top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Connect 2.53.00 Son Versiyon Güncelleme


Değerli Kullanıcımız

Logo Connect için 2.53.00.00 sürümü devreye alınmıştır.Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmelere ulaşmak için tıklayınız.Sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.Sürümde devreye alınan düzeltme ve geliştirmeler ile ilgili müşterilerinizi bilgilendirmenizi rica ederiz. Sürümleri kullanıma almadan önce müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

 

1. LogoConnect- Bankacılık

Banka işlem kodlarına CDP kodunun eklenilmesi talep edilmekte.

Banka işlem kodlarına CDP kodunun eklenmiş olup CDP olarak gelen hesap özetinin satırının "Havale/EFT ve Virman fişi" olarak kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.

 

2. LogoConnect- Bankacılık

Banka işlem kodlarına SSK kodunun eklenilmesi istenilmektedir.

Banka işlem kodlarına SSK kodunun eklenmiş olup SSK olarak gelen hesap özetinin satırının "Banka İşlem Fişi- İşlem Türü (Kurumlar Fatura)" olarak kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.

 

3. LogoConnect- Bankacılık

Bank işlem kodlarına SRL işlem kodunun eklenilmesi istenilmektedir.

Banka işlem kodlarına SRL kaydı eklenmiş olup Banka İşlem Fişiİşlem Türü (Diğer İşlemler) olarak kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.

 

4 . e-Fatura/e-Arşiv gönder

e-Arşiv ve e-Fatura şematron kontrolleri kod türlerine yeni kodlar eklenmelidir.

GİB tarafından değişen kurallar sebebiyle; e-Arşiv ve e-faturGümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda, İthalat ve İhracat İşlemlerinea şematron kontrollerine aşağıdaki kod türleri eklenmiştir, (242): KDV 17/4-ö md. konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri, (333) KDV 13/k md. Kapsamında Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna, (334) KDV 13/l md. Kapsamında Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna

 

5. e-Fatura - UBL

Fatura Ubl'ine invoiceline/item altında origincountry alanının getirilmesi talep edilmekte. Tofaş tedarikçilerinden ürün, kalem bazında menşei bilgisini iletmekte olup ubl'deki alanı invoiceline/item altında origincountry olarak geçmektedir.

e-Fatura dönüşüm içerisinde yapılan değişiklik ile malzeme kartı içerisindeki "Grup Kodu" alanı dolu olması durumunda xml alanından OriginCountry tag'ı doldurulması sağlanmıştır.

 

6. e-Fatura - Giden Kutusu

e-Fatura / Giden Kutusu kolon yerleri değiştirilip programa yeniden girişte default hale dönen ekranların düzenlenmesi gereklidir.

e-Fatura / Giden Kutusu ekranında değiştirilen kolonlar uygulamadan çıkış yapıldığında veya aktif olan sekme kapatılıp yeniden açıldığında kayıtlı kalması sağlanmıştır.

 

7. LogoConnect/Bankacılık/Kolay Ödeme

Kolay Ödeme - Cari Hesap Ödeme ekranından girilen her satır için ayrı Gönderilen Havale fişi oluşturulması istenmektedir.

Kolay Ödeme - Cari Hesap Ödeme ekranından girilen her satır için ayrı Gönderilen Havale fişi oluşturulması için "Her bir satır için bir EFT/Havale Fişi Oluşturulsun" parametresi eklenmiştir.

 

8. LogoConnect/Bankacılık/Kolay Ödeme

LogoConnect kolay ödeme ekranı "Alıcı Banka Kodu, Alıcı Şube Kodu ve Alıcı Hesap No / IBAN" kolonlarından üç nokta ile açılan banka bilgileri listesine banka adı eklenmeli.

Kolay ödeme ekranında banka bilgileri seçimi sırasında banka kodunun da gösterilmesi sağlanmıştır.

 

9 . e-İrsaliye gönder

İrsaliye yanıtı Oluşturulan irsaliye yanıtı numara alanı irsaliye numarasından alınacak şekilde düzenleme yapılmalı.

Oluşturulan irsaliye yanıtlarının numarası yeni bir numara olarak oluşmaktaydı. İrsaliye yanıtlarının irsaliye numarasından okunması sağlanmıştır.

 

10. FDA/B2B / Sipariş fişi gönder

LogoConnect fda aktarımında sipariş kartına girilen detaylı bilgi hedef firmaya aktarılmamaktadır. LogoConnect fda aktarımında sipariş kartına girilen detaylı bilgi hedef firmaya aktarılması sağlanmıştır.

