top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Bordro Ekim 2021 Versiyon Güncelleme 4.74

Bordro Plus için 4.74.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler

1. Borç kayıtları ekranına "İcra Kurumu, İcra Dosyası, alacaklı Bilgisi" alanlarının eklenmesi talebi


Borç kayıtları ekranına ve puantaj kartı içerisinden borç kaydı seçerken açılan ekranlara "İcra Kurumu, İcra Dosya No ve

Alacaklı Bilgisi" alanları eklenmiştir.

 

2. İcra dosyasına ait faiz kaydının eklenebilmesi talebi


Borç tanımlarına icra faizi tipi eklenerek icra faizi tipinde borç kayıtlarının oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

 

3. 3294 sayılı kanun ile ilgili alanların eklenmesi talebi


Tahakkuk Listesi raporuna 3294 Sayılı İstihdam Geçerlilik Tarihi ve Aile ve Sosyal Pol. Bak. Karşılanacak İşveren Primi alanları, Tahakkuk Toplamları ve Bordro Zarfı raporlarına ise Aile ve Sosyal Pol. Bak. Karşılanacak İşveren Primi alanı rapor tasarımına eklenmiştir. Sicil Kartı'na teşvik başlangıç tarihi ve süresi Excel ile aktarılabilmektedir.

 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1. Tigerhr bağlantılı bordro ürününde dönem üzerinde güncelleme yapılması talebi


TigerHR Entegreli BordroPlus da Dönem üzerinde güncelleme işlemi yapılması sağlanmıştır.

 

2. Ay ortası işe giren asgari ücretli çalışanların, Muhtasar Beyannamesi işçi Sayıları raporuna yansıması talebi


Muhtasar Beyannameleri İşçi Sayıları raporunda ay ortası işe giren asgari ücretli personellerin asgari ücretli olarak listelenmesi sağlanmıştır.

 

3. Net ücret alan ve 27103/17103 kanununa tabi olan çalışanların gün sayılarının rapora doğru gelmesi talebi


İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim raporunda net ücret alan ve 1710/27103 sayılı kanunlara tabi çalışanlar için çalışılan gün değerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

4. Ar-ge'ye tabi olmayan ek mesaisi olan ve hesaplanan Sgk matrahı tavanı aşan çalışanlarda hak edilen ücret kolonuna doğru değerin gelmesi talebi


Ar-Geli çalışması ile SGK tavanını aşmış, ar-gesiz çalışması olmayan bir personele ar-gesiz fazla mesai yada ek ödeme verilmişse Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin doğru alınabilmesi sağlanmıştır.

 

5. Ar-ge ücret bildirim raporunun yüz adetten fazla işyeri için alınabilmesi talebi


Ar-Ge Ücret Bildirim raporunun yüz adetten fazla işyeri seçilerek alınabilmesi sağlanmıştır.

 

6. Hesaplar penceresinde net istihkak ile puantaj kartındaki net tutarların doğru olması talebi


Devreden SGK Matrahı içeren puantaj kartında gelir vergisinden muaf bir ek ödeme yada sosyal yardım verilmesi durumunda gelir vergisi istisnasının tutarı ve hesaplanan net istihkak tutarı düzenlenmiştir.

 

7. Fiili hizmet kapsamında olup 27103 sayılı kanundan yararlanan çalışanlarda 27103 sayılı kanun indiriminin hesaplanması talebi


Fiili hizmet kapsamında olup 17103 ve 27103 sayılı kanundan faydalanan çalışanlarda 17103/27103 kanun indirimlerinin hesaplanabilmesi sağlanmıştır.

 

8. İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim raporunda brüt ücret kolonunun doğru gelmesi talebi


İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim raporunda sicilin eksik çalışması olması durumunda brüt ücret tutarının çalışma gününe göre hesaplanması sağlanmıştır.

 

9. İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim raporunda çalışılan gün bilgisinin doğru gelmesi talebi


İlgili ayda çalışana ek ödeme verildiği durumda "İstihdam Teşvik" raporunda tutarların doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

10. İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim raporunda mükerrer kayıtların engellenmesi talebi


İstidam Teşvikine İlişkin Bildirim raporunda mükerrer kayıt listelenmesi engellenmiştir.

 

11. Sicil Kartı>İstihdam Yasası alanında 6322 sayılı ekonomi bakanlığı teşviki seçeneklerinin görüntülenmesi talebi


3472 numaralı işaret açıkken ve kapalıyken 6322 sayılı ekonomi bakanlığı teşviki seçeneklerinin istihdam yasalarında gelmesi sağlanmıştır.

 

12. Kanun parametrelerinin indirilebilmesi talebi


Kanun parametrelerinin indirilebilmesi sağlanmıştır.

 

13. Asgari ücret ile çalışan ve medeni hali bekar olan çalışanların net ücretlerinde oluşan kuruş farkının giderilmesi talebi


İlave asgari geçim indirim miktarından dolayı net ücrette oluşan kuruş farkının giderilmesi sağlanmıştır.

50 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page