura firma artırımı

4.700

5.150

Logo Mali Müşavir 3 için Connect  e-Defter firma artırımı

4.700

5.150

Logo Mali Müşavir 3 için Connect e-Arşiv Fatura Fatura firma artırımı

1.650

1.810

─ Ek Ürün ve Hizmetler(53)

Fiyat

Fiyat

Set Kontrol ve Değişim Hizmeti

3.270

3.590

Start Veritabanı Kullanım Lisansı

6.750

7.440

GO 3 Veritabanı Kullanım Lisansı

6.750

7.440

Mali Müşavir Plus Veritabanı Kullanım Lisansı

6.750

7.440

Logo Start 3 GİB e-Arşiv Fatura (1 firma) (Yıllık)

1.795

-

─ Eğitim(61)(62)(63)(64)(65)

Fiyat

Fiyat

Logo Start 3 eğitim hizmeti

3.620

İnsan/Gün

Logo Mali Müşavir 3 eğitim hizmeti

8.440

İnsan/Gün

Logo Mali Müşavir 3 e-Çözümler eğitim hizmeti

8.440

İnsan/Gün

Logo GO 3 eğitim hizmeti

7.250

İnsan/Gün

Logo GO 3 e-Çözümler eğitim hizmeti

7.250

İnsan/Gün

Logo GO 3 Exceltrans eğitim hizmeti

7.250

İnsan/Gün

Logo Mind Navigator eğitim hizmeti

8.440

İnsan/Gün

 

─AÇIKLAMALAR

─ GO 3

1. Logo GO 3 ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 16 kullanıcıya kadar kullanılabilir.

2. Logo GO 3, Logo MS SQL Server 2012 R2 ve üzeri veri tabanlarını tavsiye eder. Windows 2008 R2 veya MS Windows 2012 işletim sistemi. Sunucu üzerinde bir başka “server” uygulaması (örn. Microsoft Exchange Server) çalıştırılmamalıdır. Bu tip uygulamalar için ayrı bir sunucu kullanılmalıdır. SQL Server / 2012 ve 2014 Express en fazla 1 CPU (4 core), 1 GB bellek ve tüm veritabanlarının veri toplamı 10 GB’la sınırlıdır.

3. Logo GO 3 Ana Paket, Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe, Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Talep Yönetimi, Çek/Senet, Taksit İşlemleri (Parçalı Tahsilat), Kredi Kartı, Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Dövizli Hesap Makinesi, İşlem Dövizi, Tablo ve Pivot Raporlar, Görev Zamanlayıcı, Yönetici Konsolu ve modüllerini içerir.

4. Ana paketlere eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir. Örnek: Logo GO 3 ana pakete “kullanıcı artırımı +2” yüklendiğinde, toplamda 3 kullanıcı elde edilir. Ana paketler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse ayrıca kullanıcı artırım seti alınmasına gerek yoktur.

 

─Logo Start 3 & Logo Start 3 (e-Devlet içerikli)

5. Logo Start 3 ve Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ürünü 1 kullanıcılıdır; kullanıcı sayısı ve firma sayısı artırılamaz.
6. Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ürünü, Logo Start 3 ürününe ek olarak e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu entegrasyonlarını içerir.
7. Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ürünü, sadece eLogo entegratölüğünde sunulmaktadır.
8. Logo Start 3 ve Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ürününün kullandıkça öde uygulaması bulunmamaktadır. Daha önce kullandıkça öde satın almış Start kullanıcıları için yıllık kullanım fiyatları bulunmaktadır.

 

─ Logo Mali Müşavir 3

9. Logo Mali Müşavir 3 ana paket; Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, İşletme Defteri, Beyanname, Büro Yönetimi, Bordro (10.000 çalışan) modüllerini içerir.
10. Son bir yıl içinde meslek grubuna yeni katılmış Mali Müşavirler, Logo Mali Müşavir 3 ürününe %30 indirim avantajıyla sahip olmaktadır.
11. Logo Mali Müşavir 3 kullanıcıları, Logo GO 3 ana paket'e, tüm opsiyonel modüllerine ve kullanıcı artırımlarına liste fiyatı üzerinden %50 indirimli olarak sahip olurlar. e-Devlet uygulamaları %50 indirime dahil değildir.
12. Logo Mali Müşavir 3 e-Çözümler paketi; Connect Fatura, Conncet e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu modüllerini içermektedir. Mali Müşavir 3 kullanıcılarından Connect Fatura, Connect e-Arşiv Fatura ve/veya e-Defter modülüne sahip olanların; her bir ürün için firma artırımı satın almak istediklerinde Mali Müşavir 3 e-Çözümler Paketine geçiş setini de beraberinde almaları gerekmektedir.

