top of page

Logo Tiger WINGS Fiyat Listesi

15 AĞUSTOS 2017 Tarihinden İtibaren Geçerlidir. Logo Tiger Web ERP Programı

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. ,

2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.

3. Tiger Wings, aylık veya yıllık olarak kullanım imkanı sunar. Ana paket, kullanıcı artırımı ve modüller için aylık ve yıllık fiyatlar fiyat listesinde belirtilmiştir.

4. Yazılım ürününün amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için uygulama danışmanlığı hizmeti ile birlikte kurulması gerekmektedir.

 

EĞİTİMLER

5. Eğitimler ürün kullanımı ile ilgilidir ve sertifikalı uzman(lar) tarafından verilmektedir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.

6.  Eğitim ve destek hizmetlerinin yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir.

Aktivasyon 

Tiger Wings Kullanıcı Artırımı +1

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise İçin Opsiyonlar

165

1.650

Ürün Açıklamaları

(Tek Seferlik)

Fiyat

Fiyat

─ Yabancı Dil Paketi⁽¹³⁾

7.700

8.450

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Dil Paketi

Tiger Wings Aktivasyon

Tiger Wings Ana Paket (1 Kullanıcı)

Kullanıcı Artırımı

20.000

165

1.650

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Firma İçi Data Aktarımı

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Logo Connect B2B(9)

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Banka Bağlantısı(10)

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Logo Connect Banka

3.050

3.400

3.350

3.700

0

2.550

650

700

─ İş Akışı Yönetimi (10)

6.650

7.300

Logo Flow Ana Paket (200 Kullanıcı)

Logo Flow Kullanıcı Artırımı +20

Logo Flow Kullanıcı Artırımı +50

12.600

13.850

Logo Flow Kullanıcı Artırımı +100

23.650

26.000

Logo Flow Kullanıcı Artırımı +200

42.850

47.150

30.000

-

─ Perakende

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Perakende

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı

─ B2B ve B2C Uygulamaları

3.800

4.150

1.000

1.100

─ e-Devlet Uygulamaları

─ e-Fatura⁽¹⁵⁾

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Connect Fatura

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Connect Fatura Firma Artırımı

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise e-Fatura Sözleşmeli Entegratör Bağlantısı

8.800

35.200

950

1.200

19.250

9.550

38.350

1.050

1.300

-

─ Tiger 3 Enterprise Sonlandırılmış Ürünlerden Geçiş

Tiger 3 Enterprise Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş Baz Fiyatı (26)(27)

Tiger 3 Enterprise Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat(26)(27)

Tiger 3 Enterprise Sonlandırılmış Kurumsal Ürünlerden Geçiş Baz Fiyatı(28)(29)

24.350

3.400

14.900

Tiger 3 Enterprise Sonlandırılmış Kurumsal Ürünlerden Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat(28)(29)

1.600

-

-

-

-

─ Uyarlama Araçları Hizmetleri

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Object Designer Geliştirme Lisansı

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Objects Geliştirme Lisansı

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Logo Connect Geliştirme Lisansı

Uyarlama Araçları Bakım Paketi

23.900

16.000

16.000

17.600

26.450

17.600

17.600

19.400

─ Eğitim Hizmetleri

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Object Designer Geliştirme Lisansı (16 saat)

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Objects Geliştirme Lisansı (8 saat)

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Logo Connect Geliştirme Lisansı (4 saat)

5.000

2.500

1.250

5.500

2.800

1.400

─ e-Defter⁽¹⁶⁾

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise e-Defter

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise e-Defter

Logo Dışı Kullanıcılar İçin e-Defter (3 firma içerir)

9.100

1.650

9.900

1.750

Proje Bazlı  Fiyatlandırılır.

─ e-Arşiv⁽¹⁷⁾

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Connect e-Arşiv

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Connect e-Arşiv Firma Artırımı

Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise e-Arşiv Sözleşmeli Entegratör Bağlantısı

3.050

350

19.250

3.300

400

-

Ana Paket

Aylık Fiyat

Yıllık Fiyat

Aylık Fiyat

Yıllık Fiyat

Tiger Wings Mali Konsolidasyon

Tiger Wings Dış Ticaret

Tiger Wings Analitik Bütçe

5.600

7.150

3.950

6.150

7.900

4.350

─AÇIKLAMALAR

1. Tiger 3 Enterprise; Ticari Sistem Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Satış ve Dağıtım, Finans Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Genel Muhasebe, Üretim Yönetimi, Ana Üretim Çizelgeleme (AÜÇ), Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP), MRP Net Değişim, Kapasite Çizelgeleme, MPS,Kalite Kontrol, Maliyet Muhasebesi, Enflasyon Muhasebesi, Dağıtım Yönetimi (sevkiyat, paketleme), Konfigürasyon Yönetimi, Teslim Tarihi Belirleme (CTP), Malzeme Özellikleri ve Sınıf Yapısı, Boyut Takibi, Seri-lot, Stok Yeri Takibi, Talep Yönetimi, Teklif Yönetimi (satınalma/satış), Kampanya, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Kredi Kartı, Teminat Yönetimi, Yönetici Konsolu, GOGaranti, Proje Takibi, Pratik Tablo Raporları, Rapor Üretici ve Arayüz Uyarlama özelliklerini içerir.

2. Tiger 3 Enterprise ana paketi ve modülleri, her işletmenin ihtiyaçlarının farklı olabileceği göz önüne alınarak proje bazlı satılmaktadır.

3. Tiger 3 Enterprise ile Bordro Plus Ana Paket (100 Çalışan) ücretsiz olarak verilmektedir

4. Türkçe ve İngilizce dilleri Tiger 3 Enterprise'da standart özellik olarak yer almaktadır.

5. Tiger 3 Enterprise, Microsoft® SQL Server® 2012 R2/2014 Express Edition ve üzeri veritabanı ile kullanılabilmektedir. En az 16 GB Ram ve 10 GB boyutundaki disk alanına ihtiyaç duymaktadır. Microsoft® SQL Server® 2014 Full Use ihtiyaçları için lütfen yetkili Logo İş Ortakları'na danışınız.

6. Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise ana pakete eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir. Örnek: Tiger Enterprise ana pakete "Kullanıcı Artırımı +5” yüklendiğinde, toplamda 6 kullanıcı elde edilir. Ana paketler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse, ayrıca kullanıcı artırım seti alınmasına gerek yoktur.

─OPSİYONLAR

7. Dış Ticaret; ithalat ve ihracat modüllerini içermektedir.

8. Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise Analitik Bütçe, devletin yapmakla yükümlü olduğu hizmetler için gerekli giderler, bu giderleri yapmak için ihtiyaç duyulan kaynağın bütçeleme faaliyetlerinin yapıldığı modüldür. Sadece kamu kurum ve kuruluşları için geçerlidir.

9. B2B ve B2C Uygulamaları;

 • LogoConnect B2B modülü, aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bu sayı üzerindeki firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.

 • LogoConnect B2B modülünden, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan (Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında lokal kullanım, şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir. Hizmet fiyatları için yetkili Logo İş Ortakları’na danışılmalıdır.

 • LogoConnect B2B eğitim hizmeti fiyatı proje bazlı olarak belirlenir.

10. Güncel LEM sahibi kullanıcılar ile KÖ kullanıcıları, Logo Banka Bağlantısı (MT940) ürününe 30 Haziran 2017 tarihine kadar ücretsiz sahip olabileceklerdir. Bu tarihten itibaren Logo Banka Bağlantısı (MT940) modülü 2.300 TL'den ücretlendirilecektir.

