Logo Tiger 3 Enterprise Fiyat Listesi 2019 | e-Arşiv Fatura 2019 Zorunluluğu| Logo Tiger Destek Merkezi

Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi ;Ticari Sistem Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Satış ve Dağıtım, Finans Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Genel Muhasebe, Üretim Yönetimi, Ana Üretim Çizelgeleme (AÜÇ), Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP), MRP Net Değişim, Kapasite Çizelgeleme, MPS,Kalite Kontrol, Maliyet Muhasebesi, Enflasyon Muhasebe...

Logo Tiger 3 Fiyat Listesi 2019 | e-Fatura 2019 Fiyatları Logo Tiger Destek Merkezi

Logo Tiger3 ürünlerine ait ürün ve hizmet fiyat listeleri 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde güncellenmiştir. Bu tarihten itibaren gelen siparişler, yeni fiyatlar üzerinden işleme alınacaktır. 

─AÇIKLAMALAR

1. Tiger 3 ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 51 kullanıcıya kadar kullanılabilir.

2. Tiger 3; Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi...

Logo GO 3 Muhasebe Fiyat Listesi 2019 | e-Fatura 2019 Fiyatları Logo Destek Merkezi

Logo ürünlerine ait ürün ve hizmet fiyat listeleri 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde güncellenmiştir. Bu tarihten itibaren gelen siparişler, yeni fiyatlar üzerinden işleme alınacaktır. 

GO 3 Ana Paket, Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe, Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsi...

e fatura geçme sınırı 2019 | 2019 e fatura sınırı |e arşiv fatura zorunluluğu 2019 |e arşiv zorunluluğu 2019 | e defter zorunluluğu 2019 | e arşive geçme zorunluluğu 2019 | e-deftere geçme hadleri 2019 | e fatura 5 milyon e-fatura zorunluluğu 2019 | e defter geçme zorunluluğu 2019 | 2019 e defter hadleri

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Nisan 2018’de yayımlanan e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye mükellefiyetlerine yönelik...