Logo Eğitim Videolar

Logo Tiger 3 Enterprise | Logo Go3 ERP | Malzeme Temini

Üretimin hazırlanan reçete uyarınca gerçekleşmesi için gereken hammadde, yarı mamul bilgileri ile ne şekilde temin edilecekleri Malzeme temini seçeneği ile kaydedilir. 

Logo Tiger 3 Enterprise | Logo Tiger Plus ERP | Satış Kampanya Yönetimi

Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda uygulanan kampanyalar, özellikleri, tarih ve uygulama şekilleri kampanya tanımları ile kaydedilir. Kampanya tanımlarında uygulanacak indirim ve promosyonların yanında, masraflarda kaydedilir ve stok işlemlerine uygulanır. Bu satış koşul ve uygulamaları bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. 

Logo Tiger 3 Enterprise| Logo GO3 | Cari Hesap Grup Sirket Yapisi

Cari hesap üst seviye bağlantısını kurmak için kullanılır. Cari hesabın altında yer alacağı grup şirketinin belirlendiği alandır. Kayıtlı grup şirketi türündeki cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Logo Tiger 3 | Logo GO 3 ERP Proje Masraf Merkezleri Kullanımı

Herhangi bir hesaba ait hareketin belirli dönemler için önceden belirlenmiş kurallar doğrultusunda masraf merkezlerine dağılımının yapılması proje kayıtları ile kaydedilir. Böylece, hesaplar arası kontroller sağlanır ve uygun raporlar alınır..

Logo Tiger 3 Enterprise | Logo Go3 ERP Maliyetlendirme Yontemleri

Maliyetlendirme çıkış fişlerine maliyet atama işlemidir. Çıkış fişleri atanan maliyet üzerinden fiyatlandırılarak, ilgili fişlere atanır. Çıkış fişleri sahip oldukları "Maliyet Grubu" bazında  maliyetlendirilirler.

Logo Tiger 3 Enterprise| Logo GO 3 ERP Döküman Yönetim Sistemi

Doküman Yönetimi ile operasyonel işlemlere ait dokümanlar etkin bir şekilde izlenebilmektedir. Böylece, kağıt kullanımı en alt düzeye indirgenir, dokümanlar iş akışına uygun olarak tutulur, e-posta ile ilgili kişilere gönderilir ve dokümanların tarihçesi elektronik ortamda izlenir.

1 / 1

Please reload