top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

e-İrsaliye Hakkında Sık Sorulan Sorular


Mevzuat :

Uygulamaya Dahil Olma: e-İrsaliye Uygulaması e-Fatura kullanan mükellefler, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla e-İrsaliye’ye geçmek zorunda.

487 Nolu VUK Genel Tebliği;

 • 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,

 • Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve

 • Bu maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan,mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.

 • Tebliğe Göre E-İrsaliye Yeni bir düzenleme yapılana kadar hiçbir mükellef gurubu için zorunlu değil.

 • E-İrsaliye kullanıcısı olmak için E-Fatura kullanıcı olmak gerekiyor. efatura.gov.tr adresinden başvuru yapmak gerekiyor.

Yöntemler :

 • Gib-Portal Yoluyla

 • Özel Entegratör Yoluyla

 • Doğrudan Entegrasyon Yoluyla

Başvuru :

 • Halihazırda Başkanlığın https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp adresinde sunduğu web uygulamasını(GİB-Portal) kullanan mükelleflerin portala girdikten sonra “araçlar” menüsünden “kullanıcı bilgileri” alanına giriş yapmaları gerekmektedir.

 • Kullanıcı bilgileri alanında “e-irsaliye kullanmak istiyorum” butonuna tıklamak suretiyle e-irsaliye uygulamasını kullanmaya başlayabilirler. Portal kullanıcıları bu işlemi yaparak uygulamaya dahil olduktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruya ilişkin herhangi bir bildirimde bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

 • E-İrsaliye uygulamasına bu şekilde kayıt olan mükelleflerin sistem üzerinden ayrılmaları ancak Gelir İdaresi Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları durumunda mümkün olacaktır.


49 görüntüleme0 yorum
bottom of page