top of page

OT/VT Access Point Kurguları

Deponun hakim noktalarına, kablosuz profesyonel Wi-Fi erişim noktaları kurulur.El Terminalleri wi-fi frekansı ile uygulamayı çalıştırır. 

Depo Barkod Sistemi Teknolojileri

Kurum ve şirketlerin koordineli çalışabilmelerinin en önemli gereği,hızlı ve etkin bilgi iletişimi ve bilgi paylaşımıdır.Bu gereksinmeyi karşılayacak en etkili araç,tedarik zinciri depo barkod sistemleridir.Depo Barkod Sistemlerinin,koordinasyona katkısı üç kademe de incelenebilir:Haberleşme,bilgi veri iletişimi,müşterek planlama.

Haberleşme

Günümüzde internet ve uygu sistemleri dahil, ileri düzeyde gelişmiş ve yaygınlaşmıştır.

Haberleşme teknolojilerinin gelişip yaygınlaşması,kurumlar arası haberleşmeyi kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır.Günümüzde tüm kişi ve kurumlar haberleşme teknolojilerinin nimetlerinden yararlanmaktadır.

Bilgi İletişim

Depo Barkod Sisteminin ikinci kademe katkısı,kuruluşların kendi bilgi sistemlerindeki hareket ve plan bilgilerinin birbirlerine aktarılmasıdır.Böylelikle, veri ve bilgiler,hızlı ve doğru olarak kurumlar arasında hareket edebilmektedir.İnsan faktöründen kaynaklanabilecek hata ve zaman kayıplarının önüne geçilebilmektedir. Tedarik zinciri bilgi sistemlerinin,veri iletişimi ile sağladığı olanak yalnızca göndericiden alıcıya doğru tek yönlü değil,fakat iki yönlüdür.

Veri İletişim

Kurumlar,birbirlerine ait bilgilere ulaşabilmektedir.Bilişim sistemleri ile sağlanan bu olanağın,sahip oldukları bilgiler konusunda kıskanç olan kurumlara psikolojik yönden iki şekilde bir rahatlama sağlar; "kontrollü erişim" ve "şeffaflık". Bir taraf,diğer tarafın bilgilerine erişebilmesi,bir "şeffaflık", açıklık sağlar. Bilgilere erişen kuruma bir güven verir.Ancak bilgilere erişim,sınırsız ve kontrolsüz bir erişim değildir.Bir kurum,kendisine ait bilgilere ulaşım ile ilgili olarak kontrol ve sınırlama getirebilir.Gerçekten gizlilik özellikleri taşıyan bilgilere,üçüncü kişilerin ulaşması engellenir.Bu olanak da bilgilerini başkalarına açan kurum için güvencedir.

Müşterek Planlama

Depo Barkod Sisteminin üçüncü kademe katkısı ise farklı kurumlar arasında müşterek plan yapabilme özellikleridir. Böylelikle,planlama çalışmalarının alan ve kapsamları şirket sınırları dışına genişletilebilmektedir. Ancak,bilgi teknolojilerinin olanaklarından ve özellikle son iki kademedeki katkılarından yararlanabilmek için,tedarik zincirindeki kuruluşlarda,aynı türden veya birbirleriyle uyumlu yazılımların ve depo barkod sistemlerinin kurulu ve çalışır olması gereklidir. 

Please reload

bottom of page