top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

İSG süreçlerinizi dijital ortama taşıyın.

Hem çalışanlarınızın güvenliği hem de yasal mevzuata uyum için İSG süreçlerinizi dijital ortama taşıyın. Logo’nun dijital çözümleriyle en güncel İSG uygulamalarına uyumlu, güvenli bir çalışma ortamı yaratın.


Her ölçekten işletmenin İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerini yasal mevzuata uygun şekilde yönetmeyi sağlayan eLogo İSG ürünü, gerek iş güvenliği uzmanları gerekse iş yeri hekimlerinin iş yükünü azaltıyor.


Geniş kullanım alanı


eLogo İSG ürünü; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli olarak sınıflandırılan işletmelerdeki iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının yanı sıra Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde çalışan hekimler ve iş güvenliği uzmanları tarafından da kullanılabiliyor.


Ayrıca, işletmelere bireysel olarak hizmet veren iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları da bu çözümden yararlanabiliyor.


İhtiyaca göre kullanım


eLogo İSG ürünü, hem İş Sağlığı hem de İş Güvenliği çözümlerini kapsamakla birlikte, işletmelerin ihtiyacına göre sadece İş Sağlığı ya da İş Güvenliği çözümlerini içerecek şekilde de kullanılabiliyor.


İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinizi eLogo İSG ile yönetin!


​İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) süreçlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için geliştirilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış olan eLogo İSG, web tabanlı yapısı ve kapsamlı ürün özellikleriyle İş sağlığı ve güvenliği yazılımı ile süreçlerin yönetimini kolaylaştırıyor.


Mevzuata uygun


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndaki süreçler göz önünde bulundurularak tasarlanan eLogo İSG ürünü, en güncel yasal mevzuatları yakından takip ediyor.


Sağlık Bakanlığı onaylı


eLogo İSG ürünüSağlık Bakanlığı tarafından onay almış bir yazılımdır. eLogo İSG ile işletmeler e-Reçete süreçlerini yürütebiliyor.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onaylı


eLogo İSG ürünü; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onay almış bir yazılımdır. eLogo İSG ile işletmeler İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) süreçlerini yürütebiliyor.

 

eLogo İSG çözümleri merak edilenler


6331 sayılı İş Güvenliği Kanununa uygun olarak geliştirilen eLogo İSG yazılımı; iş güvenliği ve iş sağlığı (revir ve e-Reçete işlemleri) ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor.

Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği yazılımı süreçlerini uçtan uca yöneten eLogo İSG, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi zorunlu olan verilerin iletimini ve 10 yıl boyunca saklanması süreçlerini de gerçekleştiriyor.


Bakanlıktan entegratörlük onayı alan bu çözümle e-Reçeteler de kolayca hazırlanıp gönderilebiliyor. eLogo İSG çözümü bulut üzerinde ya da yerleşik olarak kullanılabiliyor.eLogo ile iş sağlığı ve güvenliği işlemleri dijitalleşiyor, tüm süreçler tek noktadan yönetiliyor.


İş sağlığı ve güvenliği, doğrudan insan yaşamıyla ilgili olduğu için yasalar çerçevesinde titizlikle denetleniyor. Dolayısıyla, işyerindeki fiziksel ortamın güvenliğinden çalışanların sağlık kontrollerine, verilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesinden e-Reçete hazırlanmasına kadar geniş bir alanı kapsayan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamalarının kesintisiz ve güvenilir şekilde yönetilmesi çok önemli. eLogo İSG, işletmenizdeki bütün bu süreçleri dijitalleştirerek manuel operasyonları ortadan kaldırıyor.


İş sağlığı ve güvenliğinin kapsamı


İş yerindeki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında orada bulunan tüm çalışanlar, geçici işçiler, alt yüklenici çalışanları, ziyaretçiler, müşteriler, işyerindeki herkes İSG kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla bu kişilerin sağlığına ve güvenliğine etki eden tüm faktörlerin belirlenmesi ve koşulların iyileştirilmesi İSG’nin konusudur.


Yasal çerçeve


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 27.02.2018 tarihinde yayımlanan genelge kapsamında İSG hizmeti almakla yükümlü işyerlerinin, 01.07.2018 tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından talep edilen verileri, yine Bakanlıkça yetkilendirilmiş entegratörler üzerinden elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor. Bu sürecin dijital ortama taşınması, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına önemli düzeyde hız ve kolaylık kazandırıyor.


