Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Nakit Akış Tablosu (cash flow) için Satınalma ve Satış işlemlerinde Ödeme Tahsilat Planları

Logo Programında Nakit Akış Tablosu (cash flow) raporlarını alabilmeniz için kullanılacaktır.


Ödeme / tahsilat planları, satınalma ve satış işlemlerinde, ödenmesi gereken tutarlar için zaman planlamasının yapıldığı kayıtlardır. Ödeme tahsilat planları ile, ödeme tipi ve yapılacak ödemelerin tarihleri, erken veya geç ödeme yapılması halinde uygulanacak faiz oranları belirlenir. Satırlarda, ödeme ve tahsilatın ne şekilde yapılacağı belirlendikten sonra ödemenin kaç parça halinde yapılacağı, vade tarihleri ve bu tarihlerde ödenmesi gereken tutarlar Formül ve Koşul alanlarından yapılan seçime göre veya sabit tutarlar girilerek belirlenir. Ayrıca, belirtilen zamandan önce yapılan ödemeler için yapılacak indirim ilgili satırda İndirim alanında yüzde üzerinden belirlenir.


Çek/senet işlemleri dışında vadeli yapılan işlemlerin tümüne ödeme planı bağlanabilir. Ödemeler bu plana uygun olarak, program tarafından otomatik olarak oluşturulacak ödeme listeleri ile takip edilir.


Cari hesaplar ve malzemeler ile cari hesaplara ait işlemlere ödeme planlarına bağlanarak ödeme ve tahsilatlar sağlıklı bir biçimde izlenir. Borç takip işlemlerinde, program tarafından otomatik olarak oluşturulan ödeme listeleri dikkate alınır.


Ödeme / tahsilat planları Finans program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer almaktadır. Yeni tanım yapmak ve kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili düğmeler ve sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır:


Ekle :Yeni plan tanımlamak için kullanılır.

Değiştir: Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar : Ödeme / tahsilat planını silmek için kullanılır.

İncele : Ödeme / tahsilat planı bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen plan bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala : Seçilen plan bilgilerinin bir başka plana kopyalanması için kullanılır.

Ara : Ödeme / tahsilat planları listesinde, kod bilgisi verilen tanıma ulaşmak için kullanılır.

Filtrele : Ödeme / tahsilat planları listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan kayıtları listelemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi : Ödeme / tahsilat planının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntülemek için kullanılır. Kayıt Bilgileri penceresinden ayrıca, kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcılarda kullanıcı adı, tarih ve zaman bilgileri ile izlenebilir.

Ek Bilgi Formları : Logo Object Designer ile ödeme / tahsilat planları için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar : Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesi için kullanılır.

Kayıt Sayısı : Tanımlı ödeme / tahsilat planı sayısını görüntüler.

Güncelle : Ödeme / tahsilat planları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön : Ödeme / tahsilat planları listesini sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur : Ödeme / tahsilat planı ya da ödeme / tahsilat planları listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder : Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara e-posta ile göndermek için kullanılır.

 
Ödeme / Tahsilat Planı Bilgileri

Ödeme / tahsilat planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgiler kaydedilir. Satırlarda ise ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir.

Genel Bilgiler Plan Kodu: Ödeme / tahsilat planı kodudur. Kod verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Plan Açıklaması: Ödeme / tahsilat planının adı ya da açıklamasıdır.

Ödeme Günleri: Pencerenin sağında yer alan haftanın günleri bölümünde ise ödeme / tahsilatların yapılacağı günler belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm günler işaretlidir. Ödeme / tahsilat için geçerli olacak tarih hesaplanırken burada belirlenen günler dikkate alınır. Ödeme ya da tahsilat tarihi hesaplanırken dikkate alınmaması gereken günlerin yanındaki işaretin kaldırılması gerekir. Bu durumda, kartın alt bölümünde Gün, Ay ve Yıl kolonlarında belirlenecek ödeme / tahsilat günü hesaplanırken yalnızca işaretli günler dikkate alınır. Ödeme / tahsilat tarihinin işaretli olmayan güne gelmesi durumunda işlem bir sonraki güne kaydırılır. Tüm günlerin işaretlenmesi durumunda, Cumartesi ve Pazar günlerine denk düşen ödemelerde, ödeme tarihi hesaplanırken bu günler de dikkate alınacak, ödemenin Pazartesi günü yapılması durumunda geciken ödeme için vade farkı uygulanacaktır.

