top of page

Logo Destek Dökümanları

Logo e-Fatura SGK Uygulaması 

Destek dökümanı

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin belirtilen tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir.

Deltasoft | Logo Versiyon Destek Dökümanı

Logo e-Fatura SGK Uygulaması

tıger 3 enterprıse

fason üretim yönetimi 

destek dökümanı

Tiger 3 Enterprise ürünümüze Fason üretim seçeneği eklendi. Bu sayede fason üretim modülü Tiger üretim ekranları ile çok kolay takip edilip maliyetleri hesaplatılabilmesi sağlandı.

Deltasoft | Logo Versiyon Destek Dökümanı

Logo Tiger3 Enterprise Fason Üretim Yönetimi

Tiger 3 Enterprise

fason hızlı üretim  destek dökümanı

Hızlı üretim seçeneklerine fason seçeneği de eklenerek hem Tiger 3 de hem de Tiger 3 Enterprise ürünlerinde hızlı fason üretim yapılması sağlandı.

Deltasoft | Logo Versiyon Destek Dökümanı

Logo Tiger3 Enterprise Fason Hızlı Üretim

Logo Tiger3 Enterprise Standart Maliyet Uygulamaları

Standart maliyet kullanımı gerçek maliyet rakamları ile planlanan maliyet rakamları arasında oluşan farkların incelenerek öngörülen rakamlardaki sapmaların belirlenmesi için kullanılır.

Deltasoft | Logo Versiyon Destek Dökümanı

Logo Tiger3 Enterprise Standart Maliyet 

Logo Tiger3 Enterprise  Reçetede Malzeme Sınıfı Kullanım Kolaylıkları

Üretim reçetesinde çıktı olarak malzeme tablosu kullanılması durumunda, malzeme tablosunun her alt malzemesi için kullanılacak girdilerin seçimine yönelik kullanım kolaylığı getirilmiştir. 

Deltasoft | Logo Versiyon Destek Dökümanı

Reçete Malzeme Sınıfı Kullanım Kolaylıkları

Logo Tiger3 Enterprise gO3 PROGRAMLARINDA MALZEME VİRMANI

24 Ocak 2011 tarihinde çıkartılan 2.05.00.00 sürümünde, bu tarih aralığında geçerli olan LEM kullanıcılarının ürünlerinde görerek kullanabilecekleri   Malzeme Virman İşlemi  bulunmaktadır.

Deltasoft | Logo Versiyon Destek Dökümanı

Tiger 3 Enterprise  GO 3 Malzeme Virman Fişi

Logo Connect Bankacılık İşlemleri Kullanım Kılavuzu

LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır.

Deltasoft | Logo Versiyon Destek Dökümanı

Logo Connect Bankacılık İşlemleri 

LOGO CONNECT UYGULAMA DESTEK DÖKÜMANI

LogoConnect B2B kullanıcıları FTP veya klasör aktarımı üzerinden kendi ağlarında firmaları arası veri aktarımı yapabilirken, Logo Sunucuları üzerinden kendi ağları haricindeki firmalara veri aktarımlarını gerçekleştirebilir.

Deltasoft | Logo Versiyon Destek Dökümanı

Logo Connect Uygulaması

Tiger 3 Enterprise 

Tiger 3 GO 3  Muhasebe Programlarında Kredi Kart Uygulaması

Kredi kartı silibinde yer alan Pos terminal no, Batch no, Onay no alanları sistemde yer alan kredi kartı fişlerine eklenmiştir.

Deltasoft | Logo Versiyon Destek Dökümanı

Logo Tiger3 Enterprise Kredi Kartı Fişleri

Logo Tiger 3 Enterprise ERP

Finansal Hatırlatıcı

Logo Hatırlatıcı ile alım, satış, çek, senet ,kredi kartı, cari hesap borç/alacak ve banka kredi işlemlerinin ödeme/tahsilat vadelerini, alınan ve verilen siparişlerin temin ve teslimatlarını takip edilmekte ,programa girişlerde tanımlanan süre içerisinde ilgili işlem tarihleri için kullanıcıların uyarılması sağlanmaktadır.

Deltasoft | Logo Versiyon Destek Dökümanı

Tiger 3 Enterprise ERP Finansal Hatırlatıcı

 Tiger 3 Enterprise 

Tiger3 ve GO3 Muhasebe Setlerinde

Form Ba ve Bs

Vergi Usul Kanununa istinaden verilmesi gereken Ba-Bs formlarının Tek muhasebe setlerinden (Muhasebe modulunden) alınabilmesi sağlanmıştır.Bu doğrultuda muhasebe setlerinde Genel Muhasebe / Ana kayıtlar menüsüne E-Beyannameler seçeneği eklenmiştir.

Deltasoft | Logo Versiyon Destek Dökümanı

Tiger3 Enterprise GO3
Form Ba ve Bs

Logo Tiger 3 Enterprise

Toplu Malzeme Temini

Üretim Emirlerinin Malzeme temini işlemlerinin toplu olarak yapılabilmesi sağlanmıştır. Üretim kontrol sisteminde işlemler altına Toplu Malzeme Temini seçeneği eklenmiştir. Toplu malzeme temini işlemi ile daha önce malzeme temini yapılarak Malzeme Temin Önerisi eklenmiş ya da hiç temin işlemi yapılmamış üretim emirleri için malzeme temini yapılabilmektedir.

Deltasoft | Logo Versiyon Destek Dökümanı

Logo Tiger 3 Enterprise| Toplu Malzeme Temini

LogoConnect 

Ticari Sistem

Entegrasyonu

LogoConnect; Tiger Enterprise, Tiger Plus, Go Plus, Unity2, Tiger2, Go kullanıcılarının ve ticari sistem bağımsız kullanıcıların versiyon farkı gözetmeksizin birbirleri arasında bilgi transferini sağladıkları bir gönderim aracıdır.

Deltasoft | Logo Versiyon Destek Dökümanı

LogoConnect - Ticari Sistem Entegrasyonu

bottom of page