Deltasoft_Logo e-Arşiv Destek Merkezi_Lo

Maliyet Avantajlı, Çevreci 
Logo e-Arsiv Fatura

Logo e-Arşiv, e-Fatura kapsamındaki ve kapsam dışındaki firmalar ile nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar.

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır. e- Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlamaktadır.

Süreçlerde Hız Artışı

Logo e-Arşiv, fiş ve faturalarını milyonlarca müşteriye ulaştırmak zorunda olan firmaların operasyonel yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olur. Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme imkanı sunar.

Veriye Kolay Erişim

Verilere hızlı ve kolay bir şekilde istenildiği an ulaşılabilmesini, geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşmasın sağlarken, gelen/giden fatura kaybının önlenmesini mümkün kılar.

Fatura Maliyetlerinde Ciddi Azalmalar

İş gücü, arşivleme ve kağıt fatura gönderim maliyetlerini azaltarak ciddi oranda tasarruf edilmesini sağlar. 

 

e-Arşiv Fatura Hemen Devreye Alınır

Logo e-Arşiv uygulaması, firmanınızın süreçlerine ve kullandığınız ERP çözümüne kolay ve hızlı entegre olur.

 

e-Arşiv Fatura Danışma Hattı

e-Fatura çözümleri hakkında detaylı bilgi, destek veya teklif almak için 0 212 347 30 77 ya da 0212-347 30 78 numaralı hatlardan bize ulaşabilirsiniz.

 

Please reload

Denemeye Hazır mısınız?
 

Detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için başvuru formumuzu doldurmanız yeterlidir.

Güvenli

Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlarken iç denetim ve yönetim kalitesinde artış.

Tasarruflu

İş gücü, arşivleme ve kağıt fatura gönderim maliyetlerini azaltarak ciddi oranda tasarruf.

Hızlı

Fiş ve faturalarını milyonlarca müşteriye ulaştırmak zorunda olan firmalara yüksek hızda fatura işleme ve gönderme imkanı.

e-Arşiv kullanım yöntemleri nedir?

e-Arşiv uygulamasını, kendi bilgi işlem sisteminiz veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirsiniz.

e-Arşiv uygulamasına başvuru yöntemleri nedir?

e-Arşiv uygulamasını Başkanlıktan e-Arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca başkanlığa başvuruda bulunmazlar. e-Arşiv Fatura hizmetini özel entegratör vasıtasıyla alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında özel entegratörün mali mühürünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.

e-Arşiv Fatura Belgesinin alıcılara teslimi nasıl gerçekleşir?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcılara; e-Fatura şeklinde gönderilir, e-Fatura şeklinde saklanır. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine; kağıt fatura şeklinde gönderilir, ikinci nüsha elektronik ortamda saklanır. Vergi mükellefi olmayan kişilere; müşterilerin talebi doğrultusunda elektronik yollardan iletilebilir, ikinci nüsha elektronik ortamda saklanır.

e-Arşiv uygulaması nasıl çalışır?

e-Arşiv Faturaları LogoConnect ürünü ile UBL-TR formatına çevrilerek, Özel Entegratöre iletilir. Özel Entegratöre iletilen e-Arşiv faturalarına ait e-Arşiv raporları belirlenen formatta oluşturularak Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilir. e-Arşiv Raporu hem LogoConnect ürünü üzerinden hem de Logo Özel Entegratörde hazırlanabilir. LogoConnect ürününde hazırlanan e-Arşiv Raporu, Özel Entegratöre iletilir. Özel Entegratör üzerinde bulunan e-Arşiv Rapor kaydından e-Arşiv fatura kaydına ulaşılabilir. e-Arşiv Hizmeti’nden yararlanabilmek için LogoConnect e-Arşiv ürün lisansına ve Özel Entegratör kontör paketine sahip olunması gerekmektedir. e-Arşiv faturaları firmaların talep etmesi durumunda Logo Özel Entegratör üzerinde saklanır. Saklanan elektronik faturalar tebliğe uygun şekilde görüntülenir.

e-Arşiv uygulaması ile e-Fatura Saklama Hizmeti arasındaki farklar nedir?

e-Fatura saklama hizmeti, e-Fatura kapsamında oluşturulan faturaların elektronik ortamda saklanmasını sağlayan hizmettir. e-Arşiv uygulaması, e-Fatura haricinde kesilen faturaların e-Arşiv Faturası şeklinde oluşturulmasını, 2. nüshalarının elektronik ortamda saklanmasını ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na, belirlenen standart formatta aylık olarak, raporlanmasını kapsamaktadır.

Please reload

Logo e Arşiv Faydaları

Maliyet Tasarrufu

Kağıt, fiziksel arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayabilirsiniz.

Logo e Arşiv Faydaları2

Kolay Entegrasyon

Firmanızın süreçlerine ve mevcut yazılımlarına kolayca entegre olarak kullanıma alınabilir.

Logo e Arşiv Faydaları3

Hızlı Fatura Gönderimi

Gelen/giden fatura kaybını önleyerek, geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Logo e Arşiv Faydaları4

Sorgulama Kolaylığı

Gelen/giden fatura kaybını önleyerek, geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Logo e Arşiv Faydaları5

Posta Gönderim İmkanı

e-Arşiv ile e-Faturalarınızı dilerseniz e-posta ile gönderebilir, düz beyaz kâğıda çıktı alarak da kesebilirsiniz.

Logo e Arşiv Faydaları6

Reklam Alanı

e-Arşiv ile faturalarınıza reklam içeriği, kutlama mesajı gibi istediğiniz yazı ve görselleri ekleyebilirsiniz.

Logo e Arşiv Faydaları7

e-Mail Hizmeti

e-Logo Özel Entegratörlüğü kullanmanız durumunda, e-Arşiv e-Mail hizmeti üzerinden iletilen faturalara otomatik olarak e-Mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. (Bu hizmet 5 e-Mail için 1 kontör düşülecek şekilde ücretlendirilecektir)

Logo e Arşiv Faydaları8

e-Arşiv SMS Hizmeti

e-Logo Özel Entegratörlük sistemi üzerinden iletilen e-Arşiv faturalarınızı otomatik olarak SMS yoluyla iletilebillir ve mobil cihazlar üzerinden kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. (Bu hizmet 3 SMS için 1 kontör düşülecek şekilde ücretlendirilecektir)

Kategori Ürünleri

E-FATURA ÇÖZÜMLERİ

Oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.

Logo e Fatura Çözümleri
Logo e Devlet Modülleri

E-DEVLET ÇÖZÜMLERİ

Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir  belgeleri,GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanır ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilebilir.

E-DÖNÜŞÜM

Logo Online Mutabakat

Artık çalıştığınız firmalar ile mutabakatlarınızı posta, telefon ya da faks ile değil elektronik olarak yapabileceksiniz.