Özel Kod: Ödeme / tahsilat planlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Plan tanımının kullanımda olup olmadığının belirtildiği alandır. "Kullanımda" ve "Kullanım Dışı" olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında plan aktif durumdadır ve cari hesap kartları ile fiş / faturalarda kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Aynı Günler Birleştirilmeyecek: Borç takip ekranında KDV satırının ayrıştırılması ödeme planında P2 ve P3 formülleri kullanılarak sağlanır. Fakat aynı günlerin de ayrıştırılabilmesi isteniyorsa Aynı Günler Birleştirilmeyecek onay kutucuğu işaretlenir. Fişlerde ödeme hareketleri oluşturulurken bu özellik işlevsel duruma gelir.

Evrensel Kodu: Ödeme / tahsilat planları için geçerli olacak evrensel kodun belirtildiği alandır. Burada belirtilen evrensel kod, ödeme planı satırlarında yer alan Evrensel Kod öndeğerini belirler. Fatura üzerinde F9 menüde bulunan Ödeme Hareketleri ile ulaşılan Ödeme İşlemleri penceresindeki Evrensel Kod alanı da öndeğerini, varsa ödeme / tahsilat planının ilgili satırında seçilmiş olan Evrensel Kod alanından alır.

Faiz Oranları: Erken ya da geç ödemelerde uygulanacak faiz oranları ödeme / tahsilat tanım kartında belirtilir. Ödeme planı tanım ekranında satırlarda belirlenecek koşullara ve belirlenen zamana göre cari hesaba ait işlemler için ödeme planı satırları otomatik olarak oluşturulur.

Erken Ödeme %: Ödeme tarihinden önce yapılan ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Burada verilen yüzde üzerinden, ödenmesi gereken tutar baz alınarak hesaplanacak tutar, ödeme tutarı olarak dikkate alınır.

Geç Ödeme %: Geciken ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Her ödemenin tarihi, planın uygulandığı işlemin (örneğin fatura) tarihine, ödeme planında Gün, Ay ve Yıl kolonları kullanılarak belirlenen valör (gün sayısı) eklenerek program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Valörün başlangıç tarihi işlem tarihidir. Borç takip işlemlerinde, ödeme / tahsilat planı tanımlarında, parametreler ve fonksiyonlar kullanılarak verilen formüller dikkate alınarak hesaplanan ödeme/tahsilat tutar ve zamanları dikkate alınır.

Ödeme / Tahsilat Planı Grup Kodu: Tanımlanan planın grup kodudur.

 

Ödeme / tahsilat planı grup kodları Finans / Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Ödeme / Tahsilat Planı Grupları seçeneği ile kaydedilir. Cari hesap ödeme planı grup uygunluğu kontrolü yapılarak işlemlerde yapılabilecek hataların önüne geçilir.

 

Satır Bilgileri

Ödeme / tahsilatların neye göre, ne zaman ve hangi koşulda yapılacağı plan tanımı yapılırken belirlenir. Böylece borç takip sisteminin kullanımında, ödemelerin kontrolünde zaman kaybı ve hataların önüne geçilebilir. Ödeme / tahsilatın türü, ne zaman hangi koşullarda ve neye göre yapılacağı ödeme / tahsilat planı tanım ekranında satırlarda kaydedilir. Bir plan tanımı istenen sayıda satırdan oluşturulabilir. Her satır için geçerli olacak kriterler kolonlarda belirlenir. Bu kolonlar ve içerecekleri bilgiler ise şunlardır:


Ödeme Tipi: Ödeme / tahsilat planlarına ait otomatik ödeme işlemi öndeğeridir. Ödeme tipi alanı şu seçenekleri içerir:

  • İşlem Yapılmayacak

  • Nakit

  • Çek

  • Senet

  • Kredi Kartı

  • Mağaza Kartı

  • Taksit

  • DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi)

  • Banka Havale/EFT

İşlem Yapılmayacak seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura kaydedilirken yapılmaz. Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı borç takip penceresinde kapatma işlemi ile kaydedilir.