 

11. FDA/B2B - Kasa fişi aktarımı

Kasa işlemleri fda aktarımı tamamlandıktan sonra "İşlem No" değişmektedir.

Doküman parametreleri/Kasa İşlemleri "Kasa işlemi yeniden numaralandırılsın" parametresi işaretli olmadığında fişteki "İşlem No" alanın değişmemesini sağlanmıştır.

 

12. FDA/B2B - Fatura aktarımı

Fda/B2b de cari kart seçmeden gönderilen faturalarda aktarım yapılırken cari eşleme istemekte

Fda/B2b de gönderilen faturaların kaydet sırasında cari kartı içerisinde olmadığında cari kart eşlemesi istenilmekteydi. Cari hesabı olmayan faturaların düz gönderimde cari hesabı olmadan kaydedilmesi sağlandı.

 

13. e-İrsaliye gönder / UBL

İrsaliye yanıtı oluşturma süresine 7 gün kontrolü eklenmelidir.

GİB tarafından değişen kurallar sebebiyle; İrsaliye yanıtı oluşturulması süresi 7 gün kuralı konulmuştur.

 

14. e-Arşiv Fatura Gönder / Hazırlanacak

Elektronik e-Arşiv faturalarının e-Arşiv gönder ekranı hazırlanacak sekmesinde hangi e-posta adresine gönderim yapıldığının görülebileceği bir kolon olmalı.

e-Arşiv Gönder ekranı hazırlanacak sekmesine e-Posta adresi isimli bir kolon eklendi. Bu kolonda e-arşiv faturasına seçilmiş olan cari hesap kart içindeki e-mail adresinin listelenmesi sağlanmıştır.

 

15 FDA/B2B – Satış irsaliye aktarımı

LogoConnect Fda uygulamasında satış irsaliyelerinde fişler yeniden numaralandırılsın parametresi pasif olmasına rağmen hedef firmada fiş numarası değişmektedir.

LogoConnect FDA ile gönderilen satış irsaliyelerinin "Fiş yeniden numaralandırılsın" parametresi işaretli olmadığı durumda kaydedilen irsaliye numarasının değişmemesi sağlandı.

 

16. e-Arşiv Fatura Gönder - Filtre

LogoConenct e-Arşiv uygulamasında e-Arşiv fatura gönderimi hazırlanacak sekmesinde muhasebeleşme durumu ve fatura özel koda göre filtre uygulanması istenilmektedir.

e-Arşiv fatura gönderimi hazırlanacak sekmesine "Muhasebeleşme Durumu ve Fatura Özel Kod" göre filtre seçenekleri eklenmiştir.

 

17. e-Fatura gönder / UBL

Bir e-Fatura için 2. kez uygulama yanıtı oluşturulması engellenmelidir.

GİB tarafından değişen kurallar sebebiyle; Bir fatura için uygulama yanıtı oluşturuldu ve başarılı ile gönderildiyse ikinci kez uygulama yanıtı oluşturulması engellenmiştir.

 

18. e-İrsaliye Gönder / UBL

Bir irsaliye için 2. kez uygulama yanıtı oluşturulması engellenmelidir.

GİB tarafından değişen kurallar sebebiyle; Bir irsaliye için uygulama yanıtı oluşturuldu ve başarılı ile gönderildiyse ikinci kez uygulama yanıtı oluşturulması engellenmiştir.

 

19. LogoConnect / Bankacılık – Posta kutusu

Logo Connect bankacılık posta kutusu hesap özetinde "işlem Tipi" filtresi doğru listeleme yapmamaktadır.

LogoConnect bankacılık posta kutusu hesap özetinde "işlem Tipi" filtresi göre doğru listeleme yapılması sağlanmıştır.

 

20. LogoConnect / Bankacılık – Posta kutusu - Kaydet

LogoConnect bankacılıkta gelen hesap özeti içersindeki VRM türündeki işlemleri ERP ye kaydedildiğinde muhasebe hesap kodu tek satır oluşmaktadır.

LogoConnect bankacılıkta VRM türündeki işlemlerin ERP kayıt sırasında muhasebe kodu satırlarının doğru oluşturulması sağlanmıştır.

 

21. e-Fatura kaydet / Malzeme eşleme

Logo Connect veritabanı oracle olup gelen e-fatura malzeme eşlemesi yapılıp kaydedildiğinde aynı malzeme kodu tekrar başka bir e-fatura da geldiğinde eşlemesi bulunamamaktadır.