─ Opsiyonlar

13. Logo GO 3 e-İhracat İşlemleri modülü; ihracat operasyon fişleri, ihraç kayıtlı satın alma faturası, ihraç kayıtlı satış faturası gibi fiş ve faturaların kayıt edilmesini ve elektronik olarak gönderilmesini sağlayan bir modüldür. İhracat faturalarının e-fatura olarak gönderilebilmesi için bu modülün alınması gerekmektedir.
14. Logo GO 3 ExcelTrans sadece Türkçe dili ile kullanıma sunulmaktadır.
15. Logo GO 3 perakende modülü; talep yönetimi, malzeme sınıfı, kampanya, satış konsolu, konfigürasyon yönetimi ve barkod etiket tasarımı ve basımı özelliklerini içerir

“Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı” Perakende modülünden bağımsız olarak da ayrıca satın alınabilir.
16. Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Logo GO 3 kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
17. Logo GO 3; bordro ve insan kaynakları yönetimi, iş akış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, depo yönetim sistemleri, perakende, saha satış yönetimi, iş analitiği ve e-Çözümler ile entegre çalışmaktadır. İlgili kategorilerde Logo GO 3 ile entegre çalışan çözümler hakkında detaylı bilgi için iş ortaklarımızla iletişime geçebilirsiniz.

18. Logo GO 3 çözümüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Ekosistem çözümleri fiyat listesini inceleyiniz. Ekosistem çözümleri, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.
19. Logo Mind Navigator'a geçişlerde, mevcut ürünün kullanıcı sayısı kadar kullanıcı için geçiş fiyat avantajından yararlanılabilir. Daha fazla kullanıcı talep edilmesi durumunda, ek kullanıcılar için liste fiyatları üzerinden kullanıcı artırımı alımı yapılmalıdır.

─ e-Çözümler

20. Logo e-Fatura

 • Connect Fatura, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı sağlanırken, e-Faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu e-Fatura portalı üzerinden manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.

 • Sunucu Lisansı Eklentisi’nin, Connect Fatura ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, Connect Fatura ve e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi sayesinde, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir. Böylelikle, e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir.

21. Logo e-Defter

 • e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlar.

 • Yeni sürümler ile ticari sistem tarafında muhasebesel güncellemeler yapılmakta ve bu değişiklik ve güncellemeler e-Defter ürününü de etkileyebilmektedir. Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-Defter'in mevzuata uygun basılmasını sağlayacak düzenlemelerden yararlanılmasını sağlamak adına LEM yenilemelerinin mutlaka yapılması gerekmektedir.

22. Logo e-Arşiv Fatura

 • e-Arşiv Fatura uygulaması, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, faturanın ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar

23. Logo e-İrsaliye

 • e-İrsaliye uygulaması, sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini ve ticareti hızlandırmayı sağlar.

 • Güncel LEM’i olan, Logo e-Fatura modülüne sahip ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için e-İrsaliye modülü bedelsizdir. Bedelsiz sahip olunan e-İrsaliye modülü bir sonraki sene o dönemde geçerli olan güncel fiyatlar üzerinden LEM hesaplamasına dahil edilecektir. Müşterinin LEM hesaplama döneminde fiyatlar yeniden güncellenmemiş ise; 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli aşağıdaki fiyatlar üzerinden LEM hesaplaması yapılacaktır.

  • Logo GO 3 e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör)                                 10.100 TL​

  • Logo GO 3 e-İrsaliye firma artırımı (eLogo Özel Entegratör)       1.445 TL

 • e-İrsaliye modülünü kullanabilmek için, minimum 2.48.000.1 veya 2.49 sürümlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.

 • e-İrsaliye Sunucu Lisansı modülünün, e-İrsaliye modülü ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Sunucu Lisansı modüllerinin birlikte alımıyla, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-İrsaliye uygulamasını kullanabilmektedir.

24. Logo Connect B2B ve Logo Connect Banka

 • Connect B2B uygulaması, farklı paydaşlarla çalışan işletmelerin kendi arasında belge ve verilerin dijital transferini sağlar. Connect B2B, aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bu sayı üzerindeki firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.

 • Connect B2B modülünden, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan (Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında lokal kullanım, şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir.

 • Connect B2B eğitim hizmeti fiyatı proje bazlı olarak belirlenir. Hizmet fiyatları için yetkili Logo İş Ortakları’na danışılmalıdır.