11 İş Akışı Yönetimi ;

 • Logo Flow ürününün kullanıcı sayısı, bağlı bulunduğu ERP ürününün kullanıcı sayısından bağımsızdır. Logo Flow ürünü için ayrıca Kullanıcı Artırımı satın alınması gerekmektedir.

 • Logo Flow ürününün LEM bedeli, lisans bedelinin %13'üdür.

12. Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Tiger 3/Tiger Plus kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.

13. Dil paketi fiyatı; Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça, Azerice, Bulgarca, Romence dillerinden biri için geçerlidir. Örneğin; Arapça ve Farsça dillerini satın almak isteyen LEM sahibi kullanıcılar 7.700x2=15.400 ödemelidir.

14. Tiger 3 Enterprise/Tiger Enterprise ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesi'ni inceleyiniz. Dikey Çözümler, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.

 

─ e-DEVLET UYGULAMALARI

15. e-Fatura

 • Connect Fatura, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı sağlanırken, e-Faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu e-Fatura portalı üzerinden manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.

 • Sunucu Lisansı Eklentisi’nin, Connect Fatura ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, Connect Fatura ve e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi sayesinde, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir. Böylelikle, e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir.

 • Connect Fatura, LEM fiyat hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Kullanıcının elinde bulunan tüm Connect Fatura lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edillir.

 • Sözleşmeli Entegratör Bağlantısı, Logo ile sözleşme yapan özel entegratörler ile çalışmak isteyen kullanıcıların alması gereken bağlantı paketidir. Sadece, e-Fatura ve e-Arşiv’de Logo ile sözleşme yapan özel entegratörleri kapsamaktadır. Bu kapsamda yer alan özel entegratörler ile ilgili detaylı bilgi için satış ekipleri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

16. e-Defter

 • Firma sayısı, müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımı alınması gerekmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.​

 • e-Defter, LEM fiyat hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Kullanıcının elinde bulunan tüm Logo e-Defter lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edillir.

 • Yeni sürümler ile ticari sistem tarafında muhasebesel güncellemeler yapılmakta ve bu değişiklik ve güncellemeler e-Defter ürününü de etkileyebilmektedir. Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-Defter'in mevzuata uygun basılmasını sağlayacak düzenlemelerden yararlanılmasını sağlamak adına LEM yenilemelerinin mutlaka yapılmasını tavsiye ederiz.

 • Mali Müşavir Plus kullanıcıları için de aynı kurgu geçerlidir.

17. e-Arşiv

 • Firma sayısı, müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımları alınması gerekmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.

 • Connect e-Arşiv, LEM hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Kullanıcının elinde bulunan tüm Connect e-Arşiv lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edillir.

 • Sözleşmeli Entegratör Bağlantısı, Logo ile sözleşme yapan özel entegratörler ile çalışmak isteyen kullanıcıların alması gereken bağlantı paketidir. Sadece, e-Fatura ve e-Arşiv’de Logo ile sözleşme yapan özel entegratörleri kapsamaktadır. Bu kapsamda yer alan özel entegratörler ile ilgili detaylı bilgi için satış ekipleri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.​

 

─ LEM

18. LEM fiyatı, kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %14’ü alınarak hesaplanır.

 

─ ÜRÜN GEÇİŞLERİ

Tiger 3 Enterprise'a Tiger Enterprise'dan Geçiş

19. Tiger Enterprise ürünün kullanıcı artırımı ve modül satışları ile LEM kapsamındaki hata giderici (bugfix) sürümleri 1 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek, bu tarihten itibaren sonlandırılacaktır.

20. Güncel LEM sahibi Tiger Enterprise kullanıcıları Tiger 3 Enterprise ürününe standart LEM bedelinin %40’ını ödeyerek geçiş yapabilirler. LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise, geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalı, ardından ellerinde bulunan lisansların standart LEM bedelinin %40’ını ödemelidir.

21. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

 

Tiger 3 Enterprise'a Alt Segment Ürünlerden Geçiş

22. Tiger 3 Enterprise’a; Tiger 3, GO 3 ve Start ürünlerinden geçiş yapılabilmektedir. Bu ürünler dışındaki ürünlerden geçiş yapmak isteyen kullanıcılar önce 3 serisi ürünlere geçiş yapmaları daha sonra Tiger 3 Enterprise'a geçiş yapmaları gerekmektedir.

23. Alt ürün segmentinden geçişlerde mevcut ürüne ait ana paket, kullanıcı ve modüllerin güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatları arasındaki fiyat farkı alınır.

24. Alt ürün segmentinde Bordro Plus ürününe sahip kullanıcılar Tiger 3 Enterprise'a geçtiklerinde "Bordro Plus Çalışan Artırımı +100" ücretsiz olarak verilir

25. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

 

Tiger 3 Enterprise'a Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş

26. Tiger 3 Enterprise'a; sonlandırılmış KOBİ ürünlerinden geçiş için fiyat listesinde yer alan baz ve kullanıcı başı birim fiyatıyla geçiş ücreti hesaplanır. (geçiş ücreti = baz fiyat + (kullanıcı başı birim fiyat X geçiş yapacak kullanıcı sayısı)).

27. GO Basic, GO Pro, GO Power, GO Shop Manager, GO Mali Müşavir, GO Mali Müşavir +, Alınteri, Alınteri DOS, Alınteri OEM, LKS ve LKS2 ürünleri sonlandırılmış KOBİ ürünleri kapsamındadır.

Tiger 3 Enterprise'a Sonlandırılmış Kurumsal Ürünlerden Geçiş

28. Tiger 3 Enterprise'a; sonlandırılmış kurumsal ürünlerden geçiş için fiyat listesinde yer alan baz ve kullanıcı başı birim fiyatıyla geçiş ücreti hesaplanır. (geçiş ücreti = baz fiyat + (kullanıcı başı birim fiyat X geçiş yapacak kullanıcı sayısı)).

29. Tiger 1, Tiger 2, Unity, Unity 2 ve GOLD ürünleri sonlandırılmış kurumsal ürünler kapsamındadır.

─ UYARLAMA ARAÇLARI HİZMETLERİ

30. Uyarlama yapmak isteyen firmalar, ilgili Tiger 3 Enterprise Uyarlama Araç/Araçları lisansına sahip olmalıdır. Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve run-time lisans ile satılan çözümler, uyarlama yapmak için yeterli değildir.

31. Kullanıcının ilgili Uyarlama Araçları Geliştirme Sertifikasına sahip en az 1 elemanı olması gerekmektedir.

32. Uyarlama yapacak olan kullanıcı firmanın, Uyarlama Araçları ve Bakım Paketini satın alması gerekmektedir.

33. Uyarlama Araçları Bakım Paketi, 1 yıl süre ile,

 • Mesai saatleri içinde saat 08:00-17:00 arasında telefon, e-mail veya modem ile Uyarlama Araçları Teknik Destek ve Rehberlik Hizmeti (kod inceleme kapsam dışıdır).

 • Toplam 30 saate kadar Kod Desteği ve Yazılım Danışmanlığı Hizmeti’ni içerir. Bu hizmet Logo’da verilmektedir.

34. Bu kapsamda verilecek destek sadece Logo Uyarlama Araçları’nı kapsar.

35. Sertifika eğitim fiyatları kişi başı fiyatlardır.

36. Tiger 3 Enterprise LogoConnect Geliştirme eğitimi alacak kişinin Tiger 3 Enterprise Objects eğitimi almış olması gerekmektedir.

37. Uyarlama Araçları Geliştirme Sertifikası Eğitimi için katılımcı ön koşulları ve katılımcının bilgisayarında yüklü ve çalışır durumda olması gereken yazılımlar ile ilgili bilgiyi Logo Çözüm Ortakları Bölümü’nden alabilirsiniz.

bottom of page