top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo e-Fatura | e-Arşiv Mailing Hizmeti


LOGO ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK e-ARŞİV MAİLİNG HİZMETİ :

Ticari Üründen oluşturulan (Tiger Plus, Go Plus,GO3, Tiger Enterprise) e-Arşiv faturaları LogoConnect programında UBL formatına çevrildikten sonra ikinci nüshası saklanması için Logo Özel Entegratörlüğe iletilir.

Özel Entegratörlük e-Arşiv hizmeti yanında Mailing Hizmeti alan kullanıcıların ilettiği faturalar otomatik olarak faturanın sahiplerine mail yolu ile iletilebilir.

e-Arşiv Mail Hizmeti ile; - Mailin gönderildiği adresin tanımlanabilmesi - HTML örneklerinin tarafımıza iletilmesi ile mail formatının müşteri talebi doğrultusunda hazırlanabilmesi sağlanabilir.

e-ARŞİV UYGULAMASI NEDİR ? e-Arşiv Faturası, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilme zorunluluğu bulunan faturalardır. Bu faturalar e-Faturada olduğu gibi Gelir İdaresi üzerinden alıcıya iletilmez. Sadece elektronik ortamda muhafaza edilir. Ay sonlarında Gelir İdaresine hazırlanan rapor ile bilgi verilir.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 01/01/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

Kapsam dışında kalan ve gönüllü olarak e-Arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturabilirler. e-Arşiv faturası kullanmaya zorunlu veya gönüllü olarak kullanmak isteyen mükellefler öncelikle mutlaka Gelir İdaresinin e-Fatura mükellefleri listesinde kayıtlı ve e-Fatura uygulamasını aktif kullanıyor olmalıdır. Bu mükellefler e-Fatura mükelleflerine kestikleri faturalar hariç diğer bütün faturalarını eArşiv faturası olarak oluşturmak zorundadır.


86 görüntüleme0 yorum
bottom of page