 • Connect Banka, bir işletmenin hesaplarını ve çalıştığı banka şubelerini ERP üzerinde bir araya getirerek banka işlemlerinin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde, mükerrer giriş yapmadan gerçekleştirebilmesini sağlar.

25. Logo GİB e-Arşiv Fatura

 • Logo GİB e-Arşiv Fatura uygulaması, 2000 TL vergi mükelleflerine, 5000 TL vergi mükellefi olmayan firmalara kesilen e-Arşiv faturaları, Gelir İdaresi portaline giriş yapmadan, Logo programlarından gönderimi yapabilmesini sağlar.

 • Logo GİB e-Arşiv Fatura hizmetinden sadece e-Fatura mükellefi olmayan Logo müşterileri faydalanabilir. e-Fatura mükellefi olan firmalar ise, sadece alt firmaları için bu hizmetten faydalanabilir.

 • GİB e-Arşiv Fatura sadece LEM kapsamında yıllık kiralama modeli ile satılmaktadır.

 • Tek seferlik model ile sunulan çözümlerde GİB e-Arşiv Fatura modülünün kullanılabilmesi için güncel LEM aboneliğine sahip olunması gerekmektedir. Hizmet sürekliliği LEM güncelliğine bağlı olup, LEM güncellemesi yapılmadığı durumlarda hizmetin kullanımı durdurulur.

 • Mevcut müşteriler için, GİB e-Arşiv Fatura modül fiyatı LEM bitiş tarihine göre oranlanarak KIST hesaplaması ile belirlenmekte olup, liste fiyatı ile farklılık gösterebilir. Örneğin LEM yenilemesine 3 ay kalan bir müşteri için; ödeyeceği GİB e Arşiv fatura fiyatı 1.795 ₺ (modül fiyatı) /12 ay * 3 ay (LEM yenilemeye kalan süre) olarak 448,75 ₺ ; LEM yenilemesine 15 ay kalan bir müşteri için; ödeyeceği GİB e Arşiv fatura fiyatı 1.795 ₺ (modül fiyatı) /12 ay * 15 ay (LEM yenilemeye kalan süre) olarak 2.243,75 ₺ hesaplanır. Belirtilen süreler sonunda, Lem ‘in güncel olması şartı ile GiB e Arşiv fatura modülü tekrar 1 yıllık süre ile güncel liste fiyatı üzerinden kiralanabilir.

 • Logo GİB e-Arşiv Fatura gönderim ücretlendirmesi aşağıdaki gibidir;

  • 250 adet gönderim        290₺

  • 1000 adet gönderim      530₺

  • 2000 adet gönderim      810 

26. Logo e-Ekstre

 • Tüm bankaların ortak formatı olan MT940 formatındaki hesap ekstrelerinin, kullanılan ERP çözümlerine hızlı ve pratik olarak aktarılması hizmetidir. Hesap ekstresinde bulunan hareketler banka işlem fişi veya havale/EFT fişi olarak ERP sistemine kaydedilebilmektedir.

 • e-Ekstre kontör ücretlendirmesi aşağıdaki gibidir;

  • Günlük Kullanım | Her dosyadaki her gün için 1 Kontör​

  • Aylık Sınırsız (*Aylık paketler her ay otomatik olarak yenilenir.) | Aylık banka ve dosya sınırsız 30 Kontör

  • Yıllık Sınırsız (*Yıllık paketler her yıl otomatik olarak yenilenir.) | Yıllık banka ve dosya sınırsız 300 Kontör

27. Logo e-Müstahsil Makbuzu ve Logo e-Serbest Meslek Makbuzu

 • e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu sadece eLogo Özel Entegratörlüğü ile çalışan modüllerdir. Güncel LEM’i olan ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için bu modüller bedelsizdir. Bedelsiz sahip olunan bu modüller bir sonraki sene o dönemde geçerli olan güncel fiyatlar üzerinden LEM hesaplamasına dahil edilecektir. Müşterinin LEM hesaplama döneminde fiyatlar yeniden güncellenmemiş ise; 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli aşağıdaki fiyatlar üzerinden LEM hesaplaması yapılacaktır.

  • Logo GO 3 e-Serbest Meslek Makbuzu                                           3.150 ₺

  • Logo GO 3 e-Müstahsil Makbuzu                                                       5.100 ₺

  • Logo GO 3 e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı                              930 ₺

28. e-Çözümler

 • Firma sayısı; müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımı alınması gerekmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.

 • e-Çözümler için tanımlanan yukarıdaki tüm kurallar, Mali Müşavir 3 kullanıcıları için de geçerlidir.