Bu amaç doğrultusunda geliştirilen eLogo İSG çözümü; tüm işletmelerdeki işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının yanı sıra, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nde çalışan hekimler ve iş güvenliği uzmanları tarafından da kullanılabiliyor.


Bu kapsam dahilinde olmamakla birlikte Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) ve bireysel olarak hizmet veren İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri de bu çözümden yararlanabiliyor.


eLogo İSG: iki çözüm bir arada!


eLogo İSG, hem iş sağlığı hem de iş güvenliği çözümlerini kapsıyor ve her iki konuda da dijital bir çözüm arayışında olan işletmeler ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabiliyor. Bu çözümlerden sadece birine ihtiyaç duyan işletmeler ise sadece iş sağlığı ya da iş güvenliği çözümlerini satın alabiliyor.


Kapsamlı süreç yönetimi


Pek çok bileşenden oluşan İSG süreçleri, eLogo İSG ile tek noktadan, uçtan uca yönetilebiliyor:

 • Poliklinik muayeneleri

 • İşe giriş muayeneleri/periyodik muayeneler

 • Saha denetimleri

 • İzne bağlı işlerin takibi

 • İSG kurul toplantılarının takibi

 • İSG çevre yönetimi

 • Acil durum planı ve acil durum ekiplerinin takibi

 • İSG mevzuat takibi

 • Kişisel koruyucu donanımların zimmet takibi

 • Ekipmanların periyodik kontrollerinin takibi

 • Düzeltici-Önleyici Faaliyet (DÖF) takip sistemi

 • Olay/kaza bildirimleri

 • Eğitim takipleri

 • Risk analizleri

 • Yıllık çalışma planları

eLogo İSG çözümünde kullanıcı tanımlama konusunda herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Rol bazlı yetkilendirme, şirket bazlı yetkilendirme, şirketler arası yetki paylaşımı kategorileriyle sınırsız kullanıcı tanımlanabiliyor.


Tüm risklere karşı proaktif çözüm


İş güvenliği uzmanları, iş güvenliği yöneticileri ve işyeri hekimlerinin kolay kullanımı için tasarlanan eLogo İSG, gelişmiş özellikleri sayesinde gözlem, analiz, tespit, takip ve planlama süreçlerini daha etkili şekilde yönetmeyi sağlıyor.


Verilerin sisteme girilmesinin ardından eLogo İSG üzerinden tüm süreçler analiz edilebiliyor. Bu analizler sonucunda risklerin ve öngörülemeyen çıkarımların tespit edilmesiyle, süreçleri iyileştirmeye ve riskleri azaltmaya yönelik proaktif önlemler geliştirilebiliyor. Ayrıca, risk analizi için şirkete özgü risk veritabanları oluşturulup mekanlar ve faaliyetler bazında risk puanlaması yapılabiliyor. Risk değerlendirme formu ve raporlar da sistem üzerinde kolayca alınabiliyor.


Çalışanların etkili takibi


Bir işletmedeki tüm çalışanların sağlık raporlarının, eğitim durumlarının, iş kazalarının yazılı belgelerle takibi ciddi bir iş yükü ve fiziksel arşiv alanı ihtiyacı anlamına geliyor. eLogo İSG, bu belgeleri sistem üzerinde görmeye olanak sağlayarak süreci daha kolay ve verimli hale getiriyor; böylece hem çalışanlara hem de yöneticilere zaman kazandırıyor.


eLogo İSG yazılımı ile yapılan eğitimleri tanımlamak ve doğrudan sistem üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermek de mümkün oluyor. Ayrıca, eğitim sertifikaları ve yıllık çalışma planı Word, Excel veya PDF formatına dönüştürülüp çıktı alınarak veya sistem üzerinde saklanabiliyor.İş yeri hekimlerinin işini kolaylaştıran çözümeLogo İSG, iş güvenliği uygulamalarının yanı sıra, işyeri hekimlerine yönelik iş sağlığı fonksiyonlarını da içeriyor. İşe giriş, işe dönüş, periyodik muayeneler, poliklinik muayeneleri ve reçete/e-Reçete oluşturma işlemleri eLogo Revir modülü üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İş kazası bildirimleri ise Olay/Kaza Bildirimi modülünden yapılabiliyor.EK-2 formu ve reçetelerin çıktısı sistem üzerinden kolayca alınabilirken, randevu yönetimi de yine işyeri hekimi tarafından yapılabiliyor. Randevu sıklık aralığını doğrudan eLogo İSG üzerinden tanımlayan işyeri hekimleri, bu sayede işletmedeki tüm sağlık kontrol randevularını düzenli bir şekilde yönetebiliyor. Zamanı gelmiş muayeneler, aşılar ve randevular da hekime otomatik olarak hatırlatılıyor.


