Logo Destek Dökümanları

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin belirtilen tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir.

Logo e-Fatura SGK Uygulaması

Tiger 3 Enterprise ürünümüze Fason üretim seçeneği eklendi. Bu sayede fason üretim modülü Tiger üretim ekranları ile çok kolay takip edilip maliyetleri hesaplatılabilmesi sağlandı.

Logo Tiger3 Enterprise Fason Üretim Yönetimi

Hızlı üretim seçeneklerine fason seçeneği de eklenerek hem Tiger 3 de hem de Tiger 3 Enterprise ürünlerinde hızlı fason üretim yapılması sağlandı.

Logo Tiger3 Enterprise Fason Hızlı Üretim

Standart maliyet kullanımı gerçek maliyet rakamları ile planlanan maliyet rakamları arasında oluşan farkların incelenerek öngörülen rakamlardaki sapmaların belirlenmesi için kullanılır.

Logo Tiger3 Enterprise Standart Maliyet 

Üretim reçetesinde çıktı olarak malzeme tablosu kullanılması durumunda, malzeme tablosunun her alt malzemesi için kullanılacak girdilerin seçimine yönelik kullanım kolaylığı getirilmiştir. 

Reçete Malzeme Sınıfı Kullanım Kolaylıkları

24 Ocak 2011 tarihinde çıkartılan 2.05.00.00 sürümünde, bu tarih aralığında geçerli olan LEM kullanıcılarının ürünlerinde görerek kullanabilecekleri   Malzeme Virman İşlemi  bulunmaktadır.

Tiger 3 Enterprise  GO 3 Malzeme Virman Fişi

LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır.

Logo Connect Bankacılık İşlemleri 

LogoConnect B2B kullanıcıları FTP veya klasör aktarımı üzerinden kendi ağlarında firmaları arası veri aktarımı yapabilirken, Logo Sunucuları üzerinden kendi ağları haricindeki firmalara veri aktarımlarını gerçekleştirebilir.

Logo Connect Uygulaması

Kredi kartı silibinde yer alan Pos terminal no, Batch no, Onay no alanları sistemde yer alan kredi kartı fişlerine eklenmiştir.

Logo Tiger3 Enterprise Kredi Kartı Fişleri

Logo Hatırlatıcı ile alım, satış, çek, senet ,kredi kartı, cari hesap borç/alacak ve banka kredi işlemlerinin ödeme/tahsilat vadelerini, alınan ve verilen siparişlerin temin ve teslimatlarını takip edilmekte ,programa girişlerde tanımlanan süre içerisinde ilgili işlem tarihleri için kullanıcıların uyarılması sağlanmaktadır.

Tiger 3 Enterprise ERP Finansal Hatırlatıcı

Vergi Usul Kanununa istinaden verilmesi gereken Ba-Bs formlarının Tek muhasebe setlerinden (Muhasebe modulunden) alınabilmesi sağlanmıştır.Bu doğrultuda muhasebe setlerinde Genel Muhasebe / Ana kayıtlar menüsüne E-Beyannameler seçeneği eklenmiştir.

Tiger3 Enterprise GO3
Form Ba ve Bs

Üretim Emirlerinin Malzeme temini işlemlerinin toplu olarak yapılabilmesi sağlanmıştır. Üretim kontrol sisteminde işlemler altına Toplu Malzeme Temini seçeneği eklenmiştir. Toplu malzeme temini işlemi ile daha önce malzeme temini yapılarak Malzeme Temin Önerisi eklenmiş ya da hiç temin işlemi yapılmamış üretim emirleri için malzeme temini yapılabilmektedir.

Logo Tiger 3 Enterprise| Toplu Malzeme Temini

LogoConnect; Tiger Enterprise, Tiger Plus, Go Plus, Unity2, Tiger2, Go kullanıcılarının ve ticari sistem bağımsız kullanıcıların versiyon farkı gözetmeksizin birbirleri arasında bilgi transferini sağladıkları bir gönderim aracıdır.

LogoConnect - Ticari Sistem Entegrasyonu