top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Bordro 4.60.00.00 Son Versiyon Duyurusu


Değerli Kullanıcımız

Bordro Plus için 4.60.00.00 ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

1- Türk Hava Kurumu ile Sivil Havacılıkta Görevli Pilotlar ve Sertifikalandırılmış Personele Yapılan Aylık Ücret Ödemelerinin %70inin Damga Vergisinden de İstisna Edilmesi İle İlgili Çalışma Yapılması Talebi

Türk Hava Kurumu ile Sivil Havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin damga vergisinden istisna edilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda Kanun Parametreleri/Diğer sekmesine "Uçuş Gör.Damga Vergisi İnd. Oranı (Yüzde)" alanı eklenmiştir. İstisnanın yapılabilmesi için Sicil Kartı/Çalışma Bilgileri sekmesinden "Uçuş Görevlisi" onay kutusu seçilmesi gerekmektedir.  Bu istisnanın; Tahakkuk Listesi, Tahakkuk Toplamları ve Bordro Zarfına raporlarına eklenen "Uçuş Personeli Damga Vergisi İstisnası" alanıyla raporlanması sağlanmıştır.

2- Sicil Kartı-Puantaj Kartı Ekranlarındaki Borç/Avans İşlemlerinin İyileştirilmesi Talebi

Nafaka ve icra tipindeki borç tanımlarına dair borçlandırma kayıtlarının puantajda sadece gösteriminin yapılıp, toplam kazancı etkilememesi sağlanmıştır.

3- Borç/Avans İşlemler Toplu Borç Aktarım (Borç/Avans Üret) Ekranının İyileştirilmesi Talebi

-Borç Avans Üret formundaki tanım tipi filtresine "Nafaka" seçeneği eklenmiştir. -Ödeme üst sınırı tipi kontrolü eklenmiştir. "İş Avansı", "Maaş Avansı" ve "Nafaka" tipleri hariç ödeme üst sınır tipi alanında ilk seçenek seçildiyse ödeme üst sınırı alanında aktiftir, diğer seçenekler (varsayılan tanım formülleri) seçildiyse pasiftir. İş avansı, Maaş Avansı ve Nafaka için ödeme üst sınırı tipi kontrolü de, ödeme üst sınırı kontrolü de pasiftir. -Taksit sayısına göre seçiliyse ödeme üst sınırı ve ödeme üst sınırı tipi pasif olmaktadır. -Ödeme üst sınırına sabit bir değer de girilebilmektedir. -Nafaka tutarının ve taksit tutarının aylık olarak ödenecek nafaka miktarı olarak eşit girilmesi gerekmektedir.

4-Borç/Avans Kayıt Düzenleme Ekranının İyileştirilmesi Talebi Borç Aktarım Öncelik Sırası

-Nafaka borcu her zaman en önceliklidir, ilk kesilir. -Nafaka dışındaki borç tipleri için borç kaydında girilmiş olan "Öncelik Sırası" dikkate alınır. -Devam eden icra ödemesi varken yeni eklenen icra kayıtları için geri ödemeye başlanmaz. Aynı anda tek bir icra ödemesi yapılabilir. -Devam eden icra ödemesi varken başka bir icra kaydında muvafakat alanı işaretlenirse aynı anda birden fazla icra ödemesi yapılabilir. -Muvafakat, kişinin belirlediği tutar bazında yapılır. Muvafakat işaretli icrada sabit tutar girişi yapılması beklenir.

