top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo en iyi Muhasebe Programı


Logo Programı | Genel Muhasebe bilmek istedikleriniz.

Logo en iyi muhasebe ile,mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına tam uyumlu çalışma imkanı elde edilir.Masraf merkezleri yapısı ile yönetimin ihtiyaç duyduğu tüm bilgiler kolaylıkla derlenerek raporlanabilir.

Proje bazlı çalışma sistematiği ile;sıkı takip gerektiren yüksek maliyetli ve uzun süreli işler proje kapsamında ele alınarak ilgili masrafların doğru masraf merkezlerine dağıtımı,dolayısıyla proje maliyetlerinin hatasız ve takibi ve kontrolü sağlanır.

Operasyonel işlemler ile muhasebe kayıtları arasında yapılan çift yönlü denetim sayesinde,kullanıcı hataları en alt düzeye indirilir ve sistem tutarlılığı sağlanır. Logo Genel Muhasebe Programı sayesinde muhasebe verilerini yalnızca resmi defterler için değil firma yönetiminde de kolaylıkla kullanabilirsiniz.

  • Firma yapısına ve ihtiyaçlarına uygun hesap planını kırımlı yapıyı oluşturur.

  • Hem yerel,hemde raporlama dövizi cinsinden finansal tablo ve raporlarını oluşturur.

  • Aynı tabloda her işlem dövizine ait bilgileri ayrı satırlarda ele alarak,işlem dövizi cinsinden tutarları,yerel birim tutarlarını, ve raporlama dövizi cinsinden tutarları ayrı ayrı gösterir.

  • İstenen herhangi bir tarih aralığı için her türlü işlem dövizine göre kur farkı hesaplaması yapar.

  • Muhasebe hesap kartlarına ve fişlerine ihtiyaçlar doğrultusunda tanımlı alanla eklenebilir ve bu alanlara göre raporlar alınabilir.

  • Muhasebe fişleri üzerinde belge sayısı,süre,miktar gibi farklı bilgileri izler,raporlar.

  • Bilanço,kar-zarar,nakit akışı veya kar dağıtım tablosu gibi mali tabloları firma ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanarak,özelleştirilir.

  • Karşılaştırmalı mali tabloları kısa sürede konsolide eder.

  • Firma içi Data Aktarımı modülü ile muhasebe fişlerini tek tuşla uygulamada takip edilen diğer firmalara raharlıkla gönderilebilir.Böylece firmalar arasında gerçekleştirilen muhasebe işlemlerinde çif işlem yapmak yerine zamandan tasarruf sağlanır.

  • Logo Connect B2B modülü kullanıcıları ile ticari sistem bağımsız kullanıcıların birbirleri arasında fatura,sipariş ve irsaliye gibi bilgilerin transferini sağlar.


128 görüntüleme0 yorum
bottom of page