top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Nakit Akış Tablosu (cash flow) için Satınalma ve Satış işlemlerinde Ödeme Tahsilat Planları

Logo Programında Nakit Akış Tablosu (cash flow) raporlarını alabilmeniz için kullanılacaktır.


Ödeme / tahsilat planları, satınalma ve satış işlemlerinde, ödenmesi gereken tutarlar için zaman planlamasının yapıldığı kayıtlardır. Ödeme tahsilat planları ile, ödeme tipi ve yapılacak ödemelerin tarihleri, erken veya geç ödeme yapılması halinde uygulanacak faiz oranları belirlenir. Satırlarda, ödeme ve tahsilatın ne şekilde yapılacağı belirlendikten sonra ödemenin kaç parça halinde yapılacağı, vade tarihleri ve bu tarihlerde ödenmesi gereken tutarlar Formül ve Koşul alanlarından yapılan seçime göre veya sabit tutarlar girilerek belirlenir. Ayrıca, belirtilen zamandan önce yapılan ödemeler için yapılacak indirim ilgili satırda İndirim alanında yüzde üzerinden belirlenir.


Çek/senet işlemleri dışında vadeli yapılan işlemlerin tümüne ödeme planı bağlanabilir. Ödemeler bu plana uygun olarak, program tarafından otomatik olarak oluşturulacak ödeme listeleri ile takip edilir.


Cari hesaplar ve malzemeler ile cari hesaplara ait işlemlere ödeme planlarına bağlanarak ödeme ve tahsilatlar sağlıklı bir biçimde izlenir. Borç takip işlemlerinde, program tarafından otomatik olarak oluşturulan ödeme listeleri dikkate alınır.


Ödeme / tahsilat planları Finans program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer almaktadır. Yeni tanım yapmak ve kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili düğmeler ve sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır:


Ekle :Yeni plan tanımlamak için kullanılır.

Değiştir: Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar : Ödeme / tahsilat planını silmek için kullanılır.

İncele : Ödeme / tahsilat planı bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen plan bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala : Seçilen plan bilgilerinin bir başka plana kopyalanması için kullanılır.

Ara : Ödeme / tahsilat planları listesinde, kod bilgisi verilen tanıma ulaşmak için kullanılır.

Filtrele : Ödeme / tahsilat planları listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan kayıtları listelemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi : Ödeme / tahsilat planının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntülemek için kullanılır. Kayıt Bilgileri penceresinden ayrıca, kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcılarda kullanıcı adı, tarih ve zaman bilgileri ile izlenebilir.

Ek Bilgi Formları : Logo Object Designer ile ödeme / tahsilat planları için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar : Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesi için kullanılır.

Kayıt Sayısı : Tanımlı ödeme / tahsilat planı sayısını görüntüler.

Güncelle : Ödeme / tahsilat planları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön : Ödeme / tahsilat planları listesini sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur : Ödeme / tahsilat planı ya da ödeme / tahsilat planları listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder : Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara e-posta ile göndermek için kullanılır.

 
Ödeme / Tahsilat Planı Bilgileri

Ödeme / tahsilat planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgiler kaydedilir. Satırlarda ise ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir.

Genel Bilgiler Plan Kodu: Ödeme / tahsilat planı kodudur. Kod verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Plan Açıklaması: Ödeme / tahsilat planının adı ya da açıklamasıdır.

Ödeme Günleri: Pencerenin sağında yer alan haftanın günleri bölümünde ise ödeme / tahsilatların yapılacağı günler belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm günler işaretlidir. Ödeme / tahsilat için geçerli olacak tarih hesaplanırken burada belirlenen günler dikkate alınır. Ödeme ya da tahsilat tarihi hesaplanırken dikkate alınmaması gereken günlerin yanındaki işaretin kaldırılması gerekir. Bu durumda, kartın alt bölümünde Gün, Ay ve Yıl kolonlarında belirlenecek ödeme / tahsilat günü hesaplanırken yalnızca işaretli günler dikkate alınır. Ödeme / tahsilat tarihinin işaretli olmayan güne gelmesi durumunda işlem bir sonraki güne kaydırılır. Tüm günlerin işaretlenmesi durumunda, Cumartesi ve Pazar günlerine denk düşen ödemelerde, ödeme tarihi hesaplanırken bu günler de dikkate alınacak, ödemenin Pazartesi günü yapılması durumunda geciken ödeme için vade farkı uygulanacaktır.