Kullanıcı dostu tasarım


İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanan eLogo İSG ile işlemler kısa sürede tamamlanabiliyor, kolayca takip edilebiliyor. eLogo İSG, güncel teknolojilerin kullanıldığı internet tarayıcılarında çalıştırılabiliyor.


 

Sık Sorulan Sorular


eLogo İSG Yazılımı nedir ?

eLogo İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Yazılımı, 6331 İş Güvenliği Kanunu, OHSAS 18001 ve ISO 14001 gibi yönetim sistemlerine göre tasarlanmış, iş güvenliği ve iş sağlığı (revir ve reçete işlemleri) ile ilgili mevcutta yürütülen tüm işlemleri web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlayan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanan yazılım çözümüdür.

eLogo Entegratörlük Hizmeti nedir?

eLogo İSG yazılımı ile İSG Profesyonelleri, Bakanlığın talep etmiş olduğu Gerçekleşen Eğitimler, Sağlık Gözetim vb. verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na (İBYS) entegratörlüğümüz üzerinden gönderebilirler.

İSG programının hangi özelliklere sahip olması gerekiyor?

İSG programının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndaki süreçler göz önünde bulundurularak tasarlanmış olması gerekiyor. Yazılımın iş sağlığı ve iş güvenliği işlemlerini yürütmeyi sağlayacak özelliklere sahip olması gerekiyor. eLogo İSG, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi zorunlu olan verilerin iletimini ve 10 yıl boyunca saklanması süreçlerini de gerçekleştiriyor. e-Reçeteler de kolayca hazırlanıp gönderilebiliyor.

İSG programının hangi kurumdan onay alması gereklidir?

eLogo İSG programı, Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onaylı bir yazılım. e-Reçete süreçlerini ve İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) süreçlerini yürütmeyi sağlıyor. 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu, OHSAS 18001 ve ISO 14001 gibi yönetim sistemlerine göre tasarlanmış bir çözüm ve yasal mevzuatlar hızla eLogo İSG'ye entegre ediliyor.

İSG programı seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor?

İSG kritik bir alan olduğundan çözümün Bakanlık tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Bir İSG çözümünün güncel mevzuata uyumlu olması ve revir ve e-reçete gibi süreçleri de kapsaması önem taşıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, işçilerin iş ortamındaki koşullar nedeniyle sağlık sorunları yaşamasının önüne geçmek, mesleki riskleri ortadan kaldırmak ve iş kazalarını önlemek için yapılan uygulamalar bütünü anlamına geliyor. İşletmelerin sağlık, güvenlik ve refah sağlamak için İSG çalışmaları yürütmesi zorunlu tutuluyor.

İSG programı nasıl kullanılıyor?

eLogo İSG programı, işletmenin tercihine göre yerleşik (on premise) ya da bulut üzerinde kullanılabiliyor. Bulut kullanımda kurulum veya sunucu maliyeti bulunmuyor. Çoklu dil desteği ve kullanıcı dostu arayüz, kullanımda kolaylık sağlıyor.

Kimler hangi amaçla İSG programı kullanıyor?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB), tehlike sınıflarına göre zorunluluk kapsamına giren tüm işletmeler ve bireysel olarak hizmet veren İş Güvenliği Uzman ve İş Yeri Hekimleri, İSG çözümleri kullanabiliyor. Farklı sektörlerdeki işletmeler farklı ilkeleri gözetse de temelde iş kazalarını önlemek amaçlanıyor.

İş sağlığı ve güvenliği yazılımını kimler kullanabilir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB), tehlike sınıflarına göre zorunluluk kapsamına giren tüm işletmeler ve bireysel olarak hizmet veren İş Güvenliği Uzman ve İş Yeri Hekimleri bu çözümleri kullanabilir.


29 görüntüleme0 yorum

Kommentare


bottom of page