─ Ürün geçişleri

 

Logo GO 3
Logo GO 3'e GO Plus'tan geçiş

29. GO Plus ürünün kullanıcı artırımı ve modül satışları ile LEM kapsamındaki hata giderici (bugfix) sürümleri 1 Haziran 2017 tarihinde sonlandırılmıştır.
30. GO Plus kullanıcıları Logo GO 3 ürününe geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalıdır. Alınması gereken Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha ileri bir tarihte ise Geçmişe Yönelik LEM’lerin yapılması yeterlidir. Eğer, Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha yakın bir tarihte ise ek olarak Standart LEM’in de alınması gerekmektedir. LEM güncellemesinin ardından ellerinde bulunan lisansların standart LEM bedelinin %40’ını ödeyerek geçiş yapılabilir.

Logo GO 3 sonlandırılmış KOBİ ürünlerinden geçiş

31. GO Basic, GO Pro, GO Shop Manager ve LKS2'den Logo GO 3’e geçişler mevcut ana paket, kullanıcı ve varsa ilgili modüllerin (üretim modülü hariç) geçişini içermektedir. Geçiş için fiyat listesinde yer alan baz ve kullanıcı başı birim fiyatıyla geçiş ücreti hesaplanır.(geçiş ücreti = baz fiyat + (kullanıcı başı birim fiyat X geçiş yapacak kullanıcı sayısı))

Logo GO 3 Diğer sonlandırılmış ürünlerden geçiş

32. Alınteri, Alınteri DOS, Alınteri WIN, Alınteri OEM ve LKS ürünlerinden Logo GO 3’e geçmek isteyen kullanıcılara Logo GO 3 ana paketi %10 indirimli olarak verilecektir.

Logo GO 3 Logo Start 3'ten geçiş

33. Güncel LEM sahibi Logo Start 3 kullanıcıları Logo GO 3 ürününe, Logo Start 3 ürününe ait güncel liste fiyatı ile geçiş yapılan Logo GO 3 ürününe ait güncel liste fiyatı arasındaki fiyat farkını ödeyerek geçiş yapabilirler. LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalıdır. Alınması gereken Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha ileri bir tarihte ise Geçmişe Yönelik LEM’lerin yapılması yeterlidir. Eğer, Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha yakın bir tarihte ise ek olarak Standart LEM’in de alınması gerekmektedir. LEM güncellemesinin ardından, Logo Start 3 ürününe ait güncel liste fiyatı ile geçiş yapılan Logo GO 3 ürününe ait güncel liste fiyatı arasındaki fiyat farkını ödeyerek geçiş yapılabilir.

34. Geçişte 1 yıllık bedelsiz LEM verilmektedir.

Logo GO 3 Logo Start 3 (e-Devlet içerikli)'den geçiş

35. Güncel LEM sahibi Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) kullanıcıları Logo GO 3 ürününe, Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ürününe ait güncel liste fiyatı ile geçiş yapılan Logo GO 3 ürününe ait güncel liste fiyatı arasındaki fiyat farkını ödeyerek geçiş yapabilirler. LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalıdır. Alınması gereken Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha ileri bir tarihte ise Geçmişe Yönelik LEM’lerin yapılması yeterlidir. Eğer, Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha yakın bir tarihte ise ek olarak Standart LEM’in de alınması gerekmektedir. LEM güncellemesinin ardından, Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ürününe ait güncel liste fiyatı ile geçiş yapılan Logo GO 3 ürününe ait güncel liste fiyatı arasındaki fiyat farkını ödeyerek geçiş yapabilir. Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) içerisinde bulunan e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu modülleri üst ürün geçişlerine taşınmamaktadır.

36. Geçişte 1 yıllık bedelsiz LEM verilmektedir.

Logo GO 3 Start'tan geçiş

37. Logo GO 3’e, güncel LEM sahibi Logo Start 3 ürününden geçiş yapılabilmektedir. Geçiş yapmak isteyen kullanıcılarının önce Logo Start 3 ürününe geçiş yapmaları gerekmektedir.
38. Geçişlerde mevcut Logo Start 3 ürününe ait güncel liste fiyatı ile geçiş yapılan Logo GO 3 ürününe ait güncel liste fiyatı arasındaki fiyat farkı alınır.

39. Geçişte 1 yıllık bedelsiz LEM verilmektedir.

Logo Start 3

Logo Start 3'e Start'tan geçiş

40. Güncel LEM sahibi Start kullanıcıları Logo Start 3 ürününe, fiyat listesinde yer alan geçiş bedelini ödeyerek geçiş yapabilirler. LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalıdır. Alınması gereken Geçmişe Yönel