top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

e-İrsaliye 2019 Uygulamasına Kimler Dahil Olacak? | e-İrsaliye Kimler için Zorunludur? | e-irsaliye


2019' da e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara e-İrsaliye zorunluluğu geliyor

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’na göre, e-Fatura kullanan mükellefler, 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla e-İrsaliye’ye geçmek zorunda.

Hazırlanan tebliğ taslağına göre, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemesi gerekiyor. e-İrsaliye daha fazlası

 

e-İrsaliye Hakkında

e-İrsaliye, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir. Ticari hayatımızda “Sevk İrsaliyesi” ve “Taşıma irsaliyesi” en yaygın kullanılan irsaliye türleridir. İlk etapta sadece “sevk irsaliye” belgesi e-irsaliye kapsamına dahil edilmiştir.

 

e-İrsaliye Uygulamasına Kimler Geçebilir?

İsteğe bağlı olarak şahıs ve sermaye şirketleri e-irsaliye uygulamasına geçiş yapabilmektedir.

 

e-İrsaliye Uygulaması Kimler için Zorunludur?

01/07/2019 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini ilgili Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Bu tarihe kadar sisteme dâhil olunmamış ise işletmelerin e-irsaliye hesapları otomatik olarak açılacaktır.

 

e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir. Bu kapsamda yeni bir belge olmamakla beraber sevk irsaliyesinin yerine geçecek dijital belgedir.

Malın nakliyesinde çıktısının yanında götürme zorunluluğu var mıdır?

Araç plaka numarası varsa çıktının götürülmesine gerek yoktur.

 

Bedelsiz gönderilerde de kullanılacak mı?

İrsaliye malın değerine değil, taşınacak olanın bir mal olup olmadığına bağlıdır. Mevzuat gereği, merkez ve şube karşılıklı olsa dahi karşıdan karşıya geçirilen mal için merkezin şubesine veya şubenin merkeze irsaliye düzenlemesi gerekir.

 

Düzenleyen ve alıcının aynı mükellef olması durumunda yine e-irsaliye düzenlenecek mi?

Evet, sevk irsaliyesi e-irsaliye kapsamındadır. e-İrsaliye düzenleyen ve alan aynı taraf olabilir.

 

e-İrsaliyenin Güvenliği

  • e-İrsaliye,tıpkı e-Fatura gibi kapalı,güvenli bir ağ yapısı (GIB Sistemi) içerisinde ve uygulamaya kayıtlı kullanıcılar arasında iletilmektedir.

  • İrsaliye düzenleyenin kimliği ve irsaliyenin değişmezliği tüzel kişi mükelleflerde mali mühürle,gerçek kişi mükelleflerde mali mühür veya nitelikli elektronik sertifika ile sağlanmaktadır.

 

Sevk İrsaliyesinin Aıcı Tarafından Teslim Alınması:

  • Receipt Advice belgesi ile alıcılar,malı teslim aldıklarında satıcıya GİB sistemi üzerinden dönüş yapabilir.

  • Söz konusu belge ile,malın tamamı kabul edilebilir ya da reddedilebilir.

  • Uygulamada karşılaşılan kısmi kabul edilebilir ya da hatadan kaynaklanan teslimat işlemlerindeki aksaklıklar bu şekilde satıcıya iletilebilir.

  • e-İrsaliye kapsamında öncelikli hedef sevk irsaliyesi olmakla birlikte e-İrsaliye belgesinde ayrıca, malı taşıyan aracın plaka bilgisi ile şoförün TCKN bilgiside yer almaktadır.

  • Proje ile piyasada vergi mevzuatı gereği kullanılmakta olan sevk irsaliyesi,elektronik ortama taşınmakta olup,belge saklama ve belge basımı için yapılan harcamalardan büyük ölçüde tasarruf sağlanmaktadır.

 

94 görüntüleme0 yorum
bottom of page