top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Barkod Sistemi

Müşteri siparişlerinin nasıl karşılanacağının planlanmasını,hammadde ve malzeme kaynaklarının belirlenmesi ve satınalma işlemlerinin gerçeklenmesi,ürünlerin ve yarı mamullerin yapılması,stokların ve siparişlerin izlenmesi ve sonunda,ürünlerin tüketicilere ve son kullanıcılara ulaştırılması,hatta ürünlerin tüketici ve son kullanıcılara ulaştırılmasından sonra da bu ürünlere destek verilmesi işlemlerine stratejik yaklaşımınızı belirler.Yatırımları azaltırken müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırarak sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü sağlayan stratejik araçlara sahip olursunuz.

Tedarikçiler,aracılar,müşteriler gibi kanal ortakları ve üçüncü parti hizmet sağlayıcıları arasında kurulacak koordinasyon ve işbirliği ile,tedarik,dağıtım ve tüm lojistik yönetimi faaliyetleri ile ilgili planlama ve yönetimi faaliyetlerine sahip olursunuz.Tüm bu faaliyetlerin tümü eşgüdümlü ve koordineli olarak yürütülmesini sağlarsınız.

68 görüntüleme0 yorum
bottom of page