Özel Kod: Ödeme / tahsilat planlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Plan tanımının kullanımda olup olmadığının belirtildiği alandır. "Kullanımda" ve "Kullanım Dışı" olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında plan aktif durumdadır ve cari hesap kartları ile fiş / faturalarda kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Aynı Günler Birleştirilmeyecek: Borç takip ekranında KDV satırının ayrıştırılması ödeme planında P2 ve P3 formülleri kullanılarak sağlanır. Fakat aynı günlerin de ayrıştırılabilmesi isteniyorsa Aynı Günler Birleştirilmeyecek onay kutucuğu işaretlenir. Fişlerde ödeme hareketleri oluşturulurken bu özellik işlevsel duruma gelir.

Evrensel Kodu: Ödeme / tahsilat planları için geçerli olacak evrensel kodun belirtildiği alandır. Burada belirtilen evrensel kod, ödeme planı satırlarında yer alan Evrensel Kod öndeğerini belirler. Fatura üzerinde F9 menüde bulunan Ödeme Hareketleri ile ulaşılan Ödeme İşlemleri penceresindeki Evrensel Kod alanı da öndeğerini, varsa ödeme / tahsilat planının ilgili satırında seçilmiş olan Evrensel Kod alanından alır.

Faiz Oranları: Erken ya da geç ödemelerde uygulanacak faiz oranları ödeme / tahsilat tanım kartında belirtilir. Ödeme planı tanım ekranında satırlarda belirlenecek koşullara ve belirlenen zamana göre cari hesaba ait işlemler için ödeme planı satırları otomatik olarak oluşturulur.

Erken Ödeme %: Ödeme tarihinden önce yapılan ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Burada verilen yüzde üzerinden, ödenmesi gereken tutar baz alınarak hesaplanacak tutar, ödeme tutarı olarak dikkate alınır.

Geç Ödeme %: Geciken ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Her ödemenin tarihi, planın uygulandığı işlemin (örneğin fatura) tarihine, ödeme planında Gün, Ay ve Yıl kolonları kullanılarak belirlenen valör (gün sayısı) eklenerek program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Valörün başlangıç tarihi işlem tarihidir. Borç takip işlemlerinde, ödeme / tahsilat planı tanımlarında, parametreler ve fonksiyonlar kullanılarak verilen formüller dikkate alınarak hesaplanan ödeme/tahsilat tutar ve zamanları dikkate alınır.

Ödeme / Tahsilat Planı Grup Kodu: Tanımlanan planın grup kodudur.

 

Ödeme / tahsilat planı grup kodları Finans / Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Ödeme / Tahsilat Planı Grupları seçeneği ile kaydedilir. Cari hesap ödeme planı grup uygunluğu kontrolü yapılarak işlemlerde yapılabilecek hataların önüne geçilir.

 

Satır Bilgileri

Ödeme / tahsilatların neye göre, ne zaman ve hangi koşulda yapılacağı plan tanımı yapılırken belirlenir. Böylece borç takip sisteminin kullanımında, ödemelerin kontrolünde zaman kaybı ve hataların önüne geçilebilir. Ödeme / tahsilatın türü, ne zaman hangi koşullarda ve neye göre yapılacağı ödeme / tahsilat planı tanım ekranında satırlarda kaydedilir. Bir plan tanımı istenen sayıda satırdan oluşturulabilir. Her satır için geçerli olacak kriterler kolonlarda belirlenir. Bu kolonlar ve içerecekleri bilgiler ise şunlardır:


Ödeme Tipi: Ödeme / tahsilat planlarına ait otomatik ödeme işlemi öndeğeridir. Ödeme tipi alanı şu seçenekleri içerir:

 • İşlem Yapılmayacak

 • Nakit

 • Çek

 • Senet

 • Kredi Kartı

 • Mağaza Kartı

 • Taksit

 • DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi)

 • Banka Havale/EFT

İşlem Yapılmayacak seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura kaydedilirken yapılmaz. Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı borç takip penceresinde kapatma işlemi ile kaydedilir.


Nakit seçiminde fatura tutarına ait ödeme işlemi nakit kasa ya da cari hesap nakit tahsilat fişi fatura ile birlikte kaydedilir.

Çek ya da Senet seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da senet kaydı oluşturularak fatura ile birlikte kaydedilir.

