Logo Tiger 3 Enterprise Fiyat Listesi 2019 | e-Arşiv Fatura 2019 Zorunluluğu| Logo Tiger Destek Merkezi

Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi ;Ticari Sistem Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Satış ve Dağıtım, Finans Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Genel Muhasebe, Üretim Yönetimi, Ana Üretim Çizelgeleme (AÜÇ), Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP), MRP Net Değişim, Kapasite Çizelgeleme, MPS,Kalite Kontrol, Maliyet Muhasebesi, Enflasyon Muhasebe...

Logo Tiger 3 Fiyat Listesi 2019 | e-Fatura 2019 Fiyatları Logo Tiger Destek Merkezi

Logo Tiger3 ürünlerine ait ürün ve hizmet fiyat listeleri 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde güncellenmiştir. Bu tarihten itibaren gelen siparişler, yeni fiyatlar üzerinden işleme alınacaktır. 

─AÇIKLAMALAR

1. Tiger 3 ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 51 kullanıcıya kadar kullanılabilir.

2. Tiger 3; Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi...

Logo GO 3 Muhasebe Fiyat Listesi 2019 | e-Fatura 2019 Fiyatları Logo Destek Merkezi

Logo ürünlerine ait ürün ve hizmet fiyat listeleri 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde güncellenmiştir. Bu tarihten itibaren gelen siparişler, yeni fiyatlar üzerinden işleme alınacaktır. 

GO 3 Ana Paket, Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe, Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsi...

e fatura geçme sınırı 2019 | 2019 e fatura sınırı |e arşiv fatura zorunluluğu 2019 |e arşiv zorunluluğu 2019 | e defter zorunluluğu 2019 | e arşive geçme zorunluluğu 2019 | e-deftere geçme hadleri 2019 | e fatura 5 milyon e-fatura zorunluluğu 2019 | e defter geçme zorunluluğu 2019 | 2019 e defter hadleri

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Nisan 2018’de yayımlanan e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye mükellefiyetlerine yönelik...

1 Temmuz 2019 tarihiden itibaren e-Fatura | e-Arşiv Fatura | e-İrsaliye | e-Defter uygulamasına geçiş ile ilgili yeni düzenlemeler.

Gelir İdaresi Başkanlığı 433 ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslaklarını yayımladı. Her iki taslak tebliğ de onaylanmalarını takiben elektronik uygulamalara geçiş ile ilgili yeni düzenlemeler getirecek.

1. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarında kapsam 5 milyon TL ve üzerine...

Değerli Kullanıcımız 

Logo Connect için 2.53.00.00 sürümü devreye alınmıştır.Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmelere ulaşmak için tıklayınız.Sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.Sürümde devreye alınan düzeltme ve geliştirmeler ile ilgili müşterilerinizi bilgilendirmenizi rica ederiz. Sürümleri kullanıma almadan önce müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

1. LogoConnect- Bankacı...

Değerli Kullanıcımız

Bordro Plus için 4.53.00.01 ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden  erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunu...