top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Depo Otomasyon | Kurumsal Entegrasyon Yetenekler, Beceriler ve Kapasiteler


Depo Otomasyon Sistemlerinde Kurumsal Entegrasyon zincirini oluşturmada en önemli konu, malzemenin kaynağından başlamak üzere,ürünün son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar olan sürecin entegre ve koordine edilmesidir.Amaç,sonuçta en yüksek değeri,en verimli ve etkin biçimde yaratılmasıdır.Tüm sürecin verimli olması için süreci oluşturan operasyonların,birbirleriyle uyumlu,aynı zamanda etkin ve verimli biçimde gerçekleşmesi gerekir.Süreçteki operasyonlar,yetkin ve yetenekli birimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle Depo Otomasyon Sistemi içinde yer alan şirket ve kurumların tedarik süreci içindeki görev ve rolleri,şirketlerin uzmanlık alanlarına,yeteneklerine ve kapasitelerine göre belirlenmelidir.

Konu kalite ve verimlilik yönünden ele alındığında bakış açısı; mevcut müşterilerimize,yetenek ve kapasitelerine uygun operasyonların görev olarak atanması değil, sonuçta en "yüksek değer" en "verimli" biçimde yaratacak "etkinlik" ile, Depo Otomasyon Sistemine katkı yapacak yetenek ve kapasitedeki organizasyonların belirlenmesi olarak değişmektedir.

Bu bakış açısı iş organizasyonlarına ve iş modellerine yeni bir yaklaşım getirmektedir. Metot ve Kurgu Eğitimleri ile Şirketler operasyon alanlarını gözden geçirmekte,verimsiz operasyon ve faaliyet alanlarını terk ederek, daha verimli ve etkin oldukları ana faaliyet alanlarına yoğunlaşmaları sağlanmaktadır. Bu şekilde her şirket,daha verimli ve daha etkin olduğu faaliyet alanlarında uzmanlaşacaktır. Depo Otomasyon Sistemi süreçlerinde,şimdi verimsiz gibi görülen operasyonlar,uzmanlaşmış ve daha verimli kurum ve şirketler tarafından yerine getirilecektir.Bu şekilde, Depo Otomasyon Sisteminin toplamdaki verimi,dolayısı ile rekabet gücü artacaktır.


46 görüntüleme0 yorum
bottom of page