top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Versiyon Güncelleme 4.92.00 Nisan 2024

Bordro Plus için 4.92.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Çalışan için sicil kartı üzerinden çalışma belgesi alınabilmesi talebi


Çalışan Kartları ve Eski Çalışan Kartları üzerinden Çalışma Belgesi alınabilmesi sağlanmıştır.


Video için tıklayınız.

 

2. Sgk işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin SGK'ya gönderim işleminde "ÇSGB" no alanının zorunluluğunun kaldırılması talebi.

İşe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin SGK'ya gönderim işleminde ÇSGB alanı zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

3. Muhtasar beyannamesi vergi bildirimleri raporunda gelen diğer ücretli ve asgari ücretli çalışanların detay bilgilerinin alınabileceği rapor talebi.


Bordro>Muhtasar Bildirimleri menüsü altına Personel Detaylı Vergi Bildirimleri raporu eklenmiştir. Bu rapor ile Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri raporunda gelen asgari ücretli ve diğer ücretli çalışanların detay bilgilerinin raporlanması sağlanmıştır.


Video için tıklayınız.

 

4. Sicil kartında bulunan 'ikinci adı' alanına Rusça veri girişi yapıldığında düzgün veri görünmesi talebi.


Sicil Kartı ekranında "İkinci Adı" yanındaki butona tıklayarak hangi dile karşılık geliyor ise o alana giriş yapılıp kayıt edildiğinde LH_001_LNGEXCSETS tablosuna FIELDCONTUNI alanına kaydın eklenmesi sağlanmıştır.

 

5. İzin planlama kaydın da çalışana ait plan kaydı varsa uyarı ekranının güncellenmesi talebi.


İzin planlama kaydı olan personele yeni bir izin planlama kaydı oluştururken " Sicile ait zaman planlama kaydı vardır. Devam etmek istiyormusunuz?" uyarı mesajının çıkması sağlanmıştır.

 

6. Yeni sicil kartı kaydedilirken ekrana gelen "Bu personele ait zorunlu bireysel emeklilik kaydı oluşturulsun mu?" uyarısında "Tamam" butonuna tıklandığında, açılan penceredeki satır'ın seçili gelmesi talebi.


Yeni sicil kartı açıldığında, BES ile ilgili gelen uyarı ekranına tamam denildikten sonra gelen ekranda tutar/oran ve sigorta şirketi seçildikten sonra çalışan uygunluk sağlıyorsa sicilin yanındaki kutucuğun işaretli olarak gelmesi sağlanmıştır.


Video için tıklayınız.

 

7. Excel'den sicil bilgi aktarımı yapılırken sadece aktarılan alanların güncellenmesi talebi


Excel'den sicil bilgi aktarımı yapılırken sadece aktarılan alanların güncellenmesi sağlanmıştır.

 

8. Agesa emeklilik bünyesinde yer alan otomatik katılım sözleşmeleri için sorgu tipinde oluşturulan dosyalar içerisinde "İşten Çıkış" ve "Cayma" tipinde sözleşmelerin gelmemesi talebi.


Agesa emeklilik bünyesinde yer alan otomatik katılım sözleşmeleri için sorgu tipinde oluşturulan dosyalar içerisinde "İşten Çıkış" ve "Cayma" tipinde sözleşmelerin gelmemesi sağlanmıştır.

 

9. Puantaj Bilgileri Raporuna "Birim No, Birim Adı, Birim No (Puantaj), Birim Adı (Puantaj), Birim No (Sicil)" değişkenlerinin eklenmesi talebi.


Puantaj Bilgileri Raporuna "Birim No, Birim Adı, Birim No (Puantaj), Birim Adı (Puantaj), Birim No (Sicil)" değişkenlerinin eklenmesi sağlanmıştır.

 

10. Puantaj bilgileri listesi rapor filtrelerine birim filtresi eklenmesi talebi


Bordro>Raporlar>Puantaj Bilgileri Listesi raporuna birim filtresinin eklenmesi sağlanmıştır.