5- Borç/Avans Yeni Kayıt Ekranının İyileştirilmesi Talebi

Borç Avans Üret formunda; -Tanım tipi kontrolüne ve filtresine "Nafaka" seçeneği ile "Ödeme Üst Sınırı Tipi" alanı eklenmiştir. -"İş Avansı", "Maaş Avansı" ve "Nafaka" tipleri dışındakiler için "Ödeme Üst Sınır Tipi" alanından Sabit Tutar / Yeni Formül Girişi seçildiyse ödeme üst sınırı kontrolü aktiftir, diğer seçenekler (varsayılan tanım formülleri) seçildiyse pasiftir. İş avansı, maaş avansı ve nafaka için ödeme üst sınırı tipi kontrolü de ödeme üst sınırı kontrolü de pasiftir. Taksit sayısına göre seçiliyse ödeme üst sınırı ve ödeme üst sınırı tipi pasif olur. -İcra tipi için "Alacaklı Bilgisi", "Muvafakat Belgesi" kutucuğu ve kontrolleri eklenmiştir. -Ödeme üst sınırı olarak sabit bir değer de girilebilmektedir. -Form Geri Ödeme tipinde açıldığında nafaka tanım tipinde tutar ödenmesi gereken aylık tutar girilmiş şekilde gelmektedir. Ödeme şekli dışındaki tüm kontroller pasif gelir. -Geri ödeme tipinde açılan ekran için borç tanımı pasiftir, borçlanma tarihinden borç seçilerek işlem yapılmalıdır. -Puantajdan açılan geri ödeme tipindeki ekranda tanım tipi nafaka ise borçlanma tarihi dışındaki tüm kontroller, diğer tanım tiplerinde işlem tarihi ve borçlanma tarihi dışındaki tüm kontroller pasif gelir. -Nafakada işlem tarihi puantaj dönem başlangıç tarihi ayarlı pasif olarak gelir. -Nafakada borç kaydının taksit sayısı geri ödeme kaydının işlem tarihinden belirlenir. -Sağ tuş menüsüne "Eklenmiş Dosyalar" seçeneği eklenmiştir.

6- Borç/Avans Kayıt Listeleme Ekranının İyileştirilmesi Talebi

Nafaka tipindeki borç kayıtları sadece borç kayıtları ekranındaki sağ tuş seçeneklerinden "Borç Kapat" işlemi ile kapatılır. Borç aktarım işlemi yapılamaz ya da puantaj kartından geri ödeme kaydı eklendiğinde borç kaydı olarak ilişkilendirilemez. Kapatılmış olan borç kaydına "Geri Al" yapıldığında borç tutarı ve taksit sayısı için yapılan işlemler geri alınır.

7- Borç/Avans Tanım Ekranının İyileştirilmesi Talebi

BordroPlusSys> Çalışma Alanlarında sağ tuş menüsünden açılan varsayılan icra borç tanımlarını ekle kaldırılmıştır. Varsayılan icra tanımları, yeni eklenen Ödeme üst sınırı tipi seçenekleri arasına eklenmiştir. Borç tanım ekranında tanım tipi kontrolüne ve filtresine nafaka seçeneği eklenmiştir. Taksit sayısı alanı kaldırılmıştır. İş avansı, maaş avansı ve nafaka tipleri hariç ödeme üst sınır tipinde Sabit Tutar / Yeni Formül Girişi seçildiyse ödeme üst sınırı kontrolü aktif gelmektedir. Diğer seçeneklerde (varsayılan tanım formülleri) pasiftir. İş Avansı, Maaş Avansı ve Nafaka için Ödeme Üst Sınırı Tipi ve Ödeme Üst Sınırı kontrolü pasiftir.

8-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin İşyeri Bazında Bölünmeyerek Tek Bir Dosya Halinde Oluşabilmesi Talebi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin aynı vergi numarasına sahip işyerleri için bölünmeden tek bir dosya olarak oluşturulabilmesi için Aylık Prim ve Hizmet Belgesi filtrelerine "Aynı Vergi Numarasına Sahip İşyerleri" filtresi eklenmiştir. Aynı vergi numarasına sahip işyerlerine ait bilginin tek dosya oluşabilmesi için e-Bildirge: Excel Sayfasına, Aynı SGK Numarasına Sahip İşyerleri: Ayrı Sayfa, Aynı Vergi Numarasına Sahip İşyerleri Filtresi: Tek Sayfa ve Beyanname Türü Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi seçilmelidir.

9- İcra Tipindeki Borç Kayıtlarına Alacaklı/Muhatap Bilgisinin Girilebileceği Alan Eklenmesi Talebi

İcra tipindeki borç kayıtlarına Alacaklı/Muhatap bilgisinin girilebilmesi için "Alacaklı Bilgisi" alanı eklenmiştir.

10- Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları Ekranında Toplu Güncelleme Seçeneklerine Sigorta Şirketi Kodunun Eklenmesi Talebi

Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları - Toplu Güncelleme İşlemine "Sigorta Şirketi Kodu" alanı eklenmiştir. Alan, Sözleşme Bitiş Nedeni "Katkı Payı Değişikliği" seçildiğinde aktif hale gelmektedir.


Logo Bordro Plus 4.60.00.00 Son Versiyon Duyurusu

37 görüntüleme0 yorum

ความคิดเห็น


bottom of page