top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger3 Satınalma Yönetimi


Satınalma planlamasının başlangıç noktası kuruluşun stratejik hedefleri, diğer bir deyişle, kuruluşun var oluş nedenleridir. Bu hedeflerin tedarik planlamasını etkileyen yönü, kuruluş, hedeflediği faaliyet ve performansı gerçekleştirmek için müşterilerine ne gibi mal ve hizmetler sunacağı, bu hizmetleri üreterek veya başkalarından satın alarak yerine getireceğidir.

Gereksinimlerin Belirlenmesi

Satın alma planlamasının birinci adımı, kuruluşun stratejik hedefleri doğrultusunda, hangi mal veya hizmetlere gereksinme olduğunun belirlenmesidir. Bu gereksinimler 3 kaynaktan doğar;

 • Müşterilere sunulacak mal ve hizmetler,

 • Müşterilere sunulacak mal hizmetlerin üretimi için gereken hammadde, parça veya malzeme ve hizmetler

 • Faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gereken tüketim mal ve hizmetleri ile gerekli demirbaş ve donanım.

Tedarik Miktar ve Zamanının Belirlenmesi

Gereksinimlerin miktar ve zamanının belirlenmesi, Logo Tiger Stok Yönetiminin ve dolayısıyla DepoLine'in temel konusudur. Üretilecek mal ve hizmetler için üretim planı, dışardan alınacak mal ve hizmetler için de satınalma planı yapılır. Bunun için öncelikle özellikleri ve nitelikleri belirlenir. Ardından satınalma miktar ve zamanı belirlenir. Miktar ve zamanı belirlemeye esas olan durum mal ve hizmetlerin talep özellikleridir. Satınalma miktar ve zamanını belirleyen diğer faktörler, alınacak malın mevsimselliği, miktar-fiyat ilişkileri, ıskontolar, parti büyüklükleri, stoklama olanakları ile sipariş sonrası tedarik ön süreleridir.

Tedarikçi Seçimi

Satınalma kararlarının verilmesinden sonra, potansiyel tedarikçilerden teklifler alınır. Tedarikçilerin teklifleri, alınacak mal ve hizmetlerin niteliklerinin (kalite) uygunluğu ve satınalma toplam maliyeti açısından karşılaştırılarak değerlendirilir. Satınalma fiyat ve şartları, tekliflerin değerlendirme sonrasında tedarikçi ile yapılan pazarlıklar sonucunda şekillenir. Tedarikçi ve satın alan kuruluş arasında aşağıdaki konularda mutabakata varılır.

 • Satın alınacak mal veya hizmetin cinsi ve özellikleri, ambalaj ve paketlemesi,

 • Toplam satınalma miktarı

 • Birden çok sipariş olacaksa sipariş büyüklük ve zamanları,

 • Teslimat ön süreleri

 • Teslimat biçimi ve teslimat yeri

 • Birim fiyat ve varsa ıskontoları

 • Ödeme zamanı ve biçimi

 • Satın alma şartlarının geçerlilik süresi

Satınalma Siparişi

Bu aşamaya kadar olan işlemler, satınalma kararının verilmesi ve satınalma planlaması yapılması işlemleridir. Fiili satın almanın yapılabilmesi için bir satınalma siparişinin açılması gereklidir. Satınalma siparişi, önceden hazırlanmış olan satınalma planlamasına ve tedarikçi ile yapılmış olan satınalma sözleşmesine uygun olarak, cins ve miktarları ile, ödeme biçimi, teslim yeri ve zamanını belirten, alıcı tarafından satıcıya verilen bir taahhüt niteliğinde belgedir.

Mal ve Hizmet Kabulü

Satınalma işleminin bir sonraki adımı, satın alınan mal veya hizmetin içeriye taşınmasından sonra kabul edilme işlemidir. Mal ve hizmet kabulü bir dizi işlem ve operasyondan oluşur.

 • Sipariş kontrolü: Gelen mal ve hizmet için öncelikle bir satınalma siparişinin olması gereklidir. Böyle bir satınalma siparişi olup olmadığı, gelen mal ve hizmetin, sipariş şartlarına uygunluğu (tedarikçi, mal veya hizmet cinsi, miktarı, teslim şartları ve teslim zamanı) kontrol edilir. Diğer işlemlere, sipariş kontrol uygunluğu sağlandıktan sonra devam edilir.

 • Taşıt aracından malların indirilmesi ve boşaltılması. Bu işlem bir elleçleme işlemidir.

 • Gelen stokların miktar kontrolünün yapılması: Alınan stok miktarının, sevk belgesi (irsaliye) veya faturadaki belirtilen miktar ile ve siparişi edilmiş olan miktar ile uyumu kontrol edilir.

 • Giriş Kalite Kontrolü: Gelen stokların sipariş edilmiş nitelikler ile uygunluğu ve kalite özellikleri kontrol edilir. Kalite Kontrolü ayrı bir süreçtir ve ancak yetkili personel tarafından yapılır.

 • Stok Kayıt İşlemleri: Gelen mal ve hizmetin giriş stok kayıtlarının yapılmasıdır. Bu işlem, esas olarak bir stok yönetimi ve depo otomasyon işlemidir. Satınalma işlemlerine etkisi, aynı zamanda, satınalma siparişinin tamamlanmasına yönelik bir kayıt yaratmasıdır.


259 görüntüleme0 yorum
bottom of page