 

11. Sgk indirim kanunu tanımlarında bulunan 02. 04857 Sakatlık, E.hükümlü-terör indirimi kanununun, 02. 04857 Engellilik, E.hükümlü-terör indirimi olarak güncellenmesi talebi


Sgk indirim kanunu tanımlarında bulunan 02. 04857 Sakatlık, E.hükümlü-terör indirimi kanununun, 02. 04857 Engellilik, E.hükümlü-terör indirimi olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

 

12. İcra ve nafaka tipindeki borç kaydında yer alan alacaklı bilgisi alanının karakter sayısının artırılması talebi.


İcra ve Nafaka tipindeki borç kaydında yer alan 'Alacaklı Bilgisi' alanının 50 karaktere çıkartılması sağlanmıştır.

 

13. Aylık işgücü çizelgesine .Xml raporuna doğum tarihi alanının eklenmesi talebi.


Aylık İş Gücü Çizelgesi raporunun xml formatına "Doğum Tarihi" alanı eklenmiştir.


 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

 

1. Raporların simge durumu küçültülüp tekrar açılabilmesi talebi.


Raporlarda "Rapor sonlandırılacaktır" uyarısına vazgeç denilerek, birden fazla rapor açılıp simge durumu küçültüldüğünde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

 

2. Saatlik net ücret alan çalışanın kıdem ve ihbar tazminatında aylık brüt ücretin doğru hesaplanması talebi.


Saatlik ücret alan çalışanın puantajında sadece resmi tatil olması durumunda, kıdem ve ihbar tazminatı raporunda aylık brüt ücretin doğru olarak hesaplanması sağlanmıştır.

 

3. Son atama kaydından önceki tarihlere Excel aktarımı yapılamaması talebi.

Son atama kaydından önceki tarihlere Excel aktarımı yapılamaması sağlanmıştır. 

 

4. Net asgari ücret alan çalışanın kıdem ve ihbar tazminatında aylık brüt ücret rakamının doğru hesaplanması talebi.

Net asgari ücret alan çalışanın kıdem ve ihbar tazminatında aylık brüt ücret  rakamının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

5. Puantajda damga vergisinin doğru hesaplanması talebi.


Kanun parametrelerinde yuvarlama tabanı damga vergisi seçili olması durumunda mesainin net tutarı için damga vergisinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

6. Personel listesi>çalışma statüsü filtresinde işten ayrılanlar ve çalışanlar birlikte seçildiğinde sicillerin doğru listelenmesi talebi.


Çalışma statüsü filtresi işten ayrılanlar ve çalışanlar birlikte seçilerek personel listesi alındığında sicil kartının rapora bir kere basılması sağlanmıştır.

 

7. Ayın başında emekli olan personelin ilgili ayda tam ay çalışması durumunda aylık prim hizmet belgesinde eksik gün ve nedeni alanının boş gelmesi talebi.


Ayın başında emekli olan personelin ilgili ayda tam ay çalışması durumunda aylık prim hizmet belgesinde eksik gün ve nedeni gelmemesi sağlanmıştır.

 

8. Devreden Sgk matrahı olan çalışanın eksik çalışması olduğunda net ödenecek tutarın doğru hesaplanması talebi.


Devreden Sgk matrahı olan çalışanın eksik çalışması olduğunda net ödenecek tutarın doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

9. Puantaj bilgileri listesi standart alanlardaki "Asgari ücret gelir vergisi indirimi (5030)" alanının doğru değer getirmesi talebi.


Puantaj bilgileri listesi tasarımında "Asgari ücret gelir vergisi indirimi (5030)" alanının içeriğinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

10. Ek ödeme girişi yapılmış asgari ücretli ve emekli çalışanının, Muhtasar Bildirimleri>Vergiye Tabi İşlemler raporunda "Diğer Ücretli" satırında listelenmesi talebi.


Asgari ücretli emekli personelin puantajında ek ödemesi varsa Muhtasar Bildirimleri\Vergiye Tabi İşlemler raporunda "Diğer Ücretli" satırında listelenmesi sağlanmıştır.

 

11. Şubat ayında normal mesai saati değiştirilip tekrar eski haline getirildiğinde SGK günü ve vergi gününün doğru gösterilmesi talebi.


Bürüt ücret hesaplama şekli "Ayın çalışma günü" olduğunda, Şubat ayında normal mesai saati değiştirilip tekrar eski haline getirildiğinde SGK günü ve vergi gününün doğru gösterilmesi sağlanmıştır.

 
27 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page