Kredi Kartı ya da MağazaKartı seçiminde, satış noktalarında gerçekleştirilen satışlara ait ödemelerin, kredi kartı ya da mağaza kartı ile yapılacağını gösterir.

 

Kredi kartı hesap tanımları Banka bölümünde yer alan Banka Kartları seçeneği ile kaydedilir.


Ödeme aracı olarak mağaza kartının kullanılması durumunda müşteriye ait mağaza kart numarası cari hesap kartında İletişim Bilgileri sayfasından kaydedilmelidir.

 

Taksit seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketleri taksitlendirilir. Taksit kartları otomatik olarak oluşturulur. Taksitlere ait işlemler taksit hareketleri listesinde yer alır ve ödeme bilgileri hareketler penceresinden kaydedilir.


DBS seçiminde fatura toplamına ait ödeme tutarı doğrudan borçlandırma sistemi ile kapatılır.

 

Cari hesap adına ödemenin yapılacağı banka hesabı, cari hesap tanımında Banka Bilgileri sayfasında kaydedilir. Doğrudan borçlandırma sistemi için geçerli olacak DBS banka hesap kodu öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Finans Parametereleri ile belirlenir.

 

Banka Havale / EFT seçildiğinde, fatura ödemeleri için otomatik olarak havale fişi oluşur. Bu ödeme tipi için Banka Hesabı Kodu seçilmesi zorunludur.

Cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi, satış notalarında satış işlemi kaydedilirken Ödemeler penceresine otomatik olarak aktarılacaktır.


Banka Hesap Kodu: Ödeme tipi "kredi kartı" olarak seçildiğinde aktif hale gelir. F10 tuşu ile banka hesaplarına ulaşılır ve seçim yapılır.


Geri Ödeme Planı: Ödeme tipi "kredi kartı" olarak seçildiğinde aktif hale gelir. Geri ödemelerin ne şekilde yapılacağını belirtir. F10 tuşu ile (...) simgesi tıklanarak ilgili banka hesabına ait geri ödeme planlarına ulaşılır ve seçim yapılır.


İşlem Dövizi: Ödeme işlemleri sırasında farklı işlem türleri üzerinden satış yapılacaksa, bu alanda ilgili döviz türü seçilir. Öndeğer olarak yerel para birimi gelecektir.


Formül: Ödeme ya da tahsilatın, ait olduğu işlem tutarının ne kadarını kapatacağı bu alanda belirlenir. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Sayısal fonksiyonlar ve parametreler matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir.

Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksiyonlar "…" düğmesi tıklanarak listelenir. Parametreler, matematiksel işlemler ve fonksiyonlar birlikte kullanılarak formül tanımlanır. Böylece satırdaki ödemenin neye bağlı olarak ne tutarda yapılacağı belirlenir.


Koşul: Ödeme / tahsilat planında yer alan satırın hangi koşulda geçerli olacağı koşul alanında belirlenir. Koşul belirlerken mantıksal fonksiyonlar ve parametreler kullanılır.


İndirim: Satırdaki ödeme için herhangi bir indirim söz konusu ise bu alanda indirim yüzdesi verilir.

 

Borç takip işlemlerinde borç kapatma tarihine kadar ödeme yapılması durumunda, ödeme tutarına indirim uygulanabilir. İndirimli ödemelerde uygulanacak indirim yüzdesi, fatura üzerinden ulaşılan Ödeme Hareketleri penceresinde ya da ödeme tahsilat planı satırında İndirim alanında belirtilir.

 

Tarihler: Satırdaki ödeme ya da tahsilatın ne zaman yapılacağı Gün, Ay, Yıl kolonlarında belirtilir.


Yuvarlama Tabanı: Satırda planlanan ödeme ya da tahsilatın sonucunda bulunan tutarın küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.


Açıklama: Ödeme / tahsilat planı satır açıklamasıdır.

 
 • Hareket gören bir ödeme planı değiştirilebilir ve çıkartılabilir. Ancak bu, verinin güvenliği açısından tehlikelidir. Çünkü ödeme planları kullanıldıktan sonra üzerinde yapılan değişiklikler önceki hareketleri de günceller ve borç takip sisteminde ciddi hatalar meydana gelir.

 • Fiş ve faturalara ödeme planı girilmezse, hareket peşinmiş gibi işlem görür ve borç takip penceresine işlem tarihine göre tek satır olarak yansır.