Nakit seçiminde fatura tutarına ait ödeme işlemi nakit kasa ya da cari hesap nakit tahsilat fişi fatura ile birlikte kaydedilir.

Çek ya da Senet seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da senet kaydı oluşturularak fatura ile birlikte kaydedilir.

Kredi Kartı ya da MağazaKartı seçiminde, satış noktalarında gerçekleştirilen satışlara ait ödemelerin, kredi kartı ya da mağaza kartı ile yapılacağını gösterir.

 

Kredi kartı hesap tanımları Banka bölümünde yer alan Banka Kartları seçeneği ile kaydedilir.


Ödeme aracı olarak mağaza kartının kullanılması durumunda müşteriye ait mağaza kart numarası cari hesap kartında İletişim Bilgileri sayfasından kaydedilmelidir.

 

Taksit seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketleri taksitlendirilir. Taksit kartları otomatik olarak oluşturulur. Taksitlere ait işlemler taksit hareketleri listesinde yer alır ve ödeme bilgileri hareketler penceresinden kaydedilir.


DBS seçiminde fatura toplamına ait ödeme tutarı doğrudan borçlandırma sistemi ile kapatılır.

 

Cari hesap adına ödemenin yapılacağı banka hesabı, cari hesap tanımında Banka Bilgileri sayfasında kaydedilir. Doğrudan borçlandırma sistemi için geçerli olacak DBS banka hesap kodu öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Finans Parametereleri ile belirlenir.

 

Banka Havale / EFT seçildiğinde, fatura ödemeleri için otomatik olarak havale fişi oluşur. Bu ödeme tipi için Banka Hesabı Kodu seçilmesi zorunludur.

Cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi, satış notalarında satış işlemi kaydedilirken Ödemeler penceresine otomatik olarak aktarılacaktır.


Banka Hesap Kodu: Ödeme tipi "kredi kartı" olarak seçildiğinde aktif hale gelir. F10 tuşu ile banka hesaplarına ulaşılır ve seçim yapılır.


Geri Ödeme Planı: Ödeme tipi "kredi kartı" olarak seçildiğinde aktif hale gelir. Geri ödemelerin ne şekilde yapılacağını belirtir. F10 tuşu ile (...) simgesi tıklanarak ilgili banka hesabına ait geri ödeme planlarına ulaşılır ve seçim yapılır.


İşlem Dövizi: Ödeme işlemleri sırasında farklı işlem türleri üzerinden satış yapılacaksa, bu alanda ilgili döviz türü seçilir. Öndeğer olarak yerel para birimi gelecektir.


Formül: Ödeme ya da tahsilatın, ait olduğu işlem tutarının ne kadarını kapatacağı bu alanda belirlenir. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Sayısal fonksiyonlar ve parametreler matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir.

Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksiyonlar "…" düğmesi tıklanarak listelenir. Parametreler, matematiksel işlemler ve fonksiyonlar birlikte kullanılarak formül tanımlanır. Böylece satırdaki ödemenin neye bağlı olarak ne tutarda yapılacağı belirlenir.


Koşul: Ödeme / tahsilat planında yer alan satırın hangi koşulda geçerli olacağı koşul alanında belirlenir. Koşul belirlerken mantıksal fonksiyonlar ve parametreler kullanılır.


İndirim: Satırdaki ödeme için herhangi bir indirim söz konusu ise bu alanda indirim yüzdesi verilir.

 

Borç takip işlemlerinde borç kapatma tarihine kadar ödeme yapılması durumunda, ödeme tutarına indirim uygulanabilir. İndirimli ödemelerde uygulanacak indirim yüzdesi, fatura üzerinden ulaşılan Ödeme Hareketleri penceresinde ya da ödeme tahsilat planı satırında İndirim alanında belirtilir.