top of page

Logo Eğitim Videoları

Logo Eğitim Videoları

Logo Tiger3 Enterprise,Logo Tiger 3 ERP ,Logo GO3 Muhasebe Programı  Logo e-Fatura,Logo e-Defter,Logo e-Arşiv Fatura  çözümlerine ait eğitim videoları buradadır.

Logo  Malzeme Temini

Üretimin hazırlanan reçete uyarınca gerçekleşmesi için gereken hammadde, yarı mamul bilgileri ile ne şekilde temin edilecekleri Malzeme temini seçeneği ile kaydedilir. 

Kampanya Yönetimi

Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda uygulanan kampanyalar, özellikleri, tarih ve uygulama şekilleri kampanya tanımları ile kaydedilir. 

Grup Şirket Yapısı

Cari hesap üst seviye bağlantısını kurmak için kullanılır. Cari hesabın altında yer alacağı grup şirketinin belirlendiği alandır. Kayıtlı grup şirketi türündeki cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Masraf Merkezi

Herhangi bir hesaba ait hareketin belirli dönemler için önceden belirlenmiş kurallar doğrultusunda masraf merkezlerine dağılımının yapılması proje kayıtları ile kaydedilir. Böylece, hesaplar arası kontroller sağlanır ve uygun raporlar alınır..

Maliyetlendirme

Maliyetlendirme çıkış fişlerine maliyet atama işlemidir. Çıkış fişleri atanan maliyet üzerinden fiyatlandırılarak, ilgili fişlere atanır. Çıkış fişleri sahip oldukları "Maliyet Grubu" bazında  maliyetlendirilirler.

Doküman Yönetimi

Doküman Yönetimi ile operasyonel işlemlere ait dokümanlar etkin bir şekilde izlenebilmektedir. Böylece, kağıt kullanımı en alt düzeye indirgenir, dokümanlar iş akışına uygun olarak tutulur, e-posta ile ilgili kişilere gönderilir ve dokümanların tarihçesi elektronik ortamda izlenir.

Dış Ticaret Yönetimi

Yurtdışı satıcı firmalardan alınan mal ya da hizmetlere ait ithalat fatura bilgileri, İthalat Operasyon Fişi ile kaydedilir. Alınan hizmete ait bilgiler Alınan Hizmet Faturası ile kaydedilebildiği gibi, İthalat Operasyon Fişi  ile de kaydedilir.

Malzeme Özellikleri

Malzeme özellikleri, aynı türdeki malzemeleri birbirinden farklılaştıran özelliklerdir ve işlemler sırasında değiştirilemezler. Malzeme özellikleri malzeme ya da malzeme sınıfının üst malzeme sınıfları ile bağlantısının kurulmasında, yani hiyerarşik olarak malzemelerin sınıflandırılmasında kullanılır.

Toplu Fiyat Değişimi

Malzeme ve hizmetlerin satınalma ve satış fiyatları tanım üzerinde ve tanım listelerinde yer alan Satınalma / Satış Fiyatları seçenekleri ile ya da Satınalma ve Satış program bölümlerinde Satınalma ve Satış Fiyatları seçenekleri ile tek tek girilebildiği gibi toplu olarak da girilebilir.

Malzeme Maliyeti

Standart malzeme maliyetlerinin kaydedildiği seçenektir. Malzeme kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Standart malzeme maliyeti Fabrika ve Maliyet Periyodu seçilerek kaydedilir. Standart malzeme maliyeti seçildiğinde, malzeme için tanımlı standart maliyet kayıtları listelenir. Yeni standart maliyet bilgileri boş satırda kaydedilir.

Dağıtım Yönetimi

Dağıtım sisteminde kullanılacak araçlar, kapasiteleri ve izleyecekleri rotalar tanım kartlarında belirtilir. Sevk işlemlerinde bu araçların hangilerinin kullanılacağı ve izleyeceği rotalar Dağıtım emirleri ile belirlenir. Satış ve Dağıtım bölümünden kaydedilen fiş ve faturalarla dağıtım emirleri bağlantısı kurularak otomasyon sağlanır.

Ödeme Tahsilat

Ödeme/tahsilat planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgiler kaydedilir. Orta bölümde yer alan satırlarda ise ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir.

bottom of page