 • Ödeme planı satırına parametre girilmiş fakat, Gün ve Tarih kolonu boş olursa fiş veya fatura yine peşinmiş gibi işlem görür.

 • Cari hesap tanımında belirtilen ödeme planı işlem sırasında fiş veya faturaya otomatik gelir; istenirse değiştirilir.

 • Ödeme planı fatura geneline bağlanabileceği gibi, faturada yer alan satırlara da bağlanabilir. Satırdaki malzeme için ödeme planı mevcut ise, fatura geneline bağlanan ödeme planı dikkate alınmaz.

 
Ödeme / Tahsilat Planlarında Gün, Ay, Yıl Kullanımı

Ödeme planlarında vadeli ödemelere tarih belirlemek için Gün, Ay ve Yıl kolonlarına bilgi girilir. Bu kolonların kullanımları aşağıdaki gibidir:


Boş bırakılabilir: Bu durumda fiş / fatura tarihindeki gün, ay ve yıl bilgisi geçerlidir; fatura peşinmiş gibi işlem görür. Tüm kolonlar boş bırakılabileceği gibi bazıları da boş bırakılabilir. Bu durumda ise sadece boş bırakılan kolon için fatura tarihi geçerlidir. Örneğin ay kolonu boş ise, faturanın kesildiği ay geçerlidir.


Sabit rakam girilebilir: Gün, Ay ve Yıl kolonlarının hepsine veya bazılarına sabit rakamlar girilebilir. Sabit rakam girilen kolon değişkenliğini kaybeder. Örneğin ay kolonuna 12 yazıldığında, plan satırının tarihi Aralık ayında sabitlenmiştir. Gün ve yıl bilgileri değişebilir.


"+" karakteri ile birlikte rakam girilebilir: Bir kolona girilen + işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya güne, "+" işaretinden sonra yazılacak rakam kadar ekleme yapılacak anlamına gelir. Örneğin Gün kolonuna "+5" yazılırsa, bu faturanın kesildiği günden beş gün sonrası anlamına gelir. Aynı şekilde ay kolonuna "+1" yazılırsa, faturanın kesildiği aydan bir ay sonrası anlamına gelir.


"-" karakteri ile birlikte rakam girilebilir: Bir kolona girilen "-" işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya günden "-" işaretinden sonra yazılacak rakam kadar çıkarma yapılacak anlamına gelir. Örneğin Gün kolonuna "-15" yazılırsa, faturanın kesildiği günden on beş gün öncesi anlamına gelir. Aynı şekilde ay kolonuna "-6" yazılırsa, faturanın kesildiği aydan, altı ay öncesi anlamına gelir.


"H" karakteri ile hafta bilgileri girilebilir (Gün kolonunda): "H" karakterinden sonra yazılan rakam haftanın kaçıncı günü olacağını, başına yazılan rakam ise kaçıncı hafta olacağını belirler. Örneğin Salı günü için "H2" yazılır. Fatura ayının 3. Perşembesi diyebilmek için "3H4" yazılmalıdır. Fatura tarihinden 2 hafta sonraki Pazartesi (Fatura tarihi Pazartesi ise o günde dahil) diyebilmek için "+2H1" yazılmalıdır.

Gün, Ay ve Yıl kolonlarının kullanım örnekleri aşağıda yer almaktadır:


Fatura tarihinden 30 gün sonra: Gün Kolonuna +30

Fatura tarihinden bir sonraki ayın 15'inde: Gün Kolonuna 15, Ay Kolonuna +1

Fatura tarihinden bir yıl sonra: Yıl Kolonuna +1

Fatura tarihinden iki sonraki ayın ilk Salı günü: Gün Kolonuna H2, Ay Kolonuna +2

Fatura tarihinden sonraki ikinci Çarşamba: Gün Kolonuna +2H3

Fatura ayının son Cuma günü: Gün Kolonuna 4H5

Fatura ayının son Cuma günü: Gün Kolonuna 4H5

Nisan ayının ikinci Perşembe günü: Gün Kolonuna 2H44

Fatura ayının üçüncü haftası: Gün Kolonuna 3H

(Fatura tarih de dahil olmak üzere) Fatura tarihinden bir önceki ayın 20'si: Gün Kolonuna 20, Ay Kolonuna -1


Ödeme Planları Satır Örnekleri:

Fatura tutarı 10. 000. 000 TL. den büyük ise ve fatura ayın beşinden önce kesilmiş ise, fatura tutarını 60 gün sonra tahsil et demek için,

 • Formül alanına P1, Koşul alanına (P1>10. 000. 000) AND (P7 < 5), Gün alanına +60 yazmak yeterlidir.

Fatura tutarı 20. 000. 000 TL. den küçük ve fatura ayın 15inde kesilmiş ise, fatura tutarını 3 ay sonra tahsil et demek için,

 • Formül alanına P1, Koşul alanına (P1<20. 000. 000) AND (P7=15), Ay alanına 3, yazmak yeterlidir.

Masraf tutarı 5. 000. 000 TL. den büyük ise ve fatura ayın beşinden önce kesilmiş ise, masraf tutarını Fatura tarihinden sonraki ikinci çarşamba tahsil et demek için,

 • Formül alanına P6, Koşul alanına (P1>5. 000. 000) AND (P7 < 5), Gün alanına +2H3 yazmak yeterlidir.

 
Ödeme / Tahsilat Planı Grup Kodları

Ödeme / tahsilat planlarının gruplanması ile işlemler sırasında cari hesaba uygun olan planların seçilmesi sağlanır. Grup altında yer alacak ödeme / tahsilat planları, plan tanım kartında Grup Kodu alanında ilgili grup seçilerek belirlenir. Cari hesap ödeme planı uygunluk kontrolü yapılarak fiş ve faturalara yalnızca ilgili ödeme planları bağlanır. Cari hesaba bağlanacak ödeme planları, cari hesap kartında Diğer sayfasında yer alan Ödeme Planı Grup Kodu alanında belirlenir.

Tanımlı grup tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Cari hesap ödeme planı uygunluk kontrolü yapılarak, fiş ve fatura geneline cari hesaba ait olmayan bir ödeme planının seçilmesi engellenir.

Cari hesap / ödeme planı uygunlu kontrolünün ne şekilde yapılacağı Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Finans Parametreleri seçeneği ile belirlenir. Cari Hesap / Ödeme Planı Uygunluk Kontrolü parametre satırı Yapılacak ve Yapılmayacak olmak üzere iki seçeneklidir. "Yapılmayacak" seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz ve cari hesaba ait fiş ve faturalara tanımlı ödeme / tahsilat planlarından herhangi birisi bağlanabilir. Uygunluk kontrolünün yapılması durumunda ise, cari hesap kartına ödeme plan grubu seçilmeden herhangi bir ödeme planı bağlanamaz. Cari hesap kartında Ticari Bilgiler sayfasından kaydedilen ve öndeğer olarak fiş ve faturalara gelecek olan ödeme planının da bu grup içinde yer alması gerekir. Aksi durumda program uyarı mesajı verir ve uygun ödeme planının seçilmesini ister.

Satınalma ve satış fiş ve faturalarında da aynı uygunluk kontrolü yapılır. Fiş geneline bağlanacak ödeme planının cari hesap kartında belirtilen grup içinde yer alan ödeme planlarından birisi olmalıdır. Aksi durumda program uyarı mesajı verir ve uygun ödeme planı seçilmeden işlem kaydedilmez.

 
Taksitli İşlemler

Taksitli satış sistemi taksitle satış yapan tüm firmalarda kullanılır. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm satışlarda hesaplama yapılırken önemli kolaylıklar sağlar. Taksitli satış sistemi ile ödeme planları siparişlerin alınması ile birlikte taksitli satış mantığına uygun olarak oluşturulur. Taksitlerin ne şekilde hesaplanacağı ödeme tipi Taksit seçilerek kaydedilecek ödeme planları ile tanımlanır.

Logo uygulamalarında taksitli satış/satınalma işlemleri sipariş aşamasından itibaren izlenir. Müşteriler tarafından verilen siparişler ve ödemeli satınalma siparişleri ödeme bilgileri ile birlikte kaydedilir. Böylece firmalar, uyguladıkları ön ödemeli kampanyalarda müşterilerine yaptıkları satışları teslim süreleri yanında ödeme ve tahsilat bilgileri ile de izleyebilirler.


Ödeme Planlarında Taksitli Ödeme Bilgileri

Sipariş bedelinin kaç taksitte ve hangi ödeme aracı ile ödeneceği sipariş fişi geneli ya da fiş satırındaki işlem için oluşturulacak ödeme planı ile kaydedilir.


Ödeme planı tanım penceresinde satırdaki ödemenin taksit tipinde bir ödeme olduğu Ödeme Tipi kolonunda Taksit seçilerek belirlenir. Taksit bedeli, Formül ve Koşul alanlarında, ne zaman ödeneceği ise Gün, Ay, Yıl kolonlarında tarih belirtilerek kaydedilir.


Cari Hesap Kartlarında Taksitli Ödeme Bilgileri

Cari hesaba ait ödeme tipi öndeğeri cari hesap kartı üzerinde Ticari Bilgiler bölümünde yer alan Ödeme Tipi alanında kaydedilir. Burada belirtilen ödeme tipi cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Eğer fiş ya da fatura için farklı bir ödeme şekli sözkonusu olacaksa, fiş üzerinde Detaylar bölümünde yer alan Ödeme Tpi alanında istenen ödeme tipi seçilebilir.


Fiş ve Faturalarda Ödeme İşlemleri

Fiş ve faturalar kaydedilirken fiş toplamının ne şekilde ödeneceği sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile kaydedilir ya da izlenir.


Ödeme İşlemleri penceresinde fiş / fatura geneli ya da fiş satırında yer alan işlem için ödeme hareketleri tarih, tutar ve ödeme tipi bilgileri ile listelenir.


Ödeme hareketleri fiş / fatura geneline ya da satırdaki stok için seçilen ödeme planına göre oluşturulur.


Fiş geneline ait ödeme planı, Ödemeler alanında girilen ya da işlemin ait olduğu cari hesabın kartında kaydedilen ödeme planıdır.


Fiş satırlarına uygulanan ödeme planı ise satırda işlem göre malzemenin kartında belirtilen ödeme planıdır.


Ödeme Hareketlerine ait Fişler

Ödeme hareketlerine ait fişler ödemenin yapıldığı araca yani ödeme tipine bağlı oluşturulur. Ödemenin ne şekilde yapıldığı

 • Cari hesap kartında ticari bilgiler bölümünde

 • Ödeme planı kartında

 • Sipariş fişi detay bölümünde

yer alan Ödeme Tipi seçeneği ile kaydedilir.


Cari hesap seçildiğinde cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi öndeğer olarak sipariş fişine aktarılır. Fiş için farklı bir ödeme tipi sözkonusu olacaksa Detay bölümünde Ödeme Tipi alanında yeni ödeme tipi seçilir.


Fiş ve faturalara ödeme planı seçildiğinde, ödeme planında kaydedilen ödeme tipi öndeğer olarak fişe aktarılır.


Ödeme tipi "İşlem Yapılmayacak" olarak seçilirse işleme ait ödeme hareketleri oluşur ancak fiş ya da fatura kaydedilirken herhangi bir fiş oluşmaz.


Ödeme tipi "Nakit" olarak seçilirse ödeme tarihi fiş / fatura tarihi ile aynı olan satırlar için nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulacaktır.

 

Nakit tahsilat fişinin hangi bölümden kaydedileceği Satış ve Dağıtım Parametreleri'nde yer alan Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm parametresi ile belirlenir.

 

Burada "Kasa" seçiminin yapılması durumunda kasa tahsilat fişi, "Ticari Sistem Yönetimi" seçiminde ise cari hesap nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulur.


Ödeme tipi "Çek/Senet" seçilirse fiş / fatura tarihi ne olursa olsun her ödeme hareketi için bir çek/senet kaydı oluşturulur.


Ödeme tipi "Kredi Kartı" seçilirse Satış ve Dağıtım Parametreleri'nde yer alan "Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula" parametre satırında yapılan seçime göre fişler oluşacaktır.


Ödeme hareketlerinde kredi kartı ödeme planının uygulanacağı seçilirse ödeme tipi "Kredi Kartı" olan ve geri ödeme planı seçilmiş satırlar için geri ödeme planı otomatik olarak uygulanır.


Ödeme tipi "Taksit" seçilirse ödeme hareketleri için fiş ya da fatura kaydedilirken taksit kartları otomatik olarak oluşturulur. Bu kartlar borç takip penceresine yansımaz. Taksitlere ait işlemler Taksit Hareketleri listesinde yer alır ve ödeme bilgileri hareketler penceresinden kaydedilir.


601 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page