LogoConnect veribatanı oracle olması durumunda gelen e-fatura eşleme yapıldığında eşleme tablosundaki gönderen kodunun doldurulması sağlanmıştır.

 

22. LogoConnect / e-Fatura - Raporlar

LogoConnect raporlar bölümünden alınan excel dosyasına kdv kolonlarının eklenmesi istenilmektedir.

e-Fatura altındaki raporlar butonuyla erişilen " Alınan Faturalar Alınan uygulama yanıtları, Gönderilen faturalar, Gönderilen uygulama yanıtları " raporlara KDV kolonları eklenmiştir.

 

23. FDA/B2B – Fatura aktarımı

Fda ile düz aktarılan satın alma iade faturalarının e-Fatura durumu gönderilmemektedir.

Fda ile düz aktarılan satın alma iade türündeki e-Faturaların statüsünün doğru aktarılması sağlanmıştır.

 

24. FDA/B2B – Çek aktarımı

Fda ile "Bankadan Portföye İade Edilen Çekler" bordrosunu gönderildiğinde önceki ve gönderilen işlem bordrolarının içeriğini silinmektedir.

Fda ile "Bankadan Portföye İade Edilen Çekler" bordrosunu gönderildiğinde önceki ve gönderilen işlem bordrolarının içeriğinin silinmemesi sağlanmıştır.

 

25. e-İrsaliye gönder / Cari hesap parametreleri - Barkod

e-İrsaliye'ye ETTN numarası barkodu ekleme özelliği parametrik hale getirilmelidir.

e-İrsaliye de barkod, karebarkod seçimini kullanıcının kendisi yapabilmesi için cari hesap parametrelerine barkod özelliği eklenmiştir. e-İrsaliyenin ETTN numarası görsele barkod olarak eklenmesi sağlanmıştır.

 

26. e-Fatura - UBL

Gelen bir faturada birden fazla farklı unitcode değerli satır bulunmasına rağmen eşleme ekranında en son seçilen birim eşlemesi tüm tüm satırlar için geçerli oluyor.

Gelen e-Faturada birden fazla farklı unitcode değerli satır bulunmasına rağmen eşleme ekranında en ilk seçilen birim eşlemesini tüm satırlar için getirmekteydi. Satır seçime göre listelenmesi sağlanmıştır.

 

27. FDA/B2B – Malzeme kart gönderimi

FDA/B2B aktarımlarında malzeme kartı içerisindeki BARCODE alanları hedef firmaya aktarılamamaktadır.

FDA/B2B aktarımlarında malzeme kartı birim seti içerisindeki BARCODE alanları hedef firmaya aktarılması sağlanmıştır.

 

28. e-Fatura – Giden kutusu

E-fatura giden kutusunda F11 seçeneği ile gizlenen kolonlar sekme kapatılıp açıldığında tekrar geri gelmekte.

e-Fatura/Giden kutusunda F11 seçeneği ile gizlenen kolonlar sekme kapatılıp açıldığında default haline dönmemesi sağlanmıştır.

 

29. e-Fatura – Gönder/Al

E-fatura "Al" işlemi esnasında "Çok Zararlı Hata" hatası alınmakta.

E-fatura "Al" işlemi esnasında Ürün eşleme tablosunda, "Eşlemesi Olmayan malzemeler için arama sırası" (Barkodu, Marka Kodu, Müşteri/Tedarikçi Kodu) seçili olması durumunda "Çok Zararlı Hata" alınmaması sağlanmıştır.

 

30. e-Fatura - Kaydet

8620 Perakende modülü olan go3 setine bağlı LogoConnect üzerinden kaydet ekranlarında işyeri combo box'ı gelmemektedir.

Perakende modülü olan go3 setlerinde LogoConnect üzerinden "Bankacılık ve e-Fatura" işlemlerinin kaydet ekranlarına işyeri combobox 'ı gösterimi sağlanmıştır.

 

31. LogoConnect/Bankacılık – Posta kutusu/Yazdır

LogoConnect bankacılık ile gelen e-ekstre dosyasındaki kayıtları kaydetme sırasında ERP'de otomatik yazdır parametresi açık ise direkt yazıcıdan çıktı alınmaktadır.

LogoConnect bankacılık ile gelen e-Ekstre dosyasındaki kayıtları kaydetme sırasında ERP'de otomatik yazdır parametresi evet olması durumunda direkt yazıcıdan çıktı alınmaması sağlanmıştır.

 

167 görüntüleme0 yorum
bottom of page