top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Neden Depo Otomasyon Sistemi..?


Ticari Yazılımlar veya ERP olarak adlandırılan Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerinde depo yönetimi konusunda temel bazı olanaklar bulunmaktadır. Başta depo ile ayrıntılı depo yeri (yer, raf, kutu veya konteyner gibi ayrıntılı yer tanımları) yapılabilmekte ve depoya alınan stokların bu şekilde tanımlanmış yerlere konulması, yer bazında malzeme çekilmesi ve yer bazında stok miktarı izlenmesi, karantinalı yer tanımları ile bu alandaki stokların kullanımlarının engellenmesi gibi konuları desteklemektedir. Ayrıca, birden çok depo bulunması halinde, anılan işlemleri her depo için ayrı ayrı yapılabilmekte ve depo bazında stok takibi yapılabilmektedir.

Depoların büyümesi, işlemlerinin çoğalması ve karmaşıklaşması durumları ile depo otomasyonu sistemlerinin uygulandığı depolarda, Kurumsal Kaynak Planlaması içindeki depo yönetimi fonksiyonları yeteri kadar destek sağlayamamaktadır. Bu gibi durumlarla ilgili gereken destekler, Depo Yönetim Sistemleri (WMS-Warehouse Management Systems)yazılımları ile karşılanabilmektedir.

Eski depo yönetim sistemleri, işlevsel olarak stok kabulleri, siparişlere stok tahsisleri ve stok çıkışları, mevcut stokların istiflenmesi ve korunması operasyonlarına odaklanmış sistemlerdir. Bugün depolar küçük üretim operasyonları da dâhil olmak üzere daha kapsamlı hizmetlerin yerine getirildiği yerler olmuştur. Gelişen depo işlevselliği ve teknolojilerine destek vermek üzere geliştirilmiş olan Depo Barkod Yönetim Sistemi Yazılımlarının bazı önemli işlevsellikleri şöyle sıralanabilir.


Saha Yönetimi

Depo içindeki stoklara ek olarak, depo sahasındaki araçlar ile bu araçlardaki stokların yönetimini de içerir. Böylece, stokların daha net bilinmesine ve daha hızlı stok dönüşünü sağlamasına destek olur.

İşgücü Yönetimi

Depo personeline görev tahsisleri yapılmasıyla, personelin daha verimli kullanılmasını sağlar. Bu sistem, depo personel profilinde de bir değişiklik getirmektedir. Personel ihtisaslaşması yerine, personelin daha geniş çeşitte görevleri yerine getirmesi beklenir.

Depo Optimizasyonu

Depo içindeki stok hareketleri ile depo içinde stokların yerleştirilmesi ve stoklanması konusunda optimal çözümler üreterek, depo verimliliğinin artırılmasına destek verir. Bu amaçla, her stok kalemi için, stok ve hareket özelliklerine göre en uygun istifleme yerlerini belirler ve depo içinde en ekonomik hareketlerin yönünü ve biçimini önerir.

Katma Değer Hizmetleri Yönetimi

Depo içinde, ürüne değer kazandıran, ürünlerin müşteriye göre uyarlanması ve modifikasyonu, paketleme işlemleri, ürün etiketleme, ürün ayrıştırma, ürünlerin gruplanması ve birleştirilmesi gibi işlemlerin, diğer depo operasyonları ile entegre olarak yapılabilmesini sağlar.

Aktarma (cross-doking) İşlemleri Yönetimi

Stoklanıp istiflenmeden ayrıştırılarak veya gruplanarak tekrar sevk edilmek üzere gelen malların, teslim alınması, ayrıştırılması, birleştirilmesi, gerektiğinde paketlenmesi ve barkod etiketlenmesi ve ardından sevk edilmesi ile ilgili operasyonları, diğer depo operasyonları ile entegre olarak yürütülmesini sağlar.

Kağıtsız Depoculuk

Barkod Sistemi ile Radyo Frekanslı Tanıma (RFID-Radio Frequency Identification) teknolojileri ile stok istiflme ve hareket operasyonlarının daha hatasız ve daha hızlı, dolayısıyla daha etkin ve verimli çalışma olanakları sağlanmaktadır. Barkod Sistemi ve RFID Sistemler ile verilerin daha doğru ve güvenilir olması, aynı zamanda, Tedarik zincir planlama süreçlerinin etkinliğini de artırarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına yardımcı olur.

Depo Otomasyon Sistemleri

Depo otomasyonu uygulanan depolarda, malzeme yerleştirilmesi, siparişe göre malzeme çekilmesi ile ayrıştırma ve gruplama, ve benzeri elleçleme işlemleri, bilgisayar kontrollü otomatik veya robotik sistemler ile yapılmaktadır. Depo Yönetim Sistemleri, öncelikle, Barkod Sistemi ve RFID Sistemi yardımı ile istifleme veya çekme yerleri ile üzerinde işlem yapılacak ürünlerin seçilebilmesini sağlar. Özellikle otomasyon sistemleri uygulanan depoların yönetimi için en önemli destek, Depo Yönetim Sistemleri Yazılımlarıdır.

Depo Yönetim Sistemlerinin uygulanmasının diğer iki yararı, depolardaki iş uygulamaları için, en iyi uygulamalar örnek alınarak bir standardizasyon sağlaması ve işletme giderlerinde tasarruf sağlamasıdır. Depo Yönetim Sistemi yazılımlarının uygulanması, klasik yöntemlerin uygulandığı depolara kıyasla, işletme giderlerinde %50 oranında tasarruf sağlayabilmektedir.

168 görüntüleme0 yorum
bottom of page