top of page

OT / VT Barkod Yazıcı Sistemleri

Barkod / RFID el terminalleri ya da sabit okuyucularla işletme depo veya üretim sahanızdan "OT/VT" otomatik veri topluyoruz.Blutooth,Wi-fi olarak haberleşebilen el tipi ya da sabit terminaller,endüstriyel ekipmanlar ile Barkod,Karekod,RFID etiketler kullanarak sahadan bilgiyi otomatik olarak almanızı sağlıyoruz.

Endüstriyel Barkod Yazıcı

OT/VT sistemlerinin vazgeçilmezi olan ürünlerden birisi de Barkod Yazıcı Sistemleridir.Bu sistemler,adından da anlaşılacağı gibi,ürün ve sistemlerin okuyacağı ya da tanıyacağı barkodları bir etiket  veya belli bir zemin üzerine basan ya da yazan sistemlerdir.Termal veya termal transfer yöntemi ile çalışan bu yazıcıların üç tipi vardır. 1. Masa Üstü Yazıcılar 2.Endüstriyel Barkod Yazıcılar 3. Mobil Barkod Yazıcılar Bu serideki yazıcılar 203/300 dpi çözünürlükte 168 mm baskı alanına kadar 254 mm/sn baskı hızı performansını sunabilmektedir.

Masaüstü Barkod Yazıcı

Bunlarda özellikleri itibarıyle kendi aralarında (paralel,seri,USB,Bluetooth,Ethernet bağlantılı LAN ve RF) olarak ayrılır.Maksimum 168 mm baskı genişliği ile kullanıcılara rahat kullanım sağlayan bu ürünlerden en çok tercih edileni masaüstü ve endüstriyel olan yazıcılardır.Farklı marka ve modellere pazarda rastlanan bu yazıcılardan ARGOX Türkiye pazarında önemli bir pazar payına sahiptir.Bu markanın en çok tercih edilen ürünleri masa üstü yazıcılarda OS214 Plus, alt endüstriyel sınıfında X1000,X2000 modelleridir.

OT/VT ile Hızınıza Hız Katın

OT/VT teknolojileri hayatı kolaylaştıran sistemlerdir.Fakat OT/VT sistemlerinin ve ekipmanlarının sistemli bir şekilde bir standardizasyona oturmaması,lokal formda belli standartlarda olması ve fiyatları hergün düşmesine rağmen,donanım,yazılım ve entegrasyon ile bütünleşik olarak sistemin uygulanabilir şekilde satınalınması durumunda verimlilikten bahsedilebilmektedir. Bu durum belli maliyetleri de beraberinde getirmektedir.

Amorti Eden Maliyetler

Ama yapılacak işin önemi,zaman kaybı,doğru bilgiye ulaşma,hata yapmama,doğru ürün sevki veya doğru ürünün doğru rafta olması gerektiği,gibi sonuçların elde edilmesi isteniyorsa bu maliyetler katlanılabilir olacaktır. Neticede görülecektir ki,başta harcanan maliyet rakamları,zaman içinde rayına oturan işlerin ve doğru geri dönüşlerin neticelerinde kısa zamanda amorti edilecektir.

Doğru Sistem Kaliteli Ürünler

Ama böyle bir proje temininde doğru bilgiye,doğru sisteme ve kaliteli ürünlere ulaşmak her zaman önemlidir.Proje maliyetlerini minimuma düşürmek maksadı ile ucuz sistemlerin tercih edilmesi durumunda proje istenilen verimi vermeyebilir.Bunun için konuyu iyi araştırmak ve doğru ürün,yazılım,doğru proje ve doğru çözüm alındığına emin olunmalı ve işi yapabilecek yetkin firmalarla çalışılmalı,özellikle teknik konularda,merdiven altı servislerden kaçınılmalıdır.

Depo Sistemi Teknolojileri

Depo Barkod Sistemlerinin işletmelerde kullanılmaya başlamasından önceki dönemlerde,depo yönetimi,el ile tutulan kayıtlar ile manuel olarak yürütülmekteydi.Bilgisayarların işletme içi uygulamalarda kullanılmaya başlaması ile birlikte,bu teknoloji, depo yönetimine iki yönden destek getirmiştir;Depo Bilgi Yönetimi ve Depo (Elleçleme) Operasyonları Yönetimi.Bilişim Teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte,depo bilgi yönetiminde bilgi teknolojileri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.Depo Yönetim Sistemi kapsamında kullanılan teknolojik sistemlerin ana başlıkları şu şekildedir.

Logo ERP Kurumsal Kaynak Planlama

Tedarik zinciri Depo Barkod Sisteminin omurgasını oluşturan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik zincirinin lojistik süreçlerinin başlatılması ve izlenip kontrol edilmesini sağlarken bu operasyonların performans ölçümlerini de yapar.

Depo Otomasyon Sistemi WMS

Depo Otomasyon uygulanan depolarda,malzeme yerleştirilmesi,siparişe göre malzeme çekilmesi ile ayrıştırma ve gruplama,ve benzeri işlemleri bilgisayar kontrollü otomatik veya robotik sistemler ile yapılamktadır.Depo Yönetim Sistemleri, öncelikle,Barkod ve RF teknolojileri yardımı ile istifleme veya çekme yerleri ile üzerinde işlem yapılacak ürünlerin seçilebilmesini sağlar.

OT/VT Otomatik Tanı / Veri Toplama

Otomatik Tanıma ve Veri Toplama ya da kısaca OT/VT kavramı, insan müdahalesi olmadan nesnelerin otomatik olarak tespit edilmesi, onlar hakkında veri toplanması ve bu verilerin bilgisayar sistemlerine doğrudan giriş yapılması anlamına gelir. Otomatik tanıma amaçlı bilinen teknolojiler arasında barkodlar, radyo frekansı ile tanılama, biyometri, manyetik şeritli kartlar, optik karakter tanıma, akıllı kartlar ve ses tanıma yer almaktadır.OT/VT, barkodun icadı ile ortaya çıkmıştır. Barkod ile beraber bilgisayarlar nesneleri, üzerlerindeki etiketleri okuyarak tanır hale gelmişlerdir.

Please